De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BBC-Symposium NVR: Ontwikkelingen 2012 (en 2013 ?)

Verwante presentaties


Presentatie over: "BBC-Symposium NVR: Ontwikkelingen 2012 (en 2013 ?)"— Transcript van de presentatie:

1 BBC-Symposium NVR: Ontwikkelingen 2012 (en 2013 ?)
Najaarsdagen NVR Ralph Peeters

2 2012 (en 2013 ?) Politiek Macrokader 2013 DOT 2012 en tarieven 2013
Beheersmodel en contractering Anti-TNF

3 Context Politiek 2012 (en 2013 ?) Kosten Zorg NL: € 67 milj:
- kosten med specialistische zorg NL: € 18 milj - honorarium/loonkosten med spec NL: 2.7 milj (resp 4 en 15%) CBS sept 2012 ‘’gezondheid en zorg in cijfers 2012’’ inkomen med spec ↑ 8 %/jr na kortingen va 2010 geen stijging OESO (2009): honorarium NL > Europa na correctie NL middenmoot NZA: - alle med specialisten in loondienst vereist 3000 extra artsen (a € – per opleiding)

4 Context Politiek 2012 (en 2013 ?) SIRM 2012:
kosten cure NL laagst in Europa, hoge score doelmatigheid, kwaliteit en professionaliteit EHCI 2012 (HCP): n = 34, 42 criteria NL hoogste score (3x op rij) BOOZ en co (Klink) 2012: ‘’kwaliteit als medicijn’’

5 Context Politiek 2012 (en 2013 ?) IBO 2012:
-> UMC meer transparantie en marktconform aanbesteden -> besparen UMC/ medische vervolgopleiding gelijk opleidingstarief UMC en Alg ZKH = € (vh resp € en € 153/ verkorten opleidingsduur naar 4 jr (Europese minimumeis) eigen bijdrage AIOS € /jr

6 Context Politiek 2012 (en 2013 ?) CPB voorjaar 2012:
te honoreren ruimte doorrekening verkiezingsprgramma (obv data 2009) € 525 miljoen ↓ inkomen specialisten -> alle politieke partijen hebben overgenomen

7 Context Politiek 2012 (en 2013 ?) CPB juni 2012:
max € 100 miljoen ↓ inkomen specialisten volume inkomen en budget ZKH ↓ 0.5 % gedwongen dienstverband = geen besparing -> alle politieke partijen boeken dit in -> commisie Meurs (wsch okt 2012): onderzoek inkomen med spec tov Europa

8 Context Politiek 2012 (en 2013 ?) 12.09.2012: VVD: convenant handhaven
gereguleerde marktwerking -> VVD-minister ? PVDA: aanbod-sturing met krap budget specialisten in loondienst

9 Context Politiek 2012 (en 2013 ?) 18.09.2012:
Miljoenennota / begroting VWS: Beleid ongewijzigd (regering tevreden !) Doelmatigheid wordt leidraad Korting opleidingsfonds € 15 miljoen in 2013

10 Makrokader 2013 Miljoenennota / begroting VWS: Makrokader 2013:
2.5 % groei 2012 nacalculatie indexatie 1.29 % 2013 voorcalculatie indexatie 0.75 % structureel ↑ € 37 miljoen tbv ZBC doelmatig voorschrijven: ↓ € 30 miljoen groei en indexatie vullen mutatieruimte (7.7 %)

11 Honorariumtarieven 2013 NZA: tarieven berekenen 2013
zelfde systematiek 2012 FTE-check extra validatie door OMS in deel ziekenhuizen onverklaarbare verschillen netto weinig verschil impactanalyse 2013 id

12 Tariefevaluatie 2012 toezegging NZA 2011:
- tarieven 2012 breed evalueren - tarieven 2012 sn correctie met terugwerkende kracht NZA sept 2013: - geen data 2012 beschikbaar - pas medio 2013 te verwachten - correctie wordt niet gegarandeerd -> protest OMS ism WV

13 Tariefevaluatie 2012 extra-polatie Logex: incomplete data
Bij 2/3 vd ZKH -> verwachte vulling van het budget: 95% Waarom dit gat van 5 % ? massaal afsluiten DBCs 2011 start en declaratie DOT vertraagd lager tarief onderhandeld met verzekeraar ? Systeemfout honorarium-tarieven ?

