De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fiscaal vriendelijk geld uit de vennootschap halen of beleggen erin KATHO – CBA 4 december 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fiscaal vriendelijk geld uit de vennootschap halen of beleggen erin KATHO – CBA 4 december 2004."— Transcript van de presentatie:

1 Fiscaal vriendelijk geld uit de vennootschap halen of beleggen erin KATHO – CBA 4 december 2004

2 Verschelden - 4 december 2004 Geld uit een vennootschap halen Peter Verschelden Bedrijfsrevisor – Accountant Licentiaat in de Rechten, Licentiaat in Management, Gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen, Master in Accountancy, laureaat in Exportmanagement Extern medewerker Kluwer Rechtswetenschappen (Accountancy Actualiteit, Modellenboek, Ondernemingsbibliotheek, Praktijkgids voor Vennootschappen, Actuele Voorinformatie, e.a.) Verschelden Bedrijfsrevisoren, Molenkouterstraat 75, 9308 Aalst. peter.verschelden@verschelden.be www.verschelden.be

3 Verschelden - 4 december 2004 Programma (I) 1. Bestuursbezoldiging (loon) 2. Winstverdeling: toekenning van tantième 3. Winstverdeling: toekenning van dividend 4. Kapitaalvermindering 5. Kapitaalaflossing 6. Inkoop eigen aandelen

4 Verschelden - 4 december 2004 Programma (II) 7. Gratis beschikking over woning 8. Gratis gebruik electriciteit, verwarming, water 9. Gebruik van huispersoneel 10. Intresten op leningen / voorschotten 11. Bedrijfswagen 12. Groepsverzekering 13. Intern gefinancierde pensioenbelofte

5 Verschelden - 4 december 2004 Programma (III) 14. Opname rekening courant 15. Verkoop van goederen aan vennootschap 16. Forfaitaire onkostenvergoeding 17. Verhuren van woning aan vennootschap 18. Infrastructuurovereenkomst 19. Verkoop van aandelen aan holding 20. Vereffening van de venoootschap

6 Verschelden - 4 december 2004 Progamma (IV) Per techniek: - omschrijving - fiscaal regime voor vennootschap - fiscaal regime voor genieter - voordelen - nadelen - aandachtspunten

7 Verschelden - 4 december 2004 Progamma (V) Fiscaal vriendelijk beleggen in de vennootschap: - Beleggen in onroerende goederen - Beleggen in roerende waarden, andere dan aandelen - Beleggen in roerende waarden: aandelen Enkele aandachtspunten

8 Verschelden - 4 december 2004 1. Bestuursbezoldiging (loon) Omschrijving: - verschil bestuursbezoldiging – tantième - inhouding en doorstorting bedrijfsvoorheffing - bestuursbezoldiging in geld / in natura Fiscaal regime voor vennootschap: - 100 % aftrekbare beroepskost - opmaak fiches 20 Fiscaal regime voor genieter: - belastbaar beroepsinkomen - aftrek sociale bijdragen - beroepskosten

9 Verschelden - 4 december 2004 Tarieven personenbelasting AJ 05 25 % van 0,01 € tot 6.950,00 € 30 % van 6.950,01 € tot 9.890,00 € 40 % van 9.890,01 € tot 16.480,00 € 45 % van 16.480,01 € tot 30.210,00 € 50 % + 30.210 €

10 Verschelden - 4 december 2004 Tarieven vennootschapsbelasting Normaal tarief: 40,17 % wordt 33,99 % Verlaagd getrapt tarief 28,84 % van 0,01 tot 25.000 € wordt 24,98 % 37,08 % van 25.000,01 € tot 90.000 € wordt 31,93 % 42,23 % van 90.000,01 € tot 322.500 € wordt 35,54 %

11 Verschelden - 4 december 2004 1. Bestuursbezoldiging (loon) Voordelen: - geen beperking in bedrag - ideaal om laagste inkomstenschijven in PB op te vullen - verlaagd tarief vennb. (éénmiljoenregel) - groepsverzekeringspremie aftrekbaar - bijkomende intrestaftrek / kinderoppaskosten

