De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TU Delft Valorisatie Agenda Linking Science and Society

Verwante presentaties


Presentatie over: "TU Delft Valorisatie Agenda Linking Science and Society"— Transcript van de presentatie:

1 TU Delft Valorisatie Agenda Linking Science and Society
kiezen: a)      in zoverre er keuzes gemaakt dienen te worden b)      geen zwart wit proces benadering over IP, maar in de spirit van het Innovatieplatform: get on with it , op basis van pragmatische best practices delen: a)      delen van de buit = economisch voordeel voor alle partijen: bedrijf, overheid, kennisinstelling b)      zorg dat er iets te delen valt: praat niet doorlopend over de huid v/d beer. Schiet er eens 1 (dwz verplaats de focus van de aandacht van een lange discussie over het proces, tot een waar we over inhoud praten c)      van coördinatie naar implementatie!

2 TU Delft Mission University key numbers Finance:
350 m€/year, 1st money stream; 150m€/year, 2nd and 3rd money stream People : students; 3000 Researchers TU Delft Mission With its unique technological infrastructure, broad knowledge base, worldwide reputation and successful alumni, TU Delft is contributing significantly to the development of responsible solutions to urgent societal problems in the Netherlands and the rest of the world “Prometheus stole fire, the symbol of knowledge, from Mount Olympus and gave it to mankind”

3 TU Delft Valorisation Agenda
“Makes the TU Delft more attractive as a preffered partner for companies and government and strengthens the innovative capabilities of the Dutch economy by making breakthrough technologies more accessible for the society and the society more accessible for scientist“ kiezen: a)      in zoverre er keuzes gemaakt dienen te worden b)      geen zwart wit proces benadering over IP, maar in de spirit van het Innovatieplatform: get on with it , op basis van pragmatische best practices delen: a)      delen van de buit = economisch voordeel voor alle partijen: bedrijf, overheid, kennisinstelling b)      zorg dat er iets te delen valt: praat niet doorlopend over de huid v/d beer. Schiet er eens 1 (dwz verplaats de focus van de aandacht van een lange discussie over het proces, tot een waar we over inhoud praten c)      van coördinatie naar implementatie!

4 Low Carbon Innovation – No choice

5 More breakthroughs required, implemented faster
Earth, empirical observation Thought, idea, theory

6 A changing Innovation world
High cost and high risk Research; smaller, more complex and multidisciplinairy Application; bigger, more complex and worldwide Changed model From linear to circular From closed to open The world is Flat The power of (regional) thematic innovation clusters Scientific breakthoughs and Entrepreneurship Passion & Talent

7 Overall competitiveness, Innovation, Entrepreneurship and Science
GCI GCI Innovation Pilar GEDI THE Switserland 1 2 7 Sweden 5 4 9 Singapore 3 15 16 USA Germany 8 Japan 6 29 10 Finland 13 22 The Nederlands Denmark Canada 11 Belgium 19 12 Innovation pillar: strong influence on competitiveness Naam, Afdeling GCI = Global Competative Index GEDI = Global Entrepreneurship & Development Index THE = Times Higher Education Index

8 …….The Netherlands, entrepreneurship in more detail
Overall position 10 Entrepreneurial attitude 7 Entrepreneurial activity 12 Entrepreneurial ambition 16 Inspiration programs Education programs Incubators Internationalisation Most business with improved products and processes not new ones Slow growth Late to go into Europe

9 Valorisation at the Delft University of Technology
Official 3rd mission in Minister Verhoeven (OC&W). Integral approach; appointment of “Portfolio Holder” in 2004, reporting to the board. Central and decentral First Valorisation Strategic plan TU Delft in 2007. Every year an operational “agenda” is agreed, with the board. Proffessors are appraised annually on Research, Education and Valorisation. Key player in National valorisation programme

10 Integral approach; central & decentral FTE’s
Entrepreneurship: Inspiration (students) Education Incubation Support fund management 1.0 Technology Screening & Scouting Patenting & Licensing 6.7 Spinout “packaging” & creation 3.0 Proposal development and partner acquisition Training, advice& support 6.0 Contract management “Management pool” Science park management 4.6 Office management and policy 2.0

