De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nascholing OPR 11 juni 2003. Programma 10 u.:inleiding 10 u.:inleiding 10.30 u.: basisstramien GP 10.30 u.: basisstramien GP 11.15 u.: koffiepauze 11.15.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nascholing OPR 11 juni 2003. Programma 10 u.:inleiding 10 u.:inleiding 10.30 u.: basisstramien GP 10.30 u.: basisstramien GP 11.15 u.: koffiepauze 11.15."— Transcript van de presentatie:

1 Nascholing OPR 11 juni 2003

2 Programma 10 u.:inleiding 10 u.:inleiding 10.30 u.: basisstramien GP 10.30 u.: basisstramien GP 11.15 u.: koffiepauze 11.15 u.: koffiepauze 11.30 u.: attitude-evaluatie 11.30 u.: attitude-evaluatie 12.15 u.: varia 12.15 u.: varia 12.30 u.: lunch/einde 12.30 u.: lunch/einde

3 Inleiding Studietweedaagse OPR: Studietweedaagse OPR: –24 OPR-scholen op 25 –Succes met kanttekeningen Nascholingen 2003-2004: Nascholingen 2003-2004: –Wat nu?

4 Inleiding  Aangepast sedert vorig jaar: http://media.uni.be Aangepast sedert vorig jaar: http://media.uni.be http://media.uni.be

5 Stages: stand van zaken Studiedagen Kamers van Koophandel Studiedagen Kamers van Koophandel –Stagedatabank: info op web-site –Nieuwe regelgeving van kracht 2003-09-01 –Arbeidswetgeving: er blijft onduidelijkheid. Tolerantere houding wanneer leerling over contract beschikt (niet tussen 24.00 en 4.00, beperkt op zondag) Doorlichting: Doorlichting: –Ook stages wanneer niet op leerplan (tijdelijk) –Moet met degelijke contracten, begeleiding en evaluatie

6 Deal (1): algemeen Digitale Evaluatie en Administratie van Leerlingenstages Digitale Evaluatie en Administratie van Leerlingenstages Op initiatief lpc opr (steun van dhr. Geert Schelstraete) Op initiatief lpc opr (steun van dhr. Geert Schelstraete) Basisstramien TIS Aalst Basisstramien TIS Aalst Werkgroep Informaticabeheer (mevr. Ria vaneysendeyk) Werkgroep Informaticabeheer (mevr. Ria vaneysendeyk) Mmv. Sint-Ursula Lier e.a. Mmv. Sint-Ursula Lier e.a.

7 Deal (2): administratie stages Invullen basisgegevens Invullen basisgegevens Automatisch genereren wettelijke documenten: Automatisch genereren wettelijke documenten: –Algemeen stagedossier –Stageovereenkomsten –Evaluatiedocumenten –Individuele steekkaarten Rapporten en lijsten: Rapporten en lijsten: –Per stagegever, begeleider –Onkostennota’s –Etiketten –Historiek stageplaats

8 Deal (3): systeemeisen MS Access MS Word 2000 MS Access MS Word 2000 Multiuser (kan op server) Multiuser (kan op server) Geen webtoepassing Geen webtoepassing Bij installatie thuis kunnen gegevens worden uitgewisseld (kennis Access) Bij installatie thuis kunnen gegevens worden uitgewisseld (kennis Access)

9 Deal (4): werking Invoer gegevens, van algemeen naar specifiek Invoer gegevens, van algemeen naar specifiek Via aantal schermformulieren en navigatieknoppen Via aantal schermformulieren en navigatieknoppen Aantal beperkingen omwille van zwaarte van programma Aantal beperkingen omwille van zwaarte van programma

10 Deal (5): evaluatie Op basis van SAM-schaal (http:\contactgids\VKW) Op basis van SAM-schaal (http:\contactgids\VKW) Al dan niet met punten Al dan niet met punten Commentaar wordt automatisch gegenereerd Commentaar wordt automatisch gegenereerd Kan aangepast worden Kan aangepast worden

11 Deal (6): praktisch Cd-rom : bestellen Guimardstraat Cd-rom : bestellen Guimardstraat –Aanvragen bestelformulier –Mevr. B. Van Cauwenbergh vvkso – Guimardsstraat 1 1040 Brussel –Overschrijven op 435-0317701-09 t.n.v. V.S.K.O. VZW /V.V.K.S.O INFORMATICA med. “Deal+ instellingsnr.” – € 25 : schoollicentie Nascholing in najaar: Mevr. Van Eysendeyk Nascholing in najaar: Mevr. Van Eysendeyk