12 Verschelden - 4 december 2004 1. Bestuursbezoldiging (loon) Nadelen: - hoge tarieven in PB - effect op sociale bijdragen wordt vaak over het hoofd gezien: +/- 21 % van loonsverhoging, doch aftrekbaar, dus effectieve kost van +/- 10,5 % - hoe hoger loon, hoe kleiner kans op studiebeurs, (ver)bouwpremie, enz. Aandachtspunten: - regelmatigheid van loon is belangrijk

13 Verschelden - 4 december 2004 2. Winstverdeling: toekenning van tantième Omschrijving: - vergelijkbaar met loon - toekenning door algemene vergadering uit te bestemmen winst van het boekjaar - enkel uit « voor uitkering vatbare sommen » Fiscaal regime voor vennootschap: - 100 % aftrekbare kost voor het boekjaar waarop de tantième wordt toegekend - fiche 20

14 Verschelden - 4 december 2004 2. Winstverdeling: toekenning van tantième Fiscaal regime voor genieter: - idem loon, maar één jaar later belastbaar Voordelen: - één jaar later belastbaar - geen intresten op laattijdige betaling bedrijfsvoorheffing - resultaat van de vennootschap oogt mooier Nadelen: - hoge tarieven in PB - effect op sociale bijdragen

15 Verschelden - 4 december 2004 2. Winstverdeling: toekenning van tantième Aandachtspunten: - niet vergeten om fiches op te maken - niet vergeten aan te geven in PB-aangifte - telt mee voor éénmiljoenregel - er zijn argumenten om te stellen dat het meetelt voor 80 % -regel (voorwaarde van regelmatigheid); voorzichtigheidshalve best geen rekening mee houden

16 Verschelden - 4 december 2004 3. Winstverdeling: toekenning van dividend Omschrijving: - beslissing AV, uit (belaste) winst boekjaar - verschil met tantième Fiscaal regime voor vennootschap: - niet aftrekbaar ! Fiscaal regime voor genieter: - bevrijdende roerende voorheffing van 25 % of 15 % (na 31/12/93, op naam) - definitief belast inkomen indien vennootschap

17 Verschelden - 4 december 2004 3. Winstverdeling: toekenning van dividend Voordelen: - globale druk lager dan loon - geen effect op sociale bijdragen - geen gemeenteopcentiemen - geen effect m.b.t. studiebeurzen, enz.

18 Verschelden - 4 december 2004 3. Winstverdeling: toekenning van dividenden Nadelen: - mogelijk verlies van verlaagd tarief - formalisme: aangifte RV - enkel mogelijk voor aandeelhouders en gelijke behandeling ! - niet geschikt als « enige » bron van inkomsten: verlies van diverse voordelen Aandachtspunten: - grens van 13 % van gestorte kapitaal !

19 Verschelden - 4 december 2004 4. Kapitaalvermindering Omschrijving: - terugbetaling van kapitaal aan de aandeelhouders Fiscaal regime voor vennootschap: - belastingvrij als het gaat om « eigen inbreng van aandeelhouders » (in geld, in natura) - belastingvrij als het gaat om belaste reserves - belast als het gaat om belastingvrije reserves

20 Verschelden - 4 december 2004 4. Kapitaalvermindering Fiscaal regime voor de genieter: - belastingvrij als het gaat om « eigen inbreng van aandeelhouders » (in geld, in natura) - belast als dividend als het gaat om geïncorporeerde reserves Voordelen: - onbelastbaarheid indien werkelijk gestort kapitaal ! - geen risico verlaagd tarief te verliezen - privé-inkomen wordt beperkt gehouden (studiebeurs, enz.)

