De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

0 Geluidswetgeving in Vlaanderen Toegepast voor Self Washes 2 oktober 2006 Dries Van Hooydonk Department Noise & Vibration SGS Belgium NV  Phone: +32.

Verwante presentaties


Presentatie over: "0 Geluidswetgeving in Vlaanderen Toegepast voor Self Washes 2 oktober 2006 Dries Van Hooydonk Department Noise & Vibration SGS Belgium NV  Phone: +32."— Transcript van de presentatie:

1

2 0 Geluidswetgeving in Vlaanderen Toegepast voor Self Washes 2 oktober 2006 Dries Van Hooydonk Department Noise & Vibration SGS Belgium NV  Phone: +32 3 545 87 74  Mobile +32 4 77 22 04 41  Fax: +32 3 545 87 69 @ Email: dries.vanhooydonk@sgs.com Web: www.sgs.comwww.sgs.com

3 1 Inhoud Geluid theorie Vlarem en geluid  Oorspronkelijk omgevingsgeluid (LA95,T)  Bepaling grenswaarden  Beoordeling specifiek geluid –Continu geluid –Speciaal geluid –Tonaal geluid Praktisch toegepast op Self Washes

4 2 Theorie geluidsdrukniveau Groot bereik van het oor (20 - 200.000.000 μPa) => Uitdrukking in logaritmische waarden is aangewezen L = 10 * LOG (P eff 2 / P 0 2 ) L = Geluidsdrukniveau in deciBell (dB) P eff = Effectieve geluidsdruk (Pa) P 0 = Referentiegeluidsdruk (20 microPascal)

5 3 Bron : Bruel & Kjaer P in PascaleLp in dB geluidsdrukgeluidsdrukniveau

6 4 Van dB naar dB(A) A slaat op A weging Aanpassing van een lineair gemeten signaal naar onze oren Laagfrequent is de mens minder gevoelig dan hoogfrequent

7 6 microphones L p in dB(A) measured L w = L p + 10 log (2 pi r²) 6 microphones L p (sound pressure level) measured with sonometer dependent of distance to source, soil and position of the source. L w (sound power level) is property of the source independent of soil, distance and position of noise source. NoiseNoise source L W in dB(A) calculated

8 6 Inhoud Geluid theorie Vlarem en geluid  Oorspronkelijk omgevingsgeluid (LA95,T)  Bepaling grenswaarden  Beoordeling specifiek geluid –Continu geluid –Speciaal geluid –Tonaal geluid Praktisch toegepast op Self Washes

9 7 Geluid in het VLAREM II Art 1.1.2 Definities Hoofdstuk 2.2.1 + bijlage 2.2.1 : Milieukwaliteitsnormen :  Garanderen van een akoestisch kwalitatieve omgeving  Bovengrens voor het omgevingslawaai L A95 i.f.v.: –Indeling volgens het gewestplan –De beoordelingsperiode (dag, avond, nacht) Hoofdstuk 4.5 + bijlage 4.5 : beoordeling van het specifiek geluid (L sp ) in open lucht én binnen, van ingedeelde inrichtingen.  Richtwaarden (RW) voor bestaande ingedeelde inrichtingen (vergund voor 1993)  Grenswaarden (GW) voor nieuwe ingedeelde inrichtingen (vergund na 1993) Enkele sectorale voorwaarden voor ontspanningsinrichtingen, windturbines,…. Huidige Self washes in Vlaanderen

10 8 Definities VLAREM II Oorspronkelijk omgevingsgeluid L A95,1h Meten gedurende minstens 24 u ‘Het totaal geluid’ in de omgeving voordat uw inrichting er was. Bepaald voor dag-, avond- en nachtperiode. Gemeten parameter : L A95,1h (via statistische analyse in het meettoestel) Waarom ???: controle huidige milieukwaliteit geluid (MKN bijlage 2.2.1 van Vlarem II) bepaling van grenswaarden waaraan het specifiek geluid (enkel van een richting) moet voldoen

11 9 Milieukwaliteitsnormen omgevingsgeluid Huidige Car washes in Vlaanderen

12 10 Procedure voor geluid voor nieuwe inrichtingen Bepaling van het oorspronkelijk omgevingsgeluid (LA95,T) (voordat de inrichting er staat) Bepaling van de grenswaarden voor Lsp op basis van  Oorsponkelijk omgevingsgeluid  Gebied waarin de inrichting zich bevindt

13 11 Wat is L A95,T van het omgevingsgeluid?

14 12 Definities VLAREM II Het specifiek geluid L sp De relevante waarde van het geluid (*) voortgebracht door de inrichting, eventueel aangepast met een beoordelingsgetal bij tonaal geluid. (*) : inclusief transport-, laad- en losactiviteiten, verkeer en opwarmen en laten draaien van motoren op het terrein van de inrichting, in- en uitgaand verkeer Soorten specifiek geluid :  stabiel geluid : bespuiten van wagens, stofzuigen  niet stabiel geluid : fluctuerend, incidenteel, impulsachtig, incidenteel : afkloppen van automatten Meting Berekening

