De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

03-04-2005Herm Verbeek1 Open Innovation Enterprise Don’t waste (y)our knowledge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "03-04-2005Herm Verbeek1 Open Innovation Enterprise Don’t waste (y)our knowledge."— Transcript van de presentatie:

1 Herm Verbeek1 Open Innovation Enterprise Don’t waste (y)our knowledge

2 Herm Verbeek2 De essentie een initiatief waarbij tijdelijk contract-loze of project-loze kenniswerkers ingezet worden om nog niet financierbare projectideeën verder te ontwikkelen tot kansrijke concepten, business cases of start ups waarbij de kenniswerkers aandelen verwerven in het uiteindelijke resultaat

3 Herm Verbeek3 De aanleiding Kennisoverschot: –Niet ingezette kenniswerkers Resource tekort: –Gebrek aan pre-seed risicofinanciering voor interessante maar onrijpe ideeën Ideeën overschot: –Veel potentieel interessante ideeën op basis van bijv. nieuwe technologie toepassingen Groeiwensen: –Behoefte aan nieuwe bedrijvigheid en ondernemerschap

4 Herm Verbeek4 De basisgedachte Koppel 2 reservoirs aan elkaar: Kennisoverschot Ideeënoverschot i.c.m. resource tekort “Open innovation” “Open source product development”

5 Herm Verbeek5 Het resultaat Behoud van kenniswerkers voor de regio Gemotiveerde, actieve kenniswerkers waarvan de employability toeneemt Nieuwe bedrijvigheid Nieuwe business modellen voor cooperatieve ontwikkeling

6 Herm Verbeek6 De kans De initiatieven ‘Yacht Competence Center’ en ‘BrainChain’ resulteren in een samenhangende resourcepool van reeds (gedeeltelijk) betaalde kenniswerkers met voldoende omvang om effectief de gewenste koppeling tot stand te brengen.

7 Herm Verbeek7 De vorm Separate juridische entiteit die –resources ‘inkoopt’ van bestaande resourcepools tegen 0-tarief –resources ‘toelaat’ uit de CWI-pool (optie) –projecten uitvoert in eigen beheer –projectresultaten verkoopt –aandelen en IPR beheert –Uitkeringen op basis van aandelen uitgeeft Resourcepools zijn aandeelhouders in de OIE b.v.

8 Herm Verbeek8 Resourcepool /ideaalplaatje: alleen ‘connecten’ is voldoende Participerende Bedrijven, Kennisinstellingen, Onderwijs Vrije arbeidsmarkt Vrije markt Frictie-Leegloop Gealloceerde resources Brainpool Brainpit X Gefinancierde projecten Resource pool connect

9 Herm Verbeek9 Resourcepools /bij conjunctuurschommelingen: beschikbare uren ondernemend investeren Participerende Bedrijven, Kennisinstellingen, Onderwijs Vrije arbeidsmarkt Vrije markt Frictie-Leegloop Gealloceerde resources Brainpool Brainpit X Gefinancierde projecten Conjuncturele Leegloop Niet- gefinan- cierde projecten Resource pool connect OIE

10 Herm Verbeek10 Open Innovation Enterprise: categorieën projecten Frictie-Leegloop Brainpool Brainpit Conjuncturele Leegloop Niet- gefinan- cierde projecten OIE Incubator 3+, Innovationlab, Philips Technology Incubator, etc. Participatie in incubator-projecten in vorm van ureninvestering (  aandelen) Initieren ‘fertilizer’ projecten (pre- incubator fase) voor eigen risico (  aandelen) Risicodragende (evt. no cure-no pay) projecten voor participerende bedrijven (  uitgestelde betaling) Afnemend risico Externe Instroom Uit CWI pool (+WW)

11 Herm Verbeek11 OIE proces input outputbronnenactiviteit verdeling opbrengst project ideeen zonder financiering Manuren (reeds betaald) aansturing support & faciliteiten participanten, markt, kennisinst. Resourcepools CWI-pool OIE b.v. OIE b.v., participanten Uitvoering projecten Projectresultaat = (onzekere) opbrengst in EUR Projectresultaat = reële aandelen in bestaande incubator-bv Projectresultaat = potentiële aandelen in incubator-bv i.o. project Selectie + bepaling inputwaarden bepaling verdeling virtuele aandelen bepaling waarde virtuele aandelen

12 Herm Verbeek12 verdeling virtuele aandelen per project (a.d.h.v. voorbeeld) Van Dijk ,9 medewerkeruren (hr) weegfactor specialisme (-) gewogen Uren (hr) weegfactor salarisschaal (-) virtueel vandeel (%) Klaassen ,0 De Vries ,7 Pietersen ,1 Janssen , ,0 + 40% 10% 50% Projectinbrenger OIE b.v.

13 Herm Verbeek13 Rekenvoorbeeld over alle projecten input outputbronnenactiviteit verdeling opbrengst 70% k 10% 430 k Participanten etc. Resourcepool1 Resourcepool2 (+CWI-pool) OIE b.v. Uitvoering Projecten k Projectresultaat = k x 50% =1.000 k Projectresultaat = reële aandelen t.w.v k x 40% =600 k Projectresultaat = potentiële aandelen twv 800 k x 30% =240 k Aannames: Resourcepools = 300 FTE, CWI-pool = 0 FTE Bruto leegloop = 15%, Netto leegloop = 10%  30FTE ≈ kEUR 10% 430 k k + 40% 10% 50% 920 k 184 k 736 k


Download ppt "03-04-2005Herm Verbeek1 Open Innovation Enterprise Don’t waste (y)our knowledge."

Verwante presentaties


Ads door Google