De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stolteleergang 5 februari 2009 Een visie op zorg Yvonne van Kemenade Zorggroep Eerstelijn Naaldwijk www.yvonnevankemenade.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stolteleergang 5 februari 2009 Een visie op zorg Yvonne van Kemenade Zorggroep Eerstelijn Naaldwijk www.yvonnevankemenade.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Stolteleergang 5 februari 2009 Een visie op zorg Yvonne van Kemenade Zorggroep Eerstelijn Naaldwijk www.yvonnevankemenade.nl

2 Stolteleergang 5 februari 2009 Opbouw 1.Porter & Teisberg 2.Medisch specialistische zorg 3.Huisartsenzorg 4.Huisarts & Medisch specialist 5.Hoe nu verder ? 6.Actualiteit: Cooperatievorming Vlietland

3 Stolteleergang 5 februari 2009 1.Porter & Teisberg: waar gaan we het over hebben? Niet over Amerikaanse gezondheidszorg Maar over de ideeën van Porter – die ons aanzetten tot …

4 Stolteleergang 5 februari 2009

5 Porter en Teisberg: Kern Systeem van value based competition Waarde wordt toevoegd voor de patiënt Toegevoegde waarde: in kleinste organisat. eenheid: arts –patiënt relatie Leidt tot verbetering: kwaliteit, efficiency etc. Voor iedereen win-win situatie

6 Stolteleergang 5 februari 2009 Porter …. Geeft geen oplossing, maar hoopt op verandering in manier van denken. Besef onderdeel uit te maken van een proces (value chain).

7 Stolteleergang 5 februari 2009 Porter …. Dit is het begin van een proces……niet het einde.

8 Stolteleergang 5 februari 2009 Porter en Teisberg 1.Focus toegevoegde waarde patiënt 2.Concurrentie op resultaten 3.Volledige zorgproces, medische conditie 4.Hoge kwaliteit, minder kostbaar 5.Meer ervaring, vergroot leereffect, schaal>, efficiency (expertteams) 6.Regionaal/nationaal ipv lokaal 7.Informatie = fundamenteel 8.Innovatie belonen

9 Stolteleergang 5 februari 2009 Dus...... - Focus - Excellent zijn op je unieke waarde

10 Stolteleergang 5 februari 2009 Enkele discussiepunten Porter/1: Fragmentatie zorgaanbod i.p.v. continuüm van zorg: –Specialisatie aandoening vs rest in lokaal ziekenhuis (duur) “Hospitals exist for a reason”. –Comorbiditeit bij ouderen & wie coördineert de zorg?

11 Stolteleergang 5 februari 2009 Enkele discussiepunten Porter/2: Preventieve zorg en eerstelijn? Betrokkenheid patiënt bij eigen zorg proces (ook leefstijl en compliance e.d.) ? Zegt niets over hoe en bekostiging / financiële prikkels

12 Stolteleergang 5 februari 2009 2. Medisch specialistische zorg Hedendaagse 21 ste eeuwse techniek/zorg wordt geleverd in een 20 ste eeuwse organisatievorm.

13 Stolteleergang 5 februari 2009 Observaties ziekenhuis- zorg

14 Stolteleergang 5 februari 2009 Observaties ziekenhuiszorg….. Gedrag: cultuur & motivatie Organisatie-graad: vergroting Bestuurlijk: relatie bestuur – m.s. Doelen/Inhoud zorg: specialisatie, “samenwerking” binnen/buiten muren

15 Stolteleergang 5 februari 2009 Dus…… Door ontwikkeling van de ziekenhuisorganisatie / medisch specialistische zorg

16 Stolteleergang 5 februari 2009 Wat te doen ? – Te breed: ziekenhuizen bieden alles aan i.p.v. keuzen – Te smal: georganiseerd interventies/ vakgroepen i.p.v. integrale zorgcirkel – Te lokaal: focus lokale bevolking i.p.v. regionaal/nationaal.

17 Stolteleergang 5 februari 2009 Dus.........? Differentiatie Keuze maken Doen waar je goed in bent Daar waar groei in zit Waar zit de toegevoegde (patienten) waarde? Betekent… Segmenteren en (zorg)processen Onderscheidend vermogen (vaardig, aardig & veilig)

18 Stolteleergang 5 februari 2009 Segmenten van zorg: –Acute/spoedzorg –Planbare zorg routine complex –Chronische zorg –Topklinische zorg –Topreferente zorg (UMC’s) Meerw patiënten: – Bereikbaarheid/ toegankelijkheid (fysiek/ lokaal) – Gespecialiseerde centra: ervaring, volume, efficiency (franchise) – Integrale zorgproces – Innovatie & ontwikkeling – Uitkomst- indicatoren vs wat wil de patiënt?