21 Verschelden - 4 december 2004 4. Kapitaalvermindering Nadelen: - complex en duur (notariële akte) - niet altijd mogelijk (minimumkapitaal); enkel wanneer werkelijk gestort kapitaal - eenmalige operatie Aandachtspunten: - moet gebeuren « op de wijze voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen » - duidelijke vermelding in akte van notaris - uitgiftepremie: gelijkgesteld met fiscaal kapitaal - geïncorporeerde herwaarderingsmeerwaarden ! - herkwalificatie als dividenduitkering

22 Verschelden - 4 december 2004 5. Kapitaalaflossing Omschrijving: - terugbetaling van een zeker aantal door het lot aan te wijzen aandelen / vervanging door bewijzen van deelgerechtigheid - statutair kapitaal verandert niet; aangerekend op reserves en winst Fiscaal regime voor de vennootschap: idem als dividenduitkering Fiscaal regime voor de genieters: idem als dividenduitkering

23 Verschelden - 4 december 2004 6. Inkoop eigen aandelen Omschrijving: zie artikel in bijlage Fiscaal regime voor de vennootschap: - nuloperatie Fiscaal regime voor de genieter: - vrijgesteld van personenbelasting - liquidatiebonus van 10 % (nieuw !)

24 Verschelden - 4 december 2004 6. Inkoop eigen aandelen Voordelen: - Fiscaal zeer interessant Nadeel: - Fiscaal geviseerd !! - Vennootschapsrechtelijk strikt geregeld Aandachtspunten: - niet enkel fiscale motieven - voorbeeld uit rechtspraak: zie bijlage

25 Verschelden - 4 december 2004 7. Gratis beschikking over woning Omschrijving: vennootschap koopt, bouwt, huurt woning en stelt die gratis ter beschikking van haar bedrijfsleider; de vennootschap draagt alle kosten van de woning (afschrijvingen, intresten, onderhoud, enz.) en rekent VAA aan Fiscaal regime voor de vennootschap: kosten zijn 100 % aftrekbaar

26 Verschelden - 4 december 2004 7. Gratis beschikking over woning Fiscaal regime voor genieter: belast als voordeel alle aard KI 745 € : geïndex. KI x 100/60 x 2 indien gemeubeld : x 5/3den « niet lager dan huurwaarde » deze voorwaarde werd vernietigd door Raad van State

27 Verschelden - 4 december 2004 7. Gratis beschikking over woning Voordelen: berekening VAA op basis van KI kan deze techniek fiscaal zeer interessant maken ! Nadelen: onroerend goed zit in vennootschap (latere meerwaarden, enz.) Aandachtspunten: - correctie voor verplichte woongelegenheid - enkel voor ruimtes die werkelijk worden gebruikt

28 Verschelden - 4 december 2004 8. Gratis gebruik electriciteit, verwarming, water Omschrijving: vennootschap betaalt de kosten van electriciteit, verwarming en water voor haar bedrijfsleider en rekent VAA aan Fiscaal regime voor de vennootschap: kosten zijn 100 % aftrekbaar

29 Verschelden - 4 december 2004 8. Gratis gebruik electriciteit, verwarming, water Fiscaal regime voor genieter: belast als voordeel alle aard leidinggevend personeel en bedrijfsleiders: 1.180 € / 590 € voor verwarming / electriciteit andere verkrijgers: 590 € / 295 € voor verwarming / electriciteit Forfait voor water wordt verwaarloosd. Ook als werkelijke kosten kleiner zijn, geldt forfait. Persoonlijke bijdragen worden in mindering gebracht.

30 Verschelden - 4 december 2004 8. Gratis gebruik electriciteit, verwarming, water Voordelen: berekening VAA op forfaitaire basis kan deze techniek fiscaal zeer interessant maken ! Nadelen: niet intressant als werkelijke kosten lager zijn dan forfait

31 Verschelden - 4 december 2004 9. Gebruik van huispersoneel Omschrijving: vennootschap betaalt de volledige loonkost en andere kosten voor de service van dienstboden, hoveniers, chauffeurs, poetspersoneel, enz. Fiscaal regime voor de vennootschap: kosten zijn 100 % aftrekbaar

32 Verschelden - 4 december 2004 9. Gebruik van huispersoneel Fiscaal regime voor genieter: belast als voordeel alle aard 5.950 € per jaar per voltijdse betrekking Persoonlijke bijdragen worden in mindering gebracht Voordeel: berekening VAA op forfaitaire basis kan deze techniek fiscaal zeer interessant maken !

