De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De doos van Pandora (wat is er loos met de zwarte doos) Dick van Vliet R.A.J. Bos Royal Haskoning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De doos van Pandora (wat is er loos met de zwarte doos) Dick van Vliet R.A.J. Bos Royal Haskoning."— Transcript van de presentatie:

1 De doos van Pandora (wat is er loos met de zwarte doos) Dick van Vliet R.A.J. Bos Royal Haskoning

2 Programma van de doos 1.Mythologische verklaring 2.Eerst hulp bij de overgang (EHBO); De Asfalt Converter 3.Nieuwe eisen DVS 4.De doorontwikkeling naar AsCa; Asfalt catalogus 5.Ervaringen afgelopen jaar 6.Mythologische afsluiting

3 1. Mythologie

4 2. EHBO doos Eerste Hulp Bij Overgang Te gebruiken: Als hulpmiddel in (nood)situaties Om pleisters te plakken en (nood)verbanden aan te leggen Als noodzakelijk kwaad om nooit te hoeven openen; sommigen weten niet eens wat er in hun doos zit Als je het “bestek” verkeerd gebruikt en jezelf in de vingers hebt gesneden Als de CE en Type Testing echt een hoofdpijndossier vormen kun je de voorraad Paracetamol aanspreken!

5 EHBO doos Als ie maar ZWART is Asfalt Converter

6 Hulpmiddel bij de overgang: de Asfalt Converter Optie 1 van de tool: converteren van oud naar nieuw visa versa Ervaring: weinig gebruikt; als je het echt niet meer weet dan is het handig, maar inmiddels is een groot aantal mensen er aan gewend; zeker de aannemerij/ asfaltproducenten Soms meerdere mengsels bij de nieuwe benamingen; DAB 0/16 vk 3 wordt ; AC16 surf D2 en D3

7

8

9

10

11 Optie 2: geavanceerd verbanden leggen Veel gebruikt om extra informatie voorbij te zien komen –Besteksteksten in globale vorm –Welke eisen horen bij welk type mengsel –Welke adviesdiktes horen bij de verschillende mengsels; mix van RWS, VBW Asfalt en eigen ervaringen. –Besteksdikten (advies) en de marges waarbinnen afgeweken mag worden

12

13

14

15

16 3. Nieuwe eisen DVS VA2: minder dan 250 vrachtauto's per werkdag per rijrichting VA3: 250 tot 2500 vrachtauto's per werkdag per rijrichting VA4: 2500 of meer vrachtwagens per werkdag per rijrichting VA5: Intensief belaste verhardingen voor opstelstroken, kruispunten en dergelijke, met langzaam rijdend en stilstaand zwaar verkeer bij een rijsnelheid kleiner dan 15 km/u. Deze indeling wijkt af van de in de Standaard RAW Bepalingen 2005 [2] gehanteerde verkeersklassen, het CROW gaat tot 2500 vrachtwagens per dag per richting en de DVS gaat verder met nog 2 klassen; > 2500 en de extreme klasse (opstelstroken bijvoorbeeld)

17 Expliciet voor DVS

18

19 4. Doorontwikkeling AsCa

20 Asfalt Catalogus is een hulpmiddel om vraag en aanbod van mengseleigenschappen op elkaar af te stemmen. De wegbeheerder krijgt een indruk van de realiteit van zijn veronderstelde materiaal- eigenschappen De wegenbouwer (aannemer) kan nagaan welke mengsels voldoen aan de eisen van de wegbeheerder Kernpunten AsCa

21 Zoekfunctie Het programma zoekt in de eigen of aangeleverde database naar mengsels die overeenkomen met de wensen. Dat kan zijn: –Het contract –Programma Van Eisen –Mengsellijst producent

22

23

24 5. Ervaringen in 2009 Diverse reacties, te scheiden in: 1.Onduidelijkheden 2.“Gematigd” positief 3.Negatief 4.Positief

25 Onduidelijkheden (1) –Reproduceerbaarheid proeven; uniforme uitvoering is lastig –Gyrator lijkt onvoldoende geschikt voor steenrijke mengsels (discontinu) –Lay out van de certificaten is niet uniform: »Sommige aannemers laten “alles” zien »Vele aannemers beperken zich tot de grenswaarden –Koppeling productie en verwerking nader onder de loep

26 Onduidelijkheden (2) –O1 mengsel is moeilijk haalbaar –Mengsels worden verbasterd; er ontstaan ’’tussenmengsels” zonder praktijkervaring –STAB is nogal ontmengingsgevoelig; hierdoor wordt de streefdichtheid dikwijls niet gehaald –Hoe gaan we om met het asfaltgranulaat conform de NEN 13108-8 (zie NCOB)

