De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omsteltijdreductie Inleiding H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omsteltijdreductie Inleiding H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode"— Transcript van de presentatie:

1 Omsteltijdreductie Inleiding H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode
H3: Aandachtspunten Praktijkvoorbeelden Oefeningen Uitgewerkt voorbeeld Omsteltijdreductie

2 Outputkwaliteit/-kwantiteit
Inleiding: wat is een omsteltijd? Inleiding H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode productie A omsteltijd productie B H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Tijd Outputkwaliteit/-kwantiteit Praktijkvoorbeelden Oefeningen Proefdraaien Tijd

3 Omstelactiviteiten 1. voorbereiding 2. verwisseling 3. fijninstelling
Inleiding H1: Omstelactiviteiten 1. voorbereiding H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 2. verwisseling Oefeningen 3. fijninstelling 4. nazorg

4 Omstelactiviteiten 1. voorbereiding 2. verwisseling 3. fijninstelling
Inleiding H1: Omstelactiviteiten omstelinstructies opstellen handelingen meettoestellen gereedschappen bevestigingsmaterialen bevestigingsgereedschap gereedschappen verzamelen gereedschappen testen gereedschappen transporteren 1. voorbereiding H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 2. verwisseling Oefeningen 3. fijninstelling 4. nazorg

5 Omstelactiviteiten 1. voorbereiding 2. verwisseling 3. fijninstelling
Inleiding H1: Omstelactiviteiten afkoppelen van aansluitingen losmaken gereedschap weghalen gereedschap plaatselijk reinigen plaatsing nieuwe gereedschap aankoppelen aansluitingen ruw instellen gereedschap 1. voorbereiding H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 2. verwisseling Oefeningen 3. fijninstelling 4. nazorg

6 Omstelactiviteiten 1. voorbereiding 2. verwisseling 3. fijninstelling
Inleiding H1: Omstelactiviteiten proefdraaien ijking, kalibrering gereedschap borgen van de instelling 1. voorbereiding H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 2. verwisseling Oefeningen 3. fijninstelling 4. nazorg

7 Omstelactiviteiten 1. voorbereiding 2. verwisseling 3. fijninstelling
Inleiding H1: Omstelactiviteiten wegbrengen gereedschappen schoonmaken gereedschappen controleren gereedschappen invetten gereedschappen opbergen gereedschappen voorraden aanvullen feedback verzamelen checklists aanpassen 1. voorbereiding H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 2. verwisseling Oefeningen 3. fijninstelling 4. nazorg

8 Bron: SHINGO S., ‘Het Toyota productiesysteem’, Kluwer, 1992, p51.
Omstelactiviteiten Inleiding H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Oefeningen Bron: SHINGO S., ‘Het Toyota productiesysteem’, Kluwer, 1992, p51.

9 SMED-methode: ontstaan
Inleiding SMED = Single Minute Exchange of Die H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode 2.1. Ontstaan 2.2. Toep.domein. uitvinder: dr. Shigeo Shingo 2.3. fazen/stappen 1 2 3 2.4. Voordelen. H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld In de jaren ’60 N.a.v. projecten i.v.m. het verhogen van productiecapaciteit Bij Mazda, Mitsubishi en Toyota Shingo Prize awarded for Excellence in Manufacturing Praktijkvoorbeelden Oefeningen “The flow must go on”

10 onderhoudsbeurt/kuisbeurt
SMED-methode: toepassingsdomeinen Reductie van Inleiding H1: Omstelactiviteiten productie A productie B omsteltijd Tijd H2: SMED-methode 2.1. Ontstaan 2.2. Toep.domein. 2.3. fazen/stappen productie A onderhoudsbeurt/kuisbeurt Tijd 1 2 3 2.4. Voordelen. H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld busy wachttijd Tijd Praktijkvoorbeelden Oefeningen

