De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus bijengezondheid BijengezondheidNBV. Beschrijving ziekten en plagen BijengezondheidNBV Deel II.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus bijengezondheid BijengezondheidNBV. Beschrijving ziekten en plagen BijengezondheidNBV Deel II."— Transcript van de presentatie:

1 Cursus bijengezondheid BijengezondheidNBV

2 Beschrijving ziekten en plagen BijengezondheidNBV Deel II

3 Bijenziekten Schimmels, bacteriën en virussen Ingewandsziekten Mijten, luizen, motten en kevers BijengezondheidNBV

4 Schimmels, bacteriën en virussen Kalkbroed en steenbroed AVB en EVB Zakbroed DVW, APV en overige virusziekten BijengezondheidNBV

5 Ingewandsziekten Nosema apis en Nosema cerana Amoebe Roer Meiziekte BijengezondheidNBV

6 Afwijkingen in het broed Hagelschot Bultbroed Leggende werkster BijengezondheidNBV

7 Mijten, luizen, motten en kevers Varroamijt Tracheeënmijt : Acarapis Wasmot Kleine kastkever BijengezondheidNBV

8 Broedziekten Kalkbroed en steenbroed Amerikaans vuilbroed, Europees vuilbroed Zakbroed, DWV, APV en overige Virussen BijengezondheidNBV

9 Kalkbroed BijengezondheidNBV

10 Ziektebeeld Kalkbroed Larven sterven na het sluiten van de cel Kleine gaatjes in de celdeksels Dode larven verharden Kleuren wit of grijszwart BijengezondheidNBV

11 Verspreiding Kalkbroed Schimmel kan drie jaar besmettelijk blijven Sporen blijven overal aan kleven Uitwisseling van materialen Vervliegen van bijen BijengezondheidNBV

12 Preventieve maatregelen Houd sterke en krachtige volken Raten regelmatig vernieuwen Kleine volken warm houden Desnoods koningin vervangen BijengezondheidNBV

13 Amerikaans vuilbroed BijengezondheidNBV

14 Ziektebeeld AVB Onregelmatig broednest Veel open cellen tussen gesloten broed Ingezonken celdeksels bij gesloten broed Openingen in een aantal celdeksels Gronderige leemachtige geur BijengezondheidNBV

15 Draden trekken bij AVB BijengezondheidNBV

16 Verspreiding AVB De imker is de grootste verspreider Uitwisseling van materialen Vervliegen of beroving ziek volk Reizen naar gebied met besmette volken BijengezondheidNBV

17 AVB : meldingsplichtige ziekte Informeer het bestuur van de afdeling Melden bij Bijen@wur Het adres vind je in het bijenblad BijengezondheidNBV

18 Maatregelen bij AVB  Hiervoor is een draaiboek opgesteld  Maatregelen tref je in overleg met : - Het bestuur van de afdeling - De bijengezondheidscoördinator BijengezondheidNBV

19 Preventieve maatregelen Zorg voor goede hygiëne in de stal Voorkom vervliegen en beroving Wissel geen materialen uit Respecteer reisverboden BijengezondheidNBV

20 Europees vuilbroed BijengezondheidNBV

21 Ziektebeeld EVB Larf sterft voordat de cel gesloten is. Larf ligt in een onnatuurlijke houding Dode larf verkleurt geel/bruin Je kunt geen draden trekken zoals bij AVB BijengezondheidNBV

22 Verspreiding EVB De imker is de grootste verspreider Uitwisseling materialen Vervliegen en roven uit besmet volk Reizen met de volken BijengezondheidNBV

23 Maatregelen bij EVB Zwakke of erg zieke volken opruimen Raten vernietigen en kast ontsmetten Sterk volk op schone raat zetten Voer een varroabestrijding uit BijengezondheidNBV

24 Virussen SVB : zakbroedvirus DWV : Deformed wing virus ABPV : Acute bee paralysis virus Overige virussen BijengezondheidNBV

25 De virussen zitten overal In de honing In het stuifmeel In het bijenbrood In het broed In de koningin In de eieren In het sperma In het voedersap Op de volwassen bijen In de uitwerpselen BijengezondheidNBV

26 Het transport van virussen door de varroamijt door luchtcirculatie door voedseloverdracht door fysisch contact door de ontlasting door het sperma door de eierstokken door vervliegen door roverij door de imker BijengezondheidNBV

27 Ziektebeeld Verhouding bijen en broed is uit balans Oriëntatie problemen en sterker vervliegen Krabbelaars voor de kast Haarverlies, verkleuring en broeduitval BijengezondheidNBV

28 Preventieve maatregelen Raat vernieuwing Varroabestrijding Resistente volken telen Hygiënisch imkeren BijengezondheidNBV

29 Zakbroed ( SVB ) BijengezondheidNBV

30 Ziektebeeld Zakbroed Larven verkleuren van parelwit naar geel Dode larven lijken op gevulde blaasjes Resten hebben een kenmerkende vorm Resten zijn gemakkelijk te verwijderen BijengezondheidNBV

31 De gevolgen van zakbroed Oriëntatie stoornissen Trage ontwikkeling, verkorte levensduur Minder stuifmeel verbruik Minder stuifmeel verzamelen Verlies aan broed BijengezondheidNBV

