De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm93:1 - 3 Daniel2:1 - 23 Psalm147:1, 2 Daniel2:25 - 50 LvdK294:1, 2, 3, 6 HC Zondag8: Gezang179A: Gezang107:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm93:1 - 3 Daniel2:1 - 23 Psalm147:1, 2 Daniel2:25 - 50 LvdK294:1, 2, 3, 6 HC Zondag8: Gezang179A: Gezang107:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm93:1 - 3 Daniel2:1 - 23 Psalm147:1, 2 Daniel2:25 - 50 LvdK294:1, 2, 3, 6 HC Zondag8: Gezang179A: Gezang107:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. G. Zomer (Waardhuizen) De collecte is bestemd voor Stichting De Driehoek, een landelijk werkende instelling voor christelijke hulpverlening. Gericht op hulp aan volwassenen. Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. G. Zomer (Waardhuizen) De collecte is bestemd voor Stichting De Driehoek, een landelijk werkende instelling voor christelijke hulpverlening. Gericht op hulp aan volwassenen. Mededelingen kerkenraad Morgenavond vergadert de kerkenraad met diakenen in het kerkgebouw. Deze vergadering begint om 20.00 uur (commissies).

3 Agenda Wandelen op 8 en 9 mei? Vandaag laatste kans om je op te geven! 9 februari 19 30 LEF 9 februari 19 30 LEF

4 9 februari:Fardau Dijkstra zr Vera Smith 10 februari:Rins Geertsema zr Ruth de Wit-Huizenga 11 februari:zr Aafina de Ruiter-van Maanen 13 februari:zr Jannette Schaaij-van der Heide 9 februari:Fardau Dijkstra zr Vera Smith 10 februari:Rins Geertsema zr Ruth de Wit-Huizenga 11 februari:zr Aafina de Ruiter-van Maanen 13 februari:zr Jannette Schaaij-van der Heide Deze week zijn jarig:

5 Psalm93:1 - 3 Daniel2:1 - 23 Psalm147:1, 2 Daniel2:25 - 50 LvdK294:1, 2, 3, 6 HC Zondag8: Gezang179A: Gezang107:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

6 Psalm93:1 - 3 Daniel2:1 - 23 Psalm147:1, 2 Daniel2:25 - 50 LvdK294:1, 2, 3, 6 HC Zondag8: Gezang179A: Gezang107:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

7 175 C

8 ● Psalm93:1 - 3 Daniel2:1 - 23 Psalm147:1, 2 Daniel2:25 - 50 LvdK294:1, 2, 3, 6 HC Zondag8: Gezang179A: Gezang107:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

9 1 De HEER regeert, bekleed met majesteit, omgord met kracht en grote heerlijkheid. De wereld staat, bevestigd door zijn hand. Van eeuwigheid zijt Gij, uw troon houdt stand. 2 Een woest geweld klinkt op van stroom en vloed, een luid gedruis dat alles beven doet. Hoog boven zee en golven, hoe vol kracht, troont onze HEER, onwankelbaar in macht. Psalm 93: 1, 2, 3

10 3 Getrouw en waar is uw getuigenis, het woord dat door U zelf gesproken is. De heiligheid is voor uw huis, o HEER, de eeuwen door tot sieraad en tot eer. Psalm 93: 1, 2, 3

11 Psalm93:1 - 3 Daniel2:1 - 23 Psalm147:1, 2 Daniel2:25 - 50 LvdK294:1, 2, 3, 6 HC Zondag8: Gezang179A: Gezang107:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

12 Psalm93:1 - 3 ● Daniel2:1 - 23 Psalm147:1, 2 Daniel2:25 - 50 LvdK294:1, 2, 3, 6 HC Zondag8: Gezang179A: Gezang107:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

13 Psalm93:1 - 3 Daniel2:1 - 23 ● Psalm147:1, 2 Daniel2:25 - 50 LvdK294:1, 2, 3, 6 HC Zondag8: Gezang179A: Gezang107:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

14 Psalm 147: 1, 2 1 Lof zij den HEER, goed is het leven als 's Heren lof wordt aangeheven. Lieflijk en recht te allen tijde is 't onze God ons lied te wijden. Hij bouwt de stad, door Hem verkoren, het volk in ballingschap verloren brengt Hij er samen, heelt hun wonden, hoezeer hun harten zijn geschonden.