11 SMED-methode: 4 fazen en 3 stappen
Inleiding Vermengde faze H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode Stap 1 2.1. Ontstaan 2.2. Toep.domein. Gesplitste faze 2.3. fazen/stappen 1 2 3 Stap 2 2.4. Voordelen. H3: Aandachtspunten Overgebrachte faze Uitgewerkt voorbeeld Stap 3 Praktijkvoorbeelden Oefeningen Verbeterde faze

12 SMED-methode: 4 fazen en 3 stappen
Inleiding omsteltijd Vermengde faze H1: Omstelactiviteiten productie A productie B H2: SMED-methode 2.1. Ontstaan Stap 1 Gesplitste faze 2.2. Toep.domein. 2.3. fazen/stappen productie A productie B 1 2 3 2.4. Voordelen. Stap 2 Overgebrachte faze H3: Aandachtspunten productie A productie B Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Stap 3 Oefeningen Verbeterde faze productie A productie B

13 SMED-methode: de vermengde faze
Inleiding H1: Omstelactiviteiten productie A productie B H2: SMED-methode 2.1. Ontstaan Tijd 2.2. Toep.domein. Alle omstelactiviteiten worden uitgevoerd tijdens de stilstand van van de machine. gereedschappen en bevestigingsmiddelen worden niet goed gereinigd, hebben geen vaste plaats, worden niet grondig gecontroleerd, slecht onderhouden en niet ordelijk opgeborgen. Omstelactiviteiten zijn slecht gepland en niet toegewezen aan arbeiders. Er wordt niet gecontroleerd of alle middelen noodzakelijk voor het omstellen aanwezig zijn/gereserveerd zijn. 2.3. fazen/stappen 1 2 3 2.4. Voordelen. H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Oefeningen

14 SMED-methode: stap 1 reorganisatie
Inleiding 1.1. Noteer de huidige omstelactiviteiten en meet hun duur. H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode 2.1. Ontstaan nr activiteit duur online offline 1 2 3 2.2. Toep.domein. 2.3. fazen/stappen 1 2 3 2.4. Voordelen. H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Oefeningen

15 SMED-methode: stap 1 reorganisatie
Inleiding 1.2. Zoek een efficiënte werkwijze voor alle activiteiten. H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode Elimineer overbodige activiteiten Herschik, combineer Vereenvoudig activiteiten Creëer voldoende ruimte, orde en netheid Tools: projectplanning 5S tijdstudie risicoanalyse 2.1. Ontstaan 2.2. Toep.domein. 2.3. fazen/stappen 1 2 3 2.4. Voordelen. 1.3. Schat een standaardtijd voor elke activiteit. H3: Aandachtspunten 1.4. Bepaal telkens of het een online of offline activiteit is. Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1.5. Voer offline activiteiten uit terwijl het proces aan de gang is. Oefeningen 1.6. Train de arbeiders in het uitvoeren van de omstelactiviteiten.

16 SMED-methode: stap 1 reorganisatie
Inleiding 1.7. Maak voor elke arbeider een geactualiseerde checklist. H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode 2.1. Ontstaan 1.8. Voer offline functionele controles uit op gereedschappen. 2.2. Toep.domein. 2.3. fazen/stappen 1 2 3 1.9. Neem maatregelen voor het geval er iets misloopt. 2.4. Voordelen. H3: Aandachtspunten 1.10. Breng al het benodigd materiaal naar de machine. Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Oefeningen 1.11. Zorg dat alle gereedschappen een vaste plaats hebben. Liefst zo dicht mogelijk bij de plaats van het gebruik.

17 SMED-methode: de gesplitste faze
Inleiding H1: Omstelactiviteiten productie A productie B H2: SMED-methode 2.1. Ontstaan Tijd 2.2. Toep.domein. Online- en offline activiteiten zijn gesplitst. Het proces wordt alleen nog gestopt voor de online activiteiten. Onderhoud, transport, inspecties en voorbereiding van gereedschappen en bevestigingsmiddelen worden offline uitgevoerd. Er zijn checklists beschikbaar voor on- en offline activiteiten. 2.3. fazen/stappen 1 2 3 2.4. Voordelen. H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Oefeningen