33 Verschelden - 4 december 2004 10. Intresten op leningen / voorschotten Omschrijving: - lening van aandeelhouder-natuurlijke persoon of bestuurder (natuurlijke persoon of vennootschap) aan vennootschap - wordt vergoed met (royale) intrest - voorschot = elke al dan niet door effecten vertegenwoordigde geldlening - ook wanneer gegeven door echtgenoot of kinderen

34 Verschelden - 4 december 2004 10. Intresten op leningen / voorschotten Fiscaal regime voor de vennootschap: - 100 % aftrekbare beroepskost, behalve: - bij overdreven intrest én - wanneer totaal bedrag van de voorschotten hoger is dan de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het gestort kapitaal op het einde van het belastbaar tijdperk.

35 Verschelden - 4 december 2004 10. Intresten op leningen / voorschotten Fiscaal regime voor genieter: - 15 % bevrijdende roerende voorheffing - behalve bij overdreven intrest en hoger dan kapitaal + reserves: dan gelijkgesteld met dividenduitkering Voordeel: fiscaal zeer interessant: hogere rente mogelijk dan op spaarboekje

36 Verschelden - 4 december 2004 10. Intresten op leningen / voorschotten Nadeel: beperkt qua bedrag Aandachtspunten: - bepaling van de intrestvoet - 7,4 % (AJ 2004) mogelijk ? - splitsing tussen lening en R/C - contract nodig ? - datum van betaalbaarstelling en aangifte RV - opletten wanneer voldoende liquide middelen

37 Verschelden - 4 december 2004 11. Bedrijfswagen Omschrijving: vennootschap betaalt alle kosten van personenwagen en rekent VAA aan Fiscaal regime voor de vennootschap: kosten zijn 75 % / 100 % aftrekbaar

38 Verschelden - 4 december 2004 11. Bedrijfswagen Fiscaal regime voor genieter: - VAA via loon of boeking op R/C - 5000 km of 7500 km - forfaitair op basis van fiscale PK - deels aftrekbaar als beroepskost - solidariteitsbijdrage RSZ – zal veranderen ! Voordeel: - meestal zeer voordelig omdat werkelijke kosten veel hoger zijn dan aangerekend VAA - zeer voordelig bij grote afstand tussen woon en werk

39 Verschelden - 4 december 2004 11. Bedrijfswagen Nadeel: - geen forfaitaire onkostenvergoeding mogelijk - niet interessant indien weinig gebruik wordt gemaakt van bedrijfswagen Aandachtspunten: - BTW-herziening einde jaar (keuze tussen loon en aanrekening via L/R) - opname op fiche 20

40 Verschelden - 4 december 2004 12. Groepsverzekering Omschrijving: - verschil met bedrijfsleidersverzekering - « groep » Fiscaal regime voor de vennootschap: 100 % aftrekbaar, als voldaan is aan de 80 % regel Fiscaal regime voor de genieter: - bijzonder taxatieregime: 10 % / 16,5 % - « normaal » regime: 33 % / progressief belast met vermindering voor vervangingsinkomsten

41 Verschelden - 4 december 2004 12. Groepsverzekering Fiscaal regime voor de genieter: 10 / 16,5 % indien: - bij het overlijden van de verzekerde; - bij het normaal verstrijken van het contract of gedurende één van de vijf jaar vóór het normaal verstrijken van het contract; - naar aanleiding van de pensionering of brugpensionering van de verzekerde - op de normale leeftijd waarop de verkrijger zijn beroepswerkzaamheid volledig en definitief stopzet (voetballers)

42 Verschelden - 4 december 2004 12. Groepsverzekering Voordelen: - fiscaal gunstig: aftrekbaar aan tarieven vennb en aan lagere tarieven belastbaar bij uitkering - appeltje voor de dorst - bruikbaar als waarborg bij verwerving OG Nadelen: - fondsen geblokkeerd tot pensioen - liquiditeiten nodig om premies te storten Aandachtspunten: - back-service ! Wordt dit afgeschaft ?

