De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

→ business- en ICT-mensen begrijpen‘t en ze werken goed samen

Verwante presentaties


Presentatie over: "→ business- en ICT-mensen begrijpen‘t en ze werken goed samen"— Transcript van de presentatie:

1 → business- en ICT-mensen begrijpen‘t en ze werken goed samen
DE IDA INNOVATIE KETEN© 1. goed bestuurbare spreiding van de business en ICT taken en verantwoordelijkheden in je organisatie IT AS A SERVICE, ALS DIENAAR VAN DE ORGANISATIE 2. ‘real time business and it modelling’: modelleer (nieuwe) bedrijfsvisie en –processen, en de ICT en de AO rollen eruit In geval van Complexe Trajecten de twee diensten van gespecialiseerd in business&ict → business- en ICT-mensen begrijpen‘t en ze werken goed samen

2 ….. we praten wel over ketens bij klanten.
Maar eigenlijk gaat het OOK om de keten waarvan de ICT zelf deel uitmaakt, met bovendien ontmoeting en integratie met de voorgaande / andere schakels: IDA’s Innovatieketen: Vernieuwen van bedrijfsproces, organisatie en ICT

3 DE IDA INNOVATIE KETEN©
De Kunst van Samen-Werken Dé keten benadering voor innovatie sterk vóór ICT: SOA al vanaf de business Ervaar de IDA Innovatie Keten zelf. Dé denk- en doe-wijze voor procesgericht vernieuwen Vier stappen: apart, en ook geoptimaliseerd. Inter-actief. Sterk teamverband. Betrokken IDA-dialoog, voor de wereld / de doelen van de cliënt. Gevolgd door evt. een Business Case De (ver)nieuw(d)e (bedrijfs-) processen en services voor de cliënt Organisatie en ICT, services architectuur De verandering ”wat” ”hoe” reductie van complexiteit Hoe gaat dit ú helpen…

4 om (in de huidige IDA Innovatieketen):
Unibis is ontwikkeld, om (in de huidige IDA Innovatieketen): leefwereld, doelen, strategie, processen, organisatie en ICT te ontwerpen, mbv. een “taal” waarmee je “alles” beschrijft wat je moet weten voor business, organisatie en ICT, met gedefinieerde ordenings- en decompositiecriteria, - en door dit in een interactief en draagvlakvormend proces samen met de klant toe te passen. UNIversele benadering van Bedrijfs- en InformatieSystemen/Services

5

6 organisatieketens….extern, en...

7 Informatie-behoeften
Maken en onderhouden architectuur Strategische keuzes De informatiesystemen Evt. resultaat van outsourcen/ offshoren Testen De wezenlijke bedrijfsprocessen Functioneel ontwerp Opstellen requirements, al dan niet buiten de deur laten bouwen organisatieketens - intern….

8 Beveiligings-deskundige
Verander-kundige Beveiligings-deskundige Nu: op weg naar interdisciplinair, verticaal en horizontaal samenwerken, naar ont-moeten…. Alle professies professionaliseren zich steeds verder en bereiken elkaar minder… AO-deskundige Informatie-architect Proces-deskundige Kern: De wezenlijke bedrijfsprocessen, zoals gezien door de Business Professional: met harde (SOA) ordeningscriteria al vanaf de Business, bepaalde syntax en semantiek. ERP expert “Gebruiker” Functioneel ontwerper IT infra-architect, en andere architecten En meer deskun-digen, zoals € FPA-deskundige Test-deskundige

9 De bedrijfsproces- en services-benadering van IDA
de bedrijfsprocesbenadering van IDA is zodanig (qua ordeningsprincipes wo. SOA) dat je meteen je ICT-services kunt maken, als je wilt tijdens het modelleren van je processen, je kunt voor je klant effectief en snel resultaat opleveren (wat), FO is niet/anders nodig, dit maakte het nodig om bedrijfsprocessen op een specifieke manier te formuleren (je begint met een werkwoord, dan een zelfstandig naamwoord, de uitvoerder komt daarvoor, enzovoort) qua “semantiek”, “syntax” en ordeningsprincipes, en ook qua werkwijze om die beschrijvingen te maken (hoe). de eindklant (“gebruiker”) begrijpt heel goed wat er ge-beurt en wat het resultaat is. De aanpak werkt mede van onderop en je overbrugt de kloof business en ICT (wie).

