De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom!. Als een hert Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom!. Als een hert Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom!

2 Als een hert Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan u alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

3 Gods wet en jouw gevoel daarbij

4 Gods wet – het woord ‘wet’ de 10 geboden de Thora (Gen-Deut) heel Gods Woord de liefde

5 Gods wet – verschillende functies

6  publieke moraal  zondekennis  een leven uit liefde 3 functies van de wet

7 Gods wet – en onze vrijheid Geef per tweetal een korte definitie

8 Gods wet – en onze vrijheid Gangbare definities:  1. Vrij zijn is nergens aan gebonden zijn!  2. Vrij zijn is helemaal zelf beslissen wat je wilt.  3. Vrij zijn is helemaal voor jezelf kunnen gaan.  3. Vrij zijn is helemaal voor jezelf kunnen gaan.

9 Gods wet – en onze vrijheid Vrij zijn is nergens aan gebonden zijn!

10 Gods wet – en onze vrijheid Vrij zijn is helemaal zelf beslissen wat je wilt. Romeinen 6: 20-23 Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven.

11 Gods wet – en onze vrijheid Vrij zijn is helemaal voor jezelf kunnen gaan. Galaten 5: 13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde

12 Test : wat typeert de geloofsbeleving van de jongeren:  m m m moetenofmogen  n n n nederigheidoftrots  r r r regelsofgeboden  r r r randzakenofkernzaken  H H H Hij centraalofjij centraal

13 Gods wet – genade  wetticisme Niet wat jij doet, maar wat Hij heeft gedaan Eerst gered dan de wet (vergeving én vernieuwing)

14  m m m moetenofmogen  n n n nederigheidoftrots  r r r regelsofgeboden  r r r randzakenofkernzaken  H H H Hij centraalofjij centraal Gods wet – genade  wetticisme

15 Gods wet – Vader, Zoon en Geest

16

17

18  Vader > de schepping vrijheid vrijheid ten goede ten goede  Zoon > de verlossing zondekennis zondekennis vervulling (> straks meer) vervulling (> straks meer) droeg de vloek droeg de vloek  Geest > de heiliging/vernieuwing nieuw leven vrucht van de Geest nieuw leven vrucht van de Geest liefde liefde

19 Gods wet – vervult in Christus Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Jezus

20 Gods wet – vervult in Christus Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Wat betekent dat? Voorbeelden?

21 Gods wet – vervult in Christus  Hij komt doen wat is aangekondigd  Hij komt de geboden volkomen houden  Hij komt de diepste betekenis van de geboden laten zien

22 Gods wet – vervult in Christus Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus. Paulus ( Kol.2:16-17)

23 Gods wet – vervult in Christus Een paar voorbeelden: - tienden geven - verbod op rente - viering Pesach - oog om oog, tand om tand - gij zult niet doodslaan

24 Gods wet - inleiding Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 1 De wet is goed voor je. Psalm 119 Functies van de wet HC v/a 115 Vader: als een vis Ps 19 2 Kern: de liefde Mt 22 Wet en genade HC 23-24 Zoon (1): vervulling 3 Eerst gered dan de wet. Wet en vrijheid Zoon (2): Genade 4 Geest: vrucht

25 Gods wet – 10 geboden inleiding  Waarom zo’n centrale plaats? Verbonds oorkonde > stenen tafels Verbonds oorkonde > stenen tafels Komen steeds terug Komen steeds terug  Oud testamentisch? Pls: niet onder de wet niet afschaffing gebod, maar afwijzing heilsweg Pls: niet onder de wet niet afschaffing gebod, maar afwijzing heilsweg Wet in Christus lezen Wet in Christus lezen Kern: constant (vb Rom 13) Kern: constant (vb Rom 13)

26 “ Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.” “ Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.” Gods wet – inleiding Waarom essentieel?  Eerst gered, dan de wet: GENADE  De wet van de VRIJHEID

27 “ Vereer naast mij geen andere goden.” Gods wet – 1e gebod Waar gaat dit gebod over? Geef eens wat voorbeelden van zonden tegen dit gebod. Waar zit het bevrijdende van dit gebod?

