De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vertaling en inlassen Nederlandse teksten: Willy Claeys.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vertaling en inlassen Nederlandse teksten: Willy Claeys."— Transcript van de presentatie:

1 Vertaling en inlassen Nederlandse teksten: Willy Claeys.
WERELDOORLOG II 1932 - 1945 BRON: Aanpassingdoor: Instructor Note: These slides contain animated objects. This presentation is intended to be viewed in “Slide Show”. Each click of the mouse will move an object, make an object appear/disappear or show an arrow. Each bulleted line in the Notes Pages correspond the sequential order of each “action” and describes that action. On some Notes Pages: Lines in RED represent Soviet Movements/Action which are provided to understand what is happening to Germany during US/UK actions. Het Europese strijdtoneel. Een aanschouwelijk verslag van de verschillende fases van de tweede wereldoorlog. Vertaling en inlassen Nederlandse teksten: Willy Claeys. (De originele Engelse tekst stak enkel in de notitiepagina’s en kwam niet in beeld bij afspelen)

2 Deel 1. De Duitse Expansie.

3 18/ 20 – 31 mei 41: Duitsland valt Kreta aan met een bijna volledige lucht-aanval. Ze leden dergelijke grote verliezen dat ze nooit meer een dergelijke grote luchtaanval riskeerden. 19/ 22 juni- dec Operatie Barbarossa. De duitsers vallen de Sovjet Unie aan, maar werden kort voor Moscou gestopt door hevige Sovjet weerstand, strategisch overwicht, en de koude Russische winter. 17/ Apr 41: Duitsland schiet Italië ter hulp met Griekenland, en Yuguslavië, haar vorig akkoord schendend, staat Duitsland toe om door hun land te komen. 16/ Okt. 40: Italië probeert Griekenland binnen te vallen, maar dit mislukt. Ze verliezen de helft van Albanië, en de britten sturen strijdkrachten om Griekenland te verdedigen. 14/ 22 juni 40. De strijd om Frankrijk is over. De Duitsers vallen gemakkelijk noord en west frankrijk binnen. Frankrijk geeft zich over en Vichy Frankrijk wordt geïnstalleerd: zuid Frankrijk, Corsica en de Franse koloniën verenigen zich met Duitsland. 15/ Jul-okt 40. De strijd om Engeland. De duitsers proberen overwicht in de lucht te krijgen om Engeland te veroveren. Dit mislukt en de Duitsers blazen de operatie af. 6/ April Italië valt Albanië binnen en wordt officieel verenigd met Duitsland door het ‘Staalpact’ in mei. 2/ Maart Duitsland bezet het Rijnland. Opnieuw tegen het verdrag van Versailles en weer zonder reactie van de westerse democratieën. 3/ Maart 1938.Oostenrijk wordt ge-annexeerd. 4/ Sept Verdrag van Munchen. Engeland en Frankrijk gaan akkoord met de eis van Hitler om de ‘verdrukte’ Duitsers die in de Chechische republiek leven te ‘bevrijden’. Het sudetenland wordt in de eerste weken van oktober ingenomen. 5/ Maart Hitler neemt westen van Chechoslovakije in. De westerse democratieën realiseren zich eindelijk de ware veroveringszucht van Hitler. Het zuiden van Chechoslovakije wordt de Slovaakse republiek, verenigd met Duitsland. 1/ De Nazi partij komt aan de macht. Hitler herbouwt het leger tegen het verdrag van Versailles in. Eerst in het geheim, vanaf 1935 publiek. De Westerse democratieën doen niets. GERMAN EXPANSION 1933 – The Nazi Party came to power in Germany (the Third Reich forms). Hitler began to rebuild the military in direct violation of the Treaty of Versailles (secretly at first, and in public by 1935 – the Western democracies do nothing). March 1936 – Germans occupied the Rhineland with troops – again violating the Treaty of Versailles and again resulting in no reaction from the Western democracies. March 1938 – Austria was annexed by the Third Reich. Sept 1938 – Munich Agreement. Britain and France agreed to Hitler’s demands to ‘free’ oppressed German people that lived within the Czech Republic. German troops occupied the Sudetenland in the first weeks of October. March 1939 – Germany seized the remainder of western Czechoslovakia. The western democracies finally realized Hitler’s true intention of conquest. The southeastern portion became the Slovak Republic, allied with Germany. April Similarly, Italy invaded Albania and then become officially allied with Germany with the “Pact of Steel” in May. 1 September 1939 Germany invaded Poland with two Army Groups. On 17 Sept the Soviet Union, who had previously signed a non-aggression agreement with Germany (Molotov-Rippentrop Pact: 23 August 1939) invaded and occupied eastern Poland. France and Britain declared war on Germany. 