18 SMED-methode: stap 2 van online naar offline
Inleiding 2.1. Standaardiseer afmetingen. H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode 2.1. Ontstaan Offline monteren aangepaste matrijs B Online bijregelen matrijs B 2.2. Toep.domein. 2.3. fazen/stappen 1 2 3 2.4. Voordelen. H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Oefeningen matrijs A

19 SMED-methode: stap 2 van online naar offline
Inleiding 2.2. Standaardiseer functies. H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode 2.1. Ontstaan Bedienen Alle matrijzen met hijsoog, identieke kassa’s Identieke pompen in tankstation. 2.2. Toep.domein. 2.3. fazen/stappen 1 2 3 Klemmen Allemaal bouten M16 ipv M12 en M16 2.4. Voordelen. H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Koelen Water/olie gestandaardiseerde connector Oefeningen

20 SMED-methode: stap 2 van online naar offline
Inleiding 2.3. Voorzie meerdere identieke exemplaren van modules. H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode 2.1. Ontstaan 2.2. Toep.domein. 2.3. fazen/stappen 1 2 3 2.4. Voordelen. H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld 2.4. Gebruik bij de instelling een meetinstrument. Praktijkvoorbeelden Oefeningen 2.5. Vermijd een continue regeling voor discrete instellingen.

21 SMED-methode: stap 2 van online naar offline
Inleiding 2.6. Verwarm de matrijs voor. H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode productie A productie B omsteltijd Tijd productie A productie B omsteltijd Tijd 2.1. Ontstaan 2.2. Toep.domein. Output 2.3. fazen/stappen met voorverwarmde matrijs productie A productie B omsteltijd Tijd voorverwarmen 1 2 3 2.4. Voordelen. H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Proefdraaien Tijd Oefeningen

22 SMED-methode: de overgebrachte faze
Inleiding H1: Omstelactiviteiten productie A productie B H2: SMED-methode 2.1. Ontstaan Tijd 2.2. Toep.domein. Online-activiteiten werden vervangen door offline-activiteiten. Bijstellingen en proefdraaien werden geminimaliseerd. Alle belangrijke afmetingen van matrijzen zijn gestandaardiseerd. Alle bevestigingsmiddelen en sleutels zijn gestandaardiseerd. De machine werd aangepast aan het snel wisselen van modules. 2.3. fazen/stappen 1 2 3 2.4. Voordelen. H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Oefeningen

23 SMED-methode: stap 3 online taken versnellen
Inleiding Resterende online-activiteiten versnellen door gebruik van (automatische) hulpmiddelen voor transport, tillen, opslag, bewerkingen, controles,… H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode 2.1. Ontstaan 2.2. Toep.domein. 2.3. fazen/stappen 1 2 3 2.4. Voordelen. H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Oefeningen

24 SMED-methode: stap 3 online taken versnellen
Inleiding Resterende online-activiteiten versnellen door handelingen parallel uit te voeren H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode 2.1. Ontstaan 2.2. Toep.domein. 2.3. fazen/stappen 1 2 3 2.4. Voordelen. H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Oefeningen

25 SMED-methode: stap 3 online taken versnellen
Inleiding Resterende online-activiteiten versnellen door gebruik van functionele opspanmiddelen H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode 2.1. Ontstaan 2.2. Toep.domein. 2.3. fazen/stappen 1 2 3 2.4. Voordelen. H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Oefeningen

26 SMED-methode: stap 3 online taken versnellen
Inleiding Resterende online-activiteiten versnellen door gebruik van functionele opspanmiddelen waarvoor geen gereedschap nodig is: vlindermoer, bajonetsluiting,… H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode 2.1. Ontstaan 2.2. Toep.domein. 2.3. fazen/stappen 1 2 3 2.4. Voordelen. H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Oefeningen

27 SMED-methode: stap 3 online taken versnellen
Inleiding Resterende online-activiteiten versnellen door gebruik van functionele opspanmiddelen H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode 2.1. Ontstaan 2.2. Toep.domein. 2.3. fazen/stappen 1 2 3 2.4. Voordelen. H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Oefeningen

