De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Tenderproces voor inleen van extern personeel” Het kan veel beter! Maarssen, 14 december 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Tenderproces voor inleen van extern personeel” Het kan veel beter! Maarssen, 14 december 2007."— Transcript van de presentatie:

1 “Tenderproces voor inleen van extern personeel” Het kan veel beter! Maarssen, 14 december 2007

2 zaterdag 12 juli 2014 14 december 07 Agenda  Het inleenproces  Praktijk  Problemen  Oplossing  Het tenderproces  Praktijk  Problemen  Oplossing  Conclusies

3 zaterdag 12 juli 2014 14 december 07 Agenda  Het inleenproces  Praktijk  Problemen  Oplossing  Het tenderproces  Praktijk  Problemen  Oplossing  Conclusies

4 zaterdag 12 juli 2014 14 december 07  Definitie: Inhuren of Inlenen ?  Extern personeel: consultants, interim managers, uitzendkrachten, personeel van schoonmaakbedrijven, cateraars etc. Het inleenproces - introductie

5 zaterdag 12 juli 2014 14 december 07 Case 1 – groot internationaal bedrijf Feiten  30% van de spend (NPR)  Gestructureerd inleenproces ontbreekt  Proceseigenaar onbekend  Veel interne gebruikers, leveranciers en ‘leverancierscontracten’  Geen contractbeheer (persoonsregistratie)  Geen aandacht inleenrisico’s  Ordersysteem wordt niet gebruikt  Onduidelijke rol van inkoop Gevolgen  Overzicht en inzicht ontbreken  Kostenverhogend  Claim belastingdienst voor achterstallige premies Het inleenproces: de praktijk

6 zaterdag 12 juli 2014 14 december 07  Weinig draagvlak voor centraal geleid proces  m.u.v. uitzendbureau’s  Geen overzicht van financiële verplichtingen  Onduidelijk welke afspraken gelden  ‘Maverick buying’  Niet efficiënt – tijdrovend proces  Gebrek aan structuur-duidelijkheid-contracten => kostenverhogend  Inleenrisico’s Het inleenproces: potentiële problemen

7 zaterdag 12 juli 2014 14 december 07 Specifiek probleem: inleenrisico’s  Onvolledige contractadministratie  Arbeidsverhouding opdrachtgever en opdrachtnemer  Controle dienstbetrekking met VAR-verklaring (Verklaring arbeidsrelatie)  Inlenersaansprakelijkheid, afdracht van:  Premies werknemersverzekeringen  Loonbelasting en premies volksverzekeringen  Omzetbelasting  Flexwet, die regelt (bij tijdelijke arbeidsovereenkomst)  Duur arbeids/projectovereenkomst  Aantal verlengingen Conclusie: Regelgeving overheid is een belangrijk aandachtspunt in het inleenproces

8 zaterdag 12 juli 2014 14 december 07 Het inleenproces: een gestructureerde aanpak Inleenproces Fase 2 Centrale inleen desk Ideale situatie  Integratie van het inleenproces rechtvaardigt een centrale inleen desk met technologische oplossingen Gebruikers Gegradeerde Suppliership Fase 0 Gebruikers Leveranciers- bestand  Veel gebruikers  V eel leveranciers  M inimale controle en coördinatie van vraag en aanbod  Onderhandeling per persoon Prioriteiten  Introductie inleenproces  C ontracteren van voorkeursleveranciers en intermediairs  C ontrole/coördinatie vraag/aanbod Inleenproces Fase 1 Contract en Gebruikers Preferred Suppliers

9 zaterdag 12 juli 2014 14 december 07 Het inleenproces: het creëren van draagvlak  Multi disciplinaire teams (toewijzing proces eigenaar)  Support van MT

10 zaterdag 12 juli 2014 14 december 07 Het inleenproces: het creëren van draagvlak  Rol Inkoop  Faciliterend bij o.a.: werkbaar inleenproces template overeenkomsten SLA functieprofielen het gebruikmaken van de gesloten overeenkomsten voorkomen maverick buying  Verantwoordelijk voor: het tenderproces, de onderhandeling en de contractering leveranciers en contract management

11 zaterdag 12 juli 2014 14 december 07 Inleenproces: Contractbeheer  Specifieke aandacht hierbij voor de registratie van: Algemeen – persoonsgegevens (5 jaar bewaarplicht) naw gegevens sofi nummer inleenduur Zelfstandigen –VAR verklaring –KvK nummer

12 zaterdag 12 juli 2014 14 december 07 Inleenproces: Overeenkomsten  Standaard inleen overeenkomst  Geen arbeidsovereenkomst/gezagsverhouding  Wijze van betalen: accountantsverklaring, g-rekening, rechtstreekse afdracht  Geheimhouding  Relatie/concurrentiebeding  Intellectueel eigendom  Overeenkomst van opdracht  Zelfstandigen (VAR verklaring)  Selecteren intermediair: vermijding inleenrisico’s zelfstandigen

