De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatschappelijke Ondersteuning Een doodlopende weg?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatschappelijke Ondersteuning Een doodlopende weg?"— Transcript van de presentatie:

1 Maatschappelijke Ondersteuning Een doodlopende weg?
Roger Ruijters Raad van bestuur MeanderGroep Bestuurslid Actiz

2 Huidige stand van zaken (systeem)
schotten in financiering en indicatiestelling inkopersmarkt aanbod bestaat uit veel en dure confectie losse schakels in de keten bureaucratie, gebaseerd op angst en wantrouwen hebben we een keten of een kartel? korte termijn perspectief door aanbestedingen Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009

3 Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009
Het zakelijke gevolg versnipperd aanbod leidt tot verspilling geen synergie tussen aanbieders en voorzieningen verkeerde prikkels aanbieders onrendabele, maar belangrijke voorzieningen staan onder druk verkrampt investerings- en innovatiegedrag miljoenen lekken weg naar bureaucratie Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009

4 het maatschappelijke gevolg
toename eenzaamheid en verwaarlozing faillissement bestaande voorzieningen claimgedrag burgers verminderde sociale cohesie verminderde leefbaarheid toename vraag naar beschermd en beschut wonen het draait om ‘centen en incidenten’ Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009

5 Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009
wat willen we allemaal? buurten waar burgers elkaar helpen buurten waar 24 uur per dag hulp beschikbaar is buurten waar kwetsbare ouderen zich toch veilig en geborgen voelen buurten waar men elkaar kan ontmoeten buurten waar voorzieningen zijn die de zelfredzaamheid en participatie kunnen bevorderen aanbieders die zich óók druk maken over beheersing van zorgconsumptie minimale bureaucratie Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009

6 utopie of werkelijkheid?
een buurtwinkel, die tevens info- en ontmoetingspunt is; bemenst door uitkeringsgerechtigden het buurtcafé, waar men dagelijks, samen met anderen, een gezonde maaltijd kan nuttigen de wijkverpleegkundige die om de hoek spreekuur houdt geheugentraining en valpreventietraining in het gemeenschapshuis een beeldtelefoon voor ongeplande zorg een buurtconciërge, die tevens kleine klussen doet vrijwilligers en professionals die hand-in-hand werken een groepswoning voor demente wijkbewoners Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009

7 hulp bij het huishouden
Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009

8 Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009
Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009

9 De Hoeskamer Heerlerbaan
Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009

10 Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009
Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009

11 Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009
Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009

12 Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009
Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009

13 Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009
Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009

14 Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009
Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009

15 Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009
Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009

16 Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009
Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009

17 Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009
Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009

18 Publiek-private samenwerking als oplossing?
ondersteuningsstructuur op Gemeentelijk niveau een buurtcoalitie voor samenhangend beleid, afspraken en implementatie per buurt/dorp een budgethouder en kartrekker van de buurtcoalitie financiering vanuit de WMO per buurt op begrotingsbasis maximaal gebruik van bestaande en voorliggende voorzieningen een multidisciplinair hometeam voor kwetsbare ouderen coalitie i.p.v. concurrentie keuzevrijheid via nichespelers meerjarenafspraken met ‘hoofdrolspelers’ Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009

19 daarvoor moet veel veranderen
accent op maatschappelijk ondernemerschap i.p.v. omzet- en winstmaximalisatie focus op samenwerking en synergie ipv concurrentie combineren van budgetten en financieringsstromen vertrouwen i.p.v. wantrouwen elimineren van hindermacht coproductie met welzijn, formele en informele zorg inleveren van autonomie stoppen met Europees aanbesteden kiezen voor een duurzaam partnership Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009

20 Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009
wat levert het op? levensloopbestendige buurt toename levensvatbaarheid van bestaande voorzieningen meer kwaliteit van leven voor thuiswonende kwetsbare ouderen coproductie tussen welzijn, formele en informele zorg meer sociale cohesie in de buurt minder verspilling gemiddeld lagere kosten duurzaam ondernemerschap Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009

21 Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009
Resultaat Levenskwaliteit kwetsbare ouderen is verbeterd Buurt is levensloopbestendig Volumereductie door maatwerk Gemiddelde kosten WMO-clienten nemen af Actie in de buurt en het dorp Opzetten buurtcoalitie Organiseren/verbreden hometeams Buurtscan o.g.v. voorzieningen/veiligheid/wensen en behoeftes Benoemen ‘boegbeelden’ van de buurt Gemeentes Parkstad GGD Huisartsen HOZL Meander Cicero Sevagram Mondriaan Atrium MC Alcander woningcorp Senioren- raden Uitgangspunten Buurt/dorp als focus voor samenwerking en financiering Algehele regie en budgetbewaking bij Gemeentes en GGD Per buurt/dorp regisseur met budgetverantwoordelijkheid Financiering o.b.v. begroting in plaats van productie Gebaseerd op brede coalitie zorg en welzijn, met dominante spelers. Keuzevrijheid via nichespelers (maken geen deel uit van coalitie) Kostenbesparing door versterken van bestaande voorzieningen en innovaties Koppelen aan (G)oud/Aczio/project wijkverpleegkundige Mogelijkheden voor werkervaring/re-integratie uitkeringsgerechtigden Doelstellingen Verbeteren levensloopbestendigheid buurten en dorpen Vroegsignalering kwetsbare ouderen Van confectie naar maatwerk in maatschappelijke ondersteuning Voorkomen eenzaamheid bij ouderen en chronisch zieken Meer samenhang in voorzieningen, instanties en financieringsbronnen Betere ondersteuning aan meer burgers voor hetzelfde geld Publiek Private Ontmoeting 12 november 2009

22 problemen zijn kansen in werkkleding
bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Maatschappelijke Ondersteuning Een doodlopende weg?"

Verwante presentaties


Ads door Google