De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen."— Transcript van de presentatie:

1 7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen

2 7/12/2014 ›A. De 3 de generatie energielandschappen ›B. Warmtering Parkstad ›C. Zuid Oost Drenthe ›D. Afstemming Noord-Nederland Opzet

3 7/12/2014 A. De 3 de generatie energielandschappen

4 7/12/2014 1 e generatie energielandschappen

5 7/12/2014 2 e generatie energielandschappen

6 7/12/2014

7 […] tijd […] tijd […] tijd

8 7/12/2014 Fossiele Energie ‘Ruimte’ is impliciet H 2 Energie ‘Ruimte’ is impliciet Renewables en restwarmte ‘Ruimte’ is expliciet Tijd?

9 7/12/2014 ›De 3 de generatie energielandschappen Energie: Trias energetica Naar exergie Ruimte: Verbinden van functies Nabijheid van functies Van enkel- naar meervoudig Van cascades naar netwerken

10 7/12/2014

11 Energiecascadering: Geen plaats voor afval

12 7/12/2014 ›De 3 de generatie energielandschappen Energie: Trias energetica Naar exergie Ruimte: Verbinden van functies Nabijheid van functies Van enkel- naar meervoudig Van cascades naar netwerken

13 7/12/2014 Verbinden en nabijheid

14 7/12/2014 Centraal / globaal Decentraal / lokaal Meervoudig / multi Enkelvoudig / mono Gas Electriciteit Biomassa WKO Thermisch Warmte Micro-wkk Wind Zon In termen van energie In termen van exergie en ruimte Smart grids

15 7/12/2014 Globaal vs lokaal Gas Electriciteit Restwarmte Biogas Mikro-wkk / wind / zon Energie en Ruimte Regionaal

16 7/12/2014 economieduurzaam globaal regionaal/locaal global market global solidarity secure region caring region Methode: combinerend en iteratief scenario analyse van regio lokale source-sink analyse

17 7/12/2014 ›Voorbeelden Zuid-Limburg Zuid-Oost Drenthe Overijssel Zuid-Holland Amsterdam Buitenland Scandinavie UK

18 7/12/2014 B. Warmtering Parkstad

19 7/12/2014 Mondiale markt Mondiale solidariteit Veilige regio Zorgzame regio

20 7/12/2014 CARING REGION Transition naar duurzame en regionale energiebronnen Verdichting bestaande dorpen en steden Gemengd landgebruik, zowel intensief als extensief Geen nieuwe huizen of industrie in open of groene gebieden

21 7/12/2014 CARING REGION Focus op regionaal veiligstellen van energie-aanbod door optimaal gebruik van regionaal beschikbare materialen en energiepotenties Cascading van restwarmte van industrie  Warmenet Vervanging conventionele district heating door biomassa gedreven CHP’s (combined heat and power) Additionele energievoorziening met zonnecel en windmolen

22 7/12/2014 3,5 km Parkstad Limburg - Park Gravenrode

23 7/12/2014 Het source-sink design principe - Sources: - Industrelocatie Dentgenbach - Chemische industie - Bakerijen - Rioolwaterzuivering - ‘Snowworld’ - Zoo als source en sink - Sinks: - Omliggende woongebieden - Productie van algen  Energy cascading…. Energy Cascading in Park Gravenrode

24 7/12/2014 Vrijkomende energie: Rest warmte industrie, bakerijen, chemische industrie + ‘snowworld’ Biomassa  gas / electriciteit + warmte, RWZI Kaffeberg Biomassa: mest, restaurant resten, zoo Gaiapark Energiegebruikers Besdrijfsgebouwen, kantoren Essent + tropische kassen “Wereldtuinen” Industrieterrein Omliggende woongebieden Zoo Gaiapark, tropische dieren Energy Cascading in Park Gravenrode

25 7/12/2014 Ferry Van Kann M.Sc. – South Limburg and Southeast Drenthe Case Studies, SASBE 2009, Delft, 06-18-2009 Vrijkomende energie: Rest warmte industrie, bakerijen, chemische industrie + ‘snowworld’ Biomassa  gas / electriciteit + warmte, RWZI Kaffeberg Biomassa: mest, restaurant resten, zoo Gaiapark Energiegebruikers Besdrijfsgebouwen, kantoren Essent + tropische kassen “Wereldtuinen” Industrieterrein Omliggende woongebieden Zoo Gaiapark, tropische dieren Energy Cascading in Park Gravenrode

