De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BBC-Symposium NVR: Ontwikkelingen 2012 (en 2013 ?) Najaarsdagen NVR 26.09.2012 Ralph Peeters.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BBC-Symposium NVR: Ontwikkelingen 2012 (en 2013 ?) Najaarsdagen NVR 26.09.2012 Ralph Peeters."— Transcript van de presentatie:

1 BBC-Symposium NVR: Ontwikkelingen 2012 (en 2013 ?) Najaarsdagen NVR 26.09.2012 Ralph Peeters

2 2012 (en 2013 ?) 1. Politiek 2. Macrokader 2013 3. DOT 2012 en tarieven 2013 4. Beheersmodel en contractering 5. Anti-TNF

3 Context Politiek 2012 (en 2013 ?) Kosten Zorg NL: € 67 milj: - kosten med specialistische zorg NL: € 18 milj - honorarium/loonkosten med spec NL: 2.7 milj (resp 4 en 15%) CBS sept 2012 ‘’gezondheid en zorg in cijfers 2012’’ - inkomen med spec 2001-2009 ↑ 8 %/jr - na kortingen va 2010 geen stijging OESO (2009): - honorarium NL > Europa - na correctie NL middenmoot NZA: - alle med specialisten in loondienst vereist 3000 extra artsen (a € 700.000 – 800.000 per opleiding)

4 Context Politiek 2012 (en 2013 ?) SIRM 2012: - kosten cure NL laagst in Europa, - hoge score doelmatigheid, kwaliteit en professionaliteit EHCI 2012 (HCP): - n = 34, 42 criteria - NL hoogste score (3x op rij) BOOZ en co (Klink) 2012: ‘’kwaliteit als medicijn’’

5 Context Politiek 2012 (en 2013 ?) IBO 2012: -> UMC meer transparantie en marktconform aanbesteden -> besparen UMC/ medische vervolgopleiding - gelijk opleidingstarief UMC en Alg ZKH = € 122.000 (vh resp € 124.000 en € 153/164.000 - verkorten opleidingsduur naar 4 jr (Europese minimumeis) - eigen bijdrage AIOS € 13.400/jr

6 Context Politiek 2012 (en 2013 ?) CPB voorjaar 2012: - te honoreren ruimte doorrekening verkiezingsprgramma (obv data 2009) - € 525 miljoen ↓ inkomen specialisten -> alle politieke partijen hebben overgenomen

7 Context Politiek 2012 (en 2013 ?) CPB juni 2012: - max € 100 miljoen ↓ inkomen specialisten - volume inkomen en budget ZKH ↓ 0.5 % - gedwongen dienstverband = geen besparing -> alle politieke partijen boeken dit in -> commisie Meurs (wsch okt 2012): onderzoek inkomen med spec tov Europa

8 Context Politiek 2012 (en 2013 ?) 12.09.2012: VVD: - convenant handhaven - gereguleerde marktwerking - -> VVD-minister ? PVDA: - aanbod-sturing met krap budget - specialisten in loondienst

9 Context Politiek 2012 (en 2013 ?) 18.09.2012: Miljoenennota / begroting VWS: - Beleid ongewijzigd (regering tevreden !) - Doelmatigheid wordt leidraad - Korting opleidingsfonds € 15 miljoen in 2013

10 Makrokader 2013 Miljoenennota / begroting VWS: Makrokader 2013: - 2.5 % groei - 2012 nacalculatie indexatie 1.29 % - 2013 voorcalculatie indexatie 0.75 % - structureel ↑ € 37 miljoen tbv ZBC - doelmatig voorschrijven: ↓ € 30 miljoen - groei en indexatie vullen mutatieruimte (7.7 %)

11 Honorariumtarieven 2013 NZA: tarieven berekenen 2013 - zelfde systematiek 2012 - FTE-check - extra validatie door OMS in deel ziekenhuizen - onverklaarbare verschillen - netto weinig verschil - impactanalyse 2013 id

12 Tariefevaluatie 2012 toezegging NZA 2011: - tarieven 2012 breed evalueren - tarieven 2012 sn correctie met terugwerkende kracht NZA sept 2013: - geen data 2012 beschikbaar - pas medio 2013 te verwachten - correctie wordt niet gegarandeerd -> protest OMS ism WV

13 Tariefevaluatie 2012 extra-polatie Logex: - incomplete data - Bij 2/3 vd ZKH -> verwachte vulling van het budget: 95% Waarom dit gat van 5 % ? - massaal afsluiten DBCs 2011 - start en declaratie DOT vertraagd - lager tarief onderhandeld met verzekeraar ? - Systeemfout honorarium-tarieven ?

