De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nascholing OPR 11 juni 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nascholing OPR 11 juni 2003."— Transcript van de presentatie:

1 Nascholing OPR 11 juni 2003

2 Programma 10 u.: inleiding 10.30 u.: basisstramien GP
11.15 u.: koffiepauze 11.30 u.: attitude-evaluatie 12.15 u.: varia 12.30 u.: lunch/einde

3 Inleiding Studietweedaagse OPR: Nascholingen 2003-2004:
24 OPR-scholen op 25 Succes met kanttekeningen Nascholingen : Wat nu?

4 Inleiding  Aangepast sedert vorig jaar:

5 Stages: stand van zaken
Studiedagen Kamers van Koophandel Stagedatabank: info op web-site Nieuwe regelgeving van kracht Arbeidswetgeving: er blijft onduidelijkheid. Tolerantere houding wanneer leerling over contract beschikt (niet tussen en 4.00, beperkt op zondag) Doorlichting: Ook stages wanneer niet op leerplan (tijdelijk) Moet met degelijke contracten, begeleiding en evaluatie

6 Deal (1): algemeen Digitale Evaluatie en Administratie van Leerlingenstages Op initiatief lpc opr (steun van dhr. Geert Schelstraete) Basisstramien TIS Aalst Werkgroep Informaticabeheer (mevr. Ria vaneysendeyk) Mmv. Sint-Ursula Lier e.a.

7 Deal (2): administratie stages
Invullen basisgegevens Automatisch genereren wettelijke documenten: Algemeen stagedossier Stageovereenkomsten Evaluatiedocumenten Individuele steekkaarten Rapporten en lijsten: Per stagegever, begeleider Onkostennota’s Etiketten Historiek stageplaats

8 Deal (3): systeemeisen MS Access MS Word 2000
Multiuser (kan op server) Geen webtoepassing Bij installatie thuis kunnen gegevens worden uitgewisseld (kennis Access)

9 Deal (4): werking Invoer gegevens, van algemeen naar specifiek
Via aantal schermformulieren en navigatieknoppen Aantal beperkingen omwille van zwaarte van programma

10 Deal (5): evaluatie Op basis van SAM-schaal (http:\contactgids\VKW)
Al dan niet met punten Commentaar wordt automatisch gegenereerd Kan aangepast worden

11 Deal (6): praktisch Cd-rom : bestellen Guimardstraat
Aanvragen bestelformulier Mevr. B. Van Cauwenbergh vvkso – Guimardsstraat Brussel Overschrijven op t.n.v. V.S.K.O. VZW /V.V.K.S.O INFORMATICA med. “Deal+ instellingsnr.” € 25 : schoollicentie Nascholing in najaar: Mevr. Van Eysendeyk

12 Basisstramien GP Inleiding: De GP is vakoverschrijdend
De GP is schooloverschrijdend Een mix van kennis, sociale en andere vaardigheden Doorslaggevend in eindbeoordeling

13 Basisstramien GP  Praktisch: Algemeen:
Integratie van technische vakken en taalvakken Meer praktijk dan theorie Individuele en groepsopdrachten Algemeen: Logboek Stages Gebruik van PPT-presentaties

14 Basisstramien GP  Basis Uitbreiding Blokstage
Stagevoorbereiding[1]: stappenplan Stagemap[2]: Individuele steekkaart Stagereglement Stageovereenkomst Briefwisseling Stageactiviteitenlijst Stageactiviteitenverslag: dagverslag van de stage Stagerapport: Identiteitskaart van de stageplaats Beschrijving onthaal- en/of pr-beleid Beschrijving uitvoering van onthaal en/of pr Besluit en bijlagen Voorstudie stageplaats: schriftelijke informatieronde over de organisatie Ontwerpen van een huisstijl voor de stageplaats Ontwikkelen van een evenement voor de stageplaats Knipselkrant Situering van stageplaats in de sector

15 Basisstramien GP  Basis Uitbreiding
Evenement in functie van de school Voorbereiding: Draaiboek Check-list Sponsorwerving Uitnodigingen, perscontacten en publiciteit Registratie Follow-up: Bezoekersenquête GP-presentatie Voorstelling voor interne en externe juryleden Gebruik van vreemde talen Andere Themawerk Uitwisselingsproject Balieproef Studiereis

16 Basisstramien GP  Evaluatie: Product (70%) én procesevaluatie (30%)
Eventueel rol in gewogen gemiddelde bij eindbeslissing

17 Basisstramien GP  Product: Proces: Kwaliteit van de inhoud
Eigen bijdrage Structuur en vormgeving Taalgebruik Presentatievaardigheden Proces: De mate waarin rekening gehouden wordt met aanwijzingen, opmerkingen, toelichtingen Inzet, werkijver De mate waarin de leerling zelfstandig werkt, zelf probeert problemen op te lossen Denk-, leer- en uitvoeringsvaardigheid Nauwkeurigheid, stiptheid Beleefdheid, houding Vermogen tot samenwerken

18 Pauze

19 Attitude-evaluatie in OPR
Filosofie: Attitude is belangrijk in OPR Moet ‘natuurlijke’ houding creëren Vakoverschrijdend maakt groter draagvlak Attitude mag maar 1 keer meetellen

20 Attitude-evaluatie in OPR 
Voorbeeld aandachtspunten: Taakinzet Leergierigheid Beleefdheid, vriendelijkheid Stiptheid Positief omgaan met kritiek Sociale gerichtheid Zin voor initiatief Vlotheid in stijl en voorkomen Verantwoordelijkheidsgevoel, discreet optreden Assertiviteit

21 Attitude-evaluatie in OPR 
Per attitude een evaluatie: Alarm: deze attitude is nauwelijks aanwezig of 1/10 Bijna niet: onvoldoende of 3/10 Matig: net voldoende of 5/10 Behoorlijk: voldoende of 6/10 Sterk: goed of 8/10 Zeer sterk: uitstekend of 10/10

22 Attitude-evaluatie in OPR 
Praktisch: Leerkrachten houden attitudes bij BK per formatief rapport Voorstel van titularis/team Consensus over attitude per leerling

23 Attitude-evaluatie in OPR 
Leerling krijgt 2 ‘rapporten’: Taken en toetsen-rapport Attituderapport: Schriftelijk verslag Eventueel punt (met DEAL)

24 Attitude-evaluatie in OPR 
Rol bij delibererende klassenraad: Eventueel rol in gewogen gemiddelde Rol bij eindbeslissing Moet in schoolreglement staan

25 Tot slot… Varia:

26 Einde


Download ppt "Nascholing OPR 11 juni 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google