De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Masterclass curriculum design: inleiding Harrie Eijkelhof Freudenthal Instituut voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit Bètawetenschappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Masterclass curriculum design: inleiding Harrie Eijkelhof Freudenthal Instituut voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit Bètawetenschappen."— Transcript van de presentatie:

1 Masterclass curriculum design: inleiding Harrie Eijkelhof Freudenthal Instituut voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit Bètawetenschappen Universiteit Utrecht

2 Topics Masterclass Curriculum Kennismaken met: Raamwerk curriculumontwikkeling: basics Perspectieven van stakeholders Succes en faalfactoren Issues in de schoolvakken Mogelijkheden op schoolniveau:  Monovak  Interdisciplinair Relevante bronnen 7 maart 2014OTS Curriculum2

3 Drie bijeenkomsten 7 maart: Raamwerk Perspectieven Ontwikkelingen Literatuur 14 maart: 2 sprekers: talenonderwijs en betaonderwijs Faal- en succesfactoren Voorbereiden op case study 28 maart: Schoolleiders aan het woord Presentaties van case studies 7 maart 2014OTS Curriculum3

4 Term curriculum 1. Welke woorden/begrippen komen het eerst in je op als je denkt aan de term curriculum? Noteer voor jezelf Wissel uit en bespreek Probeer de woorden/begrippen te categoriseren 7 maart 2014OTS Curriculum4

5 Term curriculum Afgeleid van Latijn: ‘currere’: hard lopen, snellen, rennen ‘curriculum’: (om)loop, (ren)wagen 7 maart 2014OTS Curriculum5

6 Term curriculum Afgeleid van Latijn: ‘currere’: hard lopen, snellen, rennen ‘curriculum’: (om)loop, (ren)wagen Samenhangend geheel van studieonderdelen die samen een opleiding vormen. Een curriculum omvat een plan voor onderwijzen en leren, dat bestaat uit schoolboeken, modules, cursussen, lespakketten, leerplannen en lijsten met eindtermen. Deze plannen kunnen worden opgesteld voor een enkele les, een bepaald leerjaar of voor een schooltype/onderwijsvorm. 7 maart 2014OTS Curriculum6

7 Curriculumniveaus 1. Aan welke niveaus van curriculum kun je denken? (van groot naar klein) 2. Wie zijn daarbij betrokken? 3. Wat zijn de relevante instrumenten op elk niveau? 7 maart 2014OTS Curriculum7

8 Curriculumniveaus niveaubereikbetrokkenenproducten suprainternationaalde Europese Commissie EC-afspraken m.b.t. voortijdig schoolverlaten en levenslang leren het Europees Referentiekader voor de moderne vreemde talen macrohet nationale onderwijsstelsel het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen kerndoelen eindtermen examenprogramma's eindexamenopgaven meso de school de opleiding het vak op school de schoolleiding het onderwijsteam de vaksectie het schoolbeleidsplan het opleidingsprogramma het vakleerplan het programma van toetsing en afsluiting (PTA) micro het leerjaar het vak op school de projecten de lessen de sectie de docent de klas/groep het onderwijsprogramma de methode lessen onderwijsmaterialen toetsen nanode individuele leerling het onderwijs/zorgteam de docent de leerling het persoonlijke leerplan het individuele leer(werk)traject 7 maart 2014OTS Curriculum8

9 Verschijningsvormen curriculum (Goodlad 1979) 7 maart 2014OTS Curriculum9

10 Discrepanties curriculum 1. Kies met vakgenoten een onderwerp uit de syllabus 2. Concretiseer discrepanties tussen beoogd, uitgevoerd en bereikt curriculum 3. Wat zijn mogelijke oorzaken van deze discrepanties? 7 maart 2014OTS Curriculum10

11 Curriculumcomponenten 7 maart 2014OTS Curriculum11

12 Belangen van stakeholders (1) Leerlingen Docenten Schoolleiding 7 maart 2014OTS Curriculum12

13 Belangen bij curriculumcomponenten Breng (in vakgroepen) de belangen van leerlingen, docenten en schoolleiding in kaart voor de 10 curriculum- componenten 7 maart 2014OTS Curriculum13

14 Belangen van stakeholders (2) Leerlingen Docenten Schoolleiding Ouders Overheid Bedrijfsleven OECD Anderen? 7 maart 2014OTS Curriculum14

15 Perspectief van de overheid Rapport commissie Dijsselbloem (2008) enkele conclusies: Het gaat niet goed met ons onderwijs Een aantal vernieuwingen is (nog) niet geslaagd De overheid heeft gefaald Er is teveel opgelegd aan scholen Er was niet voldoende tijd voor invoering Er waren niet voldoende middelen beschikbaar Er is te weinig rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen Overheid moet bepalen ‘wat’, de scholen ‘hoe’ 7 maart 2014OTS Curriculum15

16 Botsende belangen Casus ANW Doel Voorgeschiedenis: voorbereiding, invoering Huidige situatie Wens schoolleiders Voornemen staatssecretaris Verzet docenten Kamerdiscussie De uitkomst 7 maart 2014OTS Curriculum16

17 Synthese van belangen? Casus NLT Doelen Voorgeschiedenis Examenprogramma en lesmodules Huidige situatie Belangen van leerlingen, docenten, schoolleiding, overheid, bedrijfsleven Knelpunten:  Status  Eisen vooropleidingen in HO  Hoeders  Dynamiek 7 maart 2014OTS Curriculum17