27 September Tripartite Pact: The Axis Powers formally came into being. Germany, Japan and Italy signed this agreement to mutually support each other in their quest to conquer their spheres of influence. Hungary and Romania joined in November ’40 and Bulgaria joined in March 41. October 1939-April The ‘Phony War’. Germany built up forces to invade France while France established defenses behind her Maginot Line (a series of strong fortifications on the French-German Border). Since the Maginot Line did not extend beyond that border, the French positioned their more mobile forces, including the British Expeditionary Force, on the Belgium Border, which would cross that border should the Germans attempt a repeat of the Schlieffen plan they had executed at the beginning of WW I. This, the Dyer Plan, would meet and defeat any German attack trying to swing around the Maginot Line, through Belgium/Netherlands. 9 April – German forces occupied Denmark 9 April – June. Germans invaded Norway. These two actions protect the German trade routes with Sweden (Iron Ore) and assisted Germany to execute her future submarine campaign in the Atlantic. 10 May 1940 – Battle of France. The Germans invaded the Netherlands and Belgium (bypassing the Maginot Line). Britain and France moved to counter this attack. German Army Group A (containing the majority of the Panzer Units) attacks through the Ardennes Forrest and cuts off two French Armies and the BEF from the rest of the French Forces. These troops either surrendered or were evacuated at Dunkirk. 22 June – The Battle of France ends. After the disaster in the Low Countries, the French Army becomes almost totally ineffective, and the Germans easily attack through northern and eastern France. France surrenders and Vichy France was established, which is Southern France, Corsica and the French Colonies that now became essentially allied with Germany. July – October Battle of Britain. An attempt by Germany to gain air superiority, in order to invade Britain (Operation Sea Lion). The Germans failed and eventually called off the Operation. NOT SHOWN: Sept 1940-Nov 1942: North Africa Campaign. A series of see-saw battles between German/Italian Forces (Libya) and the British (Egypt). October Italy attempted to invade Greece, but failed miserably. They actually lose half of Albania, and the British sent forces to defend Greece. April Germany goes to the aid of Italy by invading Greece, and consequently Yugoslavia when the Yugoslav government was overthrown, cancelling her previous agreement to allow the Germans to pass through their county. 20-31 May Germany seized Crete with an almost purely Airborne Assault. They suffered such great losses, they never again conducted a major airborne assault. 22 June – December Operation Barbarossa. Three German Army Groups attacked into the Soviet Union, but were finally stopped just short of Moscow by stiff Soviet resistance, strategic overreach and the winter. Klikken voor acties. 11/ 9 apr – juni 40. Duitsland valt Noorwegen binnen. Beide acties moeten de handelsroute met Zweden (staal) beschermen en Duitsland helpen haar toekomstige onderzeeboot-campagne in de Atlantische oceaan uit te voeren. 9/ Okt.39-apr 40. Duitsland vormt legers om Frankrijk binnen te vallen en Frankrijk plaatst legers achter haar Maginot lijn, en het Britse expeditieleger aan de Belgische grens om te verhinderen dat de Duitsers langs daar zouden binnenvallen. 8/ 27 sept 40. Het tripartite pact. Duitsland, Japan en Italië tekenen dit akkoord voor onderlinge hulp. Hongarië en Roemenië volgen in november 1940; Bulgarije in maart 1941. 10/ 9 april 40. Duitse strijdkrachten bezetten Denemarken. 7/ 1 sept 39. Duitsland valt Polen binnen met twee legergroepen. Op 17 sept valt Rusland, dat een niet-aanvalsakkoord had ondertekend met Hitler, oost Polen binnen en bezet het. Frankrijk en Engeland verklaren de oorlog aan Duitsland. 12/ 10 Mei De strijd om Frankrijk. De Duitsers vallen Nederland en België binnen om de Maginot lijn te vermijden en Frankrijk binnen te vallen. 13/ De Duitse legergroep A, met de meeste tanks, valt aan doorheen de Ardeense bossen en snijdt twee franse legers en het Brits expeditieleger af van de rest van de franse troepen. Deze troepen werden geëvacueerd via Duinkerken.

