De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SSGI in the EU Regulation A new status ? Manuel PAOLILLO SPF Sécurité Sociale Bérengère STEPPÉ POD Maatschappelijke Integratie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SSGI in the EU Regulation A new status ? Manuel PAOLILLO SPF Sécurité Sociale Bérengère STEPPÉ POD Maatschappelijke Integratie."— Transcript van de presentatie:

1 SSGI in the EU Regulation A new status ? Manuel PAOLILLO SPF Sécurité Sociale Bérengère STEPPÉ POD Maatschappelijke Integratie

2 THE PLAN 1. Notions : KESAKO ? 2. Impact for social economy 3. EU rules 4. Past, Present, Future 5. Governance 6. Conclusions ?

3 1 SDAB Kesako?

4 GEEN juridische definitie in de Vedragen (enkel DAB, DAEB en DANEB) Sociale zekerheidsstelsels + Diensten aan de persoon De niet-economische diensten: niet onderworpen aan de regels van de verdragen inzake Staatssteun en interne markt

5 Belangrijke begrippen ECONOMISCHE Activiteit moet zeer ruim worden opgevat Onderneming het statuut vereniging stelt niet vrij van de toepassing van de Europese regels inzake Staatssteun en interne markt VZW = onderneming indien economische activiteit

6 Verduidelijking voor de OCMW's Niet economische activiteit Toekenning van sociale uitkering - hangt af van de sociale bescherming Economische activiteit Activiteiten of andere economische operatoren verlenen dezelfde dienst (diensten van levering van maaltijden thuis bijvoorbeeld)

7 Kenmerken van de SDAB mededeling van de Commissie van 2007 "Diensten van algemeen belang, met inbegrip van sociale diensten van algemeen belang: een nieuwe Europees engagement", gepubliceerd naar aanleiding van de raadpleging van 2006

8 Kenmerken van de SDAB  Beantwoorden aan de essentiële maatschappelijke noden  Deelname in de maatschappij en respect van de fundamentele rechten  Sociale en territoriale samenhang  Algemeenheid - toegankelijkheid - kwaliteit

9 Gevolgen voor de sociale diensten en het sociaal beleid sociale Geval van sociale huisvesting in Nederland Situatie: 1 gezin op 3 Geen inkomensplafonds Aanmaning van de Commissie: 33.000 € plafonds, anders duidelijke fout en dus illegale staatssteun - zaak voor het HvJ Geval van openbare huisvesting Vrijgevigheid - geen sociale huisvesting Klacht voor illegale staatssteun, gelet op interessante markten voor de privésector Zweedse regering wijzigt zijn beleid: alle gemeenschappelijke operatoren worden ondernemingen

10 Gevolgen voor de sociale diensten en het sociaal beleid Verarming van het maatschappelijke en van de scope ervan Economisch beleid krijgt de overhand zonder democratisch proces Begrip markt? OOB op de rendabele diensten Herverdeling van de rijkdommen staat centraal bij de SDAB

11 Gevolgen voor de sociale diensten en het sociaal beleid Sociale diensten universele Sociale diensten als doelgroep Marktdiensten INKOMENS Andere sectoren: bejaardenhulp, crèches,... De socio-sanitaire markten aanboren

12 2 Impact on Social Economy

13  Evolutie van de prestatie van de sociale diensten: bijna-markten  Diensten van de sociale economie eerder antwoord op de vragen van het terrein  Nood om het specifieke kenmerk van deze initiatieven te erkennen - equal paying field

14 EU economic 3 Rules

15 Compensatie van de taak van de overheidsdienst A. Staatssteun

16 SIEG - DAEB Onderneming SIGNE NEDAB Steun mogelijk, maar... PAKKET van regels Illlegale staatssteun met uitzonderingen Niet betrokken bij de Staatssteun want geen economische activiteit

17 SIEG - DAEB Steun mogelijk, maar... PAKKET van regels ADBC € Taak van openbare dienst Vb.: sociaal tarief – opgelegde territoriale dekking - openingsuren (vraag van algemeen belang) wat de entiteit niet zou doen, rekening houdend met het commercieel belang ervan COMPENSATIE

18 SIEG - DAEB Steun mogelijk, maar... PAKKET van regels 1. ALTMARK 4 voorwaarden voor DAEB ≠ steun 2. BESLISSING COM (basis 86 VEG) Anders = staatssteun  Steun verenigbaar onder 4 voorwaarden + naleving van de drempels van 30 M en 100 M 3. BEGLEIDING Geanalyseerde steun op grond van de begeleiding Anders – kennisgeving  2005-2011 : PAKKET MONTI-KROES

19 SIEG - DAEB 1. ALTMARK 4 voorwaarden voor DAEB ≠ steun Anders = staatssteun  Het ALTMARK-arrest (1) TAAK van overheidsdienst duidelijk bepaald (2) COMPENSATIE vooraf berekend (3) GEEN OVERCOMPENSATIE (4) GOEDE ONDERNEMING

20 SIEG - DAEB Beslissing 2005 2.BESLISSING COM (basis ex 86 VEG) Steun verenigbaar onder 4 voorwaarden + naleving van de drempels van 30 M en 100 M Anders – kennisgeving  Men moet niet betekenen wanneer (verenigbare steun) (1) TAAK van overheidsdienst duidelijk bepaald (2) COMPENSATIE vooraf berekend (3) GEEN OVERCOMPENSATIE (4) GOEDE ONDERNEMING

