De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het ACW als koepelorganisatie Chris Goossens. Het ACW als koepelorganisatie Wie zijn wij? - Samenstelling Waar komen wij vandaan? – Geschiedenis Wat bindt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het ACW als koepelorganisatie Chris Goossens. Het ACW als koepelorganisatie Wie zijn wij? - Samenstelling Waar komen wij vandaan? – Geschiedenis Wat bindt."— Transcript van de presentatie:

1 Het ACW als koepelorganisatie Chris Goossens

2 Het ACW als koepelorganisatie Wie zijn wij? - Samenstelling Waar komen wij vandaan? – Geschiedenis Wat bindt ons? – Visie en werkwijze Wat doen we? – Opdrachten Enkele uitdagingen voor de toekomst

3 Het ACW als koepelorganisatie Wie zijn wij? - Samenstelling Waar komen wij vandaan? – Geschiedenis Wat bindt ons? – Visie en werkwijze Wat doen we? – Opdrachten Enkele uitdagingen voor de toekomst

4 1. Wie zijn wij? SAMENSTELLING

5 1. Wie zijn wij? SAMENSTELLING

6 Geledingen: verbonden en deelorganisaties Erkende organisaties: Familiehulp Geassocieerde partners: Welzijnszorg, Pax Christi, vzw Intro en Arktos Statuten: 1. Wie zijn wij? SAMENSTELLING

7 1. Wie zijn wij? Van koepel naar netwerk Diensten Vakantiegenoegens, Wereldsolidariteit en Ziekenzorg doen ook aan bewegingswerk SAMENSTELLING Opmerkingen:

8 Het ACW als koepelorganisatie Wie zijn wij? - Samenstelling Waar komen wij vandaan? – Geschiedenis Wat bindt ons? – Visie en werkwijze Wat doen we? – Opdrachten Enkele uitdagingen voor de toekomst

9 2. Waar komen wij vandaan? Ontstaan eind 19de eeuw: Industrialisering Encycliek Rerum Novarum (1891); arbeidsvraagstuk: liefdadigheid én rechtvaardigheid GESCHIEDENIS Oude traditionele beweging:

10 2. Waar komen wij vandaan? Sociale rechtvaardigheid Anti-socialistisch Ontvoogding GESCHIEDENIS Pater Rutten richt in Gent het Algemeen secretariaat der Christelijke Beroepsverenigingen op (1904):

11 2. Waar komen wij vandaan? Ontwikkeling van (de voorlopers van) mutualiteit, vrouwenbeweging, coöperatie, studiekringen voor leiders… GESCHIEDENIS

12 2. Waar komen wij vandaan? Priester Colens richt ACW op (1921): Coördinatie Vorming Politiek GESCHIEDENIS

13 2. Waar komen wij vandaan? Actualisering ACW (1990); formulering opdrachten: Koepel Sociale beweging Politiek GESCHIEDENIS

14 2. Waar komen wij vandaan? Fundamentele doelstellingen (1997); formulering mens- en maatschappijvisie n.a.v. 75 jaar ACW Bestuursprogramma en werkprogramma’s (1998); beleidsplanning Deur open voor geassocieerde partners (1998); samenwerken en netwerkvorming GESCHIEDENIS

15 2. Waar komen wij vandaan? Congressen ACW en politiek (1986, 1995 en 2004); ACW is geen politieke partij maar sociale beweging in het middenveld (tussen individuele burger enerzijds en politiek en markt anderzijds) Congres ‘Beweging en beleid’ (2004): we moeten ons bewegingswerk versterken om sterker te wegen op beleid GESCHIEDENIS

16 2. Waar komen wij vandaan? Uitklaren, actualiseren en duidelijk verwoorden van missie en visie Opnieuw bevestigen van keuze voor basiswerk Meer resultaatsgericht werken Meer openheid en samenwerking: intern maar ook extern GESCHIEDENIS Klemtonen van de laatste jaren:

17 Het ACW als koepelorganisatie Wie zijn wij? - Samenstelling Waar komen wij vandaan? – Geschiedenis Wat bindt ons? – Visie en werkwijze Wat doen we? – Opdrachten Enkele uitdagingen voor de toekomst

18 3. Wat bindt ons? Gemeenschappelijke visie op mens en samenleving: Waar het om gaat – 12 fundamentele doelstellingen Samengevat: sociale rechtvaardigheid, democratie en duurzaamheid. Breed, niet opportunistisch, geen belangenverdediging ‘voor werknemers’ Gelden voor alle organisaties van Beweging; elke organisatie levert bijdrage: VISIE & WERKWIJZE

19 3. Wat bindt ons? VISIE & WERKWIJZE 12 fundamentele doelstellingen: De rechten van de mens afdwingen en verbeteren Vb. Acties Wereldsolidariteit, ACV ‘recht op werk’ Welzijnszorg en ACW ‘recht op wonen’ KAJ en rechten voor jongeren 1.

