De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ATLANDER-norm ® het laatste puzzelstukje Objectief meetinstrument Tot nu toe stond in het werkveld van de gesubsidieerde arbeid vaak de loonwaarde van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ATLANDER-norm ® het laatste puzzelstukje Objectief meetinstrument Tot nu toe stond in het werkveld van de gesubsidieerde arbeid vaak de loonwaarde van."— Transcript van de presentatie:

1 ATLANDER-norm ® het laatste puzzelstukje Objectief meetinstrument Tot nu toe stond in het werkveld van de gesubsidieerde arbeid vaak de loonwaarde van een medewerker ter discussie. Wat is de juiste prijs voor dit werk gedaan door deze persoon? Over het algemeen was die prijs de uitkomst van een subjectief commercieel traject. En bleef de vraag: in wiens voordeel is die uitgevallen? ATLANDER-norm® is een objectief meetinstrument voor loonwaardebepaling, uitgevoerd op de werkplek en gerelateerd aan betreffende werkzaamheden. Met behulp van ATLANDER-norm® wordt deze bepaling nu geobjectiveerd. Dat betekent helderheid voor alle betrokken partijen:  De (lokale) overheid kan de financiële middelen precies daar inzetten waar nodig (hoeveelheid en tijd). Het is helder waarom, waar en waarvoor het geld nodig is. Makkelijk controleerbaar en verifieerbaar.  De werkgever op zijn beurt weet zeker dat hij waar voor zijn geld krijgt. Een werkgever wil niet vermoeid worden met subsidiemodaliteiten, maar weten wat een werknemer kan en waarvoor hij betaalt. Die duidelijkheid is er vóóraf.  Voor de werknemer geldt, dat hij weet dat zijn prestatie correct wordt gewaardeerd. Hij krijgt een objectief beeld van zijn eigen mogelijkheden, ontwikkeling en de weg daar naar toe.  Coaches tenslotte hebben een helder overzicht van de mogelijkheden en beperkingen van de kandidaat op de betreffende werkplek. Er ligt een feitelijke opdracht tot coaching, gebaseerd op praktijkwaarneming. Geen discussie over vorm, inhoud en einddoel van het coachingsplan. Vóóraf is medewerking van werkgever en werknemer verzekerd. De meting volgens de ATLANDER-norm® kan uitgevoerd worden door arbeidsdiagnosten en arbeidsdeskundigen die daartoe de cursus hebben gevolgd. Ook kan deze meting door ónze arbeidsdeskundigen worden uitgevoerd in opdracht van gemeenten en anderen. De methode is ontwikkeld door de Atlant Groep uit Helmond en LANDER werk & integratie te Geldermalsen. Beide bedrijven maken werk van werkgelegenheid voor arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen. Zowel LANDER als de Atlant Groep hebben zich in hun regio ontwikkeld tot uitvoerder van oude en initiator van nieuwe vormen van gesubsidieerde arbeid namens gemeenten. Beide partijen maken deel uit van de landelijke werkgroep loonwaardeonderzoek.

2  Diverse perspectieven Vooraf is stil gestaan bij de vraag hoe gesubsidieerde arbeid vanuit het perspectief van alle betrokkenen kan werken in de praktijk: werkgevers, werknemers, coaches en overheid. Aanleiding Aanleiding tot de ontwikkeling van ATLANDER-norm® waren de ingrijpende hervormingen in gesubsidieerde arbeid (WIW/ID) en de behoefte aan een instrument:  waarbij de daadwerkelijke prestatie van de werknemer gemeten werd (loonwaardeonderzoek). De prestatie van de werknemer in de onderzochte werksituatie is bepalend voor de hoogte van een loonkostensubsidie.  dat breed toepasbaar was: in alle vormen van loonkostensubsidie, t.w. WSW (begeleid werken, detachering), WAJONG loondispensatie, nog lopende ID / WIW dienstverbanden, participatiebanen en diverse gemeentelijke initiatieven voor gesubsidieerde arbeid, kan de hoogte van de loonkostensubsidie op basis van het zelfde principe bepaald worden.  dat uitging van het systeem, niét wet- en regelgeving. Regelgeving is secundair aan de vraag welke inbreng een werkzoekende/werknemer heeft en hoe deze inbreng evt. te ontwikkelen is naar een reguliere prestatie.  dat voldeed aan eisen die zijn gesteld vanuit regelgeving (denk bijvoorbeeld aan passendheid bij WAJONG en WSW).  waarbij methodiek voor loonwaardeonderzoek en gekozen rapportagevorm begrijpelijk en herkenbaar waren voor alle partijen die nu verantwoordelijk zijn voor vormen van gesubsidieerd beleid.  Het systeem moest valide zijn in hoog- en laagconjunctuur.

