De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Meetjesland proeft, vertelt en zingt! Immaterieel erfgoed in het Meetjesland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Meetjesland proeft, vertelt en zingt! Immaterieel erfgoed in het Meetjesland."— Transcript van de presentatie:

1 Het Meetjesland proeft, vertelt en zingt! Immaterieel erfgoed in het Meetjesland

2 Inhoud  Immaterieel erfgoed?  Erfgoedcel Meetjesland  Samenwerking immaterieel erfgoed  Plattelandscentrum Meetjesland  Samenwerkingstraject  Praktijkvoorbeeld genootschappen

3 Immaterieel erfgoed?  Niet-tastbaar  Eigen aan landelijke regio Meetjesland  Dialecten, traditionele streekgerechten, lokale dorpsfiguren, lokale gebruiken en tradities, volkssporten, mythische verhalen, legendes, volksliederen, …

4

5

6

7

8 Erfgoedcel Meetjesland  Roerend en immaterieel erfgoed in het Meetjesland = cultureel erfgoed  Publiekswerking dmv boekenreeks Erfgoed Meetjesland, projecten, tentoonstellingen, …  Sectorondersteuning dmv collega-groepen, subsidiereglement, …

9 Samenwerking immaterieel erfgoed  Sinds 2006: samenwerkingstraject met Plattelandscentrum Meetjesland  Onderwerp: inventarisatie en ontsluiting van streekeigen immaterieel erfgoed  Drie deelsectoren: volksliederen, volksverhalen, culinair erfgoed  Vernieuwende methodiek van erfgoedgenootschappen

10 Samenwerking immaterieel erfgoed  Jaarlijkse werkingssubsidie  Actieplan, werkingsverslag, regelmatig overleg

11 Plattelandscentrum Meetjesland De missie luidt als volgt: ‘het wil het brede publiek via een veelzijdig programma-aanbod informeren, activeren en sensibiliseren tot participatie m.b.t. het thema platteland en landbouw, om zo op een actieve wijze bij te dragen tot de ontwikkeling van plattelandsbeleving’

12 Plattelandscentrum Meetjesland  Een streekactor  Een laboratorium  Een bezoekerscentrum  Organisatie evenementen om platteland ‘van binnen uit te beleven’  Inrichten van cursussen  Begeleiden coöperatie Mmm…eetjesland  Erfgoedwerking i.s.m. Erfgoedcel Meetjesland

13 Samenwerkingstraject erfgoed  Streekeigen immaterieel cultureel erfgoed  Drie deelthema’s – drie genootschappen i. volksverhalen ii. culinair erfgoed iii. volksliederen  Sterke betrokkenheid van vrijwilligers

14 Samenwerkingstraject erfgoed  Doelstellingen van het traject i. inventariseren ii. registreren iii. ontsluiten d.m.v. publicaties, databank, activiteiten… iv. interactieve, procesmatige en doelgroepgerichte publiekswerking

15 Samenwerkingstraject erfgoed  Beoogde effecten van het traject i. behoud en ontsluiting van het immaterieel erfgoed ii. faciliteren van samenwerkingsverbanden iii. totstandkoming van een groter maatschappelijk draagvlak iv. procesmatige benadering van cultureel erfgoed v. vorming van streekidentiteit en -imago: regional brand

16 Praktijkvoorbeeld: genootschappen  Eigenheid van het project i. vanuit idee local ownership ii. de vrijwilligers treden op als ambassadeurs van het project dat gedragen en vormgegeven wordt door actie vrijwilligers iii. kent een groot maatschappelijk draagvlak iv. bredere benadering van plattelandsbeleving v. actief omgaan met het immaterieel erfgoed vi. niet vervallen in nostalgie

17

18

19

20

21

22 Praktijkvoorbeeld genootschappen  Palmares genootschappen i. kookavonden, vertelavonden, zangavonden ii. aanleg bronnenrepertorium en bibliografie iii. volksfeest Meetjeslandse Goeste iv. proeftuin ‘t Gegeten Verleden i.s.m. LG en Tuinclub v. deelname Rodekool met appeltjes, Erfgoeddag, OMD, WAK, Week van de Smaak, … vi. publicatie Meetjesland smaakt

23 Praktijkvoorbeeld genootschappen i. kookwedstrijd Meetjesland gerecht, met koppeling horeca ii. wedstrijd Jammen met groenten iii. cursus Volksverhalen vertellen iv. verhalenboekjes Gespekt en gelekt v. tentoonstelling volksdevotie Hemel en aarde bewegen vi. tentoonstelling Tijd voor een menuutje vii. educatief pakket Met oud en jong van liedje naar song viii. voorbereiden publicatie Verliefd, verloofd, getrouwd

24 Bedankt! Eline Chalmet, erfgoedcoördinator Erfgoedcel Meetjesland Mieke Timmerman, stafmedewerker erfgoed Plattelandscentrum Meetjesland vzw


Download ppt "Het Meetjesland proeft, vertelt en zingt! Immaterieel erfgoed in het Meetjesland."

Verwante presentaties


Ads door Google