11 Integral approach, best Practices Toolbox (and “Pricelist”) :
mEuro/year Entrepreneurship Centre   0.7 Incubator, Pre-seed fund, Coaching 1.5 (3-5 partners) Pre-Venture Funds (seed, proof of concept) 40 million (10% shareholding) Science Park Development (3 shareholders) SME Portal (5 partners) IP fund IP Development Holding Competence Centre Valorisation policy and strategy Liaison officer Big Companies, Liaison officer SME, subsidy experts, Training and workshops, contract managers, IP lawyers business managers to support professors in writing proposals and forming consortia Exchange employees/secondment 0.2

12 Business case : Example Incubator
Growing companies Investment KI’s: Reputation Ticket in Lottery Future research Sciencepark Ecosystem Return KI’s: €’s Facilities Knowledge Government: €’s Pre conditions Government: Employment €’s Competitive position Country Industry: €’s Experience/network Knowledge Industry: New business (spin-in/out) Sciencepark Culture change, Ecosystem Starting companies VC’s: Experience/network VC’s: Business opportunities

13 Results YES!Delft Incubator
2006 2007 2010’ 2011 Number of companies 36 46 89 Turn over (m€) 5.2 21.8 Investment (m€) (Cumulative, m€) 2.5 4.3 25.8 (54.5) Direct Jobs 88 124 471 Indirect Jobs 1100 R&D spend with TU Delft (m€) 0.63 ‘ Numbers based on 63 companies YES!Delft students: annually 4000 students involved in entreprenurial events Delft Center of Entrepreneurship : Minors (200 students), Masters (160 students) 13 13

14 BACK UP

15 TU Delft Valorisatie Agenda
Strategische samenvatting 2011 (1) TU Delft Valorisation Centre maakt de TU Delft aantrekkelijker als preferred partner voor bedrijfsleven en overheid en versterkt het innovatieve vermogen van de Nederlandse economie door technologische kennis toegankelijker te maken voor de maatschappij en de maatschappij toegankelijker voor de wetenschap. Missie en visie Kennis van de TU Delft beter in de markt zetten 15-25 TechnoStarters per jaar 450 studenten in ondernemerschap programma’s 1 M€/jaar inkomsten uit licenties en deelnemingen via holding in 2015 Preferred partnerships met bedrijven in BUILD 140 M€/j 2e & 3e geldstroom (totaal)‏, waarvan x% uit EU Tarief 75% van intergrale costen Targets Valorisatie uitbouwen als derde kerntaak van de universiteit Relaties Grote Bedrijven Inspirerend Startersbeleid en MKB DRI flagships, thematische support Proactief subsidiebeleid KSF KPI’s Vergroten aandeel 2e en 3e geldstroom-subsidies op totale budget TU Delft met name vanuit Europa. KPI’s KPI’s KPI’s TU-brede gerichte samenwerking met grote bedrijven met als doel o.m. verhogen van de 3e Geldstroom, vergroten van netwerk, ontsluiten TU faciliteiten Vergroten toegankelijkheid TU Delft voor MKB-bedrijven Stimuleren technostarter Bevorderen ondernemers-schap Aantal nieuwe technostarters Aantal doorstromende starters Licentie inkomsten Aantal Studenten, PHd’s en WPers in ondernemerschap programma’s Inkomsten 2e/3e geldstroom. % dekkingbijdrage aantal penvoerderschappen aantal strategi-sche relaties aantal raamover-eenkomsten in 3TU verband Inkomsten 3e geldstroom,Inkom- sten 4e geldstroom Key strategies 2010 1. Implementeren nieuwe YES!Delft organisatie met offciele openingYES!Delft gebouw 2. Ontwikkelen doorstroom gebouw plus financiering 3. Verankering DCE binnen TBM 4. Start nieuw EDP voor starters 5. Nieuwe high tech laboratorium- kas op Technopolis 6. Valorisatie creatieve industrie 1. Versterken DRI health door binnen halen valorisatie en onderzoeks- projecten 2. Aansluiting sport & technologie bij DRI health 3. DRI energie versterken door supportuitvoering FLOW, Eneco contract en FP 7 onderzoeks projecten, plus D-Incert en electrische mobiliteit 1. Focus beleidsbeinvloeding EU, EL&I topsectoren discussie 2. Extra inzet in support voor aantal laatste grote FP & calls 3.Training & support programma’s voor zowel EU als Agantschap nl 4. Extra inzet voor project managers pool t.b.v. support consortia- projecten 1. Hernieuwede aanpak 2. Uitbouwen van strategische relaties (kwantiteit/kwaliteit) 3. Raamovereenkomsten met TNO in 3 TU verband 4. Organisatie van een aantal gerichte bijeenkomsten met grote bedrijven zoals Unilever, Dow 5. Realiseren kenniscentrum watertechnologie 6. Uitkomsten rapport Kelly (mee helpen) realiseren