28 SMED-methode: stap 3 online taken versnellen
Inleiding Resterende online-activiteiten versnellen door aanpassingen aan de machine H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode 2.1. Ontstaan 2.2. Toep.domein. 2.3. fazen/stappen 1 2 3 2.4. Voordelen. H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Oefeningen

29 SMED-methode: de verbeterde faze
Inleiding H1: Omstelactiviteiten productie A productie B H2: SMED-methode 2.1. Ontstaan Tijd 2.2. Toep.domein. Online-activiteiten werden versneld door gebruik van hulpmiddelen activiteiten parallel uit te voeren met meerdere arbeiders automatisch gereedschap in te schakelen herontwerp met het oog op een korte omsteltijd 2.3. fazen/stappen 1 2 3 2.4. Voordelen. H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Herontwerp: tankdop van racewagen Oefeningen

30 Voordelen van korte omsteltijden
Inleiding Hogere productiviteit, meer inkomsten, Kortere doorlooptijd, snellere inning van inkomsten, Indien ook kortere levertijd, hogere klantentevredenheid, Lagere tussenvoorraden, Hogere productieflexibiliteit, Rendabele productie van korte series, Snelle lancering van spoedorders mogelijk, Minder verspilling van middelen door proefdraaien, Minder verstoring van de rest van de productie. H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode 2.1. Ontstaan 2.2. Toep.domein. 2.3. fazen/stappen 1 2 3 2.4. Voordelen. H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld De SMED-methode heeft bovendien nog de volgende voordelen: Praktijkvoorbeelden Baten > omstelkosten, Geen feeling meer nodig. Minder kans op een foute instelling. Oefeningen

31 Stel 10 omstellingen/maand = 2 400 min; 1 maand = 9 600 min
Aandachtspunten Inleiding Reduceer omsteltijd enkel op knelpuntprocessen H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode Stel 10 omstellingen/maand = min; 1 maand = min H3: Aandachtspunten Output: 10 st/min st/maand Uitgewerkt voorbeeld Producten A, B, C Bewerking 1 20 st/min Setup = 4u Bewerking 2 10 st/min Setup = 4u Bewerking 3 15 st/min Setup = 4u Praktijkvoorbeelden Oefeningen 10 st/min st/maand Omsteltijd ↓ Omsteltijd ↓ 10 st/min st/maand Omsteltijd ↓ 10 st/min > st/maand

32 Hoge totale omsteltijd!
Aandachtspunten Inleiding Houd rekening met het ganse gamma te bewerken producten H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode Grote omsteltijd Kleine omsteltijd H3: Aandachtspunten Familie A Familie B A1 . . B1 Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden A2 . Oefeningen . B2 A3 . A4 . . B3 Hoge totale omsteltijd!

33 Lage totale omsteltijd!
Aandachtspunten Inleiding Houd rekening met het ganse gamma te bewerken producten H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode Grote omsteltijd Kleine omsteltijd H3: Aandachtspunten Familie A Familie B A1 . . B1 Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden A2 . Oefeningen . B2 A3 . A4 . . B3 Lage totale omsteltijd!

34 Foto: www.f1technical.net
Aandachtspunten Inleiding Het is belangrijk de omstelling goed in te oefenen. H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Oefeningen Foto:

35 Aandachtspunten Inleiding Laat de omstelling uitvoeren door de productiearbeiders. H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Omsteltijdreductie = proces van continue verbetering. Oefeningen Maak voor elke maatregel een kosten/batenanalyse.

