De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie VRKI Versie januari 2012 De Haan adviseur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie VRKI Versie januari 2012 De Haan adviseur."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie VRKI Versie januari 2012 De Haan adviseur

2 Risicoklassen indeling voor woningen, winkels, showrooms, bedrijven en instellingen.
Met de introductie van de BRL BORG 2005 hebben verzekeraars en de beveiligingsbranche afgesproken de risicoklasse indeling te verbeteren. Deze rapportage betreft een verbeterde risicoklassenindeling voor woningen, winkels en showrooms / bedrijven en instellingen. De Haan adviseur

3 Praktisch uitvoerbare indeling voor alle partijen.
Doelstelling: Praktisch uitvoerbare indeling voor alle partijen. Eisende partij profileren met eenduidigheid en herkenbaarheid. VRKI als onafhankelijk instrument, los van NBRL- BORG 2005 of VEB 3 regeling Aansluiten op Europese regelgeving De Haan adviseur

4 O, B, C/M, E, AL en R maatregelen.
Uitgangspunten: 4 risicoklassen. O, B, C/M, E, AL en R maatregelen. Inrichting op huidige beveiligingstechnieken. Focus op zwaardere risico’s. Actualisering tabel attractieve goederen en verzekerde bedragen op basis van inflatiecorrecties 1996 – 2012 Gewijzigde MO’s De Haan adviseur

5 Dit leidt tot de verbeteringen:
De tweedeling in risicoklassen bepaling voor winkels / showrooms en bedrijven / instellingen is losgelaten. Het wordt nu één risicoklasse indeling. De aard van het object en de ligging komt te vervallen. De Haan adviseur

6 De verbeterde VRKI kent:
Bedrijven zijn alle bedrijven inclusief winkels, showrooms en instellingen De verbeterde VRKI kent: Lijst attractiviteit goederen, met onderverdeling in: eigen gebruik bij bedrijfsvoering winkel / showroom magazijn / opslag Tabel Risicoklasse indeling bedrijven Tabel Beveiligingsmaatregelen Definities / beschrijving beveiligingsmaatregelen De Haan adviseur

7 Lijst attractiviteit goederen:
De attractiviteit van goederen is ingedeeld in categorieën met aanduiding: L = Laag, M = Midden, H = Hoog, ZH = Zeer Hoog. De indeling van de goederen is afhankelijk van de mate waarin de goederen aantrekkelijk zijn voor diefstal. De Haan adviseur

8 Hiervoor is de volgende verdeling gemaakt in goederen:
Naast de attractiviteit wordt dit bepaald door de meeneembaarheid van de goederen als enkel stuk goed of complete pallet of doos vol. Goederen in een magazijn hebben soms een hogere attractiviteit dan op het schap in de winkel en deze hebben, in de regel, een hogere attractiviteit dan goederen in eigen gebruik. Hiervoor is de volgende verdeling gemaakt in goederen: De Haan adviseur

9 Voorbeeld lijst attractiviteit van inventaris en goederen
Indeling naar attractiviteit van inventaris en goederen Goederen en inventaris Enkele voorbeelden Attractiviteit In eigen gebruik In winkel / showroom In opslag / magazijn Antiek-kleingoed (zoals klokken, porselein, boeken, zilver e.d.) H ZH Antiek - groot (zoals kasten, meubels) L M Bromfietsen scooters en fietsen Computers (standalone en servers) Sportartikelen, - apparaten - attributen Smartphones (Androïd/iPhone/Windows) Enzovoort: complete lijst attractiviteit is toegevoegd in bijlage 1 De Haan adviseur

10 Voor de lijst van attractiviteit gelden de volgende randvoorwaarde:
De lijst wordt door het verbond van verzekeraars actueel gehouden. Het CCV beheert de VRKI documenten. Als goederen altijd L zijn komen zij in bijlage “laag”. Wat niet op lijst staat bepalen in overleg met risicodrager (verzekeraar). De Haan adviseur

11 Goederen inventaris en artikelen in gebruik bij de bedrijfsvoering.
Eigen gebruik: Goederen inventaris en artikelen in gebruik bij de bedrijfsvoering. Winkel of showroom: Nieuwe goederen en artikelen al of niet los verpakt, bestemd voor verkoop. De Haan adviseur

12 Magazijn /opslag: Voorraad nieuwe artikelen / goederen (geconcentreerd, grootverpakking, bakken, pallets e.d.) bestemd voor distributie, handel en verkoop. De Haan adviseur

13 Risicoklasse indeling bedrijven:
Na het bepalen van de attractiviteit kan de risicoklasse worden afgeleid uit de Matrix. Hier wordt een volgende factor toegevoegd die van belang is bij het bepalen van de inbraak en diefstalgevoeligheid en dat is de waarde van de goederen. De Haan adviseur

