De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 24-11-2011 Nationaal Groenfonds Biomassa gestookt warmtenet te Marum 24 november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 24-11-2011 Nationaal Groenfonds Biomassa gestookt warmtenet te Marum 24 november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 1 24-11-2011 Nationaal Groenfonds Biomassa gestookt warmtenet te Marum 24 november 2011

2 2 24-11-2011 Nationaal Groenfonds » In 2007 aanbesteding van een kleinschalig warmtenetwerk in Marum (Gron.); » Investeringen ter hoogte van bijna € 1,3 mln.; » Exploitatie niet haalbaar, ondanks subsidie van € 600.000; » In 2008 is Bio Forte gevraagd om het project te beoordelen op haalbaarheid (en te vervolgen bij positieve uitkomst); » Verlagen van de investeringen en/of kosten was mogelijk op meerdere gebieden: ˃Kleinere biomassaketel; ˃Betere en goedkopere warmteleidingen; ˃Door inbreng van kennis door Bio Forte gingen kosten van stelposten en meerwerk omlaag; ˃Toeleveranciers brengen lagere offertes uit (ook door regiefunctie van Bio Forte); ˃RCW gemeenten zorgen voor opslag houtsnippers en lage logistieke kosten hierdoor.

3 3 24-11-2011 Nationaal Groenfonds » Wat is de droom van Bio Forte?: ˃Ook vanaf de onderkant van de markt (installaties tot 5MW) duurzaamheid voor energieopwekking toepassen; ˃Gebruik biomassa die geen hoger toepassingsdoel (meer) heeft. Niet alleen voor hout, maar ook riet, gras, heide, etc.; ˃“local for local” filosofie, dus optimale CO 2 reductie; ˃Met het toenemen van het aantal biomassa verbrandingsinstallaties een maatschappelijk draagvlak creëren; ˃Projecten realiseren waarin duurzaamheid en resocialisatie van bijv. jongeren te combineren zijn; ˃Acceptatie bij gebruikers verwerven dat de bedrijfstak een leercurve nodig heeft om per geleverde GJ goedkoper te worden (is al gaande); ˃Steeds meer projecten realiseren zonder subsidies (houdt verband met het voorgaande en is al realiseerbaar );

4 4 24-11-2011 Nationaal Groenfonds » Analyse van nadere gebruikersinfo, technische tekeningen, warmtebehoefte, gasverbruiken per locatie; » Tracévorming, dimensionering en kostencalculatie van het leidingnetwerk tussen de gebouwen; » Coördinatie van besturings- en regeltechniek » Dimensionering van de biomassainstallatie; » Financiële analyse; » Subsidieaanvragen; » Contracten voor alle partijen; » Aanbesteding; » Regie/project management; » Last but not least: begeleiding en onderhoud gedurende 15 jaar.

5 5 24-11-2011 Nationaal Groenfonds Biomassaverbranding Bewezen technologie: Commercieel beschikbaar Schoon Volautomatisch Zeer betrouwbare hydraulische brandstoftoevoer

6 24-11-2011 Nationaal Groenfonds 6

7 7 » Innovatief maar betrouwbaar concept voor warmtedistributie » Geschatte levensduur 50-90 jaar

8 8 24-11-2011 Nationaal Groenfonds » Warmtelevering aan 8 gebouwen vanuit 1 biomassa gestookte installatie, gekoppeld door een warmteleiding; » Gezamenlijk gasverbruik ca. 220.000 m 3 gas per jaar; » Vereiste biomassa installatie: 500 kW; ˃Verbruik: ca. 600 ton biomassa (houtsnippers, tak- en dunningshout), afkomstig uit de gemeente Marum, Leek en Grootegast en omliggende gebieden; ˃Vermeden wordt ca. 430 ton CO 2 ; » Door hoogwaardige rookgasreiniging wordt ruim voldaan aan nieuwe BEMS regelgeving; » Hoge meerkosten voor een warmteleiding (ca. 1.200 meter) toch verantwoord door de toegekende subsidie en langere looptijd van contracten; » Huidige CV-installaties blijven als back-up fungeren, op termijn naar 1 collectieve back-up ook mogelijk; » Bio Forte ontzorgt: gebruikers krijgen evenals voorheen warmte aangeleverd; » Commitment: Bio Forte levert warmte tegen NMDA principe, en blijft gedurende de looptijd van het contract betrokken.