32 Maatregelen bij zakbroed Er is geen specifieke behandeling Besmette raten vervangen Bij ernstige besmetting moer vervangen Zakbroedvirus maar paar weken infectieus BijengezondheidNBV

33 Algemeen advies broedziekten Besmette ramen vernietigen Vervangen door schone raat Desnoods het hele volk op schone raat Kast eerst uitboenen en ontsmetten BijengezondheidNBV

34 Pauze BijengezondheidNBV

35 Ingewandsziekten Nosema apis en Nosema cerana Amoebe Roer Meiziekte BijengezondheidNBV

36 Nosema Apis BijengezondheidNBV

37 Nosema ontlastvlekken BijengezondheidNBV

38 Ziektebeeld Nosema Apis Trage ontwikkeling Overmatige sterfte Krabbelende bijen voor de kast Bijen kunnen niet vliegen en hangen bij elkaar BijengezondheidNBV

39 Verspreiding Nosema Apis Zwermen Verenigen Overhangen besmette raten Vervliegen BijengezondheidNBV

40 Diagnose door darmonderzoek Gezond Ziek BijengezondheidNBV

41 Maatregelen Nosema Apis Verdwijnt bij een goede dracht in het voorjaar Schone raat geven Materiaal waarmee gewerkt wordt ontsmetten Imker met sterke volken BijengezondheidNBV

42 Nosema Cerana Begin deze eeuw in Europa ontdekt Is in een groot aantal volken aangetoond Nog geen eenduidig behandel advies Zelfde voorzorgen en maatregelen bij N. Apis BijengezondheidNBV

43 Ziektebeeld Amoebeziekte Diarree, altijd gele ontlasting Jonge bijen warmen zich op in de zon en lopen weg, ze kunnen niet vliegen Vanaf einde winter tot ongeveer mei Treedt meestal op in combinatie met Nosema BijengezondheidNBV

44 Verspreiding Amoebeziekte Door diarree in de kast terecht Door vervliegen en roverij Verenigen Uitwisselen besmet materiaal BijengezondheidNBV

45 Maatregelen bij Amoebeziekte Materiaal ontsmetten Schone drinkplaats Opruimen ernstig zieke volken Imker met sterke volken BijengezondheidNBV

46 Roer BijengezondheidNBV

47 Ziektebeeld Roer Opgezwollen achterlijf Bijen vliegen zelfs bij slecht weer Typische bruine ontlastvlekken Smerige celranden en besmeurde raat BijengezondheidNBV

48 Verspreiding Roer Is geen besmettelijke ziekte Ontstaat als bijen zich niet kunnen ontlasten Treedt op na lange winterzit Onzuiverheden of te veel stuifmeel in het voer BijengezondheidNBV

49 Maatregelen bij Roer Volk in schone kast op kunstraat Kast schoonboenen en afvlammen Verdund suikerwater 2 : 3 voeren Volk klein houden Zwaar zieke volken niet behandelen : opruimen BijengezondheidNBV

50 Preventieve maatregelen Sterke volken inwinteren Inwinteren met zuiver voer Niet met heidehoning inwinteren Voorkom verstoringen tijdens winterzit BijengezondheidNBV

51 Andere problemen Hagelschot Bultbroed Leggende werkster Honger BijengezondheidNBV

52 Hagelschot BijengezondheidNBV

53 Hagelschot wijst op inteelt Te veel paren met verwante darren Achteruitgang in genetische variatie Veroorzaakt diploïde darren BijengezondheidNBV

54 Diploïde darren Een dar heeft 16 enkele chromosomen Diploïde dar heeft 16 paar chromosomen Deze larven worden herkend Werksters verwijderen ze onmiddellijk BijengezondheidNBV

55 Bepaling percentage hagelschot Snijdt een parallellogram uit Zijden 10 cellen = 100 cellen Leg dit op een raam met broed Tel het aantal open cellen Maximaal 15 open cellen Anders de moer vervangen BijengezondheidNBV

56 Bultbroed BijengezondheidNBV

57 Hoe ontstaat bultbroed ? Onbevruchte eieren in werkstercellen Een jonge moer die het nog moet leren Een onbevruchte moer of het sperma is op Een leggende werkster BijengezondheidNBV

58 Maatregelen bij bultbroed Bij een jonge moer even afwachten Een onbevruchte of oude moer vervangen Leggende werkster : volk opruimen BijengezondheidNBV

59 Leggende werkster BijengezondheidNBV

60 Maatregelen bij leggende werkster Kenmerk : meerdere eieren in een cel Het is beter de kast op te ruimen Sla alle ramen 5 meter voor de stal af Vernietig de ramen, maak de kast schoon BijengezondheidNBV

61 Honger BijengezondheidNBV

62 Ziektebeeld bij honger Kenmerk : bijen zitten dood diep in de cel Oorzaak : te weinig voer in de kast Voorzorg : altijd twee volle ramen met voer Winter : afstand wintertros naar voer te groot BijengezondheidNBV

63 Einde les 2 Vragen of opmerkingen ? BijengezondheidNBV


Download ppt "Cursus bijengezondheid BijengezondheidNBV. Beschrijving ziekten en plagen BijengezondheidNBV Deel II."

Verwante presentaties


Ads door Google