14 Waardebepaling attractieve goederen in €
Inbraak en diefstal gevoelige goederen en artikelen op basis verzekerde waarde: - Goederen in winkel / magazijn; kostprijs Kostprijs = het bedrag dat nodig is voor aanschaf van grondstoffen, vermeerderd met toegevoegde waarde of vervangingswaarde als deze hoger is. Vervangingswaarde is het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe goederen van dezelfde soort en kwaliteit. - Bedrijfsuitrusting / inventaris; nieuwwaarde Nieuwwaarde = bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit. De Haan adviseur

15 Verbeterde tabel risicoklassenindeling
Klasse 1, 2 en 3 = AL 1 alarmtransmissiesysteem Klasse 3* en 4 = AL 2 alarmtransmissiesysteem Klasse 4* = AL 3 alarmtransmissiesysteem De Haan adviseur

16 matrix beveiligingsklasse
Nieuw is de kolom ‘voorwaarden’ hierin zijn aanvullende eisen gesteld waarmee is beoogd het vereiste pakket maatregelen beter af te stemmen op het risico. Schildetectie niveau 2 Schildetectie niveau 3 (zie definities bij E2 en E3 in document D03/385 versie januari 2012)

17 Feitelijk betekent dit meer “maatwerk gerichte” oplossingen aandragen.
Voorwaarden In deze kolom worden aanvullende voorwaarden aangegeven die van toepassing zijn. Doel hiervan is een optimale afstemming van de samenhang tussen de gekozen combinatie van maatregelen te bereiken die in de praktijk realistisch en uitvoerbaar zijn. Feitelijk betekent dit meer “maatwerk gerichte” oplossingen aandragen. De Haan adviseur

18 Schildetectie niveau 2 (zie definities bij E2 in document D03/385 versie januari 2012)
Bij bedrijven in risicoklasse 3, 3*, 4 en 4* waar geen C/M maatregelen worden getroffen geldt als extra eis: detectie en alarmering bij eerste aanval op bereikbare vaste en beweegbare gevelelementen die direct toegang geven tot de ruimten met de attractieve goederen. Voorbeelden van detectiemethoden: glasbreukdetectie / trillingsdetectie / video bewaking met motion detectie / buitendetectie / inpandige ruimtedetectie aan de aanvalszijden e.d. Maatstaf bereikbaarheid gevelelementen is de gewijzigde definitie NEN 5087 (PKVW handboek 2011 bijlage 1) voor bestaande bouw. De Haan adviseur

19 Voorbeeld van detectiemethode: video bewaking met bewegingsdetectie.
Schildetectie niveau 3 (zie definities bij E3 in document D03/385 versie januari 2012) Bij bedrijven in klasse 4 en 4* met de omschrijving attractieve goederen in magazijn waar geen C/M maatregelen worden getroffen geldt als extra eis: detectie bij eerste aanval op bereikbare vaste en beweegbare gevelelementen, gevels, vloeren, daken en scheidingsconstructies die direct toegang geven tot de opslagruimten met de attractieve goederen. Voorbeeld van detectiemethode: video bewaking met bewegingsdetectie. De Haan adviseur

20 Risicoklasse indeling woningen:
De verbeterde risicoklassenindeling (VRKI) kent: - Risicoklassenindeling woningen. - Beveiligingsmaatregelen. Definities beveiligingsmaatregelen. In de VRKI gaan we uit van de verzekerde waarde van de attractieve zaken van de inboedel. De Haan adviseur

21 Risicoklasse indeling woningen:
Voor B1 kan ook PKVW worden gelezen. Advies: bij alle risicoklassen, rookdetectie en beveiligingsverlichting De Haan adviseur

22 Risicoklasse indeling woningen:
De inbraakgevoeligheid van een woning wordt gemeten aan de hand van de waarde van de attractieve zaken van de inboedel, hieronder wordt verstaan: Audiovisuele en computerapparatuur. Lijfsieraden en contact geld of waardepapieren. Bijzondere bezittingen. Let op: De risicoklassen indeling staat los van de individuele polisvoorwaarden die voor de klant van toepassing zijn, afstemming of de genoemde attractieve zaken van de inboedel, genoemd in de risicoklasse, adviseer ik dat het beveiligingsbedrijf de klant vraagt of de waarde(n) goed zijn verzekerd in overleg met intermediair / bank / verzekeraar. De Haan adviseur

23 Risicoklasse indeling woningen:
Het beveiligingsplan bevat:  een aanduiding van het te beveiligen (deel van het) bouwwerk of terrein,  een verwijzing naar het PvE met kenmerk en datum BEVEILIGINGSPLAN In deze VRKI wordt onder een ‘beveiligingsplan’ voor een (deel van een) bouwwerk of terrein verstaan: ‘de aanduiding van de bouwkundige, elektronische en organisatorische maatregelen, die worden getroffen met het oog op inbraakbeveiliging, inbraaksignalering en diefstalbeveiliging’. Het woord ‘bouwwerk’ is een verzamelbegrip. Woningen, maar ook woongebouwen en utiliteitsgebouwen zijn voorbeelden van bouwwerken. De Haan adviseur

