De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus bijengezondheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus bijengezondheid"— Transcript van de presentatie:

1 Cursus bijengezondheid
NBV Cursus bijengezondheid deel 2

2 Beschrijving ziekten en plagen
Deel II Beschrijving ziekten en plagen Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

3 Bijenziekten Schimmels, bacteriën en virussen Ingewandsziekten
Mijten, luizen, motten en kevers Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

4 Schimmels, bacteriën en virussen
Kalkbroed en steenbroed AVB en EVB Zakbroed DVW, APV en overige virusziekten Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

5 Ingewandsziekten Nosema apis en Nosema cerana Amoebe Roer Meiziekte
Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

6 Afwijkingen in het broed
Hagelschot Bultbroed Leggende werkster Bijengezondheid NBV

7 Mijten, luizen, motten en kevers
Varroamijt Tracheeënmijt : Acarapis Wasmot Kleine kastkever Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

8 Broedziekten Kalkbroed en steenbroed
Amerikaans vuilbroed, Europees vuilbroed Zakbroed, DWV, APV en overige Virussen Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

9 Kalkbroed Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

10 Ziektebeeld Kalkbroed
Larven sterven na het sluiten van de cel Kleine gaatjes in de celdeksels Dode larven verharden Kleuren wit of grijszwart Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

11 Verspreiding Kalkbroed
Schimmel kan drie jaar besmettelijk blijven Sporen blijven overal aan kleven Uitwisseling van materialen Vervliegen van bijen Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

12 Preventieve maatregelen
Houd sterke en krachtige volken Raten regelmatig vernieuwen Kleine volken warm houden Desnoods koningin vervangen Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

13 Amerikaans vuilbroed Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

14 Ziektebeeld AVB Onregelmatig broednest
Veel open cellen tussen gesloten broed Ingezonken celdeksels bij gesloten broed Openingen in een aantal celdeksels Gronderige leemachtige geur Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

15 Draden trekken bij AVB Bijengezondheid NBV

16 Verspreiding AVB De imker is de grootste verspreider
Uitwisseling van materialen Vervliegen of beroving ziek volk Reizen naar gebied met besmette volken Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

17 AVB : meldingsplichtige ziekte
Informeer het bestuur van de afdeling Melden bij Het adres vind je in het bijenblad Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

18 Maatregelen bij AVB Hiervoor is een draaiboek opgesteld
Maatregelen tref je in overleg met : - Het bestuur van de afdeling - De bijengezondheidscoördinator Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

19 Preventieve maatregelen
Zorg voor goede hygiëne in de stal Voorkom vervliegen en beroving Wissel geen materialen uit Respecteer reisverboden Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

20 Europees vuilbroed Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

21 Ziektebeeld EVB Larf sterft voordat de cel gesloten is.
Larf ligt in een onnatuurlijke houding Dode larf verkleurt geel/bruin Je kunt geen draden trekken zoals bij AVB Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

22 Verspreiding EVB De imker is de grootste verspreider
Uitwisseling materialen Vervliegen en roven uit besmet volk Reizen met de volken Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

23 Maatregelen bij EVB Zwakke of erg zieke volken opruimen
Raten vernietigen en kast ontsmetten Sterk volk op schone raat zetten Voer een varroabestrijding uit Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

24 Virussen SVB : zakbroedvirus DWV : Deformed wing virus
ABPV : Acute bee paralysis virus Overige virussen Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

25 De virussen zitten overal
In de honing In het stuifmeel In het bijenbrood In het broed In de koningin In de eieren In het sperma In het voedersap Op de volwassen bijen In de uitwerpselen Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

26 Het transport van virussen
door de varroamijt door luchtcirculatie door voedseloverdracht door fysisch contact door de ontlasting door het sperma door de eierstokken door vervliegen door roverij door de imker Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

27 Ziektebeeld Verhouding bijen en broed is uit balans
Oriëntatie problemen en sterker vervliegen Krabbelaars voor de kast Haarverlies, verkleuring en broeduitval Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

28 Preventieve maatregelen
Raat vernieuwing Varroabestrijding Resistente volken telen Hygiënisch imkeren Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

29 Zakbroed ( SVB ) Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

30 Ziektebeeld Zakbroed Larven verkleuren van parelwit naar geel
Dode larven lijken op gevulde blaasjes Resten hebben een kenmerkende vorm Resten zijn gemakkelijk te verwijderen Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

31 De gevolgen van zakbroed
Oriëntatie stoornissen Trage ontwikkeling, verkorte levensduur Minder stuifmeel verbruik Minder stuifmeel verzamelen Verlies aan broed Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

32 Maatregelen bij zakbroed
Er is geen specifieke behandeling Besmette raten vervangen Bij ernstige besmetting moer vervangen Zakbroedvirus maar paar weken infectieus Bijengezondheid NBV

33 Algemeen advies broedziekten
Besmette ramen vernietigen Vervangen door schone raat Desnoods het hele volk op schone raat Kast eerst uitboenen en ontsmetten Bijengezondheid NBV