19 Stolteleergang 5 februari 2009 Grote veranderingen realiseren met kleine stapjes

20 Stolteleergang 5 februari 2009 Kleine stapjes richting.....? – Meerjarenbeleid ASz: segmenten en klantenperspectief, visie-ontw. – Denken in toegevoegde waarde patient: DBC, IGZ, CQ indexen …. – P & C cyclus: o.a. indicatoren, productie/kosten, klantonderz.e.d. – Business units (vakgroepen?) – Zorgpaden/zorgprocessen – Transmurale zorg en ketenzorg

21 Stolteleergang 5 februari 2009 3. Huisartsenzorg Hedendaagse 21 ste eeuwse techniek/zorg wordt geleverd in een 20 ste eeuwse organisatie, structuur en management.

22 Stolteleergang 5 februari 2009 Observaties huisartsenzorg 1. Gedrag: persoonlijk betrokken, cultuur: enthousiasme, vrijwilligheid en betrokkenheid 2. Organisatiegraad: van kleinschaligheid naar vergroting (veel eilandjes) 3. Doelen/Inhoud zorg: van generalisme & allround naar specialisatie, bv chronische (keten)zorg

23 Stolteleergang 5 februari 2009 Dus…… Door ontwikkeling van de huisartsenzorg/ huisartsenorganisatie

24 Stolteleergang 5 februari 2009 Wat te doen ? –Te breed: huisartsen bieden alles aan i.p.v. keuzen –Te smal: GOED/HOED/groepspraktijken (samenwerking 1ste – 2 de lijn) i.p.v. integrale zorgcirkel –Te lokaal: focus lokale bevolking i.p.v. regionaal/nationaal.

25 Stolteleergang 5 februari 2009 Dus.........? Differentiatie Keuze maken Doen waar je goed in bent Daar waar groei in zit Waar zit toegevoegde waarde patient? Betekent… Segmenteren en (zorg)processen Onderscheidend vermogen (vaardig, aardig & veilig) Organiseren & massa creëren

26 Stolteleergang 5 februari 2009 Segmenten huisartsen zorg Acute zorg / spoed Planbare zorg Chronische zorg Palliatieve zorg (Preventie) Poortwachter Zorgverlener (generalisme vs specialisme) Regisseur

27 Stolteleergang 5 februari 2009 Kleine stapjes richting? ….. Coöperatievormings tendens Verandering positie/machtsbalans regio Ontwikkeling regionale zorg & onderst: DM, COPD, EDC Maar??: Persoonlijke betrokkenheid? –Verloskunde, Apotheek, 06 11 en later 112 i.p.v. gewoon langsgaan Kwaliteitsverlies voor de patiënt – verbet. diabetes e.d. Versnippering zorg rondom patiënt

28 Stolteleergang 5 februari 2009 4. Huisartsen & Specialist Specialisten Zorg: -Na verwijzing -Zorg: proces-onderdeel, specialist -Ziekte-insteek, kortdrnd Organisatie & gedrag: -Institutie -“Samenwerking” -“Over”- geprofessionaliseerd Huisartsen Zorg -Prtwachter, broodheer 2de lijn -Zorg: rondom proces, regisseur, generalist -Patient-insteek, langdr contact Organisatie & gedrag: -Dicht bij burger -Versnippering -Aan het professionaliseren

29 Stolteleergang 5 februari 2009 5. Hoe nu verder? Beleid: Verschuiving zorg: vraag en behandeling Opschaling zorg: 2 naar 1 en acad naar perifeer Doel: Allemaal: beste zorg voor patiënt (wat toeg waarde?) Dus: Zorg rondom patiënten organiseren Af van 1ste en 2de lijn, denken: diabeteszorg e.d. (vloeiende lijnszorg) onafhankelijk, wie wat waar doet Verschuiving specialist - generalist

30 Stolteleergang 5 februari 2009 Hoe verder…. 1. Positionering en visievorming 2. Proces van organisatie & gedragsveranderingen (comminucatie!): Maar strijd om de eerstelijn!: financiën vs kwaliteit van zorg – Alles zelf doen (financiele motieven) – Uitbesteden aan meest professionele aanbieder (kwaliteit van zorg) Cultuur/zachte kant: leren samenwerken en afstemmen – Ieders competenties beter benutten, complementair – Elkaar respecteren – Met elkaar in gesprek blijven (bellen ipv e-mailen!) – Professionalisering organisatie – Samen verder, win-win situatie – Binding/Betrokkenheid creëren!!!!!!