24 Beschrijving beveiligingsmaatregelen
O1 = Standaard organisatorische maatregelen conform handboek beveiligingstechniek. Bij gebruik van een inbraaksignaleringssysteem met aansluiting op een PAC dienen de in - en uitschakelingen te worden doorgemeld of van een (software) systeem te zijn voorzien waarbij de in - en uitschakelingen (status en tijdstip) bij een (inbraak) alarmmelding worden meegezonden. + logboek O2 = O1 + specifieke organisatorische maatregelen conform handboek beveiligingstechniek + in - uitschakeltijden (bewaken) via PAC De Haan adviseur

25 Beschrijving beveiligingsmaatregelen
Logboek: Bij oplevering van de alarminstallatie wordt aan de gebruiker een logboek overhandigd. Het logboek bevat: Een instructie voor de gebruiker welk preventief onderhoud door gebruiker zelf periodiek dient uit te voeren. Een notitieblad waarop de gebruiker gebeurtenissen omschrijft, met name de ongewenste alarmeringen met vermelding van datum en mogelijke oorzaak. Een notitieblad waarop de onderhouder (het erkende BORG bedrijf) de handelingen omschrijft bij bezoeken m.b.t. onderhoud en storingopheffing met vermelding van datum en naam van de monteur die deze werkzaamheden heeft uitgevoerd. Bij periodieke audits (inspecties op geleverd werk) door een CI is controle hierop een onderdeel. De Haan adviseur

26 Beschrijving beveiligingsmaatregelen
B0: (nieuw begrip) Het aanwezige hang- en sluitwerk waarvan niet kan worden aangetoond dat deze producten of combinaties van producten voldoen aan de BRL 3104 of niet voldoen aan weerstandsklasse 2 van de NEN "Kortom, het bestaande hang en sluitwerk handhaven én het gebouw minimaal rondom afgesloten houden" Het niveau B1 heeft de voorkeur, B0 is een uitwijk mogelijkheid. B1 / Bs: De toe te passen bouwkundige maatregelen, waarmee een inbraakvertraging wordt beoogd van 3 minuten volgens BRL (= aanpassen hang- en sluitwerk) of volgens klasse 2 NEN 5096. De Haan adviseur

27 Beschrijving beveiligingsmaatregelen
B2 / Bn: De toe te passen bouwkundige maatregelen, waarmee een inbraakvertraging wordt beoogd van 5 minuten (weerstandsklasse 3 van de NEN 5096) of rolluiken / traliewerk / inbraakwerende beglazing B3 / Bz: De toe te passen bouwkundige maatregelen, waarmee een inbraakvertraging wordt beoogd van 10 minuten (weerstandsklasse 4 van de ENV1627:2011) of toepassing van rolluiken / traliewerk / inbraakwerende beglazing. De Haan adviseur

28 Beschrijving beveiligingsmaatregelen
C/M1 Beoogde prestatie-eis is 3 minuten inbraakvertraging. koppelen verankeren verplaatsen C/M2 Beoogde prestatie-eis is 5 minuten inbraakvertraging.   kisten / kasten vitrines hekwerken C/M3 Beoogde prestatie-eis is 10 minuten inbraakvertraging. compartimenten kluizen / safe’s mistgeneratoren

29 Beschrijving beveiligingsmaatregelen Ed; componenten REQ, Grade 2*
Ed; componenten REQ, Grade 2* E1 / Es; componenten REQ, Grade 2* E2 / En; componenten REQ, Grade 2* E3 / Ez; componenten REQ, Grade 3* Algemeen; luid alarm (binnen) en optisch (zichtbaar vanaf openbare weg) en doormelding naar een PAC. REQ indeling naar Grades en de NCP lijst aanhouden. Ed + E1 + E2 = NCP klasse 2 of 3 E3 = NCP klasse 3 Lijst componenten met en REQ nummer zie: Lijst geregistreerde componenten: De Haan adviseur

30 Beschrijving beveiligingsmaatregelen Alarmtransmissie:
Alarmtransmissie: AL0 = melding naar (eigen) mobiele telefoon, geen testmelding (geen eisen). AL1 = (gekozen verbinding incl. 24 uurs restmelding) NEN-EN / NEN-EN (ATS3) AL2 = (gecontroleerde verbinding) NEN-EN / NEN-EN (ATS5) AL3 = AL2 + back-up Bij uitval AL2 dient via een ander medium (netwerk) de relevantie informatie uit het object naar de PAC worden gezonden (bijvoorbeeld via een draadloze verbinding) De Haan adviseur