34 Pauze Bijengezondheid NBV

35 Ingewandsziekten Nosema apis en Nosema cerana Amoebe Roer Meiziekte
Bijengezondheid NBV Cursus bijengezondheid deel 2

36 Nosema Apis Bijengezondheid NBV

37 Nosema ontlastvlekken
Bijengezondheid NBV

38 Ziektebeeld Nosema Apis
Trage ontwikkeling Overmatige sterfte Krabbelende bijen voor de kast Bijen kunnen niet vliegen en hangen bij elkaar Bijengezondheid NBV

39 Verspreiding Nosema Apis
Zwermen Verenigen Overhangen besmette raten Vervliegen Bijengezondheid NBV

40 Diagnose door darmonderzoek
Gezond Ziek Bijengezondheid NBV

41 Maatregelen Nosema Apis
Verdwijnt bij een goede dracht in het voorjaar Schone raat geven Materiaal waarmee gewerkt wordt ontsmetten Imker met sterke volken Bijengezondheid NBV

42 Nosema Cerana Begin deze eeuw in Europa ontdekt
Is in een groot aantal volken aangetoond Nog geen eenduidig behandel advies Zelfde voorzorgen en maatregelen bij N. Apis Bijengezondheid NBV

43 Ziektebeeld Amoebeziekte
Diarree, altijd gele ontlasting Jonge bijen warmen zich op in de zon en lopen weg, ze kunnen niet vliegen Vanaf einde winter tot ongeveer mei Treedt meestal op in combinatie met Nosema Bijengezondheid NBV

44 Verspreiding Amoebeziekte
Door diarree in de kast terecht Door vervliegen en roverij Verenigen Uitwisselen besmet materiaal Bijengezondheid NBV

45 Maatregelen bij Amoebeziekte
Materiaal ontsmetten Schone drinkplaats Opruimen ernstig zieke volken Imker met sterke volken Bijengezondheid NBV

46 Roer Bijengezondheid NBV

47 Ziektebeeld Roer Opgezwollen achterlijf
Bijen vliegen zelfs bij slecht weer Typische bruine ontlastvlekken Smerige celranden en besmeurde raat Bijengezondheid NBV

48 Verspreiding Roer Is geen besmettelijke ziekte
Ontstaat als bijen zich niet kunnen ontlasten Treedt op na lange winterzit Onzuiverheden of te veel stuifmeel in het voer Bijengezondheid NBV

49 Maatregelen bij Roer Volk in schone kast op kunstraat
Kast schoonboenen en afvlammen Verdund suikerwater 2 : 3 voeren Volk klein houden Zwaar zieke volken niet behandelen : opruimen Bijengezondheid NBV

50 Preventieve maatregelen
Sterke volken inwinteren Inwinteren met zuiver voer Niet met heidehoning inwinteren Voorkom verstoringen tijdens winterzit Bijengezondheid NBV

51 Andere problemen Hagelschot Bultbroed Leggende werkster Honger
Bijengezondheid NBV

52 Hagelschot Bijengezondheid NBV

53 Hagelschot wijst op inteelt
Te veel paren met verwante darren Achteruitgang in genetische variatie Veroorzaakt diploïde darren Bijengezondheid NBV

54 Diploïde darren Een dar heeft 16 enkele chromosomen
Diploïde dar heeft 16 paar chromosomen Deze larven worden herkend Werksters verwijderen ze onmiddellijk Bijengezondheid NBV

55 Bepaling percentage hagelschot
Snijdt een parallellogram uit Zijden 10 cellen = 100 cellen Leg dit op een raam met broed Tel het aantal open cellen Maximaal 15 open cellen Anders de moer vervangen Bijengezondheid NBV

56 Bultbroed Bijengezondheid NBV

57 Hoe ontstaat bultbroed ?
Onbevruchte eieren in werkstercellen Een jonge moer die het nog moet leren Een onbevruchte moer of het sperma is op Een leggende werkster Bijengezondheid NBV

58 Maatregelen bij bultbroed
Bij een jonge moer even afwachten Een onbevruchte of oude moer vervangen Leggende werkster : volk opruimen Bijengezondheid NBV

59 Leggende werkster Bijengezondheid NBV

60 Maatregelen bij leggende werkster
Kenmerk : meerdere eieren in een cel Het is beter de kast op te ruimen Sla alle ramen 5 meter voor de stal af Vernietig de ramen, maak de kast schoon Bijengezondheid NBV

61 Honger Bijengezondheid NBV

62 Ziektebeeld bij honger
Kenmerk : bijen zitten dood diep in de cel Oorzaak : te weinig voer in de kast Voorzorg : altijd twee volle ramen met voer Winter : afstand wintertros naar voer te groot Bijengezondheid NBV

63 Einde les 2 Vragen of opmerkingen ? Bijengezondheid NBV


Download ppt "Cursus bijengezondheid"

Verwante presentaties


Ads door Google