De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatschappelijke Ondersteuning Een doodlopende weg? Roger Ruijters Raad van bestuur MeanderGroep Bestuurslid Actiz.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatschappelijke Ondersteuning Een doodlopende weg? Roger Ruijters Raad van bestuur MeanderGroep Bestuurslid Actiz."— Transcript van de presentatie:

1 Maatschappelijke Ondersteuning Een doodlopende weg? Roger Ruijters Raad van bestuur MeanderGroep Bestuurslid Actiz

2 Publiek Private Ontmoeting 12 november Huidige stand van zaken (systeem) schotten in financiering en indicatiestelling inkopersmarkt aanbod bestaat uit veel en dure confectie losse schakels in de keten bureaucratie, gebaseerd op angst en wantrouwen hebben we een keten of een kartel? korte termijn perspectief door aanbestedingen

3 Publiek Private Ontmoeting 12 november Het zakelijke gevolg versnipperd aanbod leidt tot verspilling geen synergie tussen aanbieders en voorzieningen verkeerde prikkels aanbieders onrendabele, maar belangrijke voorzieningen staan onder druk verkrampt investerings- en innovatiegedrag miljoenen lekken weg naar bureaucratie

4 Publiek Private Ontmoeting 12 november het maatschappelijke gevolg toename eenzaamheid en verwaarlozing faillissement bestaande voorzieningen claimgedrag burgers verminderde sociale cohesie verminderde leefbaarheid toename vraag naar beschermd en beschut wonen het draait om ‘centen en incidenten’

5 Publiek Private Ontmoeting 12 november wat willen we allemaal? buurten waar burgers elkaar helpen buurten waar 24 uur per dag hulp beschikbaar is buurten waar kwetsbare ouderen zich toch veilig en geborgen voelen buurten waar men elkaar kan ontmoeten buurten waar voorzieningen zijn die de zelfredzaamheid en participatie kunnen bevorderen aanbieders die zich óók druk maken over beheersing van zorgconsumptie minimale bureaucratie

6 Publiek Private Ontmoeting 12 november utopie of werkelijkheid? een buurtwinkel, die tevens info- en ontmoetingspunt is; bemenst door uitkeringsgerechtigden het buurtcafé, waar men dagelijks, samen met anderen, een gezonde maaltijd kan nuttigen de wijkverpleegkundige die om de hoek spreekuur houdt geheugentraining en valpreventietraining in het gemeenschapshuis een beeldtelefoon voor ongeplande zorg een buurtconciërge, die tevens kleine klussen doet vrijwilligers en professionals die hand-in-hand werken een groepswoning voor demente wijkbewoners

7 Publiek Private Ontmoeting 12 november hulp bij het huishouden

8 Publiek Private Ontmoeting 12 november

9 Publiek Private Ontmoeting 12 november De Hoeskamer Heerlerbaan

10 Publiek Private Ontmoeting 12 november

11 Publiek Private Ontmoeting 12 november

12 Publiek Private Ontmoeting 12 november

13 Publiek Private Ontmoeting 12 november

14 Publiek Private Ontmoeting 12 november

15 Publiek Private Ontmoeting 12 november

16 Publiek Private Ontmoeting 12 november

17 Publiek Private Ontmoeting 12 november

18 Publiek Private Ontmoeting 12 november Publiek-private samenwerking als oplossing? ondersteuningsstructuur op Gemeentelijk niveau een buurtcoalitie voor samenhangend beleid, afspraken en implementatie per buurt/dorp een budgethouder en kartrekker van de buurtcoalitie financiering vanuit de WMO per buurt op begrotingsbasis maximaal gebruik van bestaande en voorliggende voorzieningen een multidisciplinair hometeam voor kwetsbare ouderen coalitie i.p.v. concurrentie keuzevrijheid via nichespelers meerjarenafspraken met ‘hoofdrolspelers’

19 Publiek Private Ontmoeting 12 november daarvoor moet veel veranderen accent op maatschappelijk ondernemerschap i.p.v. omzet- en winstmaximalisatie focus op samenwerking en synergie ipv concurrentie combineren van budgetten en financieringsstromen vertrouwen i.p.v. wantrouwen elimineren van hindermacht coproductie met welzijn, formele en informele zorg inleveren van autonomie stoppen met Europees aanbesteden kiezen voor een duurzaam partnership

20 Publiek Private Ontmoeting 12 november wat levert het op? levensloopbestendige buurt toename levensvatbaarheid van bestaande voorzieningen meer kwaliteit van leven voor thuiswonende kwetsbare ouderen coproductie tussen welzijn, formele en informele zorg meer sociale cohesie in de buurt minder verspilling gemiddeld lagere kosten duurzaam ondernemerschap

21 Publiek Private Ontmoeting 12 november Resultaat Levenskwaliteit kwetsbare ouderen is verbeterd Buurt is levensloopbestendig Volumereductie door maatwerk Gemiddelde kosten WMO-clienten nemen af Resultaat Levenskwaliteit kwetsbare ouderen is verbeterd Buurt is levensloopbestendig Volumereductie door maatwerk Gemiddelde kosten WMO-clienten nemen af Actie in de buurt en het dorp  Opzetten buurtcoalitie  Organiseren/verbreden hometeams  Buurtscan o.g.v. voorzieningen/veiligheid/wensen en behoeftes  Benoemen ‘boegbeelden’ van de buurt Actie in de buurt en het dorp  Opzetten buurtcoalitie  Organiseren/verbreden hometeams  Buurtscan o.g.v. voorzieningen/veiligheid/wensen en behoeftes  Benoemen ‘boegbeelden’ van de buurt Gemeentes Parkstad GGDHuisartsen HOZL Meander Cicero Sevagram Mondriaan Atrium MC Alcander woningcorp Senioren- raden Uitgangspunten  Buurt/dorp als focus voor samenwerking en financiering  Algehele regie en budgetbewaking bij Gemeentes en GGD  Per buurt/dorp regisseur met budgetverantwoordelijkheid  Financiering o.b.v. begroting in plaats van productie  Gebaseerd op brede coalitie zorg en welzijn, met dominante spelers.  Keuzevrijheid via nichespelers (maken geen deel uit van coalitie)  Kostenbesparing door versterken van bestaande voorzieningen en innovaties  Koppelen aan (G)oud/Aczio/project wijkverpleegkundige  Mogelijkheden voor werkervaring/re-integratie uitkeringsgerechtigden Uitgangspunten  Buurt/dorp als focus voor samenwerking en financiering  Algehele regie en budgetbewaking bij Gemeentes en GGD  Per buurt/dorp regisseur met budgetverantwoordelijkheid  Financiering o.b.v. begroting in plaats van productie  Gebaseerd op brede coalitie zorg en welzijn, met dominante spelers.  Keuzevrijheid via nichespelers (maken geen deel uit van coalitie)  Kostenbesparing door versterken van bestaande voorzieningen en innovaties  Koppelen aan (G)oud/Aczio/project wijkverpleegkundige  Mogelijkheden voor werkervaring/re-integratie uitkeringsgerechtigden Doelstellingen  Verbeteren levensloopbestendigheid buurten en dorpen  Vroegsignalering kwetsbare ouderen  Van confectie naar maatwerk in maatschappelijke ondersteuning  Voorkomen eenzaamheid bij ouderen en chronisch zieken  Meer samenhang in voorzieningen, instanties en financieringsbronnen  Betere ondersteuning aan meer burgers voor hetzelfde geld Doelstellingen  Verbeteren levensloopbestendigheid buurten en dorpen  Vroegsignalering kwetsbare ouderen  Van confectie naar maatwerk in maatschappelijke ondersteuning  Voorkomen eenzaamheid bij ouderen en chronisch zieken  Meer samenhang in voorzieningen, instanties en financieringsbronnen  Betere ondersteuning aan meer burgers voor hetzelfde geld

22 problemen zijn kansen in werkkleding bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Maatschappelijke Ondersteuning Een doodlopende weg? Roger Ruijters Raad van bestuur MeanderGroep Bestuurslid Actiz."

Verwante presentaties


Ads door Google