De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brussel Januari 2007. Wie zijn we en waarom zijn we wie we zijn? 1 Eurimages is opgericht in 1989 binnen de Raad van Europa, als een deelaccoord met een.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brussel Januari 2007. Wie zijn we en waarom zijn we wie we zijn? 1 Eurimages is opgericht in 1989 binnen de Raad van Europa, als een deelaccoord met een."— Transcript van de presentatie:

1 Brussel Januari 2007

2 Wie zijn we en waarom zijn we wie we zijn? 1 Eurimages is opgericht in 1989 binnen de Raad van Europa, als een deelaccoord met een onafhankelijk budget van ± 21 M €. Eurimages heeft een uitdrukkelijk cultureel doel, in tegenstelling tot het Media Programma van de Europese Unie wat een industriële of economische doelstelling nastreeft. De Eurimages steun geldt alleen voor lidstaten van het Fonds. Lidstaten zijn in principe lid van de Raad van Europe en worden lid na een hele procedure. Op dit ogenblijk zijn 33 landen lid van Eurimages.

3 Brussel Januari 2007 Wie zijn we en waarom zijn we wie we zijn? 2 33 Huidige lidstaten : België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarijë, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarijë, Ierland, Ijsland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slovakijë, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkijë, Zweden, Zwitserland 14 Afwezige Europese landen : Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeijan, Georgië, Liechtenstein, Malta, Moldava, Monaco, Montenegro, Rusland, San Marino, Ukraine, Verenigd Koninkrijk.

4 Brussel Januari 2007 Wat doen we ? Eurimages ondersteunt Europese Coproductie Eurimages ondersteunt Europese distributie Eurimages ondersteunt Europese bioscopen NIEUW : Eurimages ondersteunt digitalisering

5 Brussel Januari 2007 Welke films ondersteunt Eurimages? 1 Het project dat naar Eurimages komt, is -een Europese speelfilm, animatiefilm of een documentaire van min. 60’, bestemd voor zaalvertoning, ongeacht de drager. -een Europese coproductie tussen minstens 2 lidstaten van Eurimages. -klaar om te filmen binnen 6 maanden -nog niet in productie

6 Brussel Januari 2007 Welke films ondersteunt Eurimages? 2 Het project dat naar Eurimages komt, heeft, -50% van zijn budget verzekerd, in elk coproducerend land -niet meer dan 30% van zijn budget uit een niet- lidstaat of niet-lidstaten. -heeft financiële steun van een nationaal Fonds, een nationale distributeur, of TV-zender -niet meer dan 15% participaties (inbegrepen producer’s fee, overheads) en materiële bijdragen

7 Brussel Januari 2007 Wat is een Europese Film? 1 Creative groep 7 punten -regisseur 3 -scenarist 3 -toondichter 1 Vertolkers 6 punten -Hoofdrol 3 -Tweede rol 2 -Derde rol 1 Technische groep 6 punten -DOP 1 -Geluidsingenieur 1 -Monteur 1 -Art Director 1 -Studio of locatie 1 -Post-productie 1 De film is een Europese film in de definitie van de Europese Conventie voor Cinematografische Coproductie en heeft zijn oorsprong in een lidstaat. De film heeft een Europese regisseur. De film heeft 15 van 19 punten op de schaal gedefinieerd door de Convention.

8 Brussel Januari 2007 Wat is een Europese Film ? 2 Voor animatie films : 21 punten Concept 1 Scenario 2 Karakter design 2 Toondichter 1 Regie 2 Storyboard 2 Chef decorateur 1 Computer Achtergronden 1 Layout 1 50% van de uitgaven voor animatie in Europe 2 50% van de inkleuring in Europe 2 Compositing 1 Montage 1 Geluid 1

9 Brussel Januari 2007 Hoe steun aanvragen ? De coproducenten duiden een afgevaardigd coproducent aan voor alle contacten met Eurimages. De afgevaardigd coproducer is niet per se de meerderheids-coproducent, maar hij komt wel uit een Eurimages lidstaat. De afgevaardigd coproducer vult het aavraagformulier in en bezorgt het op de deadline in de kantoren van het Eurimages secretariaat. De aanvraagformulieren kunnen gedownloaded van the website. Voor niet € landen controleer de wisselkoersen op onze website ! Sommige documenten moeten in het Engels én het Frans gesteld worden.