4 Deel 2. Italië en Afrika.

5 snel de Vichy-troepen daar.
4/ De slag van Kasserine Pass was een tactische mislukking voor de Amerikanen, maar een operationeel verlies voor de Duitsers die niet in staat waren hun aanvankelijk succes op te volgen. Het 8° Brits leger arriveerde en de twee Duitse legers gaven zich over in mei 43. 5/ 10 juli 43: de 15° legergroep (AG) met het US 7° leger (Patton) en het Britse 8° leger (Montgommery) vielen Sicilië binnen. (Operatie Husky). Het 505° Para regt en de 1° Brits airborne divisie assisteerden. 3/ Rommel vond dat de gecombineerde Duitse aanval op de zwakke geallieerde rechterflank om het 1° Brits leger van zijn bevoorradingslijnen te scheiden, belangrijker was dan de komst van het 8° Brits leger. 2/ Nov.42. De geälieerden trokken door Tunesië om kritische bevoorradingshavens in te nemen. Ze werden door de Duitsers gestopt kort voor het doel en moesten in de verdediging gaan, afhangend van een heel lange bevoorradingsweg. Begin februari arriveerde het afrika pantzer leger (Rommel) in Tunesië, na door de amerikanen uit Egypte verdreven te zijn. 0/ 8 nov 42. Operatie toorts. Omdat ze nog niet sterk genoeg waren Europa aan te vallen, besloten de geälieerden Noord Afrika aan te vallen, en de Duits/Italiaanse legers te vernietigen die in Egypte vochten. Ze landden in Marocco en Algerië en overwonnen snel de Vichy-troepen daar. 1./ 10 nov 42: De Duitsers bezetten Zuid Frankrijk en Corsica, nadat de Vichy-regering begon te twijfelen na de nederlagen in Noord Afrika. 6/ 10 juli – 17 aug 43. Sicilië werd veroverd. Het 7° US leger viel de westkant van het eiland aan, de flank van het 8° Brits leger dat de oostzijde aanviel.. De Duitsers konden nog net veel van hun manschappen en uitrusting in veiligheid brengen. 7/ 3 sep 43. Het 8° Brits leger nam de ‘teen’ van Italië in (operatie Baytown). Het 5° US leger (Clark) maakte daarna de grootste amfibie-aanval (operatie Avelanche) op Salerno op 9 sept. terwijl de 1° Britse airborne divisie een ondersteunende landing (operatie slapstick) deed op de ‘hiel’ van Italië. Salerno was een moeilijke operatie maar de zwakke Duitse verdediging deed ze lukken. 9/ 16 sep – 8 okt 43. Het 8° Britse leger trok op met het US 5° leger op 16 sept. en de Duitsers onder Luchtmacht Veldmaarschalk Kesselring trokken terug tot en hielden de Gustav linie op 8 oktober. 8/ Italië gaf zich over aan de geällieerden. De Duitsers hadden eerst wel snel de Italiaanse strijdkrachten ontwapend. 10/ Juli-nov. 43. Na 2 mislukte Duitse offensieven (Stalingrad en Kursk), begon de sovjet unie de 1° van hun grote offensieven om de Duitsers terug naar Duitsland te dringen. Dit offensief greep plaats langs het grootste deel van het Oostelijk front en reikte tot de rivier de Dnieper. NORTH AFRICA AND ITALY 8 November 1942: Operation Torch. Knowing that they are not yet strong enough for a direct assault into Europe, but realizing they must attack somewhere, the Allied Combined Chiefs of Staff decided to attack North Africa to assist the British 8th Army destroy the German/Italian Forces that were fighting in the vicinity of Egypt. At three landing sights, the Allies landed in Morocco and Algeria and quickly defeat the Vichy forces there. 