20 3. Wat bindt ons? VISIE & WERKWIJZE De economie in dienst stellen van mens en samenleving Vb. ACV en Generatiepact, internationale werking ACV, ACW, KWB en KAV o.a. over globalisering 2. 12 fundamentele doelstellingen:

21 3. Wat bindt ons? VISIE & WERKWIJZE Kwaliteitsvolle arbeid verzekeren voor iedereen Corbusiness van ACV, sociale- economieprojecten i.s.m. Groep ARCO, werking vzw Intro en Arktos 3. 12 fundamentele doelstellingen:

22 3. Wat bindt ons? VISIE & WERKWIJZE Solidair opkomen voor gezondheid Corbusiness van CM en Ziekenzorg, info i.s.m. socio-culturele organisaties 4. 12 fundamentele doelstellingen:

23 3. Wat bindt ons? VISIE & WERKWIJZE Een rechtvaardige en zorgzame samenleving tot stand brengen Vb. ACW en lokale sociale spiegel, ACV en CM voor behoud sociale zekerheid, campagne Welzijnszorg ‘huishouden vraagt energie’ i.s.m. OKRA, diensten Familiehulp 5. 12 fundamentele doelstellingen:

24 3. Wat bindt ons? VISIE & WERKWIJZE Creatief en gelukkig samenleven Vb. KAV-reizen voor alleenstaande moeders met kinderen, ACW neemt voortouw in Staten- Generaal Middenveld met o.a. campagne Kom uit uw kot, vrijetijdsinitiatieven Vakantiegenoegens 6. 12 fundamentele doelstellingen:

25 3. Wat bindt ons? VISIE & WERKWIJZE Cultuur in meervoud waarborgen Vb. Vakantiegenoegens en toerisme voor allen, KAV-intercultureel, dienstverlening studietoelagen door ACW, ACV en KWB 7. 12 fundamentele doelstellingen:

26 3. Wat bindt ons? VISIE & WERKWIJZE Duurzame ontwikkeling bevorderen Vb. Beweging werkt actief mee in Gecoro’s, lentecampagne Wereldsolidariteit, Schone Kleren in de Gemeente 8. 12 fundamentele doelstellingen:

27 3. Wat bindt ons? VISIE & WERKWIJZE Omgaan met veranderingen Vb. Promotie LevensLang Leren, vorming nieuwe media door KAV, KWB, OKRA enz., systemen als tijdskrediet en educatief verlof onderhandeld door ACV 9. 12 fundamentele doelstellingen:

28 3. Wat bindt ons? VISIE & WERKWIJZE Vrede maken Vb. ACW-werkgroep buitenlands beleid m.m.v. Pax Christi o.a. Vredesweek, campagne rond de Palestijnse muur 10. 12 fundamentele doelstellingen:

29 3. Wat bindt ons? VISIE & WERKWIJZE Democratie versterken Vooral ACW volgt dit op o.a. ‘Podia’ voor politieke en maatschappelijke vorming 11. 12 fundamentele doelstellingen:

30 3. Wat bindt ons? VISIE & WERKWIJZE Ruimte scheppen voor geloof Vb. bezinningsavonden ACW; uitwaaitochten KAV; bedevaarten KAV, KWB, Ziekenzorg, OKRA; duiding van initiatieven 12. 12 fundamentele doelstellingen:

31 3. Wat bindt ons? Vrijwilligersbeweging: mét vrijwilligers, gesteund door beroepskrachten Sterke plaatselijke uitbouw Democratische opbouw Samenwerking: intern en extern VISIE & WERKWIJZE Gelijkaardige werkwijze:

