De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Juni 2003 - Versie 1.3 Duikgeneeskunde 2*Duiker. Juni 2003 - Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker2 Inhoud Anatomie en fysiologie Duikrisico’s C.P.R.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Juni 2003 - Versie 1.3 Duikgeneeskunde 2*Duiker. Juni 2003 - Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker2 Inhoud Anatomie en fysiologie Duikrisico’s C.P.R."— Transcript van de presentatie:

1 Juni Versie 1.3 Duikgeneeskunde 2*Duiker

2 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker2 Inhoud Anatomie en fysiologie Duikrisico’s C.P.R.

3 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker3 Anatomie en fysiologie Stofwisseling Ademhaling Bloedsomloop

4 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker4 Stofwisseling voedingsstoffen + O 2 > energie + afvalstoffen + CO 2 + H 2 O Aanvoer van O 2 longen > bloed > cellen Afvoer van CO 2 cellen > bloed > longen

5 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker5 Ademhaling Doel aanvoer van O 2 afvoer van CO 2 Middelen aan- en afvoer van lucht (= ventilatie) Luchtwegen (luchtpijp > bronchenboom > longblaasjes) transport via bloedbaan rode bloedcellen (hemoglobine)

6 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker6 Borstkas

7 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker7 Ademhalingsbewegingen

8 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker8 Luchtwegen

9 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker9 Longblaasjes aanvoer O 2 afvoer CO 2 aanvoer O 2

10 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker10 Bloedsomloop Functie: transport van O 2 van longen naar cellen transport van CO 2 van cellen naar longen Pomp hart Bloedvaten aders slagaders

11 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker11 Bloedsomloop hart longblaasjes capillairen ader slagader

12 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker12 Duikrisico’s Druk- en volumeproblemen Longoverdruk Decompressie-ongeval Vergiftigingen Verdrinking Koude en hypothermie

13 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker13 Druk- en volumeproblemen Wet van Boyle en Mariotte: p x V = constant Als druk daalt > volume gas groter Als druk stijgt > volume gas kleiner

14 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker14 Maskersqueeze Dalen Omgevingsdruk groter dan druk in duikbril Onderdruk in duikbril haarvaatjes springen stuk rode ogen Preventie druk in masker equilibreren uitblazen door neus

15 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker15 Oorproblemen Anatomie Gehoorgang Trommelvlies Middenoor Buis van Eustachius Binnenoor buitenoor middenoor binnenoor evenwichtsorgaan slakkenhuis trommelvlies buis van Eustachius ovale venster ronde venster

16 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker16 Oorproblemen Dalen Druk in gehoorgang groter dan in middenoor Trommelvlies wordt naar binnen geduwd Daarom: middenoor klaren (equilibreren, Valsalva) Onvoldoende klaren: trommelvliesscheur: pijn! Indien moeilijk klaren: stop duik! Nooit duiken Indien verkouden Met oorstoppen Onder medicatie (neusdruppels,…)

17 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker17 Problemen met sinussen Holten in schedel Nauwe verbindingskanaaltjes Wanneer verstopt omgevingsdruk stijgt onderdruk in sinussen pijn! Boven ogen boven tanden

18 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker18 Problemen met sinussen Oorzaak: gezwollen slijmvlies verkoudheid sinusitis allergie Preventie niet duiken met verkoudheid/sinusitis pijn: beëindig duik geen neusdruppels

19 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker19 Longoverdruk Lucht in longen zet uit door: onvoldoende uitademen tijdens stijgen te snelle stijging Door overdruk beschadiging van longweefsel opname van zuurstof belemmerd Zeer ernstig duikongeval

20 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker20 Longoverdruk Binnen- en buitendruk zijn gelijk Belemmering van de uitademing Gescheurd longvlies

21 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker21 Longoverdruk Tekens kortademigheid pijnlijke ademhaling hoesten bloederig schuim op mond verstikking bewusteloosheid

22 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker22 Longoverdruk Preventie gezonde luchtwegen stijgsnelheid controleren 10 m/min steeds goed uitademen nooit Valsalva tijdens stijgen bij bewusteloze mededuiker: hoofd naar achter houden

23 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker23 Longoverdruk Behandeling hulpdiensten: naar reanimatiecentrum 100% zuurstof houding als bewust: comfortabel als bewusteloos: stabiele zijligging zo nodig C.P.R.

24 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker24 Decompressie-ongeval Dalen Duiker ademt lucht onder druk in Stikstof lost op in weefsels Stijgen Stikstof komt uit weefsels Opgeloste stikstof wordt uitgeademd via longen Indien te snelle stijging Te veel aan stikstof komt vrij als bellen Bellen blokkeren bloedtoevoer naar weefsels

25 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker25 Decompressie-ongeval Huidsymptomen Lichte zwelling/irritatie van huid Beender- of gewrichtssymptomen = “Bends” Pijn Schouder Heup Knie

26 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker26 Decompressie-ongeval Zenuwsymptomen Bel drukt op zenuwbanen Bel blokkeert bloedtoevoer Ruggenmerg Tintelingen onderste lichaamshelft Verlamming onderste lichaamshelft Hersensymptomen Bel in hersenen Verlamming verticale lichaamshelft

