De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud Geluid theorie Vlarem en geluid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud Geluid theorie Vlarem en geluid"— Transcript van de presentatie:

0 Geluidswetgeving in Vlaanderen Toegepast voor Self Washes
2 oktober 2006 Dries Van Hooydonk Department Noise & Vibration SGS Belgium NV  ( Phone:  ) Mobile   7 Fax:  @ Web:

1 Inhoud Geluid theorie Vlarem en geluid
Oorspronkelijk omgevingsgeluid (LA95,T) Bepaling grenswaarden Beoordeling specifiek geluid Continu geluid Speciaal geluid Tonaal geluid Praktisch toegepast op Self Washes

2 Theorie geluidsdrukniveau
Groot bereik van het oor ( μPa) => Uitdrukking in logaritmische waarden is aangewezen L = 10 * LOG (Peff2 / P02) L = Geluidsdrukniveau in deciBell (dB) Peff = Effectieve geluidsdruk (Pa) P0 = Referentiegeluidsdruk (20 microPascal)

3 P in Pascale Lp in dB geluidsdruk geluidsdrukniveau
Bron : Bruel & Kjaer

4 Van dB naar dB(A) A slaat op A weging
Aanpassing van een lineair gemeten signaal naar onze oren Laagfrequent is de mens minder gevoelig dan hoogfrequent

5 Lp (sound pressure level) measured with sonometer dependent of distance to source, soil and position of the source. 6 microphones 6 microphones Lp in dB(A) measured Noise source LW in dB(A) calculated Lw = Lp + 10 log (2 pi r²) Lw (sound power level) is property of the source independent of soil, distance and position of noise source.

6 Inhoud Geluid theorie Vlarem en geluid
Oorspronkelijk omgevingsgeluid (LA95,T) Bepaling grenswaarden Beoordeling specifiek geluid Continu geluid Speciaal geluid Tonaal geluid Praktisch toegepast op Self Washes

7 Geluid in het VLAREM II Art 1.1.2 Definities
Hoofdstuk bijlage : Milieukwaliteitsnormen : Garanderen van een akoestisch kwalitatieve omgeving Bovengrens voor het omgevingslawaai LA95 i.f.v.: Indeling volgens het gewestplan De beoordelingsperiode (dag, avond, nacht) Hoofdstuk bijlage 4.5 : beoordeling van het specifiek geluid (Lsp) in open lucht én binnen, van ingedeelde inrichtingen. Richtwaarden (RW) voor bestaande ingedeelde inrichtingen (vergund voor 1993) Grenswaarden (GW) voor nieuwe ingedeelde inrichtingen (vergund na 1993) Enkele sectorale voorwaarden voor ontspanningsinrichtingen, windturbines,…. Huidige Self washes in Vlaanderen

8 Definities VLAREM II Oorspronkelijk omgevingsgeluid LA95,1h
Meten gedurende minstens 24 u ‘Het totaal geluid’ in de omgeving voordat uw inrichting er was. Bepaald voor dag-, avond- en nachtperiode. Gemeten parameter : LA95,1h (via statistische analyse in het meettoestel) Waarom ???: controle huidige milieukwaliteit geluid (MKN bijlage van Vlarem II) bepaling van grenswaarden waaraan het specifiek geluid (enkel van een richting) moet voldoen

9 Milieukwaliteitsnormen omgevingsgeluid
Huidige Car washes in Vlaanderen

10 Procedure voor geluid voor nieuwe inrichtingen
Bepaling van het oorspronkelijk omgevingsgeluid (LA95,T) (voordat de inrichting er staat) Bepaling van de grenswaarden voor Lsp op basis van Oorsponkelijk omgevingsgeluid Gebied waarin de inrichting zich bevindt

11 Wat is L A95,T van het omgevingsgeluid?

12 Definities VLAREM II Het specifiek geluid Lsp
De relevante waarde van het geluid(*) voortgebracht door de inrichting, eventueel aangepast met een beoordelingsgetal bij tonaal geluid. (*) : inclusief transport-, laad- en losactiviteiten, verkeer en opwarmen en laten draaien van motoren op het terrein van de inrichting, in- en uitgaand verkeer Soorten specifiek geluid : stabiel geluid : bespuiten van wagens, stofzuigen niet stabiel geluid : fluctuerend, incidenteel, impulsachtig, incidenteel : afkloppen van automatten Meting <-> Berekening

13 Beslissings- schema’s voor de bepaling van de grenswaarden

14 Grenswaarden (GW) praktisch
Strengst : GW = RW (bijlage 4.5.4) –5 dB(A) Dit is indien het oorspronkelijk omgevingsgeluid (LA95,T) reeds ‘laag’ is Minst streng : GW = RW Dit is indien het oorspronkelijk omgevingsgeluid (LA95,T) reeds ‘hoog’ is Tussen RW-5 (dB(A) en RW is ook mogelijk Indien oorspronkelijk omgevingsgeluid niet bepaald = automatisch strengste grenswaarde genomen Daarom, laat oorspronkelijk omgevingsgeluid bepalen