43 Verschelden - 4 december 2004 13. Intern gefinancierde pensioenbelofte Omschrijving: - verschil met groepsverzekering - voorwaarden Fiscaal regime voor de vennootschap: idem groepsverzekering Fiscaal regime voor de genieter: idem groepsverzekering

44 Verschelden - 4 december 2004 13. Intern gefinancierde pensioenbelofte Voordelen: - fiscaal - geen liquiditeiten nodig - creatie van lopende rekening Nadelen: - geen zekerheid voor begunstigde - liquiditeiten nodig op het einde van de rit - fiscale onwennigheid bij Administratie Aandachtspunten: - voorzichtig met contract ! - alle formaliteiten stipt naleven !

45 Verschelden - 4 december 2004 14. Opname rekening courant Omschrijving: = lening van de vennootschap Fiscaal regime voor de vennootschap: - het is geen (aftrekbare) kost - er wordt een vordering gecreërd - er moet debetintrest worden aangerekend Fiscaal regime voor de genieter: - het is geen belastbaar inkomen - er is belasting op debetrente / verhoging RC als gevolg van debetrente

46 Verschelden - 4 december 2004 14. Opname rekening courant Voordelen: - beperkte belasting privé – enkel op VAA - geen bijzondere formaliteiten - inkomen beperkt (studiebeurzen, enz.) - geen effect op sociale bijdragen - terugbetaling op te lossen met « vereffening » Nadelen: - lening moet ooit eens terugbetaald worden - ongezonde en gevaarlijke situatie (faling !) - ontsiering van de balans - verlies aftrekmogelijkheden in PB Aandachtspunten: sneeuwbaleffect

47 Verschelden - 4 december 2004 15. Verkoop van goederen aan vennootschap Omschrijving: - koop / verkoop Fiscaal regime bij de vennootschap: - indien investering: afschrijfbaar - geen recuperatie van BTW - geen investeringsaftrek (tweedehands) Fiscaal regime bij genieter: - in principe niet belastbaar (normaal beheer van privé-vermogen)

48 Verschelden - 4 december 2004 15. Verkoop van goederen aan vennootschap Voordelen: - (principiële) onbelastbaarheid van de ontvangen verkoopprijs en afschrijving in vennootschap - geen effect op sociale bijdragen - beperkt formalisme (enkel verkoopnota) Nadelen: - geen investeringsaftrek - vennootschap betaalt onrechtstreeks BTW - éénmalig of beperkte toepassing Aandachtspunten: - niet te vaak of BTW-plicht / beroepsmatig - quasi-inbreng

49 Verschelden - 4 december 2004 16. Forfaitaire onkostenvergoeding Omschrijving: terugbetaling van voorgeschoten kosten « eigen aan de werkgever » Fiscaal regime bij de vennootschap: - volledig aftrekbare beroepskost (75 % bij autokosten of 50 % / 62,5% bij representatiekosten) Fiscaal regime bij de genieter: - niet belastbaar

50 Verschelden - 4 december 2004 16. Forfaitaire onkostenvergoeding Voordelen: - fiscaal: aftrekbaar en toch niet belastbaar - geen effect op sociale bijdragen - forfaitair / dus geen bewijsstukken bijhouden Nadelen: - fiscale doorn in het oog: niet overdrijven - komt niet in aanmerking voor éénmiljoenregeling / 80%-regel Aandachtspunten: opnemen op fiches !

51 Verschelden - 4 december 2004 16. Forfaitaire onkostenvergoeding Hoeveel ? Besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 (BS 27-11-2003): inspecteurs gedetacheerd van de FOD Financiën naar het Vlaamse Gewest krijgen een forfaitaire maandelijkse onkostenvergoeding van 210 € per maand.

52 Verschelden - 4 december 2004 17. Verhuren van woning aan vennootschap Omschrijving: (gedeelte van) privé-woning verhuren aan vennootschap Fiscaal regime bij de vennootschap: 100 % aftrekbare beroepskost Fiscaal regime bij de genieter: belastbaar als onroerend inkomen herkwalificatie tot beroepsinkomen mogelijk

53 Verschelden - 4 december 2004 17. Verhuren van woning aan vennootschap Voordelen: - geen effect op sociale bijdragen - O.I. kan worden weggewerkt met intresten - herkwalificatie enkel voor bedrijfsleider Nadelen: - beperkt, anders herkwalificatie - aj 2004: ongeïndexeerd KI x 5,65 Aandachtpunten: - procedure artikel 523 W. Venn. - opname op fiche 20