10 Brussel Januari 2007 Waarom is het formulier zoals het is ? 1 Het aanvraagformulier heeft twee delen. Het eerste deel, van punten 1 tot 7, wordt onmiddellijk doorgestuurd naar het Beheerscomité. Dit deel bevat een artistiek overzicht, met synopsis, treatment, cast & crew lijst, filmografie van de regisseur, de producenten, de departmentshoofden, de hoofdacteurs, de distributeurs en de sales agent. En het bevat een financieringsplan, opgesplitst per coproducent.

11 Brussel Januari 2007 Waarom is het formulier zoals het is ? 2 Het tweede deel, met punten 8 tot 20, blijft op het secretariaat voor onderzoek en controle. Het bestaat uit het bewijs van de rechtenoverdracht, het budget, gedetailleerd en samengevat, het bewijs van bevestigde financiering in alle co- producerende landen, etc. Dit deel –dat kan aangevuld worden op verzoek van het secretariaat tegen een verdere deadline van één of twee weken- dient voor de controle van het dossier met de belangrijkste selectiecriteria door het secretariaat.

12 Brussel Januari 2007 De selectie procedure. 1 Een administrateur controleert de aanvraag. 1. Ziet na of een project verkiesbaar is (zo niet, wordt het automatisch verworpen) 2. Controleert de rechten 3. Controleert de artistieke & technische samenwerking 4. Controleert het financierings- plan 5. Controleert de bevestigingen 6. Controleert de overstemming van de contracten met de terugbetalingsvoorwaarden. 7. Bereid een gedetaileerde samenvatting en analyse voor, voor het Beheerscomité. Het Beheerscomité krijgt onmiddellijk : al de verkiesbare aanvragen met documenten 1-7. de electronische versie van het script na analyse door het secretariaat -de geactualiseerde financiële samenvatting -de analyse van het project Het Beheerscomité krijgt geen aanbeveling van het secretariaat

13 Brussel Januari 2007 De selectie procedure. 2 Het Beheerscomité heeft een coproductie werkgroep opgericht. Deze WG bestaat uit 7 leden lotgetrokken voor iedere van de 5 vergaderingen, als een afspiegeling van de culturele en aardrijkskundige diversiteit van Europa. De leden van de WG bereiden alle dossiers in detail voor. Elk project krijgt 1 rapporteur die een samenvatting brengt van het project en die het scenario gelezen heeft, en de vorige films van de maker gezien heeft. Eén voor één worden de projecten behandeld in de WG in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de coproducerende landen. Gedurende een ½ uur wordt ieder project bediscussieerd. Na discussie, worden 3 lijsten voorbereid voor het Comité : priority -priority (films die de WG aanbeveelt) possible -possible (films die kunnen gesteund worden als de financiën het toelaten) non-priority -non-priority (films die de WG niet aanbeveelt voor ondersteuning)

14 Brussel Januari 2007 De selectie procedure. 3 De aanbevelingen van de WG worden één voor één behandeld in de voltallige vergadering van het Beheerscomité Over het algemeen volgt het Comité de aanbevelingen van de WG, maar dat is geen wet, het Comité is soeverein. De leden van het Beheerscomité vertegenwoordigen hun land en hebben 1 stem. De stemming is niet geheim. Het gewicht van hun stem hangt af van hun financiële bijdrage. De drie grootste bijdragers (FR, IT,DE) vertegenwoordigen ±52% van het kapitaal. België draagt 535.512 € bij en heeft 2.77% gewicht. EN Om gesteund te worden is een dubbele meerderheid nodig van 2/3 van de stemmen, EN 50% van het kapitaal.

