De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het VERLIES VAN DE OUDERLIJKE BAND En het niet-afgeven van kinderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het VERLIES VAN DE OUDERLIJKE BAND En het niet-afgeven van kinderen"— Transcript van de presentatie:

1 Het VERLIES VAN DE OUDERLIJKE BAND En het niet-afgeven van kinderen
Situatie in België (statistieken en bedenkingen)  Op een lied van TWARRES  © Patrick GARNIER – 02/02/2009 « verwekker » van een kind dat zonder vader is geboren in 1998 Handmatig afspelen van de 36 dia’s (gebruik de pijlen om vooruit of achteruit te gaan)

2 Protégez les enfants

3 Het niet-afgeven van kinderen
Bij het doorlopen van de archieven van de Senaat, heb ik eertijds de volgende gegevens kunnen verzamelen over het aantal klachten wegens "weigering van omgangsrecht" : (Bron : antwoord van de federale Minister van Justitie L. Onkelinx op vraag nr van C. Nyssens (CdH-senator) van 3 februari 2004) Uittreksel : « De artikelen 431 en 432 van het Strafwetboek bepalen dat het niet-afgeven van een kind een misdrijf is. Ouders die op die basis een vordering instellen, behalen met hun klacht zelden resultaat. »

4 Dos d’un tee-shirt Achterkant van een vorig jaar gedrukt T-shirt. De cijfers zijn gedeeltelijk geëxtrapoleerd op basis van schattingen ; de “17 000” officieel erkende klachten zijn immers slechts het zichtbare oprijzende stuk van de ijsberg !

5 Bij deze cijfers komen nog :
Alle niet-gecodeerde statistieken: over drie jaar ( ) telde men officieel 33 klachten te Verviers (ik tel er reeds meer dan 78 van mij alleen), 78 te Luik en 206 te Brussel… zoek de fout ! De klachten waarvan men soms zelfs weigert akte te nemen ! De ouders die verscheidene klachten tegelijk indienen om niet vergeefs uren op het politiebureau te verliezen… soms x keer per week wanneer het omgangsrecht wordt geschonden… bijvoorbeeld met de « jonge leeftijd van de kinderen » als excuus.

6 … zonder te vergeten : De ouders die klacht indienen voor verscheidene kinderen tezelfdertijd ( weging). … en vooral het ontelbare aantal klachten die de ouders niet eens meer indienen omdat zij zoals ikzelf vaststellen dat men er in de praktijk NIETS mee doet en deze seponeert of andere opgesmukte redenen aanvoert die tot hetzelfde eindresultaat leiden: het verlies van de ouderlijke band, zelfs de totale verstoting door de kinderen van de « bijkomstige » en « secundaire » ouder, over het algemeen papa. Niemand kan deze VASTSTELLING in twijfel trekken.

7 2 articles de presse En ikzelf meer dan 78 Frédéric… denk je dat ik een plaats in het Guiness Book of Records verdien ? Heden ook 31 maanden sinds de IXe scheiding! Na 27 zittingen in 11 jaar zijn wij nog steeds op hetzelfde punt, enkele duizenden euro’s lichter…en veel meer indien men alle opofferingen telt.

8 Veroordelingen Ik heb getracht om het verband vast te stellen tussen het aantal delicten en het gevolg dat daar over het algemeen aan wordt gegeven. Voordat ik op een echt en twijfelachtig achterhouden van informatie door de gerechtelijke autoriteiten ben gestuit, heb ik van de dienst voor het strafrechtelijk beleid de tabel kunnen verkrijgen van het aantal klachten waarop een veroordeling voor die delicten is gevolgd : 2004 onvolledig

9  Gelopen risico: NUL,x %
Men kan dus vaststellen dat, grosso modo, van de jaarlijkse klachten die het systeem in aanmerking neemt, een honderdtal daarvan gevolgd lijkt te worden door een belachelijke veroordeling… ofwel met moeite enkele tienden van een procent ! Men kan zich toch niet verbazen over het feit dat sommige mensen zonder zorgen dergelijke delicten plegen ? Voor het gerechtelijk apparaat vormt het feit dat je kinderen traag maar zeker worden ontvoerd, klaarblijkelijk geen grote prioriteit, q.e.d. Die drama’s hebben ernstige gevolgen voor de kinderen en hun Familie. Zou kunnen worden gesteld dat sprake is van het NIET BIJSTAAN VAN EEN PERSOON IN GEVAAR en zelfs van aanzetting tot moord ?

10 5 articles de presse + hommage
Hommage aan een van die vaders die uiteindelijk zelfmoord hebben gepleegd, moe van het zovele vechten zonder resultaat.