31 Stolteleergang 5 februari 2009 Discussiepunten Toegevoegde waarde: ten koste van???: - tw van specialisatie gaat ten koste van integrale benadering patient (huisarts) - tw medische aandoening/integrale zorgcirkel vs Integrale patientenbenadering, ook ikv comorbiditeit Toegevoegde waarde = uitkomst van iets, gerelateerd aan doel - tw op verschillende niveau’s, andere doelen

32 Stolteleergang 5 februari 2009 Welke niveau? Toeg. waarde Vrager/patAanbiederMicroIndividueelArts-patient Meso Groep pat/diagn categorieen Instellingsniveau Macro Landelijk pat organ. Gezondheidszorg- niveau Nw econo- mie Maatschappelijk Maatschap- pelijk niveau

33 Stolteleergang 5 februari 2009 6. Actualiteit: Coöperatievorming Vlietland Deelnemers Coop (7 leden, 74% belang)): – DSW – 3 Verpleeg-&verzorgingshuizen – Specialisten en medewerkers Vlietland – Coöperatie huisartsen – ???? (26%) Doel: betrokken partijen zonder winstoogmerk gaan samenwerken en investeren in kwalitatief regionale (keten) zorg

34 Stolteleergang 5 februari 2009 Coop. Vlietland Reden/Oorzaak: financieel Stand van zaken: Verhuizing nieuwbouw 1-1-2009 Overeenstemming tussen deelnemers Samenwerkingsovereenkomst getekend Samen 18,5 miljoen investeren Streven voor 1 juli 2009: Oprichting Cooperatie en nw regionale bestuurlijke structuur Vlietland gerealiseerd (BV) Geen overname! (zelfstandigheid leden) Formele procedures VWS, CS, NZa NMa e.a.: afronding voor 1 juni 2009

35 Stolteleergang 5 februari 2009 c Ziekenhuis: Stichting wordt BV Stichting: ontbreken van eigenaar met eigen belang Coöperatie fungeert als Holding Coöperatie 100% eigenaar en enig aandeelhouder ZH- BV Coöperatieleden in collectief zeggenschap ivv ledenraad (AVA) Raad van Commissarissen

36 Stolteleergang 5 februari 2009 Beoogde structuur 7 Cooperatie leden, AVA (74%=18,5 mln): DSW (40%) V&V (3) MS & personeel Huisartsen ??? (26%=6,25 mln 7 Cooperatie leden, AVA (74%=18,5 mln): DSW (40%) V&V (3) MS & personeel Huisartsen ??? (26%=6,25 mln Cooperatie als holding Cooperatiebestuur = RvC Alg dir Coop = vz RvB Vlietland Cooperatie als holding Cooperatiebestuur = RvC Alg dir Coop = vz RvB Vlietland Vlietland BV (was Stichting Vlietland) Vlietland BV (was Stichting Vlietland) R.v.C.

37 Stolteleergang 5 februari 2009 Meerwaarde cooperatie-model? Governance (Toezicht): - Belangen van leden - Correctie achterban Besturing (RvB-ms): - Externe druk leden op interne keuzen en bedrijfsvoering Integrale zorg: - Positieve impuls regionale ketenzorg Meer gelijk gerichte belangen

38 Stolteleergang 5 februari 2009 Voordelen Patienten: Dicht bij huis: versterking regionale zorg Toegevoegde waarde: kwal. verhoging, ketenzorg, integrale zorg en contin. Sluit aan bij toekomstige vraagontwikkeling: vergrijzing, co- morbiditeit >… Zorgaanbieders: Behoud regionale zorgaanbod totale keten incl zh Wederzijdse betrokkenheid, belang en afstemming keten Zicht/dicht op kwaliteit van zorg in de keten Zorgverzekeraar: Behoud regionale ziekenhuis, 70% DSW verzekerden = invloed beleid Kwaliteit van (keten)zorg & efficiency Belangrijker speler op regionale vlak (itt landelijke verzekeraars)

39 Stolteleergang 5 februari 2009 Kritiekpunten Marktwerking: concurrentie vs samenwerking Gescheiden rollen marktpartijen Keuzevrijheid patienten Belang verzekeraar vs belang zh: (kosten vs kwaliteit) Motie Schippers (dec 2008): verzekeraars mogen geen aanbieders overnemen (tenzij beperkte periode) Amerikaanse “toestanden” (HMO) s Kaiser Permanente NZa: Aanmerkelijke marktmacht? Misbruik AM? Mededingingswet

40 Stolteleergang 5 februari 2009 Verandering roept weerstand op. Onder druk wordt alles vloeibaar!

41 Stolteleergang 5 februari 2009


Download ppt "Stolteleergang 5 februari 2009 Een visie op zorg Yvonne van Kemenade Zorggroep Eerstelijn Naaldwijk www.yvonnevankemenade.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google