De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marokkaanse vrouw in scheiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marokkaanse vrouw in scheiding"— Transcript van de presentatie:

1 Marokkaanse vrouw in scheiding
Chadidja Elminsouri Marokkaanse vrouw in scheiding

2 De hand is ook een stopteken, moment van reflectie en bezinning”
Hand van Fatima “Staat symbool voor de meest favoriete dochter van de profeet Mohammed. Het symbool staat voor geluk maar ook voor steun en de deugden geluk en trouw. Ook afweer tegen het boze oog vandaar dat het symbool soms met een oog staat afgebeeld. De hand staat ook symbool voor openheid en dialoog, een open hand naar de ander toe. De hand is ook een stopteken, moment van reflectie en bezinning”

3 Salaam allahkum! Mijn naam is Chadidja Elminsouri

4 Introductie Mijn naam is Chadidja Elminsouri, Marokkaanse. Ik ben 26 jaar. Op 16-jarige leeftijd ben ik uitgehuwelijkt aan een Nederlander van Marokkaanse afkomst, Mo.

5 Nederland Mijn eerste indruk van Nederland was koud. De mensen waren koud, het klimaat was koud. Mijn man had ik een keer in Marokko ontmoet, ik wist dus niet wat mij te wachten stond in dit land. Zenuwachtig en bang was ik. Dit maakte mijn gevoel en ziel ook koud…

6 Huwelijk Na drie dagen feest vieren, trokken Mo en ik in bij mijn schoonouders. Dat is gewoon in onze cultuur. Ik raakte vrij snel zwanger en beviel van ons eerste kind. Mijn huwelijk met Mo was in het begin goed…

7 Gezinssamenstelling Na de geboorte van onze zoon ben ik nog bevallen van 2 dochters. Mijn zoon is nu 10, mijn oudste dochter is 8 jaar en mijn jongste dochter is 5 jaar.

8 Wat er gebeurde De problemen met Mo begonnen na de geboorte van ons tweede kind. Ik werd geestelijk en lichamelijk mishandeld door Mo en mijn schoonmoeder. Het mishandelen bleef doorgaan, ook na de geboorte van onze jongste dochter.

9 Verstoten (1) Mo is na de geboorte van ons derde kind vandoor gegaan met een Nederlandse vrouw. Ze is knap en blond, heb ik gehoord. De kinderen en ik hebben nadien nooit meer iets van hem vernomen. Eigenlijk weet niemand waar Mo zich momenteel bevind.

10 Verstoten (2) Mijn schoonouders probeerden, zodra Mo “verdween” met die vrouw, mij en de kinderen uit hun huis weg te werken. Mijn schoonouders leven van een uitkering van de SD. Mo bracht geld in het huishouden, doordat hij een baan had. Ik werk niet en breng dus geen geld in het laatje…

11 Paniek Tevens kozen mijn schoonouders de kant van hun zoon, Mo.
Ik raakte in paniek. Waar moesten ik en de kinderen naartoe? Ik sprak niet zo goed Nederlands. Mo wilde namelijk niet dat ik naar Nederlandse les ging.

12 Sociale controle Ik wist niet wat ik moest doen. Kreeg weinig tot geen steun van mijn schoonouders, mijn man was er vandoor gegaan. Ik sprak amper Nederlands. Er is veel sociale controle onder de Marokkaanse gemeenschap. Dit ervaar ik als een beperking in mijn bewegingsvrijheid. De situatie werd er niet beter op. Ik raakte depressief…

13 Sociale contacten (1) Via de school van mijn kinderen kwam ik in contact met behalve Marokkaanse moeders, ook met Nederlandse moeders. Met een paar Nederlandse moeders kon ik goed overweg. Met hen kon ik meer over mijn problemen praten. Binnen mijn cultuur is praten over privé zaken nog een taboe.

14 Sociale contacten (2) Vooral scheiden is nog een taboe in de Marokkaanse gemeenschap. Je hebt als vrouw - ook al is het niet jouw schuld - gefaald. Ik maak zo af en toe het huis schoon van mijn docente Nederlands. Het contact met mijn schoonouders heb ik nog wel. Dit in verband met mijn kinderen. Bij ziekte van mijn schoonouders kom ik langs om voor ze te zorgen.

15 AMW Via mijn huisarts vond ik mijn weg bij het AMW. Ik werd en word goed geholpen door mijn maatschappelijk werker. Na een intakegesprek werd duidelijk dat ik begeleiding nodig heb naar zelfstandigheid op het gebied van wonen en werken. Tevens werd voor mij duidelijk dat ik niet meer verder wil met Mo. Ik wil scheiden … MaDi Algemeen Maatschappelijk Werk Amsterdam Zuidoost en Diemen

16 Eerste stap naar zelfstandigheid
Dankzij het AMW kregen de kinderen en ik een eigen flat in Diemen. In dit stadium word ik ook gesterkt om de scheiding met mijn man door te zetten. Hij is echter nog steeds onvindbaar.

