De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing"— Transcript van de presentatie:

1 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Welkom! De opzet en Powerpoinpresentatie van deze cursusavond is overgenomen van dominee Jan Haveman van Roodeschool.

2 Als een hert Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan u alleen geef ik mij geheel.

3 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet en jouw gevoel daarbij Gods wet Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg 

4 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – het woord ‘wet’ Thora Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg  de 10 geboden de Thora (Gen-Deut) heel Gods Woord de liefde

5 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – verschillende functies Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg 

6 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – verschillende functies 3 functies van de wet publieke moraal zondekennis een leven uit liefde Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg 

7 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – en onze vrijheid vrijheid !! Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg  Geef per tweetal een korte definitie

8 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – en onze vrijheid Gangbare definities: 1. Vrij zijn is nergens aan gebonden zijn! 2. Vrij zijn is helemaal zelf beslissen wat je wilt. 3. Vrij zijn is helemaal voor jezelf kunnen gaan. Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg 

9 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – en onze vrijheid Vrij zijn is nergens aan gebonden zijn! Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg 

10 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – en onze vrijheid Vrij zijn is helemaal zelf beslissen wat je wilt. Romeinen 6: Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg 

11 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – en onze vrijheid Vrij zijn is helemaal voor jezelf kunnen gaan. Galaten 5: 13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg 

12 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Test : wat typeert de geloofsbeleving van de jongeren: moeten of mogen nederigheid of trots regels of geboden randzaken of kernzaken Hij centraal of jij centraal Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg 

13 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – genade  wetticisme Niet wat jij doet, maar wat Hij heeft gedaan Eerst gered dan de wet (vergeving én vernieuwing) Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg 

14 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – genade  wetticisme moeten of mogen nederigheid of trots regels of geboden randzaken of kernzaken Hij centraal of jij centraal Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg 

15 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – Vader, Zoon en Geest Vader Zoon Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg  Geest

16 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – Vader, Zoon en Geest Vader Zoon Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg  Geest

17 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – Vader, Zoon en Geest Vader Zoon Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg  Geest

18 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – Vader, Zoon en Geest Vader > de schepping vrijheid ten goede Zoon > de verlossing zondekennis vervulling (> straks meer) droeg de vloek Geest > de heiliging/vernieuwing nieuw leven vrucht van de Geest liefde Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg 

19 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – vervult in Christus Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen Jezus Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg 

20 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – vervult in Christus Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg  Wat betekent dat? Voorbeelden?

21 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – vervult in Christus Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg  Hij komt doen wat is aangekondigd Hij komt de geboden volkomen houden Hij komt de diepste betekenis van de geboden laten zien

22 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – vervult in Christus Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg  Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus. Paulus ( Kol.2:16-17)

23 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – vervult in Christus Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg  Een paar voorbeelden: - tienden geven - verbod op rente - viering Pesach - oog om oog, tand om tand - gij zult niet doodslaan

24 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet - inleiding Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 1 De wet is goed voor je. Psalm 119 Functies van de wet HC v/a 115 Vader: als een vis Ps 19 2 Kern: de liefde Mt 22 Wet en genade HC 23-24 Zoon (1): vervulling 3 Eerst gered dan de wet. Wet en vrijheid Zoon (2): Genade 4 Geest: vrucht Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg 

25 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – 10 geboden inleiding Waarom zo’n centrale plaats? Verbonds oorkonde > stenen tafels Komen steeds terug Oud testamentisch? Pls: niet onder de wet niet afschaffing gebod, maar afwijzing heilsweg Wet in Christus lezen Kern: constant (vb Rom 13)

26 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – inleiding “Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.” Waarom essentieel? Eerst gered, dan de wet: GENADE De wet van de VRIJHEID

27 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – 1e gebod “Vereer naast mij geen andere goden.” Waar gaat dit gebod over? Geef eens wat voorbeelden van zonden tegen dit gebod. Waar zit het bevrijdende van dit gebod?

28 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – 1e gebod “Vereer naast mij geen andere goden.” Catechismus znd 34: Wat is afgoderij? Afgoderij is in plaats van de enige ware God, die Zich in zijn Woord geopenbaard heeft, of naast Hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen stelt.