10 November 1942: Germans occupied Southern France and Corsica as the Vichy government began to topple (due to defections in N. Africa). November 1942 – The allies advanced toward Tunisia to seize critical supply ports. However, the Germans rushed troops into Tunisia from Italy/Sicily and form the 5th Panzer Army. The Germans successfully halted the Allied advance just short of their goal. The British 1st Army was now forced to go on the defense and wait for supplies and reinforcements to arrive from their very long supply lines, as well as wait for better weather. A French and American Corps occupied positions to the south of the main British Corps. In early February, Panzer Army Afrika (Rommel) arrived in Tunisia after being driven from Egypt by the 8th Army. Rommel proposed that the combined German Armies attack the weak allied right flank to attempt to cut the 1st Br Army from its supply lines prior to the 8th Army’s arrival in force. Feb Battle of Kasserine Pass: This battle was a tactical defeat for the Americans, but an operational failure for the Germans who are unable to follow up on their initial success. The 8th Army finally arrived in force and the two German Armies surrendered in May 1943. With the Allies still unprepared to invade Europe, a decision was made at the Casablanca Conference to attack into Sicily (the decision to invade Italy was made with the success of the Sicilian operation) 10 July 43: 15th Army Group (AG) with the US 7th Army (Patton) and the British 8th Army (Montgomery) invade Sicily (Operation Husky). 505th Parachute Regt (82nd Airborne Division) and 1st British Airborne Division assist. 10 July – 17 August 43: Sicily was conquered. The US 7th Army attacked up the western side of the island, protecting the flank of the British 8th Army that attacked up the eastern side. The Germans were able to evacuate much of their men and equipment. 3 Sept 43: British 8th Army invaded the ‘toe’ of Italy as a diversion (Operation Baytown). The US 5th Army (Clark) then made the Allied main amphibious assault (Operation Avalanche) at Salerno on 9 September, while the 1st British Airborne Division conducted a supporting amphibious assault (Operation Slapstick) at the ‘heel’ of Italy. Salerno was a very difficult operation for the allies, but poor German coordination resulted in a successful invasion. Just prior to the Salerno invasion, Italy surrendered to the Allies. This was announced during the invasion to create havoc for the Germans. The Germans, however, had anticipated this capitulation and rapidly disarmed the Italian forces. 16 Sept – 8 Oct 43: Movement to the Gustav Line. The British 8th Army linked up with the US 5th Army by 16 Sept and the Germans (under Luftwaffe Field Marshall Kesselring) withdrew to and held the Gustav line by 8 October. July-Nov 43: After two failed German offensives (Stalingrad in 1942 and Kursk in July 1943), the Soviet Union begin the 1st of their major offensives to push the Germans back to Germany. This offensive occurred along the majority of the eastern front and reached the Dnieper River. Montgomery Clark 5 15th Army Grp Alexander Center Task Force Eastern Task Force 1th Abn Div Western Task Force 1 7 8 Patton Montgomery 15th Army Grp Alexander 8