12 Basisstramien GP Inleiding: Inleiding: –De GP is vakoverschrijdend –De GP is schooloverschrijdend –Een mix van kennis, sociale en andere vaardigheden –Doorslaggevend in eindbeoordeling

13 Basisstramien GP  Praktisch: Praktisch: –Integratie van technische vakken en taalvakken –Meer praktijk dan theorie –Individuele en groepsopdrachten Algemeen: Algemeen: –Logboek –Stages –Gebruik van PPT-presentaties

14 Basisstramien GP  BasisUitbreiding Blokstage  Stagevoorbereiding[1]: stappenplan[1]  Stagemap[2]:[2]  Individuele steekkaart  Stagereglement  Stageovereenkomst  Briefwisseling  Stageactiviteitenlijst  Stageactiviteitenverslag: dagverslag van de stage  Stagerapport:  Identiteitskaart van de stageplaats  Beschrijving onthaal- en/of pr-beleid  Beschrijving uitvoering van onthaal en/of pr  Besluit en bijlagen Blokstage  Voorstudie stageplaats: schriftelijke informatieronde over de organisatie  Ontwerpen van een huisstijl voor de stageplaats  Ontwikkelen van een evenement voor de stageplaats  Knipselkrant  Stagerapport:  Situering van stageplaats in de sector

15 Basisstramien GP  BasisUitbreiding Evenement in functie van de school  Voorbereiding:  Draaiboek  Check-list  Sponsorwerving  Uitnodigingen, perscontacten en publiciteit  Registratie  Follow-up:  Bezoekersenquête GP-presentatie  Voorstelling voor interne en externe juryleden GP-presentatie  Gebruik van vreemde talen Andere  Themawerk  Uitwisselingsproject  Balieproef  Studiereis  …

16 Basisstramien GP  Evaluatie: Evaluatie: –Product (70%) én procesevaluatie (30%) –Eventueel rol in gewogen gemiddelde bij eindbeslissing

17 Basisstramien GP  Product: Product: –Kwaliteit van de inhoud –Eigen bijdrage –Structuur en vormgeving –Taalgebruik –Presentatievaardigheden –…–…–…–… Proces: Proces: –De mate waarin rekening gehouden wordt met aanwijzingen, opmerkingen, toelichtingen –Inzet, werkijver –De mate waarin de leerling zelfstandig werkt, zelf probeert problemen op te lossen –Denk-, leer- en uitvoeringsvaardigheid –Nauwkeurigheid, stiptheid –Beleefdheid, houding –Vermogen tot samenwerken –…–…

18 Pauze

19 Attitude-evaluatie in OPR Filosofie: Filosofie: –Attitude is belangrijk in OPR –Moet ‘natuurlijke’ houding creëren –Vakoverschrijdend maakt groter draagvlak –Attitude mag maar 1 keer meetellen

20 Attitude-evaluatie in OPR  Voorbeeld aandachtspunten: Voorbeeld aandachtspunten: –Taakinzet –Leergierigheid –Beleefdheid, vriendelijkheid –Stiptheid –Positief omgaan met kritiek –Sociale gerichtheid –Zin voor initiatief –Vlotheid in stijl en voorkomen –Verantwoordelijkheidsgevoel, discreet optreden –Assertiviteit

21 Attitude-evaluatie in OPR  Per attitude een evaluatie: Per attitude een evaluatie: –Alarm: deze attitude is nauwelijks aanwezig of 1/10 –Bijna niet: onvoldoende of 3/10 –Matig: net voldoende of 5/10 –Behoorlijk: voldoende of 6/10 –Sterk: goed of 8/10 –Zeer sterk: uitstekend of 10/10

22 Attitude-evaluatie in OPR  Praktisch: Praktisch: –Leerkrachten houden attitudes bij –BK per formatief rapport –Voorstel van titularis/team –Consensus over attitude per leerling

23 Attitude-evaluatie in OPR  Leerling krijgt 2 ‘rapporten’: Leerling krijgt 2 ‘rapporten’: –Taken en toetsen-rapport –Attituderapport: Schriftelijk verslag Schriftelijk verslag Eventueel punt (met DEAL) Eventueel punt (met DEAL)

24 Attitude-evaluatie in OPR  Rol bij delibererende klassenraad: Rol bij delibererende klassenraad: –Eventueel rol in gewogen gemiddelde –Rol bij eindbeslissing –Moet in schoolreglement staan

25 Tot slot… Varia: Varia: –…–…–…–…

26 Einde


Download ppt "Nascholing OPR 11 juni 2003. Programma 10 u.:inleiding 10 u.:inleiding 10.30 u.: basisstramien GP 10.30 u.: basisstramien GP 11.15 u.: koffiepauze 11.15."

Verwante presentaties


Ads door Google