De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stolteleergang 5 februari 2009 Een visie op zorg Yvonne van Kemenade Zorggroep Eerstelijn Naaldwijk www.yvonnevankemenade.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stolteleergang 5 februari 2009 Een visie op zorg Yvonne van Kemenade Zorggroep Eerstelijn Naaldwijk www.yvonnevankemenade.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Stolteleergang 5 februari 2009 Een visie op zorg Yvonne van Kemenade Zorggroep Eerstelijn Naaldwijk

2 Stolteleergang 5 februari 2009 Opbouw 1.Porter & Teisberg 2.Medisch specialistische zorg 3.Huisartsenzorg 4.Huisarts & Medisch specialist 5.Hoe nu verder ? 6.Actualiteit: Cooperatievorming Vlietland

3 Stolteleergang 5 februari Porter & Teisberg: waar gaan we het over hebben? Niet over Amerikaanse gezondheidszorg Maar over de ideeën van Porter – die ons aanzetten tot …

4 Stolteleergang 5 februari 2009

5 Porter en Teisberg: Kern Systeem van value based competition Waarde wordt toevoegd voor de patiënt Toegevoegde waarde: in kleinste organisat. eenheid: arts –patiënt relatie Leidt tot verbetering: kwaliteit, efficiency etc. Voor iedereen win-win situatie

6 Stolteleergang 5 februari 2009 Porter …. Geeft geen oplossing, maar hoopt op verandering in manier van denken. Besef onderdeel uit te maken van een proces (value chain).

7 Stolteleergang 5 februari 2009 Porter …. Dit is het begin van een proces……niet het einde.

8 Stolteleergang 5 februari 2009 Porter en Teisberg 1.Focus toegevoegde waarde patiënt 2.Concurrentie op resultaten 3.Volledige zorgproces, medische conditie 4.Hoge kwaliteit, minder kostbaar 5.Meer ervaring, vergroot leereffect, schaal>, efficiency (expertteams) 6.Regionaal/nationaal ipv lokaal 7.Informatie = fundamenteel 8.Innovatie belonen

9 Stolteleergang 5 februari 2009 Dus Focus - Excellent zijn op je unieke waarde

10 Stolteleergang 5 februari 2009 Enkele discussiepunten Porter/1: Fragmentatie zorgaanbod i.p.v. continuüm van zorg: –Specialisatie aandoening vs rest in lokaal ziekenhuis (duur) “Hospitals exist for a reason”. –Comorbiditeit bij ouderen & wie coördineert de zorg?

11 Stolteleergang 5 februari 2009 Enkele discussiepunten Porter/2: Preventieve zorg en eerstelijn? Betrokkenheid patiënt bij eigen zorg proces (ook leefstijl en compliance e.d.) ? Zegt niets over hoe en bekostiging / financiële prikkels

12 Stolteleergang 5 februari Medisch specialistische zorg Hedendaagse 21 ste eeuwse techniek/zorg wordt geleverd in een 20 ste eeuwse organisatievorm.

13 Stolteleergang 5 februari 2009 Observaties ziekenhuis- zorg

14 Stolteleergang 5 februari 2009 Observaties ziekenhuiszorg….. Gedrag: cultuur & motivatie Organisatie-graad: vergroting Bestuurlijk: relatie bestuur – m.s. Doelen/Inhoud zorg: specialisatie, “samenwerking” binnen/buiten muren

15 Stolteleergang 5 februari 2009 Dus…… Door ontwikkeling van de ziekenhuisorganisatie / medisch specialistische zorg

16 Stolteleergang 5 februari 2009 Wat te doen ? – Te breed: ziekenhuizen bieden alles aan i.p.v. keuzen – Te smal: georganiseerd interventies/ vakgroepen i.p.v. integrale zorgcirkel – Te lokaal: focus lokale bevolking i.p.v. regionaal/nationaal.

17 Stolteleergang 5 februari 2009 Dus ? Differentiatie Keuze maken Doen waar je goed in bent Daar waar groei in zit Waar zit de toegevoegde (patienten) waarde? Betekent… Segmenteren en (zorg)processen Onderscheidend vermogen (vaardig, aardig & veilig)

18 Stolteleergang 5 februari 2009 Segmenten van zorg: –Acute/spoedzorg –Planbare zorg routine complex –Chronische zorg –Topklinische zorg –Topreferente zorg (UMC’s) Meerw patiënten: – Bereikbaarheid/ toegankelijkheid (fysiek/ lokaal) – Gespecialiseerde centra: ervaring, volume, efficiency (franchise) – Integrale zorgproces – Innovatie & ontwikkeling – Uitkomst- indicatoren vs wat wil de patiënt?