18 Internationale ontwikkelingen EU-Rapport Commissie Rocard: Science Education NOW: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe [IBL] Vergelijkende studies: PIRLS: Progress in International Reading Literacy Study [reading, grade 4] TIMSS: Trends in International Mathematics and Science Studies [math/science, grades 4 and 8] PISA: Programme for International Student assessment [reading/math/science, age 15] http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v =q1I9tuScLUA Gevolgen op nationaal niveau: Positie op de ranglijsten Meer aandacht voor toetsing Curriculumontwikkeling, bijv. Kennisbasis NW&T Talentontwikkeling: prestatiebox 7 maart 2014OTS Curriculum18

19 Activiteiten bij curriculumontwikkeling Analyse: doelgroep, context, voorbeelden Ontwerpen: ontwerpeisen Ontwikkelen: prototype Implementeren: pilot, iteratief Evalueren: op basis van criteria zoals relevantie, consistentie, bruikbaarheid, effectiviteit, leeropbrengst 7 maart 2014OTS Curriculum19

20 Curriculumbronnen (1) Algemeen Akker, J. van den (2003). Curriculum perspectives: An introduction. In: J. van den Akker, W. Kuiper & U. Hameyer (Eds.), Curriculum landscapes and trends (pp. 1-10). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Huizinga, T. et al. (2014). Teacher involvement in curriculum design: need for support to enhance teachers’ design expertise. Journal of Curriculum Studies, 46, 1, 33-57. Nieveen, N., & Paus, H. (eds.) (2008). Curriculair leiderschap: over curriculaire samenhang, samenwerking en leiderschap in het onderwijs. Enschede: SLO. Thijs, A., & Akker, J. van den (2009). Leerplan in ontwikkeling. Enschede: SLO. http://www.slo.nl/voortgezet/tweedefase/vakken/ 7 maart 2014OTS Curriculum20

21 Curriculumbronnen (2) Internationale vergelijkingen: http://timss.bc.edu/ (TIMSS & PIRLS) http://timss.bc.edu/ http://www.oecd.org/pisa/ (PISA) http://www.oecd.org/pisa/ STEM http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/rapportrocard final.pdf (EU) http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/rapportrocard final.pdf http://www.betanova.nl (NL) http://www.betanova.nl http://www.nationalstemcentre.org.uk/elibrary (UK) http://www.nationalstemcentre.org.uk/elibrary http://www.ase.org.uk/resources (UK) http://www.ase.org.uk/resources http://www.project2061.org (USA) http://www.project2061.org http://www.nsta.org/standards (USA) http://www.nsta.org/standards 7 maart 2014OTS Curriculum21

22 Curriculumbronnen (3) Over het Europees Referentiekader voor taalvaardigheid (ERK): http://www.erk.nl/docent/materialen. http://www.erk.nl/docent/materialen Moonen, M., Stoutjesdijk, E., de Graaff, R., & Corda, A (2010). Het ERK in het voortgezet onderwijs: ervaringen van docenten moderne vreemde talen. Levende Talen Tijdschrift, 11 (4), 34-44. http://lt- tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/89.http://lt- tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/89 Moonen, M., Stoutjesdijk, E., de Graaff, R., & Corda, A (2013). Implementing CEFR in secondary education: impact on FL teachers' educational and assessment practice. International Journal of Applied Linguistics, 23 (2), 226-246. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijal.12000/full. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijal.12000/full Til, A. van, Beeker, A., Fasoglio, D., & Trimbos, B. (2011). Toetsen en beoordelen met het ERK. Arnhem / Enschede: Cito / SLO. http://www.slo.nl/organisatie/recentepublicaties/toetsenERK/ 7 maart 2014OTS Curriculum22

23 Curriculumbronnen (4) Over tweetalig onderwijs: De Graaff, R. (2013). Taal om te leren: didactiek en effecten van tweetalig onderwijs. (oratie). Utrecht: Universiteit Utrecht. http://www2.hum.uu.nl/onderzoek/lezingenreeks/pdf/Graaff_Ri ck_de_oratie.pdf http://www2.hum.uu.nl/onderzoek/lezingenreeks/pdf/Graaff_Ri ck_de_oratie.pdf http://www.europeesplatform.nl/tto/ Over de referentieniveaus Taal: http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_taal/ http://www.taalenrekenen.nl/referentiekader/rel_doc/refe rentiekader/ Zie ‘Referentiekader Taal en rekenen’ en ‘Taalrapport Over de drempel met Taal’. http://www.taalenrekenen.nl/referentiekader/rel_doc/refe rentiekader/ 7 maart 2014OTS Curriculum23

24 Curriculumbronnen (5) Over taalgericht vakonderwijs: http://www.taalgerichtvakonderwijs.nl/Literatuur/ http://www.taalgerichtvakonderwijs.nl/producten/ Kijkwijzer voor taalgericht vakonderwijs: http://www.taalgerichtvakonderwijs.nl/producten/00004/ 00001/ http://www.taalgerichtvakonderwijs.nl/producten/00004/ 00001/ www.leoned.nl www.expertisecentrumnederlands.nl 7 maart 2014OTS Curriculum24


Download ppt "Masterclass curriculum design: inleiding Harrie Eijkelhof Freudenthal Instituut voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit Bètawetenschappen."

Verwante presentaties


Ads door Google