29 God

30 God

31 God enzovoort

32 God

33 God enzovoort

34 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – 2e gebod Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg 

35 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – 2e gebod Waar gaat dit gebod over? Zondig jij er wel eens tegen? Waar zit het bevrijdende van dit gebod? Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg 

36 Afgodsbeelden: primitief?

37 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – 2e gebod Waarom maakte men godenbeelden? Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg  Het maakt god: zichtbaar en dichtbij hanteerbaar

38 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – 2e gebod Waarom kan dat niet? Deze God is uniek Hij is er veel te groot voor? Hij is al heel dichtbij Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg  bevrijdend

39 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – 2e gebod Nog twee opmerkingen Het gaat dus niet in de eerste plaats over wel op geen afbeeldingen. Het geloof is uit het horen > uit het gehoorzamen Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg 

40 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – 3e gebod Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. Waar gaat dit gebod over? Zondig jij er wel eens tegen? Waar zit het bevrijdende van dit gebod? Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg 

41 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – 3e gebod Een paar opmerkingen Naam is faam! Achtergrond: bezweringen en vervloekingen “Geen groter zonde, noch die God meer vertoornt” ? Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg 

42 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – 4e gebod Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard. Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg 

43 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – 4e gebod Waar gaat dit gebod over? Geef voorbeelden van zonden tegen dit gebod. Waar zit het bevrijdende van dit gebod? Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg 

44 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – 4e gebod Exodus 20 Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard. rust Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg 

45 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – 4e gebod Deuteronomium 5 Neem de sabbat in acht, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden; het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen; want uw slaaf en slavin moeten evengoed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de HEER, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de sabbat te houden. bevrijding Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg 

46 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – 4e gebod Leviticus 23: 1-3 1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als heilige dagen samen moet vieren. Dit zijn mijn hoogtijdagen: 3 Zes dagen kun je werken, maar de zevende dag is het sabbat, een dag van volstrekte rust, die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten. Waar je ook woont, het moet een rustdag zijn die aan de HEER gewijd is. samenkomen Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg 

47 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – 4e gebod Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg  schepping herschepping RUST, VIEREN, SAMEN MET GOD

48 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – 4e gebod Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg  schepping herschepping RUST, VIEREN, SAMEN MET GOD

49 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – 4e gebod Matteus 5: 17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg  Kolossenzen 2: 16-17 Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus.

50 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – 5e gebod Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg  Waar gaat dit gebod over? Geef voorbeelden van zonden tegen dit gebod. Waar zit het bevrijdende van dit gebod?

51 Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing
Gods wet – 5e gebod god Een paar opmerkingen Allereerst een gebod voor volwassenen. Eer is gewicht ogv positie Lezen Efeze 2: 1-10 > verdere uitleg  ouder kind

52 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS
wijze: Gezang 429 LvdK (Wie maar de goede God laat zorgen) 'k Geloof in God - Hij is de Vader, almachtig Koning op Zijn troon, Schepper van hemel en van aarde - en in zijn eengeboren Zoon, die ik als mijn Verlosser eer, in Jezus Christus, onze Heer, 2. die, van de Heil’ge Geest ontvangen, als mens geboren uit een maagd, onder Pilatus heeft geleden, door onze schuld werd aangeklaagd, stierf aan het kruis, lag in het graf, tot in de dood daalde Hij af. 

53 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS
3. 'k Geloof dat Hij ten derde dage weer opgestaan is uit de dood, is naar de hemel opgevaren, zit aan de rechterhand van God, vanwaar Hij met bazuingeschal eenmaal ten oordeel komen zal.  4. Ook wordt de Geest door mij beleden, 'k geloof een kerk die God ons geeft, ware gemeenschap van de heilgen, dat God mijn zonden steeds vergeeft, mijn lichaam van de dood bevrijdt en dat ik leef in eeuwigheid.


Download ppt "Overzicht onderdeel 1: genade, geloof, uitverkiezing"

Verwante presentaties


Ads door Google