De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VROEGTIJDIGE HERKENNING VAN KANKER IN HET HOOFD-HALSGEBIED

Verwante presentaties


Presentatie over: "VROEGTIJDIGE HERKENNING VAN KANKER IN HET HOOFD-HALSGEBIED"— Transcript van de presentatie:

1 VROEGTIJDIGE HERKENNING VAN KANKER IN HET HOOFD-HALSGEBIED
EEN NASCHOLINGSCURSUS VOOR HUISARTSEN NWHHT / VvIK

2 DOEL VAN DE CURSUS BELANG LATEN ZIEN VAN VROEGE HERKENNING
LEREN IDENTIFICEREN VAN ”RISICOPATIËNTEN” LEREN HERKENNEN VAN SYMPTOMEN EN KLINISCHE PRESENTATIE HOOFD-HALSTUMOREN INFORMEREN OVER DIAGNOSTISCHE HULP-MIDDELEN INFORMEREN OVER BEHANDELINGSMOGELIJK-HEDEN, NAZORG EN PROGNOSE NWHHT / VvIK

3 OVERLEVINGSCURVE LARYNXCARCINOOM

4 HOOFD-HALSTUMOREN

5 EPIDEMIOLOGIE HOOFD-HALSTUMOREN
RUIM 2200 NIEUWE PATIËNTEN PER JAAR MEESTAL BOVEN HET 40e JAAR VAKER BIJ MANNEN DAN BIJ VROUWEN (MEDE AFHANKELIJK VAN LOCALISATIE) NWHHT / VvIK

6 AANTAL NIEUWE PATIËNTEN PER JAAR
AANTAL NIEUWE PATIËNTEN PER JAAR (Bron: Nederlandse Kankerregistratie 1995)

7 TUMORSTADIUM LARYNXCARCINOOM 1989-1995 (Bron: Nederlandse Kankerregistratie)
NWHHT / VvIK

8 ETIOLOGIE HOOFD-HALSTUMOREN
ROKEN ALCOHOLGEBRUIK OVERIGE (HOUTSTOF BIJ NEUSBIJHOLTECARCINOOM) NWHHT / VvIK

9 BIOLOGISCH GEDRAG PLAVEISELCELCARCINOOM
LOCALE UITBREIDING IN WEKE DELEN EN BOT METASTASERING VERLOOPT PRIMAIR LYMFOGEEN (CERVICALE LYMFEKLIEREN) NWHHT / VvIK

10 MONDONDERZOEK GOEDE LICHTBRON TONG- OF WANGSPATEL NWHHT / VvIK

11 MONDONDERZOEK EVENTUELE GEBITSPROTHESE(S) UITNEMEN NWHHT / VvIK

12 SYMPTOMEN/KLINISCHE PRESENTATIE
LIP- EN MONDHOLTECARCINOOM PIJN (LOCAAL, UITSTRALEND) ULCUS (GEINDUREERD), EXOFYTISCHE TUMOR OF ZWELLING NWHHT / VvIK

13 ULCERATIE VAN HET MONDSLIJMVLIES
EEN ULCUS DAT NIET BINNEN TWEE WEKEN IS GENEZEN, VERDIENT NADER ONDERZOEK NWHHT / VvIK

14 PREMALIGNE AANDOENING
EEN NIET-AFVEEGBARE WITTE (LEUKOPLAKIE) OF RODE (ERYTHROPLAKIE) SLIJMVLIES-VERANDERING KAN EEN VOORLOPER ZIJN VAN EEN CARCINOOM NWHHT / VvIK

15 SYMPTOMEN/KLINISCHE PRESENTATIE
NEUS- EN NEUSBIJHOLTECARCINOOM ENKELZIJDIGE NEUSVERSTOPPING EN RHINORRHOE (SOMS MET BLOED) ”POLIEPEN” IN ÉÉN DER NEUSGANGEN ENKELZIJDIGE SINUSITIS ENKELZIJDIGE AANGEZICHTSPIJN ENKELZIJDIGE EXOPHTHALMUS NWHHT / VvIK

