De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Commando Luchtstrijdkrachten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Commando Luchtstrijdkrachten"— Transcript van de presentatie:

1 Commando Luchtstrijdkrachten
Medezeggenschapsdag Commando Luchtstrijdkrachten 12 juni 2009 Soesterberg

2 PROGRAMMA (ochtend) 09.30 Ontvangst 10.00 Opening
Forumgesprek met opinieleiders Koffiepauze Discussies in gemengde subgroepen Lunch

3 PROGRAMMA (middag) 13.30 Presentaties van de subgroepen
Vaststellen prioriteiten Koffie/theepauze Conclusies en reacties van het forum Vooruitblik op vervolg afsluiting en dankwoord drankje en hapje 3

4 De hoofdlijnen worden vastgelegd
Verslag De hoofdlijnen worden vastgelegd Resultaat van deze dag is uitgangspunt voor najaarsbijeenkomst op 20 november 2009 Powerpoint met resultaten van de dag Mark Rijpma  (D)MC / HDE

5 Forum In gesprek met Lt-gen Jansen - Commandant Luchtstrijdkrachten Cdre Buitenga - Directeur P&O Aoo De Hen - Voorzitter DMC CLSK Elt Aarts - Voorzitter MC Volkel over visie op medezeggenschap, dilemma’s, eigen rol en verwachtingen van deze dag

6 Enkele quotes bij de start van de CLSK-dag
‘We willen een cultuuromslag binnen de luchtmacht, dan moet het in ons dagelijks doen en laten zitten, zonder dat we eraan herinnerd worden.’ ‘We hebben een zaadje geplant, nu gaan we zien hoe groot de plant wordt die eruit groeit.’ ‘Medezeggenschap moet ook een vanzelfsprekendheid worden bij het middenmanagement.’

7 ‘Onderling vertrouwen is erg belangrijk.’
Vervolg quotes: ‘Onderling vertrouwen is erg belangrijk.’ ‘Een MC is de motor voor draagvlak in de organisatie.’ ‘Een variatie op Einstein: E=MC2’ ‘Alles moet gezegd kunnen worden.’ 7

8 Discussies in subgroepen
balans MC-werk en reguliere taken (rood) – Fontainezaal (bunker) effectieve samenwerking tussen MC en HDE (geel) – Zegerszaal (boven) communicatie met de achterban (groen) – Restaurant (begane grond)

9 Presentaties uit de drie subgroepen
Per presentatie Knelpunten Conclusies Stellingen / vragen Discussie met de zaal

10 MC-werk en reguliere taken
Balans MC-werk en reguliere taken 10

11 Wat loopt goed: motivatie en bereidheid loyaliteit hoog, ondanks dilemma’s blijven mensen actief in MZ aantal uren in BMD is omschreven, geeft houvast inzet mogelijkheden van Ambtelijk Secretaris, biedt verlichting in werkzaamheden faciliteiten goed geregeld zoals ruimtes, ambtelijke ondersteuning, vaste planbare overlegmomenten Onderlinge dialoog tussen MC en HDE is verbeterd, onderwerp is bespreekbaar HDE’en zien belang van MZ steeds meer, tonen betrokkenheid en faciliteren en benadrukken belang MC bij onderchefs wat MC helpt bij vrijmaken van tijd in overleg met commandant 11

12 Wat kan beter: stoffig imago MC, MC’s zijn te bescheiden in het etaleren van hun bijdrage en meerwaarde voor de organisatie, dit zou helpen bij het ontwikkelen van commitment van de collega’s en Squadroncomm. voor het gemis op de werkvloer meer kennis en inzicht nodig m.b.t. timemanagement bij zowel MC’s als commandanten beroepsmedezeggenschappers voor onbepaalde tijd is een ongewenste ontwikkeling prioriteiten stellen, plannen en organiseren in werkzaamheden door MC’s kan beter 12