11 3 articles de presse

12 Mijn nederigste excuses
Ik had je graag meer preciseringen gebracht en een bescheiden "analyse" van de situatie gegeven : verloop en verdeling van de klachten volgens het geslacht, het gerechtelijk arrondissement, of nog verdeling met betrekking tot de veroordelingen… maar ondanks mijn vele s en telefoontjes sinds oktober 2007, ben ik op een muur gestuit, tot grote verbazing van bepaalde ambtenaren van de FOD statistiek… Zou ik dan gedurfd hebben een vraag te stellen die stoort ?

13 3 articles de presse

14 Het is noodzakelijk en DRINGEND
Meer toepassing te maken van de door de parlementariërs geschreven en gestemde wetten, de naleving te verzekeren van de door ons land geratificeerde internationale verdragen, overeenkomsten en pacten waarin met name het recht op eerbiediging van het familiale privé-leven is verankerd (EVRM, IVRK…). Bemiddeling en andere « ontmoetingsplaatsen » zijn geen mirakeloplossing, een gezocht alibi om zich te ontdoen van zijn verantwoordelijkheden door het probleem naar anderen te verschuiven. Dwang is soms noodzakelijk (volgens therapeuten)… evenals preventie !

15 2 articles de presse

16 2 articles de presse

17 Strafrechtelijk beleid
De politiediensten hebben van de parketten de opdracht gekregen om zich niet meer systematisch te verplaatsen (officieel om de kinderen niet te "traumatiseren"), terwijl magistraten zelden kanttekeningen maken om hun met deze opdracht te belasten en evenmin a posteriori vervolgen. Deurwaarders kunnen zich slechts op intimidatie beroepen (tegen +/- 170 EUR per tussenkomst!), behoudens indien in de beschikking uitdrukkelijk is vermeld dat indien een beroep kan worden gedaan op de gewapende macht. De voorgestelde oplossing ? De zaken overdragen aan de SAJ, de SPJ, strafrechtelijke bemiddeling, ontmoetingsplaatsen, enz. enz. enz.

18 STOP à la violence conjugale (…sous toutes ses formes !)

19 Nachtvluchten, Brussel-Halle-Vilvoorde, de zonder-papieren
Nachtvluchten, Brussel-Halle-Vilvoorde, de zonder-papieren... … en op zijn minst Belgische kinderen die een van hun ouders, over het algemeen de vader… en dus vaak de helft van hun Familie niet meer (of bijna niet maar voor de "gelukkigen") zien... interesseert dit dan niemand ?

20 Daddy’s Pride 2008 Is het toeval dat honderden verenigingen die hoofdzakelijk uit vaders bestaan, de laatste jaren overal in het westen zijn opgericht ? Zijn al die ouders wraakzuchtige heethoofden, revanchistische « masculinisten » ? Waarom klagen zij allen over de schandelijke wijze waarop zij te vaak worden behandeld door Justitie,die hen beschouwt als « bijkomstige » ouders met een « secundaire » huisvesting (gerechtelijke termen die op zich veelzeggend zijn), als onbeschaafde varkens die, soms onbetaalbare, « alimentatie » betalen, die een van de voordelen voor de « hoofd » ouder (verhoogde uitkeringen, sociale woning, belastingaftrekken…) zou kunnen worden en zou kunnen aanzetten tot het uiteenrukken van de Familie in plaats van tot de bescherming ervan ? Waarom ontvangen zij geen centiem subsidies, terwijl tegelijkertijd de vrouwencentra op elke straathoek in overvloed aanwezig zijn, zonder de officiële campagnes in de media te tellen waarin de man wordt afgeschilderd als gewelddadig, als de oorzaak van alle ellende in de wereld… terwijl de vrouwen worden voorgesteld als eeuwige slachtoffers, zelfs als heldinnen ? Is het uit plezier, uit haat en wraak, dat sommigen sinds tien jaar en meer vechten en soms honderden duizenden euro’s uitgeven, hun carrière of zelfs hun liefdesleven opofferen ? Hebben zij niets beters te doen ? Is het een samenzwering indien de meesten de door en door gevaarlijke aard van de feministische gedachtegang die men ons voortdurend voorschotelt, benadrukken? Waarom heeft de beroemde Franse filosofie Elisabeth BADINTER, ex-fervente militante van de MLF, zich in haar essay « Fausse Route » (« De verkeerde weg ») verzet tegen de excessen van de feministische lobby’s ? Waarom beklemtoont zij het simplistische karakter van de uitlatingen inzake “partnergeweld”, zoals deze inzake “loondiscriminatie” mij zeer irrationeel lijken ? Deze nutteloze strijd tussen de geslachten draagt bij tot de vernietiging van de Familie !