6 De invasie van Europa door de geällieerden.
Deel 3. De invasie van Europa door de geällieerden.

7 plaats van de actie na de klik:
2/ 22 jan 44. Na verschillende mislukte aanvallen op Monte Casino en de rest van de Gustav linie probeerde de 15° AG de pat- stelling te breken door een andere amfibie-landing met het US VI korps bij Anzio. Hoewel de landing weinig weerstand ondervond slaagde generaal Lucas er niet in om door te gaan. Tegelijkertijd faalde ook het 5° US leger in het doorbreken van de Gustav linie. 3/ feb 44. De Duitsers ondernemen een tegen-aanval op het bruggenhoofd, en drijven de gealliëerden bijna terug in zee, maar lukten daar uiteindelijk toch niet in. Anzio werd nu een belegerde vesting tot mei. 4/ feb 44Bommen-offensief. De US orienteert zich op de vernietiging van de Duitse vliegtuig-industrie. De schaal en het succes van de aanvallen resulteren nadien in operatie ‘big week’. 5/ de US gevechtsvliegtuigen waren nu in staat om de bommenwerpers te escorteren tot aan hun doel en terug, door afwerpbare brandstoftanks. Samen met de bommenwerpers vernietigden ze zoveel Duitse gevechtsvliegtuigen dat het overwicht in de lucht was verzekerd voor de komende Overlord operatie. De Duitsers konden enkel nog de meest kritische industrie verdedigen. 0/ 24 dec 43. Montgommery wordt opperbevelhebber van het 21° AG (US 1° leger en Brits 2° leger. De laatste voorbereidingen voor de invasie van Europa beginnen (Operatie Overlord) 1/ Herfst 43. Met de inname van Foggia in Italië heeft de USAF nu twee locaties met bommenwerpers om de Duitse industrie en bronnen te bombarderen. Het 8° Air Force was een beperkte operatie begonnen in de zomer 42 van uit Engeland, en nu met het 15° in Italië (en met het Britse bomber command die nachtraids deed) werd tot diep in het Duits luchtruim doorgedrongen. INVASION OF EUROPE 24 December 1943: Montgomery is named the 21st AG commander (the US 1st Army and the British 2nd Army) and the final preparations for the invasion of Europe (Operation Overlord) began. Fall 1943: With the capture of Foggia in Italy, the US Army Air Force now had two locations to conduct the Strategic Bombing of the German industry and resources. The 8th Air Force had begun limited operations from England in the summer of 1942, and now with the 15th Air Force in Italy (and with the British Bomber command conducting night raids against German moral) the US Strategic bombers conducted large, 1000 bomber raids (with emphasis on transportation and oil production) deep into enemy territory. These initial raids proved to be very costly, but continued through the rest of the war. 22 Jan 1944: After continuously unsuccessful attacks on the Monte Casino and the rest of the Gustav Line, the 15th AG attempted to break the stalemate by conducting another major amphibious landing with the US VI Corps at Anzio (Operation Shingle). While the landing was virtually unopposed, the US Corps Commander, General Lucas, failed to advance. Simultaneously, the drive by the US 5th Army (to link up with VI Corps) failed again to break the Gustav line. 16-19 Feb 44: The Germans counter-attacked the US beachhead, and