16 SYMPTOMEN/KLINISCHE PRESENTATIE
NASOPHARYNXCARCINOOM OORKLACHTEN (BUIS VAN EUSTACHIUS) SEREUZE OTITIS MEBIA (”GLUE EAR”) ENKEL OF DUBBELZIJDIGE GEHOORVERMINDERING OORPIJN; OORSUIZEN NEUSVERSTOPPING; BLOEDVERLIES UIT NEUS DUBBELZIEN (PARESE N. ABDUCENS) VAAK IN VROEG STADIUM HALSKLIERMETASTASEN NWHHT / VvIK

17 OROPHARYNXCARCINOOM TONSILREGIO 60% TONGBASIS 30% PALATUM MOLLE 10%
NWHHT / VvIK

18 SYMPTOMEN/KLINISCHE PRESENTATIE
OROPHARYNX KEEL- EN / OF SLIKPIJN (BRANDERIG) OORPIJN ( UITSTRALEND VANUIT DE KEEL ) NWHHT / VvIK

19 SYMPTOMEN/KLINISCHE PRESENTATIE
HYPOPHARYNX SLIKKLACHTEN (DYSPHAGIE) OORPIJN HEESHEID (BIJ DOORGROEI IN LARYNX) VAAK IN VROEG STADIUM HALSKLIERMETASTASEN NWHHT / VvIK

20 LARYNXCARCINOOM GLOTTISCH (STEMBANDNIVEAU) 60% SUPRAGLOTTISCH 35%
SUBGLOTTISCH 5% NWHHT / VvIK

21 SYMPTOMEN/KLINISCHE PRESENTATIE
LARYNXCARCINOOM AL IN VROEG STADIUM HEESHEID BIJ HEESHEID LANGER DAN 3 WEKEN: LARYNGOSCOPIE NWHHT / VvIK

22 SYMPTOMEN/KLINISCHE PRESENTATIE
SUPRAGLOTTISCH CARCINOOM PIJN BIJ SLIKKEN; SLKKLACHTEN ”DIK GEVOEL IN DE KEEL” (GLOBUSGEVOEL) NWHHT / VvIK

23 SYMPTOMEN/KLINISCHE PRESENTATIE
SUBGLOTTISCH CARCINOOM HEESHEID (UITBREIDING TOT GLOTTISCH NIVEAU) DYSPNOE KRIEBELHOEST NWHHT / VvIK

24 SPEEKSELKLIERTUMOREN VERDELING
PAROTIS SUBMAND. INTRA-ORAAL SUBLING. 100 : 10 : 10 : 1 NWHHT / VvIK

25 SYMPTOMEN/KLINISCHE PRESENTATIE
SPEEKSELKLIERTUMOREN CIRCUMSCRIPTE ZWELLING MEESTAL LANGZAME GROEI KLINISCH SOMS NIET TE ONDERSCHEIDEN VAN LYMFEKLIER NWHHT / VvIK

26 SYMPTOMEN/KLINISCHE PRESENTATIE
GLANDULA PAROTIDEA MERENDEEL (70%) IS GOEDAARDIG PIJN EN FACIALISUITVAL WIJZEN OP MALIGNITEIT (AFWEZIGHEID VAN DEZE SYMPTOMEN SLUIT MALIGNITEIT ECHTER NIET UIT) NWHHT / VvIK

27 SYMPTOMEN/KLINISCHE PRESENTATIE
INTRAORALE SPEEKSELKLIERTUMOREN MEESTAL LANGZAME GROEI OVERGANG PALATUM DURUM - MOLLE EN BOVENLIP ZIJN VOORKEURSPLAATSEN NWHHT / VvIK

28 LYMFEKLIERZWELLING IN DE HALS
KLINISCH SOMS MOELIJK TE ONDER-SCHEIDEN VAN ANDERE STRUCTUREN (bijv. GL. SUBMANDIBULARIS) BIJ KINDEREN EN JONG-VOLWASSENEN MEESTAL ONTSTEKING (PIJNLIJK BIJ PALPATIE) BIJ OUDEREN (> 40 JAAR) MEESTAL METASTASE (NIET PIJNLIJK BIJ PALPATIE) NWHHT / VvIK