32 Het ACW als koepelorganisatie Wie zijn wij? - Samenstelling Waar komen wij vandaan? – Geschiedenis Wat bindt ons? – Visie en werkwijze Wat doen we? – Opdrachten Enkele uitdagingen voor de toekomst

33 4. Wat doen we? CM: organiseren verplichte ziekteverzekering, gezondheidsbeleid beïnvloeden, belangenverdediging zieken, vorming en sensibilisering rond gezondheid vb. CM-fit OPDRACHTEN Socio-economische organisaties:

34 4. Wat doen we? ACV: belangenverdediging werknemers, tewerkstellingsbeleid beïnvloeden, (militanten)vorming en sensibilisering Belangrijke items: verdedigen sociale zekerheid, invloed van vergrijzing en globalisering, professionalisering versus vrijwilligerswerking, belang van goede dienstverlening en communicatie met de basis (‘de grootste zijn moet je blijven verdienen!’). OPDRACHTEN Socio-economische organisaties:

35 4. Wat doen we? KAV, KWB, OKRA en KAJ Opdrachten: ontmoeting, vorming en actie Belangrijke items: ontmoetingsfunctie wint aan belang (verzoeting), ledencijfers & ledenvoordelen, dienstverlening & belangenverdediging, kartrekkers vinden OPDRACHTEN Socio-culturele organisaties:

36 4. Wat doen we? Groep ARCO, VDK Historisch uit Beweging gegroeid. Voordelen en diensten voor klanten en aandeelhouders OPDRACHTEN Economische organisaties:

37 4. Wat doen we? Vakantiegenoegens In de lift: 50.000 leden, 350 groepen, 3000 vrijwilligers Info&service (Kreo, websites, VIC…), voordelen, activiteiten, kant-en-klaar vakanties en toeristisch beleid (Toerisme Vlaanderen, vakantie voor allen, wandel- en fietsroutes, campings, recreatief medegebruik) OPDRACHTEN En verder:

38 4. Wat doen we? Wereldsolidariteit Noordwerking: educatie en fondsenwerving Zuidwerking: steun aan (gelijkaardige) partners in het Zuiden Beleidsbeïnvloeding: buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking OPDRACHTEN En verder:

39 4. Wat doen we? Familiehulp Grootste dienst voor gezinszorg en thuiszorg in Vlaanderen (bijna 9000 personeelsleden) Zeer diverse diensten: kraamzorg, palliatieve zorg, bejaardenzorg, poetshulp, opvang zieke kinderen, oppas zieken, klusjeshulp, vervoer, PIT (huishoudelijke diensten in kader van dienstencheques) OPDRACHTEN En verder:

40 Het ACW als koepelorganisatie Wie zijn wij? - Samenstelling Waar komen wij vandaan? – Geschiedenis Wat bindt ons? – Visie en werkwijze Wat doen we? – Opdrachten Enkele uitdagingen voor de toekomst

41 5. Uitdagingen voor de toekomst? Zie: Krachtlijnen en actieplannen congres 17 juni 2006 Bewegingswerk aan de basis versterken: Ter plaatse actief aanwezig zijn Kartrekkers zoeken, motiveren en vormen Eigentijdse werkvormen en communicatie Ontmoeting en samenwerking tussen organisaties ACW stimuleert, ondersteunt en coördineert

42 5. Uitdagingen voor de toekomst? Sterker wegen op beleid: Sterk draagvlak binnen beweging Samenwerking met andere organisaties, ambtenaren en experts Inspraak benutten Brede politieke en maatschappelijke vorming Versterken van de politieke strategie

43 5. Uitdagingen voor de toekomst? Belang van goede communicatie: Gemeenschappelijk imago Klare taal Nieuwe media

44 5. Uitdagingen voor de toekomst? Specfieke doelgroepen (meer en beter) betrekken: Jongeren Mensen in steden Allochtonen Kansarmen

45 5. Uitdagingen voor de toekomst? Solidariteit zonder grenzen: Sterke interne samenwerking Meer samenwerking met andere sociale bewegingen op het middenveld Ondersteuning van en samenwerking met sociale bewegingen in Europa en in het Zuiden

46 Het ACW als koepelorganisatie


Download ppt "Het ACW als koepelorganisatie Chris Goossens. Het ACW als koepelorganisatie Wie zijn wij? - Samenstelling Waar komen wij vandaan? – Geschiedenis Wat bindt."

Verwante presentaties


Ads door Google