almost pushed them back to the sea, but ultimately failed. Anzio now turned into a siege until May. 19-25 Feb 44: Bomber Offensive. The US orient on the destruction of the German aircraft industry. The scale and success of the attacks resulted in it being called ‘Big Week’ after the fact. US Fighter Planes were now able to escort the bombers all the way to their targets and back (due to drop tanks). They (and the heavily defended bombers) destroyed so many German fighter planes, that air superiority was assured for the coming Overlord invasion. The Germans can now only defend their most critical industrial locations. Jan-Apr 44: Soviet Spring Offensive frees Leningrad from it’s two year siege and pushes into the Ukraine. 11 May – 4 June 44: In attempt to draw German units into the Italian Theater (and thus away from the Overlord Invasion) the 15th AG conducted Operation Diadem and finally broke the Gustav Line. The 5th Army linked up with the VI Corps at Anzio and entered Rome on 4 June (two days prior to Overlord). 6 June 44: Operation Overlord – 3 Airborne Divisions (82nd, 101st and 6th British) landed in Normandy in the early hours, to protect the flanks of the amphibious landing sites. 6 June 44: Operation Overlord – 21st AG landed in Normandy on 5 beachheads: Utah (4th ID), Omaha (1st and 29th ID), Gold (50th British ID), Juno, (3rd Canadian ID) and Sword (3rd British ID). Allied air forces successfully conducted strikes which slowed and even prevented German reinforcements from arriving at the Normandy beachheads. June-Oct 44: After the fall of Rome, the 15th AG was able to push the Germans north on the Italian Peninsula. They quickly break the German Gothic line but cannot push much further and the opposing forces settled into a static line for the winter/spring of 44/45. 8 21th Army Grp Montgomery 1 2 15th Army Grp Alexander plaats van de actie na de klik: 8 15 Montgomery 5 Clark 15th Army Grp Alexander 11/ Juni-oct. 44. Na de val van Rome kon het 15° AG de Duitsers noordwaarts drijven op het Italiaans schiereiland. Ze doorbraken snel de Duitse Gothische linie, maar slaagden er niet in veel verder door te dringen. De tegenstrever vestigde zich in een statische lijn voor de winter-lente van 44/45. 10/ Terzelvertijd voerde de geallieerde luchtmacht luchtaanvallen uit die de Duitse versterkingseenheden vertraagden en zelfs verhinderden de Normandische stranden te bereiken. 8/ 6 juni 44. Drie luchtmachtdivisies landden in Normandië in de vroege uren om de flanken van de amfibie-landing te beschermen. 7/ 11 mei-4 juni. Om de Duitsers naar het Italiaans strijdtoneel te lokken, en dus weg van de operatie Overlord, begon het 15° AG de operatie Diadem en brak uiteindelijk de Gustav linie. Het 5° leger trok op met het VI korps bij Anzio en bereikte Rome op 4 juli (2 dagen vóór de operatie Overlord (invasie Normandië). 6/ Jan-Apr 44. Het Sovjet Lente-offensief bevrijdt Leningrad van de Duitse belegering en dringt door in de Oekraine. 9/ 6 juni 44. Het 21° AG landde in Normandië op 5 stranden: Utah (4°US ID), Omaha (1° en 29°ID), Gold (50° brits ID), Juno (3° Canadees ID), en Sword (3° Brits ID).

