De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PORTFOLIO’S Katrien De Voldere BuSo Spermalie

Verwante presentaties


Presentatie over: "PORTFOLIO’S Katrien De Voldere BuSo Spermalie"— Transcript van de presentatie:

1 PORTFOLIO’S Katrien De Voldere BuSo Spermalie

2 Inleiding Wat is het doel van zoiets? Wie maakt het? Wat doe je ermee?
Wat zie je erin? Eventuele vragen hierover?

3 Portfolio’s Wat? Waar komt het idee vandaan? map met
persoonlijk stappenplan (3 OWD), opsomming persoonlijke competenties (rapport) en bewijzen daarvan. Waar komt het idee vandaan? gewoon onderwijs Australië, zelfde ‘look’ in België: o.a. DBO (digitale portfolio’s)

4 Voorbeeld van een ‘Persoonlijk stappenplan’ van A.
In het schooljaar vind ik dat ik zelf moet werken aan: Iets koken met papier maar zonder hulp van mevrouw Els Echt natekenen gaat, ik ga werken aan tekenen vanuit fantasie Voor moeilijke dingen veel studeren Mijn ouders/opvoeders vinden dat ik moet werken aan: A. moet meer studeren dan werken, maar ze werkt ook goed Mijn leerkrachten vinden dat ik moet werken aan: Af en toe studeren zodat ik toon wat ik kan Iets koken met papier maar zonder hulp van de leerkracht Zelfstandig werken Dit zijn de 3 aandachtpunten waar ik dit schooljaar speciaal zal aan werken: 1) Studeren zodat ik toon wat ik kan 2) Alleen iets koken met papier 3) Tekenen uit fantasie

5 De portfolio’s De leerlingen kiezen per trimester zelf iets waar ze fier op zijn om voor elk vakonderdeel in hun portfolio te stoppen.

6 Voor praktijkvakken en vakken waar leerlingen concreet iets maken, is er een sjabloon met plaats voor: een foto formuleren 3 bereikte doelen formuleren 3 werkpunten De leerlingen vullen dit zelf in, na reflectie met de leerkracht

7 In het begin van het porfolio zit het stappenplan met voor deze leerling haalbare doelen.
Deze doelen staan in het IHP. Het wordt gebruikt om met de leerling tijdens het schooljaar te reflecteren over zijn/haar evolutie.

8 Wat is het nut? Hoe begin je eraan?
illustratie van het leren en de evolutie ervan reflecteren, zelf doelen stellen, motiveren werk zoeken  Ontwikkelingsgericht onderwijs: verbinden van leerlinggerichte pedagogiek met ontwikkelingsstimulerende methodiek-didactiek Hoe begin je eraan? leerlingen: uitleggen wat het is, OWD selecteren ouders: OWD selecteren, leerlingen tonen hun portfolio leerkrachten: OWD selecteren, portfolio helpen invullen (ev mbv sjabloon)

9 Welke stappen doorloop je?
Doelen formuleren, selecteren Werken aan de doelen De leerling verzamelt en selecteert bewijsmateriaal Reflecteren

10 Reflectie met portfolio’s
Portfolio’s worden voorgesteld aan een ‘jury’ door de schoolverlaters bij wijze van eindwerk De leerlingen stellen per afdeling hun portfolio op het einde van het trimester aan elkaar voor (concreet: vertellen over één iets dat ze erin stopten waar ze fier op zijn) Per klas wordt er ook gereflecteerd

11 Voorbeeld reflectie visuele afdeling
“Ik ben trots op mijn inzet voor de opdracht lezen in het boek ‘Kunnen dokters ook ziek worden?’ in het vak IOA (= Individueel Ondersteunende Activiteiten). Ik gebruikte de leesloep want het lettertype was te klein. Het is een moeilijk boek maar het lukte goed om te lezen. Bij moeilijke woorden probeerde ik ze zelf opnieuw te lezen of vroeg ik hulp aan mevr. Ann. Ik wil graag nog meer lezen.”

12 Reacties tot nu toe? leerlingen zijn trots
wordt al gebruikt in alle klassen, ≠ soorten portfolio’s (ook bv. visuele afdeling) ouders vinden het fijn concreet materiaal te zien, en dat de nadruk ligt,op wat ze wel kunnen en niet op beperkingen doorlichting: positief ☺

13 Gebaar? Nieuw woord = nieuw gebaar

14 Een leerling stelt z’n portfolio voor…
Info over Portfolio\P MOV

15 Handelingsgericht werken met portfolio’s
Uitgangspunt HGW Wat doen we door portfolio’s? 1. Werken vanuit onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders Team bespreekt hoe we aan de aandachtspunten van de ll kunnen werken (onderwijsbehoeften ll, ondersteuningsbehoeften lkr) Het portfolio helpt de ll ook leren! 2. Systematisch en transparant werken, wetenschappelijke kennis benutten Transparantie: ouders weten waar we mee bezig zijn Leerling, ouders, leerkrachten kennen de doelen die voor de leerling vooropgesteld worden Sjablonen voor de portfolio’s 3. Doelgericht werken vanuit de vragen van leerling, leerkracht en ouders. Alleen onderzoeken wat strikt noodzakelijk is. Doelgericht: de 3 geselecteerde aandachtspunten worden gelinkt aan OWD en komen ook terug in het IHP Prioriteiten leggen (slechts 3 doelen) Samenwerking met alle partijen aan zelfde doelen.

16 Handelingsgericht werken met portfolio’s
Uitgangspunt HGW Wat doen we door portfolio’s? 4. Transactioneel kader Transactioneel: Op het IHP wordt besproken heo we met dit kind in deze klas met deze leraar in deze school met deze ouders kunnen werken aan de vooropgestelde aandachtspunten. We passen ons aan zodat het doel zou bereikt worden. 5. Samenwerken met leerkracht, ouders en kind Ouders krijgen inspraak, portfolio wordt getoond, besproken op oudercontact met ll en lkr, mogen zelf ook doelen vooraf doorgeven Leerling en leerkracht reflecteren over het leren 6. Aandacht besteden aan de positieve aspecten van kind, school en ouders De ll bepaalt zelf wat in het portfolio komt, iets waar de ll fier op is Praktijk: er wordt 1st omschreven wat de ll al kan 7. De leerkracht doet ertoe! ‘We kijken naar de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht’ Praktijk: er werd een sjabloon gemaakt Begin schooljaar: begeleiding bij de opstart van het werken met portfolio’s dmv voorbeelden, ervaringen uitwisselen, uitwisselen van materiaal

17 Handige websites My-digital-me www.my-digital-me.be
Handleiding werken met leerlingportfolio’s Voorbeeld van een e-portfolio:

18 Lectuur De waarde van Portfolio’s Portfolio als leermiddel
Artikels uit Praxisbulletin

19 Nog onbeantwoorde vragen?

20 Moet er nog een rapport zijn?
Mogelijk bij jullie leerlingen? Wat zou wel gaan, wat niet? Hoe zou je aanpassen naar jullie leerlingen? Gebeurt er bij jullie al zoiets, hoe?

21 Toekomst portfolio’s in Buso Spermalie?
Werken met stappenplan om portfolio te vullen (Kwintessens Uitgevers) Overleg met ouders/leefgroepen

22 Toekomst Portfolio’s? Uit Klasse Oktober 2009

23


Download ppt "PORTFOLIO’S Katrien De Voldere BuSo Spermalie"

Verwante presentaties


Ads door Google