36 Voorbeeld bandenwissel
Inleiding Gegeven: Je rijdt met je wagen een bandencentrale binnen om de 4 versleten banden te laten vervangen. Uiteraard hoop je niet te lang te moeten wachten. De factuur wordt nadien opgestuurd. Gevraagd: Welke maatregelen zorgen ervoor dat een chauffeur zo weinig mogelijk tijd verliest bij een bandenwissel? Tip: er zijn maatregelen die de chauffeur, de mecanicien, de eigenaar van de garage en de autoconstructeur kunnen nemen. Zet alle maatregelen bij de juiste SMED-stap. H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Oefeningen

37 rijdt met versleten banden rijdt met nieuwe banden
Voorbeeld bandenwissel: de vermengde faze Inleiding De klant online offline De garagist nr. rijdt met versleten banden 300 s bedient een andere klant 15 s haalt een krik 1 haalt een kruissleutel 2 30 s haalt 4 nieuwe banden 3 2x 40 s krikt de auto op 4 4x 100 s maakt een wiel los (5 moeren) 5 10 s laat de lucht uit de band 6 de totale neemt de versleten band van de velg 7 stilstandtijd wacht x zeept een nieuwe band in 8 van het legt de nieuwe band op de velg 9 voertuig: 20 s pompt de band op met perslucht 10 2610 s of 200 s balanceert het wiel 11 43 min 30 s monteert het wiel (5 moeren) 12 laat de auto neer 13 bergt de krik op 14 bergt de kruissleutel op 15 60 s brengt de 4 versleten banden weg 16 rijdt met nieuwe banden H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Oefeningen

38 Voorbeeld bandenwissel: de gesplitste faze
Inleiding De klant online offline De garagist nr. rijdt met 10 s haalt krik en kruissleutel 1 + 2 versleten banden 30 s haalt 4 nieuwe banden 3 4x zeept een nieuwe band in 8 2x 40 s krikt de auto op 4 100 s maakt een wiel los (5 moeren) 5 de totale laat de lucht uit de band 6 stilstandtijd wacht x neemt versleten band van velg 7 van het legt de nieuwe band op de velg 9 voertuig: 20 s pompt de band op met perslucht 10 2120 s of 200 s balanceert het wiel 11 35 min 20 s monteert het wiel (5 moeren) 12 laat de auto neer 13 bergt krik en kruissleutel op nieuwe banden 60 s brengt 4 versleten banden weg 16 H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Oefeningen Krik en kruissleutel worden samen en vlakbij opgeborgen. De chauffeur komt op afspraak. De mecaniciens zijn goed opgeleid.

39 Voorbeeld bandenwissel: de overgebrachte faze
Inleiding De klant online offline De garagist nr. rijdt met 10 s haalt krik en kruissleutel 1 + 2 versleten banden 20 s haalt 4 wielen met nieuwe banden 3 2x 40 s krikt de auto op 4 totale wacht x 100 s maakt wiel met versleten band los 5 stilstandtijd 4x monteert wiel met nieuwe band 12 voertuig: laat de auto neer 13 960 s of 16 min laat de lucht uit de band 6 30 s neemt versleten band van velg 7 zeept een nieuwe band in 8 legt de nieuwe band op de velg 9 pompt de band op met perslucht 10 200 s balanceert het wiel 11 bergt krik en kruissleutel op nieuwe banden 60 s brengt 4 versleten banden weg 16 H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Oefeningen Standaardisatie van band en velg Er staat steeds een stel wielen met nieuwe banden klaar. De voorraad banden is drastisch gedaald.

40 Voorbeeld bandenwissel: de verbeterde faze
Inleiding De klant online offline nr. M1 M2 M3 M4 M5 M6 rijdt met 10 s 1 + 2 versleten banden 20 s 3 wacht 5+12 4+13 4x 6 30 s 7 8 9 10 200 s 11 nieuwe banden 60 s 16 H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Oefeningen Herontwerp van de velg: nog slechts één centrale moer. Gebruik van hydraulische krik en pneumatisch gereedschap. Meerdere mecaniciens werken parallel.