27 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker27 Decompressie-ongeval Eerste hulp Zuurstof toedienen Water laten drinken Zo snel mogelijk naar recompressiecentrum Preventie Respecteer stijgsnelheid (max. 10m/min) Voer deco-stops strikt uit Maak veiligheidstrap Opgelet met lange en/of diepe duiken

28 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker28 Vergiftigingen Kooldioxide-vergiftiging = buiten adem zijn = hijgen CO 2 ontstaat door inspanning Stop alle activiteiten, naar oppervlakte met trimvest Nadruk leggen op uitademen Preventie Vermijd hevige inspanningen Verbeter conditie door training Hyperoxie = zuurstofvergiftiging (O 2 )

29 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker29 Vergiftigingen Koolmonoxidevergiftiging (CO) CO = reuk- en smaakloos gas In flessenlucht via compressor CO bindt zich op hemoglobine ten nadele van zuursof Symptomen Hoofdpijn – duizeligheid – misselijkheid – braken Rode gelaatskleur – bewusteloosheid – dood Naar oppervlakte – zuurstof toedienen Naar recompressiecentrum

30 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker30 Vergiftigingen Dieptedronkenschap = stikstofnarcose (N 2 ) = effect van stikstof op zenuwweefsel Mogelijk vanaf 30 meter Symptomen Euforie, overdreven zelfzekerheid, verminderde concentratie Angst, paniek, versuffing, bewusteloosheid,… Symptomen verdwijnen bij stijgen Opgelet bij diepe duiken, observeer mededuiker

31 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker31 Verdrinking Inademen van water Dikwijls gevolg van voorafgaand probleem (voorbeelden: paniek, bewusteloosheid door CO,…) Soms gaat stemspleet in spasme geen water in longen (“droge verdrinking”) Inademing van lucht echter onmogelijk Vaak toch water in longen Opname van zuurstof in longblaasjes verstoord Beschading van longblaasjes geeft later vochtuitstorting = Uitgestelde verdrinking

32 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker32 Verdrinking Hoofdprobleem is dus zuurstoftekort Symptomen Hoesten, kortademigheid, blauwe verkleuring Bewusteloosheid, hartstilstand, dood Behandeling Slachtoffer uit water CPR zo nodig Steeds naar hospitaal

33 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker33 Koude en hypothermie Abnormale daling van lichaamstemperatuur Reactie van het lichaam Rillen (= warmteproductie) Minder bloed naar huid en periferie (wit, of zelfs blauwe verkleuring indien hypoxie) Onder 35°C lichaamstemperatuur Concentratiestoornissen Spierstijfheid

34 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker34 Koude en hypothermie 25 – 30°C Ademhaling- en hartritmestoornissen Bewusteloosheid, convulsies Behandeling Milde hypothermie Opwarmen; warme, energierijke drank laten drinken Ernstige hypothermie Zo nodig CPR, centraal gedeelte (kern) opwarmen Naar hospitaal

35 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker35 Cardio-pulmonaire resuscitatie Stappenplan Duiker-Hulpverlener Jaarlijkse cursus Brevet speelt geen rol Medische Commissie NELOS

36 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker36

37 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker37 Goed om weten Klik op om de cursus te raadplegen. Enkel te bekijken met Adobe Acrobat. Dit is een basispakket

38 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker38 Met dank aan Stuurgroep : Duikgeneeskunde Verantwoordelijke : Dirk Deraedt Redactieteam : Geert D’Heere Ivo Hubert Document nummer : edit/dg/01

39 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker39 Legende Gevaar Zeker te onthouden

40 Juni Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker40 Nota aan de lesgevers Er bestaan 2 types presentatie Type 1 : Basispakket Dit type dient als basis voor een les die u zelf uitwerkt. Het is dus niet geschikt om zo te gebruiken als les. Type 2 : Lesvoorbereiding Dit type is een volledig uitgewerkte les die als dusdanig gegeven kan worden (inclusief oefeningen, lesplan, …) U kan : slides kiezen de volgorde veranderen alle aanpassingen doen die noodzakelijk zijn voor uw les aan de lesvoorbereidingen mag u elementen van een bestaand basispakket toevoegen Wat u NIET mag doen nieuwe lesstof toevoegen. De presentatie bevat de volledige stof op een bepaald niveau en mag zeker niet verzwaard worden. Erg belangrijk : de presentatie bepaalt dus welke stof op een bepaald niveau gegeven mag worden. de infomap bepaalt welke stof gegeven moet worden. Mogen we u vragen om de lessen die u met deze presentatie gemaakt hebt, samen met het lesmateriaal (lesplan, oefeningen, …) op te sturen naar zodat we ze kunnen hergebruiken als Inhoudelijke opmerkingen rond de presentatie kan u sturen naar (met vermelding van het document nummer), zodat we de nodige rechtzettingen kunnen


Download ppt "Juni 2003 - Versie 1.3 Duikgeneeskunde 2*Duiker. Juni 2003 - Versie 1.3Duikgeneeskunde - 2* duiker2 Inhoud Anatomie en fysiologie Duikrisico’s C.P.R."

Verwante presentaties


Ads door Google