28 “ Vereer naast mij geen andere goden.” Catechismus znd 34: Wat is afgoderij? Afgoderij is in plaats van de enige ware God, die Zich in zijn Woord geopenbaard heeft, of naast Hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen stelt. Gods wet – 1e gebod

29 God

30

31 enzovoort

32 God

33 enzovoort

34 Gods wet – 2e gebod Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.

35 1) W aar gaat dit gebod over? 2) Z ondig jij er wel eens tegen? 3) W aar zit het bevrijdende van dit gebod? Gods wet – 2e gebod

36 Afgodsbeelden:primitief?

37 Het maakt god:  zichtbaar en dichtbij  hanteerbaar Waarom maakte men godenbeelden? Gods wet – 2e gebod

38 1) Deze God is uniek 2) Hij is er veel te groot voor? 3) Hij is al heel dichtbij Waarom kan dat niet? bevrijdend Gods wet – 2e gebod

39 1) Het gaat dus niet in de eerste plaats over wel op geen afbeeldingen. 2) Het geloof is uit het horen > uit het gehoorzamen Nog twee opmerkingen Gods wet – 2e gebod

40 Gods wet – 3e gebod Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. WWWWaar gaat dit gebod over? ZZZZondig jij er wel eens tegen? WWWWaar zit het bevrijdende van dit gebod?

41 1) Naam is faam! 2) Achtergrond: bezweringen en vervloekingen 3) “Geen groter zonde, noch die God meer vertoornt” ? Een paar opmerkingen Gods wet – 3e gebod

42 Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard. Gods wet – 4e gebod

43 1) W aar gaat dit gebod over? 2) G eef voorbeelden van zonden tegen dit gebod. 3) W aar zit het bevrijdende van dit gebod? Gods wet – 4e gebod

44 Exodus 20 Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard. Gods wet – 4e gebod

45 Deuteronomium 5 Neem de sabbat in acht, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden; het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen; Neem de sabbat in acht, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden; het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen; want uw slaaf en slavin moeten evengoed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de HEER, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de sabbat te houden. Gods wet – 4e gebod

46 Leviticus 23: 1-3 1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als heilige dagen samen moet vieren. Dit zijn mijn hoogtijdagen: 3 Zes dagen kun je werken, maar de zevende dag is het sabbat, een dag van volstrekte rust, die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten. Waar je ook woont, het moet een rustdag zijn die aan de HEER gewijd is. Gods wet – 4e gebod

47 schepping herschepping RUST, VIEREN, SAMEN MET GOD Gods wet – 4e gebod

48 schepping herschepping RUST, VIEREN, SAMEN MET GOD Gods wet – 4e gebod

49 Matteus 5: 17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Kolossenzen 2: 16-17 Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus. Gods wet – 4e gebod

50 Gods wet – 5e gebod Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. WWWWaar gaat dit gebod over? GGGGeef voorbeelden van zonden tegen dit gebod. WWWWaar zit het bevrijdende van dit gebod?

51 Gods wet – 5e gebod  Allereerst een gebod voor volwassenen.  Eer is gewicht ogv positie Een paar opmerkingen

52 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS wijze: Gezang 429 LvdK (Wie maar de goede God laat zorgen) 1. 1.'k Geloof in God - Hij is de Vader, almachtig Koning op Zijn troon, Schepper van hemel en van aarde - en in zijn eengeboren Zoon, die ik als mijn Verlosser eer, in Jezus Christus, onze Heer, 2.die, van de Heil’ge Geest ontvangen, als mens geboren uit een maagd, onder Pilatus heeft geleden, door onze schuld werd aangeklaagd, stierf aan het kruis, lag in het graf, tot in de dood daalde Hij af.

53 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS 3.'k Geloof dat Hij ten derde dage weer opgestaan is uit de dood, is naar de hemel opgevaren, zit aan de rechterhand van God, vanwaar Hij met bazuingeschal eenmaal ten oordeel komen zal. 4.Ook wordt de Geest door mij beleden, 'k geloof een kerk die God ons geeft, ware gemeenschap van de heilgen, dat God mijn zonden steeds vergeeft, mijn lichaam van de dood bevrijdt en dat ik leef in eeuwigheid.


Download ppt "Welkom!. Als een hert Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U."

Verwante presentaties


Ads door Google