14 Beheersmodel en Contractering 2012 aug 2012: - kosten lijken binnen afspraken (2.5 %) te blijven - 93 % vd ZKH afspraak schaduwbudget - 71 % vd ZKH afspraak DOT-inkoop

15 Beheersmodel en Contractering 2012 -> verzekeraars contracteren verschillend: - contract voor 3 jr obv DOT-tarieven - ‘’klassiek’’ mbv omzet-plafond en FB-parameters - ‘’lumpsum’’ - tot 15 % kortingen op honorarium - vele aanvullende eisen -> verzekeraars contracteren laat: - planning 01.04.2012 niet gehaald - NZA adviseerde bevoorschotting door ZN - Alternatief: passanten-tarief (cave opblazen convenant) - Advies tav 2013: contract voor 01.11.2012 -> verzekeraars bevoorschotten niet altijd of laat -> collectieven en ziekenhuizen bevoorschotten veelvuldig

16 Beheersmodel en Contractering 2012 praktijkvoorbeeld Contractering: - Achmea apr 2012: lumpsum met inkoopcriteria - CZ mei 2012: contracten speerpunten top 9 (volume X prijs) en top 40 (minder strikt) met budgetplafond obv productie - VGZ: omzetplafond met doelmatigheidskorting -> na escalatie juli 2012 Bevoorschotting: - CZ: apr 2012 - Achmea: apr 2012 - VGZ: geen - Mrt t/m mei 2012 uit OHW 2011 - Juni – juli 2012: volledig door ziekenhuis - vanaf aug: ziekenhuis vult aan bij startende DOT-declaratie’s (verrekenen)

17 Beheersmodel en Contractering 2012 praktijkvoorbeeld -> eerste DOT-declaratie’s: juli 2012 afh van ICT en verzekeraar -> uitval 2012: 19 % tov 5 % in 2012 tgv:- mn paralleliteit - verwacht zorgproduct - ordercommunicatie - problemen met icc NB blijvend 1 volle maand declaratie-achterstand door onverwerkte uitval -> extra-polatie Logex: 99 -100 % vulling omzetplafond tov benchmark 95- 96 % -> extra-polatie ZKH-budget: nog niet mogelijk -> Casemix -> relatie ziekenhuisbudget vs omzet specialisten onduidelijk

18 Beheersmodel en Contractering 2012 Conclusie:2012 = Black Box (Te) veel en (te) grote systeemwijzigingen Moeizame rol verzekeraars Werken zonder contract Werken zonder inkomen Niets kunnen voorspellen Niets om mee te sturen Afspraken 2013 binnenkort maken ?

19 Beheersmodel 2013 - 2015 Lichtpunten: Overheid lijkt tevreden Beheersing budget lijkt te lukken Convenant lijkt stand te houden Relatieve rust tussen specialismen Komende 2 jaren geen grote systeemwijziging

20 Beheersmodel 2013 - 2015 Nadelen: Groei beperkt Lumpsum-perikelen Grotere rol verzekeraars Innovatie Werkgelegenheid

21 Beheersmodel 2013 - 2015 Alternatieven: Buiten collectief ? ZBC ?

22 Overheveling 2012 Beleidsregel NZA Inkoop en distributie via ZKH-apotheek Afzonderlijke contracten met verzekeraar Toevoegen aan schaduwbudget Nacalculatie

23 Overheveling 2013 Nacalculatie ? Toekomstige kortingen ? Historische budgetten (schaduwbudget) Groei ? Nieuwe indicatie’s ?

24 Conclusie 2012 grote systeemwijzigingen Veel problemen in uitvoering en invulling Budgettering blijft toekomst Relatieve rust vs begrenzing Groei en innovatie ? Minder ruimte voor ondernemen, reumatologie blijft ondanks alles toch winstgevend voor ZKH

25 Einde Dank voor uw aandacht -> Vragen en discussie


Download ppt "BBC-Symposium NVR: Ontwikkelingen 2012 (en 2013 ?) Najaarsdagen NVR 26.09.2012 Ralph Peeters."

Verwante presentaties


Ads door Google