9 9 24-11-2011 Nationaal Groenfonds

10 10 24-11-2011 Nationaal Groenfonds

11 11 24-11-2011 Nationaal Groenfonds De biomassa centrale en het warmtenetwerk in Marum is uniek! 1.8 gebruikers waarvan enkele zeer klein; 2.Samen een bescheiden gasverbruik per jaar (220.000 M 3 ) 3.Lang warmtenetwerk (1.200 meter); 4.Beperkt subsidiebedrag; 5.Toch exploiteerbaar;

12 12 24-11-2011 Nationaal Groenfonds 1.Enthousiasme en visie bij lokale bestuurders is nodig 1.Bepaal samen het project in grote lijnen; 2.Doe een scan m.b.t. haalbaarheid; 3.Zoek als eigenaren en gebruikers een partner, laat die de regie op zich nemen; 4.Nodig: Samen commitment vanaf het 1e uur. 2.Langere doorlooptijden dan verwacht 1.Alle facetten van het project beoordelen en doorrekenen; 2.Afstemming met meerdere eigenaren, gebruikers, toeleveranciers, vergunningverleners etc.; 3.Aanbesteding (was voorwaarde gemeente en subsidieverleners); 4.Subsidies aanvragen en verkrijgen; 5.Nodig: strakke project planning; 3.Visie op echte duurzaamheid is evenzeer nodig 1.Duurzaamheid doen we voor de generaties na ons; 2.Respect voor milieu en omwonenden en overige “stakeholders” blijft voorwaarde; 3.Ervaring uit een andere gemeente: Bio Forte presenteert een winstgevende casus na 2 jaar onderzoek en aanpassingen. Kiest u voor een implementatietraject, of toch voor CV ketels en aankoop van groencertificaten? 4.Nodig: politiek en uitvoerende instanties moeten op een lijn zitten.

13 13 24-11-2011 Nationaal Groenfonds 4.Operationeel: 1.Regiemodel is te combineren met het voldoen aan wettelijke regels, zoals aanbesteding; 2.Klein kernteam van gemeente en regievoerder verkort de doorlooptijd; 3.Nodig: keuze voor het juiste uitvoeringsmodel in een vroeg stadium. 5.Financieel: 1.Zorg voor haalbare projecten: “lean and mean” in de keten  positieve cashflows behalen, deze zijn vereist voor continuïteit (en het verkrijgen van financiering). 2.Als je niet kunt dimensioneren rekent het niet; 3.Vergelijk geen appels met peren: een warmtenetwerk kost extra geld (ten opzichte van een “stand-alone” CV ketel); 4.Schaalgrootte is belangrijk; 5.Kosten van regie in het voortraject ca. 2% van de totale investering; 6.Kosten van directievoering in het uitvoeringstraject ca. 3% van de totale investering; 7.Besparing door benoemen regiepartner ca. 20%; 8.Afschrijftermijn en aflossingstermijn ca. 15 jaar; 9.Als een eigenaar of gebruiker als mede-financier optreedt, deelt deze ook mee in de opbrengsten; 10.Nodig: continue rekenen aan een optimaal investerings- en exploitatiemodel (en dus een financierbaar model).

14 14 24-11-2011 Nationaal Groenfonds » De markt in Nederland staat 1.000 kleinschalige biomassa verbrandingsinstallaties toe (tussen 300 kW en 2 MW); » Wettelijke eisen voor beslissers (o.a. aanbestedingsplicht, vergunningen, evt. bestemmingsplan wijzigen) hoeven niet te betekenen dat het project niet aangevangen wordt; » Durf te starten. Voorkom nieuwe (onnodige) rapporten, gebruik referentierapporten indien mogelijk; » Maak heldere afspraken over “go –no go” beslissingen; » Referentiebezoeken kunnen drempelverlagend werken, zo spoedig mogelijk doen!; » Bij grotere projecten (vanaf 700.000 m 3 gasvermijding) is een beter rendement haalbaar, eigenaren en/of gebruikers kunnen partner worden (BV structuur is een goede vorm); » Voor 2020 ten minste 500 nieuwe biomassa gestookte installaties erbij! 14

15 15 24-11-2011 Nationaal Groenfonds


Download ppt "1 24-11-2011 Nationaal Groenfonds Biomassa gestookt warmtenet te Marum 24 november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google