21 De gevolgen ? Dit proces leidt over het algemeen tot het verlies van de ouderlijke band en zelfs tot OUDERVERSTOTING… even zeker als wanneer de "hoofd" ouder je kinderen zou ontvoeren naar Kenia, Libanon, Duitsland… Het gaat dan om "INTRA-nationale ontvoeringen", vrij toegestaan met de indirecte (?) medeplichtigheid van een nochtans zogenaamd democratische en geciviliseerde staat. In het beste geval "recupereer" je je reeds "opgevoede" kinderen wanneer zij volwassen zijn, met het gevoel dat je het belangrijkste hebt gemist : je aanwezigheid tijdens hun kindertijd en al die verloren herinneringen. De sociaal-economische gevolgen van die gebanaliseerde gevallen is enorm in termen van gezondheid, opvoeding enz.

22 2 articles de presse  Olivier LIMET en twee van zijn drie kinderen, die langs diplomatieke weg uit Kenia zijn teruggehaald, maken deel uit van de getuigen die hebben deelgenomen in de televisieuitzending « les enfants du divorce » die op 12 maart 2008 op de Belgische nationale tv te zien was (zie op mijn site)… maar ik wacht nog steeds tot iemand mij het verschil komt uitleggen tussen een inter- en een intra-nationale ontvoering…

23 5 articles de presse (mamans)
Ook mama’s zijn het slachtoffer van deze gesel !

24 Wij eisen : Dat eindelijk alles in het werk wordt gesteld om de Familie te beschermen, die het centrale orgaan is van elke geciviliseerde samenleving, de leefruimte voor elke persoonlijke ontwikkeling. Dat de plegers van die misdrijven voortaan zwaar worden bestraft van zodra een verdacht gedrag wordt vermoed (voordat het gangreen wordt gevestigd), een maatregel die zo nodig gepaard moet gaan met de verplaatsing van de huisvesting en van de exclusieve uitoefening van het ouderlijke gezag. Tot slot eisen wij de EENVOUDIGE TOEPASSING van het Belgische recht, omdat de meeste wetten reeds bestaan, maar vaak niet worden gebruikt!

25 Famiboom 2007 (Heysel - BXL)
Enkele Belgische militanten in T-shirts Onze stand « 1 PAPA = 1 MAMA » Uiteenzettingen aan het grote publiek Tussenkomst na de officiële conferentie

26 « fugit irreparabile tempus »
« De tijd vervliegt onvermijdelijk » Virgile, ACN, Géorgiques, III, 284 Deze Latijnse dichter nam het zichzelf kwalijk dat hij zich tot zijsprongen liet verleiden terwijl de tijd verstrijkt en recht op het doel zou moeten worden afgegaan Wat zou hij van onze "moderne" Justitie denken ?

27 Cali : le droit des pères !
Naar de duivel mijn fierheid Op mijn knieën kom ik smeken Ik zou willen dat justitie Een beetje Juist werd deze keer Naar de duivel mijn fierheid Op mijn knieën kom ik smeken Want justitie is te juist geweest Nog een keer Het is een tragedie Een nieuwe stap achteruit De partijdige, moorddadige justitie Heeft haar grove kont gepoot Op het recht van de vaders Het is een tragedie Een nieuwe loop in tegengestelde richting Justitie heeft haar grote kont gepoot Op het recht van de vaders Als ik je vandaag schrijf Mijn kind vanuit mijn nacht dan is dat je zou weten Dat als ik alles verloren heb ik toch Als een hond heb gevochten Mijn kind Voor mijn recht om van je te houden Zoals een vader kan beminnen Men heeft me doen ronddwalen zonder jou In mijn woede Hebben ze nog eens het recht van de vaders Met de voeten getreden Zij hebben jou en mij Aan de kant gezet als twee dweilen En naar de verdoemenis Het recht van de vaders ! Als ik je vandaag schrijf Dan is het opdat je zou weten Dat ze me alleen maar het recht Om te janken hebben gelaten Je voornaam in de wind Ik heb de belangrijkste Van mijn oorlogen verloren Je alle dagen te zien opgroeien Mijn kind Wij zijn met duizenden vaders Met de neus in het stof De duizenden die ze in het cachot Hebben gegooid, die rattenval, die ellende Duizenden om te huilen Vrouwe Justitia, trek je oogkleppen weg Duizenden die bedelen om Ons recht als vaders Ik dompel mij in mijn nacht Neen, ik laat je niet Neen Op afstand waak ik over je Omdat dat het enige is van mijn rechten Ik zou altijd een hand op mijn hart houden De andere op je schouder Ik zou je van ver opsnuiven Bij het uitgaan van de school Mijn liefde Ze zullen me die niet afpakken Noch zij noch je arme moeder Mijn ogen van vader Mijn liefde weet Dat mijn handen gescheurd zullen worden Aan de onoverkomelijke weerhaken Van een geldmachine Die ze justitie noemen De oudste van de hoeren Op haar reet pis ik Ik heb die moordlust In de diepte van mijn woede Ik zal geen bommen leggen Neen, daar walg ik van Er bestaat niets gemeners Weet je Bommen die armen en benen Uit elkaar rukken Zij zullen nooit het hart uit de borst rukken Van degenen die geen hart hebben Weet je Zij die ons dagkruimels geven voor allebei Elke maand Ik heb die moordlust In de diepte van mijn smeekbede Hebben zij mij Mijn recht van vader ontstolen Dit lied « met "choquerende" bewoordingen » kan worden gedownload via de site van LPLM, (Les Papas = Les Mamans), een van de Franse verenigingen die de gedachte steunt dat een kind zijn twee ouders nodig heeft. Reeds beschikbaar in 8 talen ! Maar geef de keizer wat des keizers is, een van de eerste verenigingen die gelijkheid van de ouders hebben geëist, is Belgisch, te weten M(B)EP, waarvan de statuten reeds 23 jaar geleden officieel in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd !

28 Affiche Cap Enfance Deze affiche, die recentelijk in de Brusselse metro’s is aangeplakt, is gemaakt door een vereniging van papa’s op basis van een universitaire studie die betrekking had op een aselect en uiteenlopend staal van 1000 kinderen. Dit geëxtrapoleerde gegeven, dat thans wordt erkend (en is opgenomen in de werkzaamheden van de "Staten-generaal van het Gezin"), is waarschijnlijk optimistisch, temeer daar het niets zegt over het totale aantal burgers, met inbegrip van volwassenen, die te maken hebben gehad met dit probleem dat reeds jaren bestaat maar dat men over het algemeen verzwijgt…

29 Evolutie van gisteren tot onze dagen
Op 8 juli 1994 stond met name reeds in het artikel van het ernstige Belgische weekblad « Le Vif/L’Express » van de journaliste en huidige hoofdredactrice Dorothée KLEIN : « Eén kind op twee zou elk contact met een van zijn ouders verliezen nadat het koppel uit elkaar gaat. », of nog « zonder betrouwbare statistieken, schat de socioloog Pierre Delooz het aantal minderjarigen dat elk jaar bij een echtscheiding is betrokken, op Volgens Jean-Louis Renchon, advocaat en lector aan de UCL [N.d.R.: thans decaan van de faculteit rechten van die universiteit], verliest 49% van de kinderen enige tijd na een scheiding of echtscheiding het contact met een van beide ouders ». (verwijzing verkregen dankzij de vriendelijke medewerking van lhet leven van vaders). Ik kan die cijfers jammer genoeg niet bevestigen of ontkrachten, maar ik stel gewoon vast dat het probleem niet van gisteren dateert… en naar mijn nederige mening blijft verergeren… aangezien men duidelijk weinig doet om het te verhelpen ! In 1994 werd immers “slechts” een nationaal percentage van 5,14 huwelijken voor 2,18 echtscheidingen (per 1000 inwoners) genoteerd, terwijl dat percentage in huwelijken tegen 2.78 echtscheidingen was, dat wil zeggen een aanzienlijke stijging van het aantal echtscheidingen in verhouding tot het aantal huwelijken. Sinds enkele jaren is het aantal (in relatieve cijfers) echtscheidingen zelfs hoger geworden dan het aantal huwelijken in onze hoofdstad. De statistische analyse is uiteraard ruw, temeer daar zij geen rekening houdt met scheidingen van ongehuwde koppels met kinderen en daar de oorzaken divers zijn…maar ik betwijfel persoonlijk of de situatie intussen is verbeterd! Ik nodig je dus uit om een heel eenvoudige test te doen: ga klassen binnen (a fortiori in volksmilieus, lees de doctoraatsthesis in antropologie en de boeken van Pascale JAMOULLE) en vraag onze oogappels wie nog met zijn twee ouders leeft en vervolgens wie regelmatige contact heeft met de twee kanten van zijn Familie. Het resultaat is soms verbijsterend. In het rood de huwelijken, in het blauw de echtscheidingen (bron : Statbel, FOD Economie)

30 Deze actