De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huisbezoek Het hoe en waarom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huisbezoek Het hoe en waarom."— Transcript van de presentatie:

1 Huisbezoek Het hoe en waarom

2 Doel van het Huisbezoek
Banden smeden met elke zuster en steun, troost en vriendschap bieden. Door het huisbezoek worden zowel de huisbezoeksters als degene die huisbezoek ontvangt, gezegend en gesterkt in hun activiteit in de kerk door de zorg voor elkaar Waakzorg

3 Welk verbond hebben we gesloten?
Mosiah 18:8-9 “en nu, omdat gij verlangt tot de kudde Gods toe te treden, en zijn volk te worden genoemd, en gewillig zijt elkaars lasten te dragen, opdat zij licht zullen zijn; Ja, en gewillig zijt te treuren met hen die treuren;

4 Verbond ja, en hen te vertroosten die vertroosting nodig hebben, en om te allen tijde en in alle dingen en op alle plaatsen waar gij u ook moogt bevinden, als getuige van God op te treden, zelfs tot de dood, opdat gij door God zult worden verlost en onder de deelgenoten der eerste opstanding zult worden gerekend, zodat gij het eeuwige leven zult hebben”

5 ZHV presidente en huisbezoeksters
In overleg met de bisschop, en haar raadgeefster en onder gebed Spreek ook met de OQ president ZHV presidente vraagt (waar mogelijk) in koppels Wijst ze zusters aan Niet geroepen, ondersteund of aangesteld

6 ZHV presidentes Huisbezoek regelen Aanmoedigen om te gaan
Gesprekken met elke zuster over haar taken Met de koppels spreken Onderwijs over huisbezoek (dit kan ook door andere zusters worden gedaan) Brengt verslag uit aan de bisschop (belangrijke zaken direct) Overleg met de OQ president

7 Raadgeefster ZHV presidente
Helpt met indeling Helpt met gesprekken Helpt met onderwijs Helpt met aanmoedigen

8 Voor de zusters: Hoe op huisbezoek gaan
Waar mogelijk elke maand thuis of per brief of per telefoon of in de kerk of per mail of skype Tenminste 1x per 3 maanden Waakzorg, niet het kruisje

9 Voor de zusters Wat te bespreken
Waar mogelijk de huisbezoek boodschap, het thema en daarbij: Toegepaste schriftuur Geselecteerde uitspraken van kerkleiders Vragen die een discussie kunnen starten Mogelijkheid om een getuigenis te delen Persoonlijke voorbeelden die passen bij het thema

10 Voor de zusters: is de huisbezoekboodschap verplicht?
Kijk naar de situatie van de zuster. Soms betekent een liefdedienst meer dan een boodschap Niet over een eeuwig huwelijk bespreken als de zuster net gescheiden is of speken over opvoeden van kinderen bij het kinderloze zuster.

11 Voor de zusters: Elastiek
Zowel de bezoeken als de thema’s zijn als een belangrijke richtlijn. Zo nodig aangepast Kijk naar de zuster. (zie doel) Belangrijkste is de waakzorg Soms meer contact indien nodig

12 Voor de zuster: Rapporteren
Elke maand doorgeven wie er is bezocht (huisbezoekleidster) Persoonlijke informatie gaat direct naar de ZHV presidente of naar de bisschop Geestelijke en materiële welzijn Wacht nooit om belangrijke zaken door te geven

13 Zuster Parker Voor huisbezoek met hart en ziel is het belangrijk dat u bidt over de zusters die u bezoekt. De Heer zal u leiden bij het doen van zijn werk, als u luistert en tot actie overgaat.


Download ppt "Huisbezoek Het hoe en waarom."

Verwante presentaties


Ads door Google