29 AANVULLEND ONDERZOEK RÖNTGENFOTO’S (bijv. VAN DE KAAK)
CONTRASTFOTO’S (SLIKFOTO) CT OF MRI (LOCAAL EN/OF HALS) ECHOGRAFIE BIOPSIE (SLIJMVLIESCARCINOMEN) ASPIRATIECYTOLOGIE (HALS/SPEEKSELKLIEREN) NWHHT / VvIK

30 BEHANDELING HOOFD-HALSTUMOREN
CHIRURGIE / RADIOTHERAPIE / COMBINATIE VAAK MULTIDISCIPLINAIR (ONCOLOGISCH HOOFD-HALSTEAM) NWHHT / VvIK

31 MULTIDICIPLINAIRE BEHANDELING
MEDISCH EN PARAMEDISCH DIVERSEN HUISARTS NEUROCHIRURG TWEEDE STEM TANDARTS PATHOLOOG KLANKBORD KNO-ARTS RADIOLOOG GEESTELIJKE KAAKCHIRURG PIJNTEAM PSYCHOLOOG RADIOTHERAPEUT ONC. VERPLEEGKUNDIGE ETHICUS PLASTISCH CHIRURG DIËTISTE ALG. CHIRURG LOGOPEDIST KLIN. ONCOLOOG FYSIOTHERAPEUT OOGARTS MONDHYGIENISTE MAATSCH. WERK NWHHT / VvIK

32 ONCOLOGISCHE CHIRURGIE
OVERZICHTELIJK WERKTERREIN VERKRIJGEN RADICALITEIT RECONSTRUCTIE (PRIMAIR / SECUNDAIR) NWHHT / VvIK

33 TYPEN NEKDISSECTIES RADICALE NEKDISSECTIE
VERWIJDERING VAN ALLE IPSILATERALE HALS-LYMFEKLIEREN (LEVELS I tot en met V ), EN OPOFFEREN N. ACCESSORIUS, V. JUGULARIS INTERNA EN M. STERNOCLEIDOMASTOIDEUS GEMODIFICEERDE RADICALE NEKDISSECTIE CONFORM RND, MAAR MET BEHOUD VAN ÉÉN OF MEER NIET-LYMFATISCHE STRUCTUREN Bron: Robbins KT et al. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1991; 117: 601-5 NWHHT / VvIK

34 SELECTIEVE NEKDISSECTIE
BEHOUD VAN ÉÉN OF MEER LYMFEKLIER-GROEPEN DIE BIJ EEN RND VERWIJDERD WORDEN, ZOALS - SUPRAOMOHYOIDALE ND (LEVELS I-III) - LATERALE ND (LEVEL II-V) - POSTEROLATERALE ND (LEVELS II-IV) Bron: Robbins KT et al. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1991; 117: 601-5 NWHHT / VvIK

35 BEHANDELING PAROTISTUMOR
(OPPERVLAKKIGE) PAROTIDECTOMIE SPAREN N. FACIALIS POSTOPERATIEVE RADIOTHERAPIE OP INDICATIE NWHHT / VvIK

36 REDENEN VOOR FOLLOW-UP
LOCAAL RECIDIEF HALSKLIERMETASTASEN TWEEDE PRIMAIRE TUMOR PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING NWHHT / VvIK

37 ONDERSTEUNENDE BEHANDELING
ADEQUATE VOEDING PIJNBESTRIJDING BESTRIJDEN VAN INFECTIES MONDVERZORGING ( VOORAL BIJ RT ) PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING NWHHT / VvIK

38 VIJFJAARSOVERLEVINGSPERCENTAGE
NWHHT / VvIK

39 OVERLEVINGSCURVE MONDHOLTECARCINOOM

40 VIJFJAARSOVERLEVINGSPERCENTAGE. (Bron: Ph. Rubin. Clinical Oncology
VIJFJAARSOVERLEVINGSPERCENTAGE (Bron: Ph. Rubin.Clinical Oncology. 7th ed. Saunders, 1993) LOCALISATIE STADIUM I IV GEMIDD. LARYNX GLOTTISCH SUPRAGLOTTISCH SUBGLOTTISCH MEESTAL SLECHT WEGENS VROEGE METASTASERING NWHHT / VvIK


Download ppt "VROEGTIJDIGE HERKENNING VAN KANKER IN HET HOOFD-HALSGEBIED"

Verwante presentaties


Ads door Google