15 Psalm 147: 1, 2 2 Hij telt het leger van de sterren, Hij roept bij name hen van verre. Groot is de Here, groot in krachten, er is geen grens aan zijn gedachten. Die zich ootmoedig aan Hem geven, schenkt Hij een overvloed van leven. Maar Hij vernedert goddelozen, die trots hun eigen weg verkozen.

16 Psalm93:1 - 3 Daniel2:1 - 23 Psalm147:1, 2 ● Daniel2:25 - 50 LvdK294:1, 2, 3, 6 HC Zondag8: Gezang179A: Gezang107:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

17 Psalm93:1 - 3 Daniel2:1 - 23 Psalm147:1, 2 Daniel2:25 - 50 ● LvdK294:1, 2, 3, 6 HC Zondag8: Gezang179A: Gezang107:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

18 LvdK 294: 1,2,3,6 1 Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag, toon ons uw majesteit, Messias, uw gezag! 2 Waar blijft het overlang beloofde land van God, waar liefd' en lofgezang verdrijven leed en dood?

19 LvdK 294: 1,2,3,6 3 Dat land, het ons vanouds vertrouwde Kanaän, waar God zijn stad herbouwt; Sion, waar zijt ge dan? 6 Wij bidden, Heer, sta op en kom in heerlijkheid! Op U staat onze hoop die onze Herder zijt!

20 Psalm93:1 - 3 Daniel2:1 - 23 Psalm147:1, 2 Daniel2:25 - 50 LvdK294:1, 2, 3, 6 ● HC Zondag8: Gezang179A: Gezang107:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

21 Psalm93:1 - 3 Daniel2:1 - 23 Psalm147:1, 2 Daniel2:25 - 50 LvdK294:1, 2, 3, 6 ● HC Zondag8: Gezang179A: Gezang107:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

22 HC Zondag 8 Ik geloof in God die zich heeft geopenbaard - aan vier jonge vrienden - aan een grote koning - aan een klein kind

23 Psalm93:1 - 3 Daniel2:1 - 23 Psalm147:1, 2 Daniel2:25 - 50 LvdK294:1, 2, 3, 6 HC Zondag8: ● Gezang179A: Gezang107:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

24 Gezang 179a, Gz3 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

25 Gezang 179a, Gz3 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

26 Psalm93:1 - 3 Daniel2:1 - 23 Psalm147:1, 2 Daniel2:25 - 50 LvdK294:1, 2, 3, 6 HC Zondag8: Gezang179A: Gezang107:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

27 Psalm93:1 - 3 Daniel2:1 - 23 Psalm147:1, 2 Daniel2:25 - 50 LvdK294:1, 2, 3, 6 HC Zondag8: Gezang179A: Gezang107:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

28 Psalm93:1 - 3 Daniel2:1 - 23 Psalm147:1, 2 Daniel2:25 - 50 LvdK294:1, 2, 3, 6 HC Zondag8: Gezang179A: ● Gezang107:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

29 Gezang 107, Gz29: 1, 2 1 Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drie-eenge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drie-eenge in zijn troon!

30 Gezang 107, Gz29: 1, 2 3 Ere zij de Heer der eng'len, ere zij de Heer der kerk, ere aan de Heer der volken; aard' en hemel looft uw werk! Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk!

31 Psalm93:1 - 3 Daniel2:1 - 23 Psalm147:1, 2 Daniel2:25 - 50 LvdK294:1, 2, 3, 6 HC Zondag8: Gezang179A: Gezang107:1, 3 ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

32 182 E 4-stemmig

33 Psalm93:1 - 3 Daniel2:1 - 23 Psalm147:1, 2 Daniel2:25 - 50 LvdK294:1, 2, 3, 6 HC Zondag8: Gezang179A: Gezang107:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer Waardhuizen Collecte:De Driehoek, Gereformeerde maatschappelijke dienstverlening

34 AANKONDIGING voor jeugdleiders 29 maart Jeugdleiders inspiratie dag Noteer vast in je agenda. Verdere info volgt spoedig

35 De INSCHRIJVINGEN zijn gestart!!!!! Ga naar: www.najothkamp.nlwww.najothkamp.nl Moenie Worrie Nie….. Maandag 28 april – Vrijdag 2 mei


Download ppt "Psalm93:1 - 3 Daniel2:1 - 23 Psalm147:1, 2 Daniel2:25 - 50 LvdK294:1, 2, 3, 6 HC Zondag8: Gezang179A: Gezang107:1, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. G. Zomer."

Verwante presentaties


Ads door Google