15 Lsp : meestal met parameter L Aeq,T

16 Waar het specifiek geluid bepalen?
Beoordelingspunten 200 m van de bedrijfsgrens ten N, O, Z en W en/of aan de dichtsbijgelegen bedrijfsvreemde woning indien deze op minder dan 200m van de inrichting gelegen is Indien er klachten zijn geregistreerd : aan de woning van de klager (overleg met milieu-inspectie) niet in de meetpositie, indien deze verplaatst is om praktische redenen !

17 Hoe het specifiek geluid bepalen?
Het bepalen van het specifiek geluid van het bedrijf in de beoordelingspunten (woningen of op 200m afstand) Via de omgevingsmetingen, indien : het achtergrondgeluid niet overheersend is de bronnen aan/uit kunnen geschakeld worden Vaak zullen bronmetingen en een akoestisch rekenmodel nodig zijn om Lsp te bepalen : dominant omgevingsgeluid omrekenen Lsp naar afstanden individuele bijdrage van elke bron, naar sanering toe

18 Lsp en strafmaat : tonale correctie
Zuivere tonen via tertsbandanalyse : K = 5 dB(A) Zuivere tonen via smalbandanalyse : K = 2 dB(A)

19 Niet continue Lsp Indien één of meerdere bronnen fluctuerend, incidenteel, impulsachtig of intermitterend geluid voortbrengen, dient dit apart beoordeeld te worden (Bijlage ).

20 Inhoud Geluid theorie Vlarem en geluid
Oorspronkelijk omgevingsgeluid (LA95,T) Bepaling grenswaarden Beoordeling specifiek geluid Continu geluid Speciaal geluid Tonaal geluid Praktisch toegepast op Self Washes

21 Toegepast op Self Washes
Oorspronkelijk omgevingsgeluid LA95,T! Subjectieve beïnvloeding Best op voorhand te bepalen Gebruikt om GW te bepalen voor het specifiek geluid

22 Specifiek geluid van Self Washes
Autowassen : Uitstroom uit nozzle Turbulenties Impact op koetswerk Impact op wielkappen, banden Stozuigen Mattenklopper In- en uitgaand verkeer Stationair draaien van motoren Muziekgeluid

23 Autowassen LWA

24 Stofzuiger LWA

25

26 Bedrijfsduur correctieterm (rating) (niet voorzien in Vlarem)
Een carwash heeft geen continu werkingsritme. Voorbeeld : het wassen van een auto duurt ca. 6 minuten. 2 auto’s leveren 12 minuten geluid. De rest van het uur is er geen geluidsuitstraling. Rating = 12 minuten geluidsuitstraling mogen uitgesmeerd worden over het gehele uur. Dit wil zeggen dat het geluidsvermogensniveau aangepast wordt met een term : Cb = 10*LOG (werkingsduur bron / beoordelingsperiode )  Indien per uur 2 auto’s gewassen worden, dan bedraagt de bedrijfsduur correctieterm – 6.9 dB(A) op het geluidsvermogenniveau.   Nadeel Meting verschilt van berekening Enkel mogelijk met berekening

27 Overschrijdingen in Vlaanderen door Self Washes?

28 Overschrijdingen in Vlaanderen door Self Washes?

29 Conclusies voor geluid (1)
Dikwijls grote overschrijding van GW bij open installaties indien dichtbij woningen gelegen zijn. Steeds overschrijding van GW in woonzone bij open installaties. Met de huidige opbouw enkel in industriegebied of KMO zone vergunnen zonder al te dicht gelegen woningen. BBT toepassen Ontwerp van de Self Washes veranderen Sectorale afwijking aanvragen voor de zijden van de Self Wash die open zouden blijven Eventueel hogere normen aanvragen (gevoelig)

30 Conclusies voor geluid (2)
Indien klacht : milieu-inspectie Overleg met de buren, goed nabuurschap betekent minder klachten. Overleg met de overheid Resultaat sectorale afwijking afwachten

31 Praktijkvoorbeelden

32 Praktijkvoorbeelden

33 Praktijkvoorbeelden

34 Praktijkvoorbeelden

35 Praktijkvoorbeelden

36 Praktijkvoorbeelden

37 Praktijkvoorbeelden

38 Praktijkvoorbeelden

39 Praktijkvoorbeelden

40 Praktijkvoorbeelden

41 Praktijkvoorbeelden


Download ppt "Inhoud Geluid theorie Vlarem en geluid"

Verwante presentaties


Ads door Google