10

11 Indien nodig… (herhalen, verdiepen)
DE IDA INNOVATIE KETEN© Hoe de aanpak werkt in complexe / grotere trajecten: Fase 1, Verkennen en plannen Fase 8, Gebruiken, beheren, aanpassen Fase 2, Onderzoek Ist en Soll Fase 7 Invoeren op-lossingen Fase 3, (Her)ontwerp bedrijfsproces-senmodel Fase 6 Realiseren oplossingen Fase 4, Vastellen bestu-ring, organisatiestructuur en bedrijfsprocessen Fase 5, (Her)ontwerpen oplossingen

12 Wat is nodig: de IDA manier van Denken (& Doen) Denk ook aan Lateraal denken van Edward de Bono. Mindmap eventueel voor plaatjes Een directe manier van denken en doen Hoe-zo: Voor creatief doelen stellen, problemen oplossen, meer partijen en belangen betrekken Zonder overdrijven: effectiever dan “polderen”, inclusief project management expertise Brainstormen + structuur + ruimte (“wervelend werken”), ook specialisten werken samen Sterk voor effectieve Doelen, (SOA) Businessprocessen en ICT Services, waarover later meer Pragmatisme, iteratief: verzamelen, én-én, checken, structureren, aanvullen, …. Leiderschapsstijl: luisterend leiden, zelfmanagement, maar: de organisatie moet ook als geheel functioneren Software die iedereen al heeft als ondersteuning, gestructureerde tekst, en een link met mindmap Hoe hiertoe gekomen? Via gestructureerd ontwerpen, het menselijk denken en waarnemen, hoe we omgaan met ordenen, met denk- en doe-barrières, met idealen en spiritualiteit en …. De ordenende principes zijn bewust gemaakt, overdraagbaar en gepubliceerd: → waarmee je “van chaos naar orde” komt tijdens het brainstormen en structureren, → voor het inzetten van ICT → als enabler, voor architectuurprincipes zoals SOA en EDA, voor het ontwerpen van bedrijfsprocessen, voor informatiesysteem services, … Samenwerk-waarden: pro-actief, ex-plorerend, in-teractief, in-terdisciplinair, in-termenselijk “Open source” methode: via boekwinkel / internet (cursus beschikbaar, the proof is in the eating)

13 Business Model van Innovatie Exploratie & Management©: Verbinden is Kracht -> 1) WAT
Bewezen aanpak voor innovatiemanagement (“de IDA InnovatieKeten”) bestaande uit de volgende stappen (dit is gestart tijdens werken voor IBM): welk (nieuw) idee willen we eigenlijk voor onze klanten . Burgers bereiken en wie heeft daar welke belangen bij, hoe overkomen we eventuele barrières, wat moet wie doen om het (bedrijfsmatige of maatschappelijke) doel te bereiken, concreet: ontwerp de effectieve bedrijfsprocessen / waardestromen, organiseer de uitvoering en de besturing zó dat die de uitvoering ondersteunt, verken / ontwerp de benodigde ondersteunende ICT, aandacht voor ‘architectuur' is niet genoeg om tot verbetering van de ICT-professie te komen, wat gaat dat allemaal kosten, maar vooral ook: wat gaat het opbrengen. De aanpak werkt zo u wilt in cycles van drie dagen, waardoor u altijd grip houdt op kosten en opbrengsten Het resultaat van werkgroepen en innovatieteams lijkt haast vanzelf een factor 4 sneller tot stand te komen dan met gebruikelijke methodes en samenwerkingen. De eerste investering is 1 blok van 3 dagen.

14 Business Model van Innovatie Exploratie & Management©: Verbinden is Kracht -> 2) HOE
Van (nieuw) idee tot uitwerking met draagvlak in tijdsblokken van 3 dagen. Innovatie Exploratie & Management werkt in de voor uw organisatie ideale combinatie van top down en bottom up, waardoor je 1) creativiteit ook van onderop vrij maakt, 2) bestuurbaarheid van de organisatie beweeglijk (‘agile’) managet en 3) slagvaardigheid waarborgt. Innovatiedoelen vanuit de top van de organisatie worden van onderop ‘agile’ opgepakt, maar ook andersom: je helpt de werkvloer om creatieve en realistische innovatie­ scenario’s te maken en te managen. Op ongedachte wijze komen mensen tot samen-werken, ook uit verschillende organisatieonderdelen. Verticale en horizontale samenwerking wordt uitgedaagd.


Download ppt "→ business- en ICT-mensen begrijpen‘t en ze werken goed samen"

Verwante presentaties


Ads door Google