3 Methode: ATLANDER-norm® Het loonwaardeonderzoek is een professionele weging die wordt uitgevoerd met arbeidsdeskundige en arbeidsdiagnostische (Melba) kennis. Het is ontwikkeld o.b.v. het al bestaande onderzoek ter onderbouwing van loondispensatie door het UWV. Door werkgevers te bevragen welke elementen voor hun bepalend zijn voor de prestatie van een werknemer is de methodiek ontwikkeld van één naar drie bepalende variabelen. Uit de respons van werkgevers blijkt dat de parameters aansluiten bij de praktijk. Vervolgens is de methodiek verrijkt met Melba. Hiermee kunnen competenties van werknemers worden vergeleken met de competenties die gevraagd worden in de concrete werksituatie. Een belangrijk voordeel van de inbreng van Melba is dat de kwaliteit van een ontwikkelplan aanmerkelijk is verbeterd en de betrouwbaarheid van de uitkomsten van het loonwaardeonderzoek is vergroot. Ook bij het ontbreken van dossier (denk aan bestaande ID banen) is een goed onderbouwde uitspraak mogelijk. Het loonwaardeonderzoek wordt bewust op de werkplek uitgevoerd. Hiervoor gelden de volgende argumenten:  Betrouwbaarheid. De échte werksituatie wordt gemeten. De uitkomst van het loonwaarde- onderzoek heeft dus een directe relatie met het werk wat op dát moment gedaan wordt.  Betalen voor wat je krijgt. “Zo maar” geld betalen (werkgever) of “ zo maar” geld bijleggen (overheid) vanwege tekort aan (werk-)vermogen van de specifieke werknemer bestaat niet. Elk werk en elke werknemer heeft zijn prijs!  Passendheid. In veel vormen van arbeid geldt dat de arbeid passend moet zijn voor de werknemer gezien de belastbaarheid.  Assessment. Werk is het beste assessment, indien passend! Ter ondersteuning is verder ontwikkeld:  Een softwarepakket dat voor gemeenten inzichtelijk maakt wat de financiële consequenties zijn bij een plaatsing met gesubsidieerde arbeid (wordt vanuit de WWB een break-evenpoint bereikt?).  Beleidskader en ondersteunende materie (verordeningen en beschikkingen e.d.) om de methodiek in te voeren op regionale schaal.  Een team voor serviceverlening aan werkgevers zodat de prestatie van de werknemer voorop blijft staan en de achterliggende regelgeving voor de werkgever in backoffice wordt geregeld.

4 Atlant Groep Montgomeryplein 6 5705 AX HELMOND Postbus 272 5700 AG HELMOND [T] 0492-582 777 [F] 0492-582 405 LANDER werk & integratie De Panoven 23 4191 GW GELDERMALSEN Postbus 128 4190 CC GELDERMALSEN [T] 0345-686 222 [F] 0345-686 223 Praktijkbevindingen & aanbevelingen De ontwikkelde methodiek voor loonwaardeonderzoek ATLANDER-norm® bleek de afgelopen 3 jaren toepasbaar in alle vormen van gesubsidieerde arbeid en looncompensatie. De methodiek en rapportagevorm zijn geaccepteerd door alle betrokken uitvoeringsinstellingen. Inmiddels is de methodiek toegepast in de regio Rivierenland (acht gemeenten waaronder Culemborg, Geldermalsen, Tiel en Zaltbommel), vier gemeenten rondom Nijmegen en bij de MareGroep te Katwijk. De methode is geïntroduceerd bij de gemeenten Helmond, Veenendaal, de gemeenten in Parkstad Limburg, de DCW te Enschede en Dethon te Terneuzen. Aanbod aan marktpartijen LANDER werk & integratie en de Atlant Groep gaan de methodiek en ondersteunende middelen aanbieden aan diverse partijen die betrokken zijn op het gebied van gesubsidieerde arbeid. De kennis van het loonwaardeonderzoek wordt in de vorm van een cursus voor arbeidsdeskundigen en arbeidsdiagnosten overgedragen aan derden (gereed november 2007). Ook kunnen ónze arbeidsdeskundigen de loonwaardeonderzoeken uitvoeren in opdracht van gemeenten en anderen. Waar nodig, kan een Melba-cursus verzorgd worden. Verder wordt dienstverlening aangeboden op het gebied van interventie & ondersteuning en is er een handboek loonwaarde opgesteld. Verdere ontwikkeling Door alle partijen in de regio’s waar het wordt toegepast is het instrument onomstreden. De betrouwbaarheid en toepasbaarheid kunnen met onderzoek nog verder worden vergroot. Landelijk regelgeving die zorgt voor één kader voor alle vormen van gesubsidieerde arbeid kan de ontwikkeling die nu in de regio’s is gestart nog verder ondersteunen.


Download ppt "ATLANDER-norm ® het laatste puzzelstukje Objectief meetinstrument Tot nu toe stond in het werkveld van de gesubsidieerde arbeid vaak de loonwaarde van."

Verwante presentaties


Ads door Google