De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20 e druk 1 Grondslagen Administratieve Organisatie Deel B processen en systemen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20 e druk 1 Grondslagen Administratieve Organisatie Deel B processen en systemen."— Transcript van de presentatie:

1 1 prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20 e druk 1 Grondslagen Administratieve Organisatie Deel B processen en systemen

2 2 Procesanalyse Controle-technische aspecten Beschikbaarstelling van Arbeidskracht Productiemiddelen Ruimten Outsourcing Ruimten voor evenementen Hoofdstuk 10 Capaciteitsproces en dienstverlenende bedrijven

3 3  Ruime verscheidenheid van dienstverlenende bedrijven Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff Procesanalyse

4 4  specifieke dienst en overeenkomstig primair proces = tijdelijke beschikbaarstelling van  een bepaalde soort capaciteit met evt.  aanvullende en/of ondersteunende activiteiten  dienstverlenende bedrijven stellen iets beschikbaar ◦ menselijke arbeid  wegens tijdelijk tekort (uitzendarbeid)  om specifieke kennis  om ‘ambachtelijke vaardigheden’ ◦ goederen bvb. schilderijen (ook duurzame productiemiddelen bvb. transportmiddelen, bouwkranen) ◦ ruimten  woonruimten, kantoren, bedrijfsruimten Bvb. http://www.nl.regus.be/http://www.nl.regus.be/  ruimten voorzien van apparatuur/ faciliteiten ten dienste van derden Bvb. http://www.wasserijgilberte.be/pages/wasserij.phphttp://www.wasserijgilberte.be/pages/wasserij.php  ruimten voor evenementen, recreatie of vervoer Bvb. http://www.sportoase.be/portal/http://www.sportoase.be/portal/ Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

5 5  Investeren ◦ relatief grote investeringen, terugverdientijd>1jr ◦ nood aan meerjarenplan, investeringsplan, liquiditeitsbegroting  Individualiseren ◦ Toekennen code ◦ Object voorzien van code ◦ Controle teruggave  Inspecteren ◦ In goede staat (behoud/verbeteren kwaliteit) ◦ Regelmatige inspectie, onderhoud indien nodig ◦ Bij terugkomst van goederen/vrijkomen van ruimten Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

6 6  Plannen ◦ Capaciteiten:  Welke  Waar  Termijn ◦ Optimale bezettingsgraad Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

7 7  Berekenen (calculatie => tarieven) ◦ berekening afhankelijk van soort capaciteit ◦ jaarbudget kosten (‘normale’/’verwachte’ bezetting)  Onderhoud  Gebruikskosten  Afschrijving  Algemene kosten ◦ winstopslag ◦ ervaring WN  Menselijke arbeidskracht? Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

8 8  Controletechnische functiescheiding ◦ Beschikken ◦ Registreren ◦ Controleren ◦ Bewaren ◦ Uitvoeren  Aanvullende controlemaatregelen Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

9 9  Doorberekening arbeidsuren  Doorberekening aanneemsommen  Doorberekening tarieven materieelgebruik  Verbandscontroles opbrengsten/capa- citeiten met gemaakte kosten  Standenregisters  Langs gescheiden wegen inbrengen van ‘impulsgegevens’ Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

10 10  Opdrachtfase ◦ Beoordelen kredietwaardigheid ◦ Beoordelen beschikbaarheid ◦ Het uitbrengen van een offerte ◦ Het ontvangen van een schriftelijke opdracht of getekende overeenkomst ◦ Het invoeren van de opdrachtgegevens in het systeem ◦ Het geven van de opdracht tot beschikbaarstelling  Uitvoeringsfase en afwikkelingsfase ◦ Verschilt per categorie van dienstverlening’ Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

11 11  Organisatievormen ◦ Uitzendbureau’s ◦ Beroeps- en ambachtelijke organisaties  Procesactiviteiten 1.Aanvraag cliënt 2.Uitbrengen offerte 3.Opdracht 4.Uitvoering/verantwoording 5.Gereedmelding 6.Betalingsafwikkeling 7.Kwaliteitsbeoordeling Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

12 12  Karakteristiek = individualisering  Procesactiviteiten 1.Aanvraag cliënt 2.Offerte 3.Opdracht 4.Beschikbaarstelling 5.Retourontvangst 6.Facturering en factuurafwikkeling 7.Onderhoud Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

13 13  Algemene karakteristiek = huurOV  Woningenbestand  capaciteit  Procesactiviteiten 1. Sluiten huurovereenkomst 2. Huurincasso 3. Verrichten van onderhoud Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

14 14  Algemene karakteristiek  Procesactiviteiten 1.Reparatieaanvraag 2.Inname van te repareren object 3.Repareren van het object 4.Kwaliteitscontrole 5.Financiële afwikkeling Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

15 15  Algemene karakteristiek = restauratie  Procesactiviteiten ◦ Buffet ◦ Restaurant (en keuken)  Controleaspecten ◦ Theoretisch verbruik ◦ voorraden Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

16 16  Uitvoeren van (ondersteundende) processen door een andere partij, in naam van de opdrachtgever, bvb. voor ◦ ICT-beheer ◦ Salarisprocessen ◦ Productieprocessen ◦ Wagenparkbeheer  Beheersing van outsourcingprocessen ◦ Prestatieniveau vastleggen d.m.v. KPI’s ◦ Inkooptraject + selectie ◦ Contract + SLA ◦ Overdracht processen (gegevens, medewerkers, …) ◦ Evaluatie i.v.m. uitvoering Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

17 17  Karakteristiek: ◦ frequent wisselende gebruikers ◦ korte tijdsduur van het gebruik  Procesfasen (organisatie evenement en toegangskaarten) ◦ De aanschaf van toegangskaarten ◦ De ontvangst van de kaarten ◦ De verkoop van toegangskaarten ◦ De toegangscontrole ◦ De afrekening van de verkochte kaarten Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff

18 18  Planninginfo = i.v.m. optimale bezettingsgraad ◦ V naar capaciteit + verloop ◦ kostenbegroting  Controlinfo = verantwoording opbrengsten (zie eerder) ◦ Doorberekening arbeidsuren ◦ Doorberekening aanneemsommen ◦ Doorberekening tarieven materieelgebruik ◦ Verbandscontroles opbrengsten/capa- citeiten met gemaakte kosten ◦ Standenregisters ◦ Langs gescheiden wegen inbrengen van ‘impulsgegevens’  Operationele info ◦ Info m.b.t. capaciteiten: welke/waar/termijn Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie B (20e druk) © Wolters-Noordhoff


Download ppt "1 prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20 e druk 1 Grondslagen Administratieve Organisatie Deel B processen en systemen."

Verwante presentaties


Ads door Google