De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsborging van UT-minors dr.ir. Martin F. Beusekamp centrale coördinator Major-minor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsborging van UT-minors dr.ir. Martin F. Beusekamp centrale coördinator Major-minor."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitsborging van UT-minors dr.ir. Martin F. Beusekamp centrale coördinator Major-minor

2 30-05-2012Kwaliteitsborging UT-minors2 ORGANISATIE MAJOR-MINOR De inrichting en uitvoering van alle UT-minor- zaken is gedelegeerd aan diverse organen  ten behoeve van het draagvlak volgens het "trias- politica-model"  Charles Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu (1689 - 1755) - "scheiding der machten"

3 30-05-2012Kwaliteitsborging UT-minors3 CENTRALE MAJOR-MINORORGANEN (1) "Wetgevende macht"  Universitaire Commissie Onderwijs (UCO)  bestaat uit één opleidingsdirecteur per faculteit, twee studenten en enkele adviseurs  onder voorzitterschap van een faculteitsdecaan  in de implementatiefase heeft een aparte Stuurgroep Major-minor bestaan

4 30-05-2012Kwaliteitsborging UT-minors4 CENTRALE MAJOR-MINORORGANEN (2) "Rechtsprekende macht"  Validatie- / Accreditatiecommissie Major-minor (VAC)  een opleidingsdirecteur van een technische opleiding  een opleidingsdirecteur van een maatschappij- wetenschappelijke opleiding  twee studenten  de centrale coördinator Major-minor als ambtelijk secretaris

5 30-05-2012Kwaliteitsborging UT-minors5 CENTRALE MAJOR-MINORORGANEN (3) "Uitvoerende macht"  Minorcoördinatoren en -teams in de opleidingen  Opleidingsdirecteuren  Opleidingscoördinatoren  Administratief personeel van S&O Servicecentrum  Etc.  Onder regie van centrale coördinator Major-minor

6 30-05-2012Kwaliteitsborging UT-minors6 WAAROM CENTRALE VAC? Voorkomt dat alle (bachelor-) opleidingen (bijna) alle minors moeten beoordelen Daarnaast: helder en consequent model: EenheidOmvangAcc. niveau opleidingenkele honderden ECnationaal minorenkele tientallen ECinstelling vakenkele ECopleiding

7 30-05-2012Kwaliteitsborging UT-minors7 CYCLUS VAN EEN MINOR (1) Stap 1: beknopt plan in vrij formaat  "Beknopt" en "vrij formaat" om de drempel zo laag mogelijk te houden  Toetsing aan (lichte) criteria door de UCO  overlap met andere minors?  gebleken behoefte bij studenten?  passend bij profiel van de instelling?  Resultaat: go / no go voor verdere ontwikkeling van de minor  bij eventueel no go: weinig inspanning verloren

8 30-05-2012Kwaliteitsborging UT-minors8 CYCLUS VAN EEN MINOR (2) Stap 2: formele validatie van de minor  Het minorteam ontwikkelt de minor inhoudelijk en organisatorisch en vult daarbij de "validatie- vragenlijst" in  dat is géén "extra werk", eerder een geheugensteuntje, want alle aspecten moeten toch afgehandeld worden  Resultaat: go / no go voor daadwerkelijke uitvoering van de minor

9 30-05-2012Kwaliteitsborging UT-minors9 CYCLUS VAN EEN MINOR (3) Stap 3: formele accreditatie van de minor  Na twee jaar van daadwerkelijke uitvoering  Op basis van alle beschikbare informatie  vragenlijst aan minor  on-line evaluatieresultaten (via "WebPack")  panelgesprek met deelnemende studenten, etc.  Mogelijke resultaten:  onvoorwaardelijke accreditatie voor 5 jaar (groene kaart)  voorwaardelijke accreditatie voor 1 + 1 jaar (gele kaart)  geen accreditatie, minor uit het aanbod (rode kaart)

10 30-05-2012Kwaliteitsborging UT-minors10 VALIDATIE: WAT IS DAT? Formele beoordeling door de UCO  Op advies van de VAC  Vooraf (op basis van gedetailleerde plannen)  dus zónder inbreng van studenten  Toegespitst op "deugdelijkheid" van de minor

11 30-05-2012Kwaliteitsborging UT-minors11 VALIDATIE: HOE GAAT DAT? Minorteam vult uitgebreide vragenlijst in  Voorbeeld is tijdig beschikbaar  Er is ruimte voor eigen inbreng Daarna:  Eventueel: snelle brief- of e-mailwisseling  Eventueel: gesprek VAC met minorteam Resultaat:  "Bijna altijd" een positief validatie-advies  wegens impliciete bijsturing tijdens het proces

12 30-05-2012Kwaliteitsborging UT-minors12 VALIDATIE: WANNEER? Vragenlijst invullen door minorteam:  Februari voor de eerste uitvoering VAC-beraadslagingen + eventueel overleg:  Maart voor de eerste uitvoering UCO-uitspraak over validatie:  April voor de eerste uitvoering  gehele proces "teruggeteld" vanaf studentenvoorlichting

13 30-05-2012Kwaliteitsborging UT-minors13 ACCREDITATIE: WAT IS DAT? Formele beoordeling door de UCO  Op advies van de VAC  Achteraf (op basis van uitvoering)  dus mét inbreng van studenten  Toegespitst op het bereikt hebben van de doelstellingen van de minor Interne accreditatie van minors draagt bij aan NVAO-accreditaties van B-opleidingen

14 30-05-2012Kwaliteitsborging UT-minors14 ACCREDITATIE: HOE GAAT DAT? Methode lijkt op de validatieprocedure  Gestandaardiseerde methode met o.a.:  accreditatievragenlijst met zelfreflectie  indien voldoende deelname: on-line enquête (WebPack)  indien nodig: panelgesprek met studenten  Criteria gebaseerd op NVAO-beoordelingskader Resultaat:  "Groene", "gele" of "rode" kaart

15 30-05-2012Kwaliteitsborging UT-minors15 ACCREDITATIE: WANNEER? Na twee jaar van daadwerkelijke uitvoering  Eerste uitvoering was al goed  want de minor was immers gevalideerd  Tweede uitvoering was nog beter  na fine-tuning op basis van eerste uitvoering  Direct na afsluiting van de minor (februari)  maar toch te laat om consequenties te hebben voor het volgende opleidingsjaar  vandaar de "1 + 1 constructie":  verbeterplan in jaar n + 1  uitvoering daarvan in jaar n + 2

16 30-05-2012Kwaliteitsborging UT-minors16 SAMENSTELLING VAN DE VAC In de Validatie- / Accreditatiecommissie Major-minor (VAC) zitten:  Een opleidingsdirecteur van een technische opleiding (ca. 30-40 uur / jaar)  Een opleidingsdirecteur van een maatschappij- wetenschappelijke opleiding (ca. 30-40 uur / jaar)  Twee studenten (ca. 80 uur / persoon / jaar)  De centrale coördinator Major-minor als ambtelijk secretaris (ca. 300 uur / jaar)

17 30-05-2012Kwaliteitsborging UT-minors17 KOSTEN VAN DE VAC Totale VAC-inspanning is dus:  ± 370 medewerkeruren per jaar +  ± 160 studenturen per jaar = samen ± ¼ f.t.e.  voor 31 minors van 20 + EC  = equivalent met ± 3,6 bacheloropleidingen  = ± 0,07 f.t.e. per "bacheloropleiding"


Download ppt "Kwaliteitsborging van UT-minors dr.ir. Martin F. Beusekamp centrale coördinator Major-minor."

Verwante presentaties


Ads door Google