14 Beheersmodel en Contractering 2012
aug 2012: kosten lijken binnen afspraken (2.5 %) te blijven 93 % vd ZKH afspraak schaduwbudget 71 % vd ZKH afspraak DOT-inkoop

15 Beheersmodel en Contractering 2012
-> verzekeraars contracteren verschillend: - contract voor 3 jr obv DOT-tarieven - ‘’klassiek’’ mbv omzet-plafond en FB-parameters - ‘’lumpsum’’ - tot 15 % kortingen op honorarium - vele aanvullende eisen -> verzekeraars contracteren laat: planning niet gehaald NZA adviseerde bevoorschotting door ZN Alternatief: passanten-tarief (cave opblazen convenant) Advies tav 2013: contract voor -> verzekeraars bevoorschotten niet altijd of laat -> collectieven en ziekenhuizen bevoorschotten veelvuldig

16 Beheersmodel en Contractering 2012
praktijkvoorbeeld Contractering: - Achmea apr 2012: lumpsum met inkoopcriteria - CZ mei 2012: contracten speerpunten top 9 (volume X prijs) en top 40 (minder strikt) met budgetplafond obv productie - VGZ: omzetplafond met doelmatigheidskorting -> na escalatie juli 2012 Bevoorschotting: - CZ: apr 2012 - Achmea: apr 2012 - VGZ: geen - Mrt t/m mei 2012 uit OHW 2011 - Juni – juli 2012: volledig door ziekenhuis - vanaf aug: ziekenhuis vult aan bij startende DOT-declaratie’s (verrekenen)

17 Beheersmodel en Contractering 2012
praktijkvoorbeeld -> eerste DOT-declaratie’s: juli 2012 afh van ICT en verzekeraar -> uitval 2012: 19 % tov 5 % in 2012 tgv: - mn paralleliteit - verwacht zorgproduct - ordercommunicatie - problemen met icc NB blijvend 1 volle maand declaratie-achterstand door onverwerkte uitval -> extra-polatie Logex: % vulling omzetplafond tov benchmark % -> extra-polatie ZKH-budget: nog niet mogelijk -> Casemix -> relatie ziekenhuisbudget vs omzet specialisten onduidelijk

18 Beheersmodel en Contractering 2012
Conclusie: 2012 = Black Box (Te) veel en (te) grote systeemwijzigingen Moeizame rol verzekeraars Werken zonder contract Werken zonder inkomen Niets kunnen voorspellen Niets om mee te sturen Afspraken 2013 binnenkort maken ?

19 Beheersmodel 2013 - 2015 Lichtpunten: Overheid lijkt tevreden
Beheersing budget lijkt te lukken Convenant lijkt stand te houden Relatieve rust tussen specialismen Komende 2 jaren geen grote systeemwijziging

20 Beheersmodel 2013 - 2015 Nadelen: Groei beperkt Lumpsum-perikelen
Grotere rol verzekeraars Innovatie Werkgelegenheid

21 Beheersmodel Alternatieven: Buiten collectief ? ZBC ?

22 Overheveling 2012 Beleidsregel NZA
Inkoop en distributie via ZKH-apotheek Afzonderlijke contracten met verzekeraar Toevoegen aan schaduwbudget Nacalculatie

23 Overheveling 2013 Nacalculatie ? Toekomstige kortingen ?
Historische budgetten (schaduwbudget) Groei ? Nieuwe indicatie’s ?

24 Conclusie 2012 grote systeemwijzigingen
Veel problemen in uitvoering en invulling Budgettering blijft toekomst Relatieve rust vs begrenzing Groei en innovatie ? Minder ruimte voor ondernemen, reumatologie blijft ondanks alles toch winstgevend voor ZKH

25 Einde Dank voor uw aandacht -> Vragen en discussie


Download ppt "BBC-Symposium NVR: Ontwikkelingen 2012 (en 2013 ?)"

Verwante presentaties


Ads door Google