13 Wat kan beter: meer flexibele en technische mogelijkheden om eigen tijd in te delen voor MC werk meer inlevingsvermogen bij HDE’en en squadroncommandanten voor dit thema bij MC-leden. kennisniveau binnen MC is onevenredig waardoor veel werk op dezelfde mensen neerkomt bewustwording bij MC waar je mee bezig bent, waarom zit je in de MC, wat ben je aan het doen (is dit nuttig en/of noodzakelijk? wat heb je ervoor over en hoe kun je dit combineren?) betere evenredige werkverdeling onder alle MC-leden 13

14 Samenvatting en conclusies
Indien er meer draagvlak is voor MZ in de organisatie en er een beter imago is van de MC helpt dit voor begrip, meer betrokkenheid vanuit collega’s, HDE, meer leden, beter werkverdeling enz. Aanwezigheid van voldoende kennis en kunde binnen MC is van belang, voor werkverdeling, omgang van de inhoudelijke thema’s Voldoende inzicht van goed kunnen plannen en organiseren en het optimaal stellen van prioriteiten. Het gesprek m.b.t. thema naar een hoger niveau tillen en niet alleen laten afspelen op MC/eigen HDE level Optimaal invullen van taken door Ambt.Secr. 14

15 Voorzitter MC moet vrijgesteld worden
Stelling Voorzitter MC moet vrijgesteld worden voor MC werk. 15

16 Stelling Omdat er geen duidelijk beeld is tussen de daadwerkelijk tijdsbesteding aan MC werk en reguliere taken kun je geen afspraken maken als MC lid met je directe chef. 16

17 MC maken geen bewuste keuzes in hun MC werk.
Stelling MC maken geen bewuste keuzes in hun MC werk. 17

18 Effectieve samenwerking MC en HDE (Marieke)
Verzameling knelpunten Tijdsfactor (beschikbare tijd) Kennis van zaken/ kwaliteit Informatie halen versus brengen Participatie vanuit beperkt deel van de organisatie (samenstelling MC?)

19 Effectieve samenwerking MC en HDE (Marieke)
Samenvatting en conclusies: Basis van openheid, vertrouwen en respect is voorwaarde voor goed overleg tussen MC en HDE. Informeel overleg werkt positief, maar let op de valkuilen! Faciliteiten zijn in orde, toch vormt tijd soms een belemmering.

20 Effectieve samenwerking MC en HDE (Marieke)
De stellingen / vragen Gemis aan kennis bij MC-leden resulteert soms in tijdsverlies.

21 Effectieve samenwerking MC en HDE (Marieke)
De stellingen / vragen Als je het overleg van MC ziet als winnen en verliezen ontbreekt de basis van vertrouwen. Indruk dat overleg met MC wordt gezien als winnen en verliezen

22 Effectieve samenwerking MC en HDE (Marieke)
De stellingen / vragen Informatie halen en brengen moet van 2 kanten komen!

23 Communicatie met de achterban (Ronald)
Verzameling knelpunten De betrokkenheid van de achterban is een dalende lijn en MC leden vragen zich af: “Waar doe ik het voor?” Imago MC: Stoffige oude mannen aan het einde van hun carrière. MC lid zijn is slecht voor je loopbaan Arbeidsmoraal….”Ik doe m’n ding”.

24 Communicatie met de achterban (Ronald)
Verzameling knelpunten PR, duidelijk maken van het belang van de MC met ondersteuning vanuit de top. Ordening van informatie, waar vertellen we wat en hoe? We zitten over het hele land. Het MC werk kost zoveel tijd, je komt aan communiceren met de achterban niet toe.

25 Communicatie met de achterban (Ronald)
Als MC moeten we onze focus baseren op wat we bij de achterban ophalen, daar een speerpunt van maken, dat vertellen en mensen blijven informeren over de voorgang. (Dat doen we te weinig)

26 Communicatie met de achterban (Ronald)
De stellingen / vragen Communicatie m.b.t. medezeggenschap is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de HDE en de MC

27 Communicatie met de achterban (Ronald)
De stellingen / vragen MC weet wat er leeft bij de HDE en de Achterban.

28 Communicatie met de achterban (Ronald)
De stellingen / vragen De HDE ziet de MC als boodschappenjongen voor zijn beleid.