8 De uitbraak uit het bruggenhoofd.
Deel 4. De uitbraak uit het bruggenhoofd.

9 9° leger werd verplaatst naar naar de 12 AG’s noordelijke flank.
8/ Aug-dec 44. Sovjet offensief om de Balkan te bevrijden. Roemenië en Bulgarije geven zich over en verenigen zich met de geallieerden. 6/ Operatie Market Garden. Het 21°AG probeert snel verschillende rivieren en kanalen over te steken in Nederland. 17 sep 44: Operatie Market. De 101°, 82° en 1° Brits Airborne divisies worden gedropt om een aantal bruggen in te nemen tussen Arnhem en de Britse frontlinies. 9/ 8nov-15dec 44. Het 3° en 7° leger vallen de Duitse ‘Westmuur’ aan. Het 1° leger vecht de prijzige slag van het Hurtgen woud. Het 9° leger werd verplaatst naar naar de 12 AG’s noordelijke flank. 7/ sep. Operatie Garden. Het Brits XXX korps valt aan om zich met de airborne eenheden (ABN) te verenigen en de ingenomen bruggen over te steken. Het XXX korps wordt uiteindelijk gestopt na de vereniging met het US 82°ABN bij Arnhem.. Slechts 2200 man van deze ingesloten divisie kon terugvluchten naar de Britse linies. BREAKOUT 25 July Operation Cobra. After an immense buildup of forces and the slow expansion of the allied beachhead, the US 8th and 9th Air forces (strategic and tactical) conduct a concentrated ‘carpet bombing’ mission which assisted in the breakout attack of the US 1st Army through the very difficult bocage countryside. 1 August 44: With this breakout, the US 12th Army Group (Bradley) was formed – US 1st Army (Hodges) and US 3rd Army (Patton). 1-25 August 44: Patton’s 3rd Army poured through and exploits the breakout created by Operation Cobra and attacked in two directions – Brittany and the Seine River. With this rapid movement, the German 7th and 5th Panzer Armies are almost cut off, but escape with a large portion of their men (but not equipment) at the Falaise Gap when the Canadian 1st Army failed to rapidly link up with the US 3rd Army. Paris was liberated on 25 August. 15 August 44: Operation Anvil (Dragoon) – US 7th Army landed in Southern France in support of the attack in Normandy. June-August 44: The Soviets crush the German Army Group Center and reach the outskirts of Warsaw. 25 August – 15 September 44: Eisenhower takes over direct control of the ground battle from Montgomery (1 September) and the 21st and 12th Army Groups attacked along a ‘Broad Front’ toward the Rhine River. The 12th Army Group linked up the newly formed 6th AG (Devers) which contained the US 7th and French 1st Armies. Also, the 9th Army (Simpson) is formed in 5 September and clears the rest of Brittany (The port of Brest). General Clark became the 15th AG commander in October. Operation Market-Garden: 21st AG’s attempt to rapidly cross many rivers/canals in the Netherlands (2 part operation) 17 Sept 44: Operation Market st, 82nd, and 1st British Airborne divisions are dropped to capture a series of bridges located between Arnhem and the British front lines. 17-20 September 44: Operation Garden - British XXX Corps attacks to link up with the Airborne (ABN) units and cross the captured bridges. The XXX Corps is finally stopped after it links up with the US 82nd ABN just short of the British 1st ABN at Arnhem. Only 2,200 of that surrounded division escaped back to British lines. August – December 44: Soviet offensive to clear the Balkans. Romania and Bulgaria surrender and join the Allies. Nov 8 – 15 Dec 44: Eisenhower shifted the Main Effort to the 12 AG. Both the 3rd and 7th Armies attacked to the German “West Wall”. This was also the time that 1st Army fights the costly battle of the Hurtgen Forrest. The 9th Army, initially paced between 1st and 3rd Armies, was moved to the 12 AG’s northern boundary. Bradley, anticipating a future transfer of forces to Montgomery, made the shift as he did not want to lose his veteran Army. 8 21th Army Grp Montgomery 1 21th Army Grp Montgomery 2 9 2 1 1 9 12th Army Grp Bradley 3 12th Army Grp Bradley 6th Army Grp Devers 1 7 5 8 15th Army Grp Alexander 15th Army Grp Clark 15 5/ 25 aug – 15 sep 44. Eisenhouwer neemt de controle van de grondgevechten over van Montgommery (1 sep) en de 21° en de 12° legergroepen rukken op langs een breed front naar de Rijn toe. De 12° verenigde zich met de nieuw gevormde 6° AG (Devers). Ook het 9° (Simpson) is gevormd en veegt de rest van Bretagne schoon. Genéraal Clark werd in okt. bevelhebber van het 15° AG. 0/ 25 juli 44.Operatie Cobra. Nadat een immense strijdmacht aan land was gezet en de expansie van het bruggenhoofd heel traag verliep gooiden de US 8° en 9° luchtmacht een geconcentreerd bommentapijt dat het uitbreken van het US 1° leger door het zeer moeilijke ‘bocage’-landschap moest helpen. 1/ 1 aug 44. Met deze doorbraak werd de US 12° legergroep (Bradley) gevormd, het US 1° leger (Hodges) en het US 3° leger (Patton) 2/ aug 44. Patton’s 3° leger viel aan in twee richtingen: Bretagne en de Seine. Met dit snel maneuver werden de Duitse 7° en 5° pantserlegers bijna afgesneden, maar ontsnapte met een groot deel van de manschappen (maar zonder uitrusting) langs Falaise toen het Canadese 1° leger niet snel genoeg bij de amerikanen aansloot om de opening te dichten. Op 25 aug werd Parijs bevrijd. 3/ 15 aug 44. Operatie Aambeeld. Het 7° US leger landde in Zuid Frankrijk als hulp bij de aanval in Normandië. 4/ Juni – aug.44. De Sovjets vertrappelen het centrum van de Duitse Legergroep en bereiken de buitenwijken van Warchou.