31 Beschrijving beveiligingsmaatregelen
Indien gebruik wordt gemaakt van Alarm over IP: geldt: Woningen klasse 1: geen eisen Woningen klasse 2 en 3: IP internet + back-up* Woningen klasse 4: IP besloten netwerk + back-up Bedrijven klasse 1, en 2: IP internet + back-up* Bedrijven klasse 3: IP internet + back-up Bedrijven klasse 3*, 4 en 4*: IP besloten netwerk + back-up back-up mag achterwege blijven indien alle stroomverbruikende componenten die tussen alarmoverdrager en het ISRA punt zijn geplaatst en onderdeel zijn van het alarmtransmissiesysteem voorzien is van een noodstroomvoorziening die toereikend is om de alarmtransmissie mogelijk te maken. (deze uitzondering geldt niet bij overvalalarm) De Haan adviseur

32 Beschrijving beveiligingsmaatregelen
R0 Opvolging door sleutelhouder R1 opvolging door sleutelhouder en / of bewakingsdienst surveillance binnen 20 minuten R2 opvolging door particuliere bewakingsdienst dienst binnen 15 minuten R3 opvolging door bewakingsdienst binnen 15 minuten en prioriteit 1 politie middels technische alarmverificatie (opvolging binnen 15 minuten), indien niet haalbaar dan dient de vertragingstijd gelijkwaardig verhoogd te worden. De Haan adviseur

33 Beschrijving beveiligingsmaatregelen Uitzondering bij woningen:
Uitzondering bij woningen: Bij R2 mag ook worden gekozen voor R1 + technische alarmverificatie waarmee in plaats van alarmopvolging door een particuliere bewakingsdienst, alarmopvolging door een sleutelhouder samen met prioriteit 1 door de politie kan worden bereikt. De Haan adviseur

34 Beschrijving beveiligingsmaatregelen PvE
PvE Programma van eisen (PvE) op basis van bron gegevens. Voorbeeld PvE in document D januari 2012 Bij afwijking van de verplichte maatregelen in de matrix voor de beveiligingsklasse dienen te worden omschreven in de bijlage van het PvE. Bij klasse 4 en 4* accorderen alle partijen het PvE. De Haan adviseur

35 Beschrijving beveiligingsmaatregelen Het PvE bevat;
Het PvE bevat;  risicoanalyse / waarom wordt er beveiligd / benoeming attractieve goederen;  aanduiding van het niveau van de te treffen beveiligingsmaatregelen, uit te splitsen in: - O: Organisatorische maatregelen; - B: Bouwkundige maatregelen en indien van toepassing Meeneembeperkende- en Compartimentering; E: Elektronische maatregelen + Alarmering + Reactie (alarmopvolging);  versienummers van de gehanteerde referentie documenten. De Haan adviseur

36 Projectering, installatie, onderhoud en gebruik dient te voldoen aan de vigerende voorschriften
Oplevering Het samenstel van beveiligingsmaatregelen, genoemd in de tabel beveiligingsklassen, óf die daaraan gelijkwaardig zijn, vormen de basis voor de oplevering. Gelijkwaardigheid wordt door het beveiligingsbedrijf aangetoond op basis van prestatie-eis. Indien slechts een deel van deze maatregelen wordt uitgevoerd, wordt dit aangegeven in het PvE. In de risicoklassen 1, 2 en 3 worden PvE’s NIET expliciet door verzekeraars ondertekend. De Haan adviseur

37 De out-put van de RC-module geeft:
Voor beveiligingsadviseurs hebben we voor de praktische toepassing van de VRKI een RisicoClassificatie module ontwikkeld (RC-module) Met deze module kan op een eenvoudige manier het risico van een woning of bedrijf worden vastgesteld. De out-put van de RC-module geeft: De juiste risicoklasse en beveiligingsklasse. Een PvE. Een concept beveiligingsplan voor de ontwerper met de uit te voeren beveiligingsmaatregelen. Een concept beveiligingsplan voor de opdrachtgever met de uitgevoerde beveiligingsmaatregelen. De Haan adviseur

38 Voor een vereenvoudigde RisicoClassificatie module
Voor abonnees op het Handboek Beveiligingstechniek is de voor de uitgebreide RC module een Cd-rom 2012 beschikbaar. (aanvullend abonnement met korting) Niet abonnees van het Handboek Beveiligingstechniek kunnen de RC module bestellen bij Sdu Voor een vereenvoudigde RisicoClassificatie module Zie De Haan adviseur

39 Dank voor uw aandacht De Haan adviseur


Download ppt "Presentatie VRKI Versie januari 2012 De Haan adviseur."

Verwante presentaties


Ads door Google