41 Libeltex in Meulebeke: probleemstelling
door Patricia Bauwens en Johan De wispelaere, promotoren ir. Ignace Martens en ir. C. Van Daele, academiejaar Inleiding Productie non-wovens, = niet geweven stoffen vezels vervuilen de machines 1x per week grondige kuisbeurt stilstandtijd: 10 à 12 uur uitgevoerd door 10 productiearbeiders + 6 personen van technische dienst 1 uur stilstandtijd = BEF winstderving H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1. Libeltex 2. Erta 3. Bonar 4. Paraphane 5. Campina Oefeningen

42 Libeltex in Meulebeke: opdracht
Inleiding H1: Omstelactiviteiten Stilstandtijd per kuisbeurt met 40% reduceren Het aantal manuur per kuisbeurt met 40% reduceren H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1. Libeltex 2. Erta 3. Bonar 4. Paraphane 5. Campina Oefeningen

43 Libeltex in Meulebeke: analyse
Inleiding H1: Omstelactiviteiten sterk uiteenlopende uitvoeringstijden sommige activiteiten veel te traag soms nutteloze taken dode momenten: praatjes,… taakvolgorde tijds- en persoonsafhankelijk geen afstemming tussen taken H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1. Libeltex 2. Erta 3. Bonar 4. Paraphane 5. Campina Oefeningen

44 Libeltex in Meulebeke: gebruikte tools
Inleiding H1: Omstelactiviteiten CPM-methode levert als output: aantal werknemers totale duur van de kuisbeurt tijdsvenster/speling per activiteit checklist per arbeider SMED-methode inkrimpen van duur van het kritieke pad H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1. Libeltex 2. Erta 3. Bonar 4. Paraphane 5. Campina Oefeningen

45 Libeltex in Meulebeke: SMED-stap 1
Inleiding Zinloze activiteiten elimineren Off-line activiteiten onderscheiden Checklijsten aanpassen Per machine: bord met omstelgereedschap H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1. Libeltex 2. Erta 3. Bonar 4. Paraphane 5. Campina Oefeningen

46 Libeltex in Meulebeke: SMED-stap 2
Inleiding H1: Omstelactiviteiten Identieke propere sproeikopjes in voorraad H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1. Libeltex 2. Erta 3. Bonar 4. Paraphane 5. Campina Oefeningen

47 Libeltex in Meulebeke: SMED-stap 3
Inleiding H1: Omstelactiviteiten Functionele opspanmiddelen borgclip i.p.v. bout/moer snelsluitsysteem wisselen stofzakken H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1. Libeltex 2. Erta 3. Bonar 4. Paraphane 5. Campina Oefeningen

48 Libeltex in Meulebeke: SMED-stap 3
Inleiding H1: Omstelactiviteiten Investeringen afvalkarren i.p.v. afvalzakken U-profielen als afscherming H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1. Libeltex 2. Erta 3. Bonar 4. Paraphane 5. Campina Oefeningen

49 Libeltex in Meulebeke: besluit
Inleiding H1: Omstelactiviteiten Implementatie: 6 mei 1993: duur 7 uur Totale investeringskost: BEF Terugverdientijd: 1 week Reductie: 40% in theorie (na leereffect) H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1. Libeltex 2. Erta 3. Bonar 4. Paraphane 5. Campina Oefeningen

50 Erta (Quadrant) in Tielt
door Dominiek De Brabandere, promotoren ir. Ignace Martens en ir. C. Van Daele, academiejaar Inleiding H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1. Libeltex 2. Erta 3. Bonar 4. Paraphane 5. Campina Oefeningen

51 Bonar in Zele door Inge Macharis en Carine Vandersmissen, promotoren ir. Ignace Martens en ir. C. Van Daele, academiejaar Inleiding H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1. Libeltex 2. Erta 3. Bonar 4. Paraphane 5. Campina Oefeningen

52 Paraphane in Ninove: probleemstelling
door Patrick Linthout, promotoren ir. Ignace Martens en ir. C. Van Daele, academiejaar Inleiding Bedrukken van folies omsteltijd diepdrukpersen = 8u H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1. Libeltex 2. Erta 3. Bonar 4. Paraphane 5. Campina Oefeningen

53 Paraphane in Ninove: opdracht
Inleiding omsteltijd moet met 50% gereduceerd worden H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1. Libeltex 2. Erta 3. Bonar 4. Paraphane 5. Campina Oefeningen