10 Het Ardennenoffensief en de Duitse ondergang.
Deel 5. Het Ardennenoffensief en de Duitse ondergang.

11 was naar de 12 AG teruggekeerd na het Ardennenoffensief).
1/ dec. Duiitsland valt aan en creëert een ‘uitstulping‘( Bulge) in de geallieerde linies. Vandaar dat dit offensief later de engelse naam ‘Battle of the bulge’ toebedeeld kreeg. 2/ Als het 1° en 9° leger afgesneden werden van het 12°AG, ging het commando van deze twee legers naar het 21°AG. 4/ 26 dec-7feb45. De 12° en 21° AG dringen de Duitsers terug naar hun sttartlinie. 6/ 22 feb-21 mar 45: De Rijnland campagne. Alle legergroepen rukken op naar de Rijn. Door geluk kon het US 1° leger een intacte brug innemen bij Remagen op 7 maart en aldus een onverwacht bruggenhoofd instellen op de oostelijke Rijn-oever. (Het 1° leger was naar de 12 AG teruggekeerd na het Ardennenoffensief). 0/ De duitsers gebruikten het 5° en 6° pantser en het 7° leger voor een finale tegenaanval . Hitler wilde aldus een wig drijven tussen de Amerikanen en de Britten op het minst verdedigde punt van de amerikaanse linie: de Ardennen. Deze aanval zou dan doorgaan tot de kustlijn en de belangrijke Antwerpse haven veroveren. 5/ jan-apr 45. De Sovjets dringen door tot de Oder in het noorden, gevolgd door aanvallen in Hongarije en Oostenrijk in het zuiden. 7/ 22 en 23 Maart: Het US 3° en Brits 2° leger steken de Rijn over. 8/ 28 maart – 7 mei. Aanval op en bezetting van Duitsland. De Duitse legergroep B (Model)zit gevangen in de Rhur Pocket. Het 15°AG bezet de rest van Italië in een finale doorbraak en de US 5° en 7° legers vervoegden zich op 4 mei. 3/ dec 44. Het 3° leger wordt verplaatst van zijn frontlijnen en gereorienteerd om in het zuidelijk deel van de ‘bulge’ aan te vallen. Patton begon zijn aanval op 22 december. 9/ 15 apr-7mei 45: De Sovjets vallen Oost Duitsland binnen en nemen Berlijn in. Hitler pleegt zelfmoord op 30 april en de Duitsers geven zich over op 7 mei. Battle of The Bulge and Final German Defeat Ardennes Offensive (Operation Watch on the Rhine) The Germans massed the 6th SS Panzer, 5th Panzer and 7th Armies for a final counter-attack against the Western Allies. Hitler planned to split the US from the British at the lightest defended portion of the American line – the Ardennes (the same location that they concentrated their panzer forces to defeat the French in 1940). This attack would then continue to the coast and capture the critical supply port of Antwerp. This would become known as the Battle of the Bulge. 15-24 Dec 44: Battle of the Bulge (1) - Germany attacked and created a ‘bulge’ in the allied line. As the 1st and 9th Armies are cut off from the 12th AG (due to the ‘bulge’), command of these two armies shift to the 21st AG. 20-21 Dec 44: 3rd Army displaced from its front lines and reoriented to attack into the southern portion of the ‘bulge’. Patton began his attack on 22 December. 26 Dec – 7 Feb 45: Battle of the Bulge (2) - the 12th and 21st AGs pushed the Germans back to their start line. Jan – Apr 45: The Soviets pushed to the Oder river in the north, followed by attacks in Hungry and Austria in the south. 22 Feb – 21 March: Rhineland Campaign. All Army Groups pushed forward to the Rhine River. By chance, the US 1st Army was able to capture a bridge still intact on 7 March at Remagen and created an unexpected bridgehead on the east side of the Rhine River. (The 1st Army was returned to 12 AG after the Battle of the Bulge) 22 & 23 March: The US 3rd and British 2nd Armies conducted river crossings of the Rhine. 28 March – 7 May: Attack and occupation of Germany. The German Army Group B (Model) is captured in the Rhur Pocket. The 15th AG made a final push to capture the rest of Italy and the US 5th and 7th Armies linked up on 4 May. 15 Apr – 6 May: Soviets attacked into Eastern Germany and captured Berlin. Hitler committed suicide on 30 April and the Germans surrendered on 7 May. 8 21th Army Grp Montgomery 1 2 1 9 9 1 1 12th Army Grp Bradley 3 7 6th Army Grp Devers 1 5 8 15th Army Grp Clark 15

12 De na-oorlogse bezetting van Duitsland.
Deel 6 De na-oorlogse bezetting van Duitsland.

13 De 4 strijdkrachten verdelen Berlijn
Post War Occupation of Germany: US Sector British Sector Soviet Sector French Sector All 4 Powers divide Berlin US Sector Britse Sector Sovjet Sector Franse Sector

14 Verantwoording bij de aanpassingen:
Het is niét mijn bedoeling geweest het beter te kunnen dan de onbekende ontwerper. Daarvoor heb ik teveel respect voor zijn monnikenwerk. Ik heb enkel de Engelse tekst die in de notitiepagina’s stak vertaald en op de juiste momenten in beeld laten komen, zodat het geheel een stuk overzichtelijker en beter te begrijpen is. Willy Claeys. EINDE


Download ppt "Vertaling en inlassen Nederlandse teksten: Willy Claeys."

Verwante presentaties


Ads door Google