19 Stolteleergang 5 februari 2009 Grote veranderingen realiseren met kleine stapjes

20 Stolteleergang 5 februari 2009 Kleine stapjes richting.....? – Meerjarenbeleid ASz: segmenten en klantenperspectief, visie-ontw. – Denken in toegevoegde waarde patient: DBC, IGZ, CQ indexen …. – P & C cyclus: o.a. indicatoren, productie/kosten, klantonderz.e.d. – Business units (vakgroepen?) – Zorgpaden/zorgprocessen – Transmurale zorg en ketenzorg

21 Stolteleergang 5 februari Huisartsenzorg Hedendaagse 21 ste eeuwse techniek/zorg wordt geleverd in een 20 ste eeuwse organisatie, structuur en management.

22 Stolteleergang 5 februari 2009 Observaties huisartsenzorg 1. Gedrag: persoonlijk betrokken, cultuur: enthousiasme, vrijwilligheid en betrokkenheid 2. Organisatiegraad: van kleinschaligheid naar vergroting (veel eilandjes) 3. Doelen/Inhoud zorg: van generalisme & allround naar specialisatie, bv chronische (keten)zorg

23 Stolteleergang 5 februari 2009 Dus…… Door ontwikkeling van de huisartsenzorg/ huisartsenorganisatie

24 Stolteleergang 5 februari 2009 Wat te doen ? –Te breed: huisartsen bieden alles aan i.p.v. keuzen –Te smal: GOED/HOED/groepspraktijken (samenwerking 1ste – 2 de lijn) i.p.v. integrale zorgcirkel –Te lokaal: focus lokale bevolking i.p.v. regionaal/nationaal.

25 Stolteleergang 5 februari 2009 Dus ? Differentiatie Keuze maken Doen waar je goed in bent Daar waar groei in zit Waar zit toegevoegde waarde patient? Betekent… Segmenteren en (zorg)processen Onderscheidend vermogen (vaardig, aardig & veilig) Organiseren & massa creëren

26 Stolteleergang 5 februari 2009 Segmenten huisartsen zorg Acute zorg / spoed Planbare zorg Chronische zorg Palliatieve zorg (Preventie) Poortwachter Zorgverlener (generalisme vs specialisme) Regisseur

27 Stolteleergang 5 februari 2009 Kleine stapjes richting? ….. Coöperatievormings tendens Verandering positie/machtsbalans regio Ontwikkeling regionale zorg & onderst: DM, COPD, EDC Maar??: Persoonlijke betrokkenheid? –Verloskunde, Apotheek, en later 112 i.p.v. gewoon langsgaan Kwaliteitsverlies voor de patiënt – verbet. diabetes e.d. Versnippering zorg rondom patiënt

28 Stolteleergang 5 februari Huisartsen & Specialist Specialisten Zorg: -Na verwijzing -Zorg: proces-onderdeel, specialist -Ziekte-insteek, kortdrnd Organisatie & gedrag: -Institutie -“Samenwerking” -“Over”- geprofessionaliseerd Huisartsen Zorg -Prtwachter, broodheer 2de lijn -Zorg: rondom proces, regisseur, generalist -Patient-insteek, langdr contact Organisatie & gedrag: -Dicht bij burger -Versnippering -Aan het professionaliseren

29 Stolteleergang 5 februari Hoe nu verder? Beleid: Verschuiving zorg: vraag en behandeling Opschaling zorg: 2 naar 1 en acad naar perifeer Doel: Allemaal: beste zorg voor patiënt (wat toeg waarde?) Dus: Zorg rondom patiënten organiseren Af van 1ste en 2de lijn, denken: diabeteszorg e.d. (vloeiende lijnszorg) onafhankelijk, wie wat waar doet Verschuiving specialist - generalist

30 Stolteleergang 5 februari 2009 Hoe verder…. 1. Positionering en visievorming 2. Proces van organisatie & gedragsveranderingen (comminucatie!): Maar strijd om de eerstelijn!: financiën vs kwaliteit van zorg – Alles zelf doen (financiele motieven) – Uitbesteden aan meest professionele aanbieder (kwaliteit van zorg) Cultuur/zachte kant: leren samenwerken en afstemmen – Ieders competenties beter benutten, complementair – Elkaar respecteren – Met elkaar in gesprek blijven (bellen ipv en!) – Professionalisering organisatie – Samen verder, win-win situatie – Binding/Betrokkenheid creëren!!!!!!