54 Campina in Aalter: probleemstelling
door Jan Donckels en Tom Vermeir, promotoren ir. Ignace Martens en ing. Luc Vande Riviere, academiejaar Inleiding Productie van melksoorten, room, yoghurt, fruitzuivel, melkpoeder, boter, boterolie verpakking van flesjes in trays trayvormer maakt 6 soorten trays uit plano’s trayvormer is knelpuntproces, omsteltijd 70min H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1. Libeltex 2. Erta 3. Bonar 4. Paraphane 5. Campina Oefeningen plano tray

55 Campina in Aalter: opdracht
Inleiding Omsteltijd van de trayvormer reduceren tot maximaal 10 min Terugverdientijd maximaal 2 jaar H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1. Libeltex 2. Erta 3. Bonar 4. Paraphane 5. Campina Oefeningen trayvormer

56 Campina in Aalter: aanvoereenheid
Inleiding complex: 16 spanknoppen en inbussen tijdrovend: l x b instellingen op het zicht niet autom. symmetrisch tov aslijn machine aanvoereenheid: 6 standen ifv lengte plano insteltijd (incl. proefdraaien) = 20 min H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1. Libeltex 2. Erta 3. Bonar 4. Paraphane 5. Campina Oefeningen

57 Campina in Aalter: geleidingen
Inleiding H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1. Libeltex 2. Erta 3. Bonar 4. Paraphane 5. Campina Oefeningen instelling op het zicht niet autom. symmetrisch tov aslijn machine spanknoppen zijn te weinig robuust insteltijd (incl. proefdraaien) = 6 min

58 Campina in Aalter: lijmeenheid
Inleiding H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1. Libeltex 2. Erta 3. Bonar 4. Paraphane 5. Campina regeling op het gevoel van 4 tijden van lijmkoppen met potentiometers detectie van begin en einde van de plano met fotocel verplaatsing van de fotocel op het gevoel dwarse symmetrische instelling van de lijmkoppen met handwiel totale benodigde tijd = 8 min Oefeningen

59 Campina in Aalter: vouwkasten
Inleiding één vouwkast per model van plano, 6 plano’s 6 identieke vouwkasten, elk anders ingesteld per 2 (met stempel) gestockeerd op een tafel 3 tafels waarvan 1 met volgende vouwkast + lege plaats 3 afneembare afschermingspanelen aan machine stempel met 3 standen ifv de hoogte vd rand vd tray verwisseltijd (incl transport) = 30 min H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1. Libeltex 2. Erta 3. Bonar 4. Paraphane 5. Campina Oefeningen

60 Campina in Aalter: eindresultaat
Inleiding H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1. Libeltex 2. Erta 3. Bonar 4. Paraphane 5. Campina Oefeningen

61 nieuwe aanvoereenheid
Campina in Aalter: eindresultaat Inleiding nieuwe aanvoereenheid H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1. Libeltex 2. Erta 3. Bonar 4. Paraphane 5. Campina Oefeningen

62 Campina in Aalter: eindresultaat
Inleiding nieuwe geleidingen H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1. Libeltex 2. Erta 3. Bonar 4. Paraphane 5. Campina Oefeningen

63 Campina in Aalter: eindresultaat
Inleiding nieuwe vouwkast H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1. Libeltex 2. Erta 3. Bonar 4. Paraphane 5. Campina Oefeningen

64 Campina in Aalter: SMED-stap 1
Inleiding op voorhand de nieuwe vouwkast halen op voorhand de nieuwe plano’s halen nadien de gebruikte vouwkast opbergen nadien overschot van plano’s wegbrengen H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1. Libeltex 2. Erta 3. Bonar 4. Paraphane 5. Campina Oefeningen