21 SIEG - DAEB Begeleiding 2005 3. BEGELEIDING Geanalyseerde steun op grond van de begeleiding

22 SIEG - DAEB Steun mogelijk, maar... PAKKET van regels 1. ALTMARK 4 voorwaarden voor DAEB ≠ steun 2. BESLISSING COM (basis 86 VEG) Anders = staatssteun  Steun verenigbaar onder 4 voorwaarden + naleving van de drempels van 30 M en 100 M 3. BEGELEIDING Geanalyseerde steun op grond van de begeleiding Anders – kennisgevin g  2005-2011 : PAKKET MONTI- KROES De minimis1. ALTMARK 4 voorwaarden voor DAEB ≠ steun 2. BESLISSING COM 106 en 107 VWEU Speciale De Minimis voor de compensatie van overheidsdienst Anders = staatssteun  Steun verenigbaar onder 4 voorwaarden + naleving van de drempels van 30 M en 100 M 3. BEGELEIDING Geanalyseerde steun op grond van de begeleiding Anders – kennisgevin g  2012 ? PAKKET ALMUNIA

23 So What

24 Uitbesteding of niet B. Overheidsopdrachten Wetgevende moeilijkheden  Fundamentele principes van de interne markt: non- discriminatie, vrij verkeer, vrije concurrentie  Europese richtlijn (2004/18/EG) voorziet in uitzonderingen - te verduidelijken  Problematiek van de in-house

25 Praktische moeilijkheden  Starheid van de procedures van overheidsopdrachten  Beperkte duur van de contracten

26 Europese hervorming bezig  Witboek 2011  Europese raadpleging: verschil in de aanpak tussen organisaties van de sector en Lidstaten  Voorstellen eind 2011  Alternatieven voor de overheidsopdrachten?

27 C. Interne markt Dienstenrichtlijn Wat is dit? Scope Vrijheid van vestiging Vrije prestatie van diensten

28 C. Interne markt Dienstenrichtlijn OUT Scope OUT Artikel 2.2. j): uitsluiting van bepaalde sociale diensten sociale diensten betreffende sociale huisvesting, kinderzorg en ondersteuning van gezinnen of personen in permanente of tijdelijke nood die worden verleend door de Staat, door dienstverrichters die hiervoor een opdracht hebben of een mandaat gekregen hebben van de Staat, of door liefdadigheidsinstellingen die als zodanig door de Staat zijn erkend; Niet-economische operatoren

29 C. Interne markt Dienstenrichtlijn IN? Wijzigt er bijna niets voor de operatoren? Operatoren concurrenten EU Reglementeringen van de overheden moeten worden aangepast

30 C. Interne markt Dienstenrichtlijn Aanpassingen Hoofdstuk 3 – Vrijheid van vestiging Vergunningsregelingen: proportioneel Verboden vereisten of vereisten onderworpen aan evaluatie

31 Vereisten Nationaliteit en gelijksch. niet meer dan een inst. Verplichting over de keuze van instelling Wederkerigheidsvoorwaarde Economische test Interventies van concurr. operatoren Verplichting financiële waarborg Register gedurende X tijd Kwantitatieve of territ. grenzen Rechtsvorm X K Toegang activiteit richtlijn 2005/36 Verbod op meer dan 1 inst. van de Lidst. Minimum aantal loontrekkenden Verplichte tarieven: min/max Verplichting tot gezamenlijke diensten DAEB DAEB, behalve BIJ mislukking

32 C. Interne markt Dienstenrichtlijn Aanpassingen Vrij verkeer van diensten Niet van toepassing op de DAEB Hoofdstuk 5 - Kwaliteit van de diensten Terbeschikkingstelling van de informatie aan de verstrekkers

33 D. Buitenlandse handel MOC Dossier op te volgen Onderhandelingen bezig Scope: goed afbakenen

34 4 Heden Verleden TOEKOMST

35 Belgisch Voorzitterschap Verleden  3de Forum SDAB 15 aanbevelingen - Daden  Raad Besluiten

36 FORUM SDAB Report EP 2007 1 ste Forum SDAB 2de Forum 2008 3de Forum 2010 Report EP 2011  4de Forum?

37 Belgisch Voorzitterschap Verleden  Moeilijkheden Spanningen Begrip Ambitieniveau "Terrein"

38 Heden  Staatssteun Pakket ALMUNIA  Europees Parlement Rapport DE ROSSA – Advies Pakket Almunia  Overheidsopdrachten

39 ? Toekomst  Overheidsopdrachten  Social Business Initiative  BE: regeerakkoord  Webdocumentaire

40 Initiatief voor het sociaal ondernemerschap  Erkenning van het specifieke karakter van de sociale ondernemingen  Specifieke tool voor deze ondernemingen ? Toekomst

41 5 Who ? Governance How ?

42  BE wij en informele werkgroep  EU Raad : Europees comité voor sociale bescherming Informele Werkgroep EP Intergroepen Overheidsdiensten en sociale economie Commissie verschillende DG Governance

43 Toekomst Governance Informal Group SSGI and EU rules BE SOCIAL PROTECTION COMMITTEE WG VR OCMW BHG … Federaal

44 6 Conclusieve Bedenkingen

45  Sociale marchandisering?  Nationale en UE-dynamiek  Hergroepering van de acties  Begripskloof  Verzoek

46 om verder te gaan...  Gids van de Commissie  Handelingen van het Forum SDAB  Contextnota's van het Voorzitterschap  Webdocumentaire  SDAB op Youtube, Linkedin  Contact met ons opnemen

47

48 YOU ! Thank


Download ppt "SSGI in the EU Regulation A new status ? Manuel PAOLILLO SPF Sécurité Sociale Bérengère STEPPÉ POD Maatschappelijke Integratie."

Verwante presentaties


Ads door Google