13 zaterdag 12 juli 2014 14 december 07 Agenda  Introductie  Het inleenproces  Praktijk  Problemen  Oplossing  Het tenderproces  Praktijk  Problemen  Oplossing  Conclusies

14 zaterdag 12 juli 2014 14 december 07 Case 2 – middelgroot nationaal bedrijf Feiten  Geen inleenproces  Eenzijdige doelstelling: focus op prijs  Andere selectiecriteria werden nauwelijks gehanteerd  Inefficiënt selectieproces door hoeveelheid vragen  Geen standaard overeenkomsten Gevolgen  Geen optimaal tenderproces door ontbreken inleenproces  Focus op prijs ondermijnt de kwaliteit  Suboptimaal resultaat Het tenderproces: de praktijk

15 zaterdag 12 juli 2014 14 december 07 Tenderproces: potentiële problemen Suboptimaal tenderproces door het ontbreken van een duidelijk inleenproces Selectiecriteria  Onduidelijk  Te vaak alleen gericht op tarief/marge  Preferred suppliers geven geen garantie tot goede leverbetrouwbaarheid  Scherpe tarieven geven geen garantie tot levering  Lage marges geven geen garantie tot scherpe tarieven (doorleen) Vraagstelling  Vragen niet afgestemd op selectiecriteria  Doel van de vraagstelling onduidelijk of niet relevant  Kwantiteit staat niet garant voor kwaliteit

16 zaterdag 12 juli 2014 14 december 07 Tenderproces: aandachtspunten voor verbetering  Onderscheid bureau’s en intermediairs  Voeg standaard overeenkomst en SLA toe  Voeg inleen proces toe  Gegradeerde suppliership:  Preferred supplier niveau 1, 2 en 3  Stem de vragen af op:  Knock-out criteria  Selectie criteria  Vraag naar referenties (en kwalitatieve meetresultaten)

17 zaterdag 12 juli 2014 14 december 07 Tenderproces: Selectiecriteria Prijs:  Tarief per functieprofiel  Basis tarief met een mark up, afhankelijk van marksituatie  Administratiekosten  Reiskosten  Reisuren Kwaliteit:  % aanvragen waarop voorgesteld/ aanvragen  % aanvragen met interview/ aanvragen waarop voorgesteld  % plaatsingen/ aanvragen met interview  % inleen/ doorleen  % gebruik van eigen personeel/ zelfstandigen

18 zaterdag 12 juli 2014 14 december 07 Tenderproces: Selectiecriteria Financieel:  Totale omzet  Winst na belasting  Liquiditeit (quick ratio)  Solvabiliteit  Rentabiliteit Algemeen:  Branche specifieke kennis  Etc

19 zaterdag 12 juli 2014 14 december 07 Agenda  Introductie  Het inleenproces  Praktijk  Problemen  Oplossing  Het tenderproces  Praktijk  Problemen  Oplossing  Conclusies

20 zaterdag 12 juli 2014 14 december 07 Conclusies - Inleenproces  Draagvlak interne klant + MT  Zorg voor een eenvoudig inleenproces  Doel interne klant = doel inkoop  Snel, kwaliteit, marktconforme tarieven  Rol inkoop: faciliterend en commercieel  Zorg voor goede standaard overeenkomst  Borging van risico’s

21 zaterdag 12 juli 2014 14 december 07 Conclusies - Tenderproces  Gerichte vragen  Selecteer naast bureau’s ook intermediairs  Hogere hitrate  Vermijding van controle arbeidsverhouding  Een tarief is niet heilig  Focus op kwaliteitsaspecten  Vraag naar referenties en check ze!

22 zaterdag 12 juli 2014 14 december 07 Conclusies – “In Control”  CFO verplichtingen administratie  HRM inleenrisico’s; goed inleenproces  JZ gebruik van eigen standaard overeenkomsten  Inkoop inkopen bij gecontracteerde leveranciers, tegen overeengekomen condities  Klanttijdige beschikking over goed personeel  ERPdraagt bij tot gesloten bestelproces

23 zaterdag 12 juli 2014 14 december 07 Een laatste overweging: Stappen tot een volledige outsoursing Flexinzet Uitzenden, detacheren, freelancers KandidaatAanvraag Klant Leverancier Levering Overname leveranciers- contracten Aanvraag Nieuw & vervanging Naleving processen inleners klant en leveranciers Correcte functie inschaling en inperking inleenvolume Tariefonderhandeling Accurate facturatie Field management Facturatie Matching Aanvraag en volgsysteem SLA-management Functiehuis Standaardisatie Detacheren Projecten Interim Management Consultancy Uitzenden Leveranciers NIVEAU 1: Preferrred suppliers NIVEAU 3: Approved suppliers NIVEAU 2: Preferred suppliers Overgang front- en back office Bron: Yacht


Download ppt "“Tenderproces voor inleen van extern personeel” Het kan veel beter! Maarssen, 14 december 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google