15 Brussel Januari 2007 Wat geeft Eurimages ? Eurimages geeft een voorwaardelijk terugbetaalbare interestloze lening. Absolute Maximum : 700.000 € 15%meer dan 1.5M€ max. 15% van de totale productiekost van meer dan 1.5M€ 20%minder than 1.5M€ max. 20% van de totale productiekost van minder than 1.5M€ De steun wordt over het algemeen proportioneel verdeeld, maar het kan disproportioneel in het voordeel van landen met een klein productie niveau. Geen steun gaat naar niet-Eurimages lidstaten. Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje worden beschouwd als landen met een groot productieniveau en kunnen nooit meer krijgen dan hun productipercentage.

16 Brussel Januari 2007 Wat gebeurt daarna ? De toegewezen administrateur bereidt een contract voor dat moet getekend worden door alle co-producenten. De afgevaardige coproducent licht Eurimages in over elke verandering in budget, in productie structuur, in draaidetails, in cast & crew, etc. Als een Completion Contract getekend wordt, is Eurimages mede-ondertekenaar. Als een Collection Contract getekend wordt, is Eurimages mede-ondertekenaar.

17 Brussel Januari 2007 Wanneer en hoe krijgt u uw geld? De ondersteuningsbeslissing geldt voor 6 maanden. Als het contract niet getekend is, kan een uitstel gevraagd worden die zal worden toegestaan. Evenwel niet eindeloos. 1ste aanbetaling : 60% Na ondertekening van het Contract, de 1ste draaidag 2de aanbetaling : 20% Na bevestiging door het lab van de Nulcopie Na ontvangst van de contracten voor distributie of presale getekend voor de nulcopie Na goedkeuring van de generiek 3de aanbetaling : 20% Na bevestiging van de bioscooprelease in elk coproducerend land. Na ontvangst en goedkeuring van het eindbudget en financieringsplan Na ontvangst van het bewijs van betaling van de MG voorzien in het financieringsplan Na ontvangst van een DVD & affiches van de film Na nationale erkenning door de respectieve autoriteiten

18 Brussel Januari 2007 Wanneer wordt Eurimages terugbetaald ? netto-inkomst Van de eerste euro van de netto-inkomst van iedere co-producent volgens het percentage van de Eurimagessteun. voor Na de aftrekking van de distributiegaranties en voorverkoop, getekend voor de afwerking van de nulcopie. Iedere co-producent is verantwoordelijk voor zijn % van de steun. In het geval van niet-proportionele verdeling van steun, is de terugbetaling toch proportioneel met het % van het budget. Netto inkomsten Netto inkomsten zijn : alle inkomsten van de exploitatie van de hele of delen van de film & van enig product afgeleid van de film in de territoria toegewezen aan de producent, na aftrek van de « aftrekbare kosten » Aftrekbare kosten Aftrekbare kosten : -de SalesAgent commissie van max. 25% * -technische kosten in verband met de aanmaak en verzending van filmcopieën, evenals vreemde taalversies* * -P&A betaald door de distributeurs en sales agents en goedgekeurd door de producenten* -niet-aftrekbare belastingen & douanekosten * Als het niet was voorzien in het initiële budget

19 Brussel Januari 2007 Voor meer informatie www.coe.int/eurimages Tel : +33 388 41 26 40 Fax: +33 388 41 27 60 eurimages@coe.int

20 Brussel Januari 2007 Met de groeten van het hele team

21 Brussel Januari 2007


Download ppt "Brussel Januari 2007. Wie zijn we en waarom zijn we wie we zijn? 1 Eurimages is opgericht in 1989 binnen de Raad van Europa, als een deelaccoord met een."

Verwante presentaties


Ads door Google