54 Verschelden - 4 december 2004 18. Infrastructuurovereenkomst Omschrijving: forfaitaire vergoeding voor infrastructuurkosten (electriciteit, verwarming, water, onderhoud,...) Fiscaal regime voor de vennootschap: 100 % aftrekbare beroepskost Fiscaal regime voor de genieter: niet belastbaar

55 Verschelden - 4 december 2004 18. Infrastructuurovereenkomst Voordelen: - fiscaal regime: aftrekbaar en niet belastbaar - geen effect op sociale bijdragen Nadelen: - beperkt qua bedrag Aandachtspunten: - niet overdrijven - overeenkomst maken / art. 523 W. Venn.

56 Verschelden - 4 december 2004 19. Verkoop van aandelen aan holding Omschrijving: bijzondere toepassing van « verkoop aan vennootschap » Fiscaal regime voor de vennootschap: geen aftrekbare kost / geen afschrijving Fiscaal regime voor de genieter: niet belastbaar want normaal beheer ? Interne meerwaarden fiscaal ter discussie !!!

57 Verschelden - 4 december 2004 19. Verkoop van aandelen aan vennootschap Voordelen: - fiscaal interessant: creatie van R/C - geen effect op sociale bijdrage Nadelen: - aandelen niet aftrekbaar / afschrijfbaar - verlies verlaagd tarief - formalisme - eenmalig Aandachtspunten: vennootschapsrechtelijke procedures volgen (inbreng in natura, quasi-inbreng, belangenconflict)

58 Verschelden - 4 december 2004 19. Verkoop van aandelen aan vennootschap Accountancy & fiscaliteit nr 38 van 4 november 2004 Zes recente uitspraken (vonnissen) sedert 17 april 2003 Drie in het voordeel van de belastingplichtige Drie in het voordeel van de fiscus Conclusie: onzekerheid troef!

59 Verschelden - 4 december 2004 20. Vereffening van de vennootschap Omschrijving: reserves uitkeren aan aandeelhouders Fiscaal regime voor de vennootschap: in principe geen vennootschapsbelasting (tenzij bij vereffening meerwaarden worden gerealiseerd of als er vrijgestelde reserves zijn) Fiscaal regime voor de genieter: - DBI - of 10 % liquidatiebelasting

60 Verschelden - 4 december 2004 20. Vereffening van de vennootschap Voordelen: - globaal lagere taxatie dan loon Nadelen: - procedure van vereffening kost geld - men kan dit niet te pas en te onpas gebruiken Aandachtspunten: - vennootschapsrechtelijk strikt procedure volgen - fiscaal niet overdrijven

61 Verschelden - 4 december 2004 Besluit Dé beste manier om geld uit de vennootschap halen bestaat niet Niet alle manieren zijn op elk moment mogelijk De éne manier is fiscaal veiliger dan de andere Shoppen met (fiscaal) verstand !!! « Salami-politiek » toepassen

62 Verschelden - 4 december 2004 Beleggen in de vennootschap: onroerende goederen Voordelen: - afschrijvingen op OG - afschrijvingen op bijkomende kosten - waardevermindering op terreinen - intresten volledig aftrekbaar - kosten van de eigenaar volledig aftrekbaar Nadelen: - meerwaarde bij vervreemding - OG moeilijk uit vennootschap te halen

63 Verschelden - 4 december 2004 Beleggen in de vennootschap: roerende waarden andere dan aandelen Betreft: spaarrekening, termijnrekening, deposito’s Voordeel: - eenvoud Nadeel: - intresten werden belast aan normaal tarief

64 Dank voor uw aandacht !

65 Verschelden - 4 december 2004 Beleggen in de vennootschap: aandelen (geldbeleggingen) Zie artikel Gevaar: verlies van het verlaagd tarief Waardevermindering of minderwaarde op aandelen: niet aftrekbaar Meerwaarden in de regel niet belastbaar. Inkomsten uit aandelen : wél belastbaar. DBI niet (meer) van toepassing!


Download ppt "Fiscaal vriendelijk geld uit de vennootschap halen of beleggen erin KATHO – CBA 4 december 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google