31 Stolteleergang 5 februari 2009 Discussiepunten Toegevoegde waarde: ten koste van???: - tw van specialisatie gaat ten koste van integrale benadering patient (huisarts) - tw medische aandoening/integrale zorgcirkel vs Integrale patientenbenadering, ook ikv comorbiditeit Toegevoegde waarde = uitkomst van iets, gerelateerd aan doel - tw op verschillende niveau’s, andere doelen

32 Stolteleergang 5 februari 2009 Welke niveau? Toeg. waarde Vrager/patAanbiederMicroIndividueelArts-patient Meso Groep pat/diagn categorieen Instellingsniveau Macro Landelijk pat organ. Gezondheidszorg- niveau Nw econo- mie Maatschappelijk Maatschap- pelijk niveau

33 Stolteleergang 5 februari Actualiteit: Coöperatievorming Vlietland Deelnemers Coop (7 leden, 74% belang)): – DSW – 3 Verpleeg-&verzorgingshuizen – Specialisten en medewerkers Vlietland – Coöperatie huisartsen – ???? (26%) Doel: betrokken partijen zonder winstoogmerk gaan samenwerken en investeren in kwalitatief regionale (keten) zorg

34 Stolteleergang 5 februari 2009 Coop. Vlietland Reden/Oorzaak: financieel Stand van zaken: Verhuizing nieuwbouw Overeenstemming tussen deelnemers Samenwerkingsovereenkomst getekend Samen 18,5 miljoen investeren Streven voor 1 juli 2009: Oprichting Cooperatie en nw regionale bestuurlijke structuur Vlietland gerealiseerd (BV) Geen overname! (zelfstandigheid leden) Formele procedures VWS, CS, NZa NMa e.a.: afronding voor 1 juni 2009

35 Stolteleergang 5 februari 2009 c Ziekenhuis: Stichting wordt BV Stichting: ontbreken van eigenaar met eigen belang Coöperatie fungeert als Holding Coöperatie 100% eigenaar en enig aandeelhouder ZH- BV Coöperatieleden in collectief zeggenschap ivv ledenraad (AVA) Raad van Commissarissen

36 Stolteleergang 5 februari 2009 Beoogde structuur 7 Cooperatie leden, AVA (74%=18,5 mln): DSW (40%) V&V (3) MS & personeel Huisartsen ??? (26%=6,25 mln 7 Cooperatie leden, AVA (74%=18,5 mln): DSW (40%) V&V (3) MS & personeel Huisartsen ??? (26%=6,25 mln Cooperatie als holding Cooperatiebestuur = RvC Alg dir Coop = vz RvB Vlietland Cooperatie als holding Cooperatiebestuur = RvC Alg dir Coop = vz RvB Vlietland Vlietland BV (was Stichting Vlietland) Vlietland BV (was Stichting Vlietland) R.v.C.

37 Stolteleergang 5 februari 2009 Meerwaarde cooperatie-model? Governance (Toezicht): - Belangen van leden - Correctie achterban Besturing (RvB-ms): - Externe druk leden op interne keuzen en bedrijfsvoering Integrale zorg: - Positieve impuls regionale ketenzorg Meer gelijk gerichte belangen

38 Stolteleergang 5 februari 2009 Voordelen Patienten: Dicht bij huis: versterking regionale zorg Toegevoegde waarde: kwal. verhoging, ketenzorg, integrale zorg en contin. Sluit aan bij toekomstige vraagontwikkeling: vergrijzing, co- morbiditeit >… Zorgaanbieders: Behoud regionale zorgaanbod totale keten incl zh Wederzijdse betrokkenheid, belang en afstemming keten Zicht/dicht op kwaliteit van zorg in de keten Zorgverzekeraar: Behoud regionale ziekenhuis, 70% DSW verzekerden = invloed beleid Kwaliteit van (keten)zorg & efficiency Belangrijker speler op regionale vlak (itt landelijke verzekeraars)

39 Stolteleergang 5 februari 2009 Kritiekpunten Marktwerking: concurrentie vs samenwerking Gescheiden rollen marktpartijen Keuzevrijheid patienten Belang verzekeraar vs belang zh: (kosten vs kwaliteit) Motie Schippers (dec 2008): verzekeraars mogen geen aanbieders overnemen (tenzij beperkte periode) Amerikaanse “toestanden” (HMO) s Kaiser Permanente NZa: Aanmerkelijke marktmacht? Misbruik AM? Mededingingswet

40 Stolteleergang 5 februari 2009 Verandering roept weerstand op. Onder druk wordt alles vloeibaar!

41 Stolteleergang 5 februari 2009


Download ppt "Stolteleergang 5 februari 2009 Een visie op zorg Yvonne van Kemenade Zorggroep Eerstelijn Naaldwijk www.yvonnevankemenade.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google