27 Onduidelijkheden (3) –Vooral opdrachtgevers weten zich nog niet goed raad met kleurasfalt, gemodificeerde mengsels en andere speciale mengsels. –Het gevoel voor de nieuwe werkelijkheid is er nog niet; men reageert verbaasd op de toepassing van een “fietspadmengsel” als onderlaag op de A1 bij Hengelo

28 “gematigd” positief of gematigd “positief” –Aantal mengsels bij productie daalt nog niet echt, maar de tendens en verwachting is wel dat dit op termijn zal gebeuren –Er gaan geruchten dat in een aantal gevallen (ten onrechte natuurlijk!) nog steeds gebruik gemaakt wordt van de overgangsregeling; “positief” is dat opdrachtgevers hun boerenverstand gebruiken om het proces niet te frustreren…..maar het kan natuurlijk niet!

29 Negatief (1) Kennis bij aannemers neemt snel toe, terwijl de kennis bij opdrachtgevers achterblijft; het gat wordt groter: –Er vindt geen volwaardige discussie plaats –Het is voor opdrachtgevers niet mogelijk om een gefundeerde keuze te maken tussen mengsels

30 Negatief (2) Er heerst angst en achterdocht bij opdrachtgevers: Enkele aannemers zijn “open” en halen alles uit de kast om zo transparant mogelijk te zijn/ te lijken Anderen zijn juist heel erg gesloten De controverse tussen deze groepen zorgt niet direct voor meer vertrouwen

31 Negatief (3) –De meerkosten voor de nieuwe CE benadering bedragen meer dan € 1 per ton asfalt; dit terwijl de meerwaarde niet duidelijk wordt voor een aantal aannemers –De oude OAB mengsels verdwijnen….. Dat is voort sommigen toch een aderlating –Veel te zware mengsels gevraagd/ voorgeschreven in bestekken (O1-T1-D1 “vk4”), voor fietspaden (“vk2”)

32 Positief! –Eind 2009 zijn de TT klaar….. (dwz, de mengsels die men had willen doen, dus er blijft nog wel wat over) –RWS besteedt serieus aandacht en bekijkt alle aangeleverde informatie en geeft feed- back –Programma AsCa is al 180 keer gedownload –CROW komt met eigen versie

33 Verbeteringen (1) –Voorstel: empirische voor standaard en alléén functioneel voor zwaarbelaste verharding –Brede “maatschappelijke” discussie nodig voor evalueren van resultaten tot nu toe en koppeling van praktijk en theorie –Sterke wens tot eenduidige lay-out

34 Verbeteringen (2) –Beter informeren; opleiden gesprekspartners: Hoe werken functionele specs? Welke eigenschappen worden nu bedoeld en zijn belangrijk (in relatie tot de functie van de laag in de weg) Hoe kan ik onderscheid maken tussen goede en betere mengsels en voor mijn toepassing de juiste keuze maken –OIA (Ontwerp Instrumentarium Asfalt) schiet niet op!...... Meer energie insteken!

35 AC 11surf D2 (D3-D5) ABCDEeis ITSR91809591 80 Stijfh.62017000 9000 4551770074034500 11000 fc max 0.150.60.060.300.180.6 ε6ε611613013511312670

36 AC 22 base O2 ABCDEeis ITSR948089717770 Stijfh.849911000 14000 8744888984365500 17000 fc max 0.230.60.120.300.281.0 ε6ε69010011211510080

37 AC 22 bind T1/T2 ABCDEeis ITSR9480103717760 Stijfh.849911000 14000 8925888984365500 17000 fc max 0.230.40.040.300.281.0 ε6ε690 10611510080

38 6. Mythologie (afsluiting) Rampen, ziekten, misdaden en nieuwe asfalteisen zijn uit de doos van Pandora ontsnapt…….daar kunnen we niets meer aan doen! Alleen DE HOOP is in de doos achtergebleven. Als een mens nu verdriet heeft of in ellende leeft, heeft hij nog altijd de hoop dat het weer anders zal worden... Daarom kan de doos nu weer gerust geopend worden en kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien!

39 Asfalt Converter versie 1.4 is te downloaden Dank voor uw aandacht!


Download ppt "De doos van Pandora (wat is er loos met de zwarte doos) Dick van Vliet R.A.J. Bos Royal Haskoning."

Verwante presentaties


Ads door Google