17 Echtscheiding Ik wil de scheiding doorzetten. Nu is het zo dat in Nederland weinig bekend is rondom de migranten-problematiek. Sociale en economische problemen worden niet goed aangepakt door de verschillen in culturen. Ik ben Marokkaans, met een Marokkaans paspoort. Als

18 ik ga scheiden van mijn man, kom ik Marokko niet in als “afvallige” vrouw. Een Marokkaanse echtscheidingszaak vereist goede begeleiding en ontbinding van het huwelijk, rekeninghoudend met de wetten van de islam zoals die in Marokko gelden. Het was het AMW die mij daarop attendeerde. Ik ben dus op zoek naar een vrouwelijke, Marokkaanse advocate.

19 Sociale Dienst (SD) Ik heb begrepen dat Mo niet met de scheiding akkoord gaat. Ondertussen probeer ik wanhopig contact met hem te zoeken. Dit vanwege de bijdrage in het levensonderhoud voor mij en zijn kinderen. De SD wil eerst geld bij hem verhalen om bij te dragen in ons onderhoud.

20 WIN Sinds 1998 heeft de Nederlandse overheid de WIN ingevoerd. Dit staat voor Wet Inburgering Nieuwkomers. Ik val onder de oudkomers. Mijn maatschappelijk werker heeft mij uitgelegd dat deze wet wegens financiële redenen oudkomers in twee groepen onderscheidt; werklozen en opvoeders. Volgens WIN val ik onder de categorie oudkomers/ opvoeders.

21 NT2 (cursus Nederlands als tweede taal)
Via de gemeente werd ik op het traject gezet om Nederlands te leren. Dit is een hele klus voor mij, omdat ik niet zo goed kan lezen en schrijven. Ondanks dat ga ik er met plezier naartoe. Ik kan heel goed overweg met de docente Nederlands.

22 Bureau Integratie Het AMW heeft er voor gezorgd dat Bureau Integratie mij begeleidt naar betaald werk. Ik wil zodra de cursus Nederlands klaar is, een beroepsopleiding volgen. Ik zou graag in de kinderopvang of in de zorg met bejaarden of gehandicapten willen werken. Bureau Integratie heeft een heel traject voor mij uitgezet. Het is een cursus van 2 dagen per week. Ik ga eveneens met plezier naar deze cursus toe.

23 Bureau Jeugdzorg Met mijn kinderen gaat het redelijk. Ik heb een goede band met mijn zoon, dat is gelukkig wederzijds. Mijn jongste dochter stelt veel vragen over haar vader. Mijn oudste dochter gaat niet zo goed op school. Zij eist veel aandacht en heeft last van con-centratieproblemen. School heeft in goed overleg met mij, Bureau Jeugd-zorg ingeschakeld voor begeleiding. Gelukkig!

24 Hoe verder? Ik ben zeer tevreden met wat ik tot nu toe bereikt heb. Ondanks alle problemen die ik nog moet overwinnen zoals de scheiding en mijn schoonouders vind ik dat ik trots op mezelf mag zijn. Echter, zonder mijn huisarts en het AMW wist ik niet met welke instellingen/instanties ik in contact moest treden. Enige nadelen van het contact met de diverse instellingen/ instanties vond en vind ik de vele papieren die je moet invullen en ondertekenen, de

25 vele vragen en gesprekken die je moet voeren, zodat men je verder kan helpen. En het lange wachten vind ik ook een nadeel! Wat kunnen sommige zaken en/of antwoorden lang op zich wachten! Ik geniet samen met mijn kinderen weer van het leven. Voor hobby's heb ik op dit moment geen tijd in verband met de kinderen, eigen cursus en de scheiding.

26 Allah is met allen die mij geholpen hebben op weg naar mijn nieuw verworven zelfstandigheid, mijn kinderen en mij!

27 Impressies van instanties over Chadidja
Gevraagd aan enkele deelnemers van het eerstelijnsoverleg gehouden op het stadhuis van de gemeente Diemen op 16 maart 2005

28 Haar huisarts: “Ik ken Chadidja al een tijdje. Ik heb haar zien groeien van een bange, naar een zelfstandige vrouw die weet wat ze wilt. Als huisarts in Diemen merk ik wel dat zeker de laatste 10 jaren, soortgelijke casus met cliënten uit deze doelgroep vaker voorkomt. Voor veel van mijn collegae is dit een nieuwe ontwikkeling in de samenleving en daar weten wij niet altijd raad mee.”

29 Haar MW’er: “Ik heb Chadidja leren kennen als een vrouw met enorme vechtlust. Zij komt wel goed terecht in deze maatschappij!” Coördinator van MEE: “Ik ken deze dame niet, maar zat bij het eerstelijnsoverleg inzake migrantenproblematiek. Als Turkse ken ik soortgelijke problemen maar al te goed. Ik heb haar MW’er geadviseerd om via de HA haar bijna ex-man te traceren. Oude HA zal wellicht gegevens naar nieuwe verzonden hebben.”

30 De coördinator van het Steunpunt Relationeel Geweld Diemen:
“In eerste instantie vond ik dat Chadidja rechtstreeks bij ons terecht had moeten komen. Mede door het aspect geweld en om haar uit het isolement van de “hete adem” van de Marokkaanse gemeenschap te halen. Tevens hebben wij ervaring met deze doelgroep. Veelal hebben zij moeite om persoonlijke ellende te vertellen aan een vreemde. Wat ik zo heb kunnen inschatten tijdens het eerstelijnsoverleg, lijkt zij mij een sterke vrouw.”


Download ppt "Marokkaanse vrouw in scheiding"

Verwante presentaties


Ads door Google