De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken aan een gezondheidsbeleid op school Basisscholen – 23 maart 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken aan een gezondheidsbeleid op school Basisscholen – 23 maart 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Werken aan een gezondheidsbeleid op school Basisscholen – 23 maart 2011

2 Agenda  12u – 12u30: Onthaal met broodjes  12u30 – 12u45:  Logoweetjes  12u45 – 13u15:  Alcohol en drugpreventie – De Meander: Inge Truyens  13u15 – 13u30:  Praktijkvoorbeeld ‘Fit in je hoofd’ – GBS Heultje  13u30 – 13u50:  De dienst preventie en welzijn van de voorzorg Antwerpen trekt met Mut de Muis naar scholen – Suzy Schorrewegen  13u50-14u: pauze  14u – 15u30:  Voedselveiligheid in het onderwijs – FAVV: Koen De Roover

3 Indicatorenbevraging

4 Gezondheidsbeleid in scholen: van tijdelijk project naar vaste waarde Rapport door Olaf Moens, Vigez

5 Gemiddelde totaalscores 2003 – Basisonderwijs: -Tabakspreventiebeleid - Voedingsbeleid (+23 %) (+17 %) Secundair onderwijs: -Tabakspreventiebeleid - Voedingsbeleid (+13 %) (+17 %) 44 47

6 Gemiddelde totaalscores 2006 – Basisonderwijs: - Tabakspreventiebeleid - Voedingsbeleid - Bewegingsbeleid (+50 %) (+23 %) (+37 %) (samenwerking Logo Ja / Neen) 47.5/ / /58.3 Secundair onderwijs: - Tabakspreventiebeleid - Voedingsbeleid - Bewegingsbeleid (+33 %) (+25 %) (+33 %) (samenwerking Logo Ja / Neen) 64.6/ / /55.0

7 Basisonderwijs: componentscores Tabaks- preventie VoedingBeweging (evolutie: n.v.t.) Educatie3,36,76,8 Reglementering7,7 6,1 Interventies/ aanbod 1,44,65,3 Participatie2,46,15,7 Netwerking1,77,16,3

8 Niet elke school is gelijk: schoolkenmerken Invloed:  Onderwijsniveau: +  Onderwijstype: ±  Schoolgrootte: ± Geen invloed:  Onderwijsvorm (SO): -  Ligging: -  Doelgroepleerlingen: >2006->2009 invloed neemt af

9 Resultaten op vraagniveau Voedings- en drankenaanbod  Warme schoolmaaltijden: evenwichtige samenstelling, aandachtspunt: voldoende groenten?  Dranken- en tussendoortjesaanbod: na BaO (2006), nu ook SO sterk bewust van verantwoordelijkheid  Kwaliteitsvol aanbod realiseren door beperken (BaO) en verbreden + beperken (SO)

10 Resultaten op vraagniveau Partners voor de school  CLB als eerste partner? Diversificatie van partners ten voordele van externe partners (Logo, SVS gemeenten, preventiewerkers)  Samenwerking: kwaliteitsvol(ler) en duurzamer Voor leerlingen én personeel?  Blijvend aandachtspunt: te weinig aandacht voor gezondheid in personeelsbeleid van scholen

11 Aanbevelingen  Verdere structurele integratie van gezondheidseducatie in dagelijkse klas- en schoolwerking (vnl. SO)  Onderzoek naar schoolmaaltijden  Verder consolideren van evenwichtig dranken – en tussendoortjesaanbod (vnl. SO)

12 Aanbevelingen  Kwaliteitsvolle bewegingsinfrastructuur en –faciliteiten voldoende beschikbaar voor álle scholen (vnl. BaO)  Aandacht voor gezondheid in het personeelsbeleid van scholen  Verder verankeren van gezondheidsbeleid in het schoolbeleid

13 Tutti Frutti

14 Tutti Frutti Europese schoolfruitactie Tutti Frutti – Fruit op school is een initiatief van: met steun van:

15 Inleiding  Ontstaan van het project  Huidige partners  VIGeZ: algemene coördinatie  Logo’s: lokale coördinatie  Vlaamse overheid:  Landbouw & Visserij  Welzijn, Volksgezondheid & Gezin  Onderwijs & Vorming  VLAM & groente- en fruitsector: campagne All Day Long  BallonMedia: uitgeverij Jommeke  Afspraken met:  Handelaars: ± 230 lokale en nationale distributeurs  Mutualiteiten: terugbetaling ouderbijdragen

16 Principes & Methode  Vaste fruitdag per week  In groep opgegeten  Gekoppeld aan educatieve activiteit   Vaste fruitdag = aanknopingspunt voor  bredere werking rond gezonde voeding op school

17 2 manieren  Fruitabonnement:  Contract met fruithandelaar  Elke week 1 stuk fruit  Mogelijkheid tot subsidieaanvraag  Fruit-in-de-boekentas:  Afspraak met de ouders  Op vaste dag(en) enkel fruit als tussendoortje