16 TU Delft Valorisatie Agenda
Strategische samenvatting 2011(2) TU Delft Valorisation Centre maakt de TU Delft aantrekkelijker als preferred partner voor bedrijfsleven en overheid en versterkt het innovatieve vermogen van de Nederlandse economie door technologische kennis toegankelijker te maken voor de maatschappij en de maatschappij toegankelijker voor de wetenschap. Missie en visie Targets Kennis van de TU Delft beter in de markt zetten 15 vermarkte octrooien per jaar 3M€ omzet postacademische opleidingen 8 bedrijven op SPH Valorisatie onderdeel R&O-cycslus en allocatiemodel Professionele organisatie: ‘Valorisation Centre’ TU Delftholding om private zaken TU te managen Valorisatie uitbouwen als derde kerntaak van de universiteit Optimale IE-exploitatie Life Long Learning Bruisende kennisregio SPH met LDE als motor Geactiveerde organisatie KSF Vermarkting van octrooien KPI’s Actievere rol van de TU Delft op het gebied van Life Long Learning, inclusief ontwikkeling PdEng KPI’s Alle medewerkers van de TU Delft zien kennisvalorisatie als derde kerntaak van de universiteit en handelen daarnaar KPI’s KPI’s Stimulerend innovatieve kennis regio voor Clean tech en Medical aantal vestigingen aantal businesscases aantal vermarkte octrooien Inkomsten uit bedrijven in de holding Delft Enterprise Financieel resultaat Key strategies 2011 1. Implementatie nieuw MJP 2011 -2015 mede op basis van het goedgekeurde valorisatievoorstel Technosprong 2. Finaliseren en implementeren nieuwe organisatie mat valorisation center in de UD en TU Delft holding 3.Zorgdragen dat EriC als protocol wordt meegenomen bij de onderzoeksvisitatie TU 4. Implementeren hay profielen voor valorisatie medewerkers 1. Participatiebeleid vaststellen en implementeren (inclusief rechten MSc studenten) Octrooiaanvragen met 17 positieve business cases 3. 5 participaties via holding met 5 licentie deals 4. Webportal TUD octrooien actief 5. 2 markt technologie strategieen afgerond op energie en medtech 1.Nieuwe Opleidingen op het gebied van safety & security 2.Bijdrage aan TU school of Public Management 3.Start accrediatie masteprogramma’s door NVAO 4.Organisatie IP awareness programma’s voor weten- schappers 5.Organisatie nw 2-jarig enterpreneurship development program met YES Delft 1.Start realisatie 2-3 projecten met prioriteit mult-tenant gebouwen 2.Soft landing programma voor kleinschalige buitenlandse bedrijven 3.Business proposities clean tech en med tech verder aanscherpen met regierol bij internationale acquisitie 4. LDE strategie en plan opstellen voor kennis&innovatie regio LDE 5. Succes maken van KIC Climate, Medical Delta en ICT KIC

17 What is in it for Me?  Better operating knowledge eco system
Knowledge institutes Strenghtened (international) reputation Preferred partner Attract talent Thematic-/regional grouping Industry Better access to knowledge network (international) Professional partner Intake and exchange competent professional staff (International) talent  Better operating knowledge eco system

18 What is in it for me?  Better operating knowledge system
Venture capitalists Professional partners More new investment opportunities Society More and clearer outcome of tax investment (better) entrance to multidisciplined knowledge networks (international) Government Netherlands: from knowledge country to knowledge economy More startups and fast growers (jobs and taxes) More attention to the solution of public issues One implementing organization  policy becomes less fragmented  Better operating knowledge system


Download ppt "TU Delft Valorisatie Agenda Linking Science and Society"

Verwante presentaties


Ads door Google