26 7/12/2014 Energie-ruimte systeem: Links: Snowworld als warmteleverancier (grote koelkast), warmte gebruikt in residentiele cascade, bedrijfslocaties en tropische kassen “Wereldtuinen” Rechts: Rwzi als energierotonde, verzamelde biomassa van zoo and zuiveringsinstallatie, productie van biogas, ter verbranding voor proceswarmte op bedrijventerrein, restwarmte gebruikt in residentiele cascade en tropische dieren, Zoo Gaiapark Midden: verbinding tussen twee systemen om robuustheidsredenen Energy Cascading in Park Gravenrode

27 7/12/2014 Gescheiden clusters Ring van clusters

28 7/12/2014 ›De deel-regios worden verbonden met een warmtering ›De warmtering is de basis voor een robuust energiesysteem ›Aan dit systeem kunnen modulair verschillende mechanieken (WKO in mijnen) en energiesystemen (Biomassa, wind, zon, etc) worden gekoppeld Case Parkstad Limburg

29 7/12/2014 ABC

30 C. Zuid Oost Drenthe

31 7/12/2014 Naar een zelf-voorzienende regio Zuid-Oost Drenthe: ›Van losse elementen naar lokale en regionale netwerken ›Van regiospecifieke karakteristieken naar een bioenergie-regio ›Van lokale kansen naar locale en regionale warmteclusters ›Synergie tussen regionale en lokale ruimtelijke planning en exergie ›Resulterend in geintegreerde energie-ruimtesystemen (bio- energie en warmte)

32 7/12/2014 Mondiale markt Mondiale solidariteit Veilige regio Zorgzame regio

33 7/12/2014 Van losse elementen naar netwerken ›Systeem Zuid-Oost Drenthe (de bioregio) ›Systeem Coevorden (de regionale ster) (biocluster / warmtenetten / zwembad / nieuwbouw / biogasgrid) ›Systeem Sleen (dorp+) (pv / zonnecollectors / rwzi-ecozuivering / biogasgrid / warmtepompen wko-potentie) ›Systeem Emmen-stad (het kloppend hart) (biochemie / warmtecascadering / warmtekoudeopslag / chp op biogas / rwzi) ›Systeem Emmen en omgeving (geothermische potenties / bio-energiecluster inclusief warmtekoudeopslag en algenproductie / warmteuitwisseling tussen kassen via warmtenet / CO2-uitwisseling van bio-wkk naar kassen / gasgrid als bovenlegger voor gecascadeerde warmtenetten in bebouwde omgeving)

34 7/12/2014 Synergie tussen regionale planning and exergy

35 7/12/2014 Warmtenet Emmen en omstreken

36 7/12/2014 Geïntegreerd energie-ruimte concept

37 7/12/2014 F. Slimme planning

38 7/12/2014 Slimme planning ›Naast energie (micro-wkk etc) ook exergie! ›Naast fossiel ook renewables ›Naast centrale netwerken (gas en elec) ook regionale en lokale energienetwerken (warmte, biogas, etc.) ›Ruimtelijke planning doet er toe! ›Op lokale en regionale schaal sterke energie-ruimte-relatie ›Een geintegreerd energielandschap maakt optimaal gebruik van lokale, regionale en globale mogelijkheden, en legt verbindingen daartussen ›Elk energielandschap is verschillend ›Elk energielandschap verdient derhalve eigen strategie ›Dit verlangt nieuwe institutionele verbanden en relaties Ontwikkelingsmaatschappijen Projectbureaus, e.d. ›Ook verlangt het lef, actie en de wil tot veranderen…

39 7/12/2014 Slimme planning Gefragmenteerd? Ieder voor zich Geclusterd? Regionale samenwerking Verbinden van clusters? Boverregionaal

40 7/12/2014 Slimme planning Gefragmenteerd? Ieder voor zich Geclusterd? Regionale samenwerking Verbinden van clusters? Boverregionaal

41 7/12/2014 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "7/12/2014 Integrale Energielandschappen Over exergie en ruimtelijke planning Gert de Roo Planologie Ruimtelijke Wetenschappen."

Verwante presentaties


Ads door Google