18 Een voorbeeld voor Europa Europese schoolfruitactie in Vlaanderen bouwt verder op Tutti Frutti:  korting van € 4 per leerling uit BaO  subsidieaanvraag via Agentschap Landbouw  minimum € 2 eigen bijdrage  minimum 30 weken deelname

19 Hoe subsidies bekomen?  Contract afsluiten met handelaar  Zie modelcontract  Erkenningsaanvraag indienen  Steun aanvragen via e-loket Landbouw en Visserij -  Driemaandelijks

20 Deelnemende scholen Vlaanderen telt ongeveer 2500 basisscholen en ongeveer 1050 secundaire scholen. SchooljaarBasisonderwijsSecundair onderwijs 2004 – – – totaal totaal Start subsidies 2009 – gesubsidieerd andere = – gesubsidieerd andere =

21 Ondersteunende materialen  Website Tutti Frutti  Lijst met educatieve materialen  Actuele info en achtergrondinfo  Promotiemateriaal:  Affiches  Wedstrijdkalenders  Raamsticker

22 Jaaroverzicht

23 Evaluatie  Algemene tevredenheid is zeer groot:  Promotiemateriaal  Kwaliteit van het fruit  88% geeft het project een score van 8 – 10 op 10

24 Verbeterpunten uit evaluatie  Communicatie naar scholen vanuit verschillende partners is verwarrend  Betrokkenheid ouders kan beter, vooral bij lagere SES  Betrokkenheid/deelname leerkrachten verhogen  Administratieve procedures: zo eenvoudig mogelijk, duidelijke info over procedures is wenselijk  Meer variatie in het fruitaanbod

25 Geplande acties tot verbetering  Bredere bekendmaking bij scholen en leerkrachten  Educatief pakket  Voorbeeldfunctie benadrukken  Directe uitwisseling via bv. forum  Afstemmen van de verschillende communicatiekanalen en – momenten  Uitwerken van een draaiboek/stappenplan

26  Communicatie naar ouders  Door de school zelf  Door de projectpartners  Website: dynamischer maken  Aanpassing lay-out  Inhoud herstructureren  Goede voorbeelden/FAQ toevoegen  Wedstrijd:  Vernieuwing concept?  Vernieuwing prijsuitreiking Geplande acties tot verbetering

27  Registratie gegevens van 28 maart tot en met 6 mei!  Prijzen  Kempen  10 klassen ontvangen voor elke leerling een fruitdoosje met TF logo en een diploma  Hoofdprijs  1 klas per provincie: uitstap Wedstrijd

28

29

30 24u niet roken

31

32 Doel Niet STOPPEN met roken! Wel 24 uur NIET roken op 31 mei 2011 (wereld-anti- tabaksdag) Stopintentie en eigen effectiviteit vergroten Als leerkracht het goede voorbeeld geven aan de leerlingen

33 Doelgroep Actiegebied o Heel Vlaanderen Actiegroep o Alle rokers in Vlaanderen o Door combinatie massamedia en lokale initiatieven o Andere aanpak: DOEN i.p.v. overtuigen

34 Achtergrond Positieve resultaten in Nederland en België o Pilootstudie Limburg en stad Antwerpen o Deelnemersprofiel gespreid over alle lagen van de bevolking o Positieve ervaring en verhoogde motivatie De interventie (24 uur niet roken + feedback op maat) heeft een positief effect op: o De attitude ten aanzien van stoppen met roken o De eigen effectiviteit o De stopintentie

35 Actie  In school bekendmaken aan leerkrachten en ouders o Poster in leraarskamer o Flyer in de bakjes van de leerkracht o Via communicatie naar ouders  Actiedag: 31 Mei 2011  2 inschrijvingsmogelijkheden o Inschrijven via website o Inschrijven en telefonisch advies via Tabak Stop Lijn (0800/ )

36 Actie  Ondersteuning via SMS  Feedback op maat (via mail of SMS)  Beloning o Elke deelnemer krijgt ‘Het Nieuwsblad’ o Eén deelnemer per regio maakt kans op een fiets

37 Vervolgactie  Bekendmaking terugbetaling rookstopbegeleiding bij huisarts of erkende tabakoloog o Promotiemateriaal ‘In iedere roker zit een stopper’ en of  Bekendmaking Tabak Stop o De Tabak Stop Lijn is een gratis telefoonlijn (0800/111 00) waar tabakologen een antwoord geven op al uw vragen over roken, gewenning en hulp bij het stoppen. o Wordt u liever online begeleid? Dan kan u terecht voor advies op maat via de website

38 Bestellen  Promotiemateriaal 24u niet roken of ‘In iedere roker zit een stopper’ bestellen bij: of 014/  Ook voor interesse in de brochure ‘Kinderen Kopiëren’ -> brochure voor de ouders

39 Nieuwe datum

40 Nieuwe datum  Woensdag 5 oktober 2011  12u30 – 15u  Ontmoetingscentrum – Turnhout

41 Contact Logo Kempen – setting onderwijs  An De Busser – setting onderwijs  Adres: Stationsstraat 80 – 82, 2300 Turnhout  Telefoon:  Fax:  Mail:  Website:


Download ppt "Werken aan een gezondheidsbeleid op school Basisscholen – 23 maart 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google