15 13 Beslissings- schema’s voor de bepaling van de grenswaarden

16 14 Grenswaarden (GW) praktisch Strengst : GW = RW (bijlage 4.5.4) –5 dB(A)  Dit is indien het oorspronkelijk omgevingsgeluid (LA95,T) reeds ‘laag’ is Minst streng : GW = RW  Dit is indien het oorspronkelijk omgevingsgeluid (LA95,T) reeds ‘hoog’ is Tussen RW-5 (dB(A) en RW is ook mogelijk Indien oorspronkelijk omgevingsgeluid niet bepaald = automatisch strengste grenswaarde genomen Daarom, laat oorspronkelijk omgevingsgeluid bepalen

17 15 Lsp : meestal met parameter L Aeq,T

18 16 Waar het specifiek geluid bepalen? Beoordelingspunten 200 m van de bedrijfsgrens ten N, O, Z en W en/of aan de dichtsbijgelegen bedrijfsvreemde woning indien deze op minder dan 200m van de inrichting gelegen is Indien er klachten zijn geregistreerd : aan de woning van de klager (overleg met milieu-inspectie) niet in de meetpositie, indien deze verplaatst is om praktische redenen !

19 17 Hoe het specifiek geluid bepalen? Het bepalen van het specifiek geluid van het bedrijf in de beoordelingspunten (woningen of op 200m afstand) Via de omgevingsmetingen, indien :  het achtergrondgeluid niet overheersend is  de bronnen aan/uit kunnen geschakeld worden Vaak zullen bronmetingen en een akoestisch rekenmodel nodig zijn om L sp te bepalen :  dominant omgevingsgeluid  omrekenen L sp naar afstanden  individuele bijdrage van elke bron, naar sanering toe

20 18 Zuivere tonen via tertsbandanalyse : K = 5 dB(A) Zuivere tonen via smalbandanalyse : K = 2 dB(A) Lsp en strafmaat : tonale correctie

21 19 Niet continue Lsp Indien één of meerdere bronnen fluctuerend, incidenteel, impulsachtig of intermitterend geluid voortbrengen, dient dit apart beoordeeld te worden (Bijlage 4.5.5.).

22 20 Inhoud Geluid theorie Vlarem en geluid  Oorspronkelijk omgevingsgeluid (LA95,T)  Bepaling grenswaarden  Beoordeling specifiek geluid –Continu geluid –Speciaal geluid –Tonaal geluid Praktisch toegepast op Self Washes

23 21 Toegepast op Self Washes Oorspronkelijk omgevingsgeluid  LA95,T!  Subjectieve beïnvloeding  Best op voorhand te bepalen  Gebruikt om GW te bepalen voor het specifiek geluid

24 22 Specifiek geluid van Self Washes Autowassen :  Uitstroom uit nozzle  Turbulenties  Impact op koetswerk  Impact op wielkappen, banden Stozuigen Mattenklopper In- en uitgaand verkeer Stationair draaien van motoren Muziekgeluid

25 23 Autowassen LWA

26 24 Stofzuiger LWA

27 25

28 26 Bedrijfsduur correctieterm (rating) (niet voorzien in Vlarem) Een carwash heeft geen continu werkingsritme. Voorbeeld : het wassen van een auto duurt ca. 6 minuten. 2 auto’s leveren 12 minuten geluid. De rest van het uur is er geen geluidsuitstraling. Rating = 12 minuten geluidsuitstraling mogen uitgesmeerd worden over het gehele uur. Dit wil zeggen dat het geluidsvermogensniveau aangepast wordt met een term : C b = 10*LOG (werkingsduur bron / beoordelingsperiode ) Indien per uur 2 auto’s gewassen worden, dan bedraagt de bedrijfsduur correctieterm – 6.9 dB(A) op het geluidsvermogenniveau. Nadeel  Meting verschilt van berekening  Enkel mogelijk met berekening

29 27 Overschrijdingen in Vlaanderen door Self Washes?

30 28 Overschrijdingen in Vlaanderen door Self Washes?

31 29 Conclusies voor geluid (1) Dikwijls grote overschrijding van GW bij open installaties indien dichtbij woningen gelegen zijn. Steeds overschrijding van GW in woonzone bij open installaties. Met de huidige opbouw enkel in industriegebied of KMO zone vergunnen zonder al te dicht gelegen woningen. BBT toepassen Ontwerp van de Self Washes veranderen Sectorale afwijking aanvragen voor de zijden van de Self Wash die open zouden blijven Eventueel hogere normen aanvragen (gevoelig)

32 30 Conclusies voor geluid (2) Indien klacht : milieu-inspectie Overleg met de buren, goed nabuurschap betekent minder klachten. Overleg met de overheid Resultaat sectorale afwijking afwachten

33 31 Praktijkvoorbeelden

34 32 Praktijkvoorbeelden

35 33 Praktijkvoorbeelden

36 34 Praktijkvoorbeelden

37 35 Praktijkvoorbeelden

38 36 Praktijkvoorbeelden

39 37 Praktijkvoorbeelden

40 38 Praktijkvoorbeelden

41 39 Praktijkvoorbeelden

42 40 Praktijkvoorbeelden

43 41 Praktijkvoorbeelden


Download ppt "0 Geluidswetgeving in Vlaanderen Toegepast voor Self Washes 2 oktober 2006 Dries Van Hooydonk Department Noise & Vibration SGS Belgium NV  Phone: +32."

Verwante presentaties


Ads door Google