65 Campina in Aalter: SMED-stap 2
Inleiding de aanvoereenheid en de geleidingen worden ingesteld met een meetinstrument (SIKO-teller) waardoor geen bijstelling nodig is. de aanvoereenheid wordt op een vaste positie geplaatst gebruik van 1 universele vouwkast waardoor demontage, transport en montage wegvallen keuzeschakelaar voor het selecteren van de tijden van de lijmkoppen in PLC-programma H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1. Libeltex 2. Erta 3. Bonar 4. Paraphane 5. Campina Oefeningen

66 Campina in Aalter: SMED-stap 3
Inleiding Automatisering van de handwielbedieningen bleek niet rendabel! H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1. Libeltex 2. Erta 3. Bonar 4. Paraphane 5. Campina Oefeningen

67 Campina in Aalter: besluit
Inleiding De omsteltijd wordt gereduceerd van 2945s naar 527s (d.i. < 10 min) Jaarlijkse besparing = 2 omstellingen/week x 26 productieweken/jaar = 52 productieuren plaatswinst > 10m² (vouwkasten) omstelling wordt veiliger H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden 1. Libeltex 2. Erta 3. Bonar 4. Paraphane 5. Campina Oefeningen

68 Oefening 1: Kassa Gevraagd:
Inleiding Gevraagd: Welke maatregelen zorgen ervoor dat een klant zo weinig mogelijk tijd verliest met wachten aan de kassa van een winkel? Tip: er zijn maatregelen die de klant, de kassierster of de winkeleigenaar kunnen nemen. Zet alle maatregelen bij de juiste SMED-stap. H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Oefeningen 1. Kassa 2. Tankstation 3. Loket 4. Restaurant 5. Brandweer

69 Oefening 2: Tankstation
Inleiding Gevraagd: Welke maatregelen zorgen ervoor dat een toerist op weg naar zijn vakantiebestemming zo weinig mogelijk tijd verliest met tanken? Tip: er zijn maatregelen die de toerist, de pomphouder of de autoconstructeur kunnen nemen Zet alle maatregelen bij de juiste SMED-stap. H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Oefeningen 1. Kassa 2. Tankstation 3. Loket 4. Restaurant 5. Brandweer

70 Oefening 3: Loket Gevraagd:
Inleiding Gevraagd: Welke maatregelen zorgen ervoor dat een zakenman zo weinig mogelijk tijd verliest bij zijn bezoek aan een bankkantoor? Tip: er zijn maatregelen die de zakenman, de loketbediende of de bank kunnen nemen. Zet alle maatregelen bij de juiste SMED-stap. H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Oefeningen 1. Kassa 2. Tankstation 3. Loket 4. Restaurant 5. Brandweer

71 Oefening 4: Restaurant Gevraagd:
Inleiding Gevraagd: Welke maatregelen zorgen ervoor dat de tijd tussen het bestellen van een menu en het opdienen ervan zo klein mogelijk is? Tip: er zijn maatregelen die de klant, de kok, de garçon of de restauranteigenaar kunnen nemen. Zet alle maatregelen bij de juiste SMED-stap. H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Oefeningen 1. Kassa 2. Tankstation 3. Loket 4. Restaurant 5. Brandweer

72 Oefening 5: Brandweer Gevraagd:
Inleiding Gevraagd: Welke maatregelen zorgen ervoor dat de tijd tussen het bellen van de brandweer en de start van de bluswerken zo klein mogelijk is? Tip: er zijn maatregelen die de constructeur van de brandweerwagen, de brandweermannen en de overheid kunnen nemen. Zet alle maatregelen bij de juiste SMED-stap. H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode H3: Aandachtspunten Uitgewerkt voorbeeld Praktijkvoorbeelden Oefeningen 1. Kassa 2. Tankstation 3. Loket 4. Restaurant 5. Brandweer

73 Te zoeken foto’s Planning, orde/wanorde
Controleren, snelspanmiddelen, functionele opspanmiddelen Peervormig gat aan flens proefbuisje,connector, aansluiting, bout, moer, koeling, meetklok


Download ppt "Omsteltijdreductie Inleiding H1: Omstelactiviteiten H2: SMED-methode"

Verwante presentaties


Ads door Google