29 Klein onderzoek De aanwezigen kiezen uit de gepresenteerde stellingen en vragen de top vijf Werkwijze U plakt uw stickers (enveloppe) bij uw top drie Vaststelling top vijf

30 Uitslag van de TOP 5 stellingen
Communicatie m.b.t. medezeggenschap is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor HDE en MC.(33 stemmen) Als je het overleg van MC met HDE ziet als winnen en verliezen is er geen basis van vertrouwen. (19). MC-leden maken geen bewuste keuzen binnen het MC-werk (16) Voorzitter van de MC moet worden vrijgesteld voor MC-werk (14) Gemis aan kennis bij MC-leden resulteert soms in tijdverlies en Informatie halen en brengen moet van 2 kanten komen (beiden 12).

31 Reacties van het forum Confrontatie van het forum met de top vijf Terugblik op de dag Reacties van de zaal ?

32 Terugblik met Forum – quotes middag
‘Deze stellingen geven aan dat het gaat om vertrouwen, gemeenschappelijkheid en de capaciteiten.’ ‘Het gaat ook ondersteuning van de MC: die moeten we gaan organiseren.’ ‘Er spelen ook zorgen over betrokkenheid van de andere collega’s. Het gaat om een echt gesprek organiseren met de vertegenwoordiging van het personeel.’

33 Vervolg terugblik Forum – quotes middag
‘De Top 3 is een goede afspiegeling van wat er leeft in de medezeggenschap. In de voorbereiding moeten we met casussen komen, zodat het gaat leven. En dan op 20 november afronden met afspraken in een convenant.’ ‘Communicatie is een belangrijke factor en ook de tijd is een belangrijke factor.’ ‘Kern: Ambtelijk secretaris moeten we formaliseren en op de agenda zetten!’

34 Vervolg terugblik forum – quotes middag
De ambtelijk secretaris moet als een plusje op de agenda van de luchtmacht worden genoteerd. Er is een groot issue: draagvlak bij de achterban. Het heeft uitstraling dat MC-leden weg zijn, communiceer en zorg voor acceptatie. Randvoorwaarden: openheid en respect. Verder is capaciteitsplanning belangrijk. Advies: communiceer met de achterban langs lijnen van resultaten.

35 Ander perspectief voor MZ
‘Buitenland heeft de indruk dat er in NL grote invloed is van bonden.’ ‘Men vraagt zich wel eens af wie bestuurt deze organisatie?’ ‘Welke rol speelt P&O in MZ bij de Luchtmacht? Een te kleine rol en daar gaan we wat aan doen!

36 Relatie HdE- MC nieuwe perspectieven
Laatste vraag: De meeste HdE en MC hebben een goede relatie. Dat is een succesfactor. Zit daar niet een knelpunt? Het is op de VLB erg moeilijk om nieuwe leden te werven. HdE en MC hebben geen grote onderwerpen als succes te vieren. De achterban ziet niet echte grote resultaten. Reactie 1: er wordt inhoudelijk stevig gediscussieerd. We komen er uit in informeel overleg, dat wekt indruk van achterkamertjes-politiek. Daar moeten we misschien iets aan doen.

37 Relatie HdE- MC nieuwe perspectieven (2)
Reactie 2: Deze resultaten hebben we dan toch samen binnen gehaald. Laat dat goed aan je achterban weten. Reactie 3: Laat HdE dit ook doorspelen naar een hoger niveau (bijv. Commando commandant).

38 Nabrander van de werkgroep:
Voorzitter DMC Boudewijn de Hen overhandigt een ingelijste tekening als cadeau aan C-LSK Jansen met als motto: ‘Bestuur voorzichtig, denk aan ons…’.

39 Afsluiting met een drankje en een hapje
En hoe verder? Afsluiting met een drankje en een hapje Medezeggenschapsdag 20 november 2009 voor Voltallige MC’s met hun HDE Genodigden uit achterban en commandanten Nadere aankondigingen volgen


Download ppt "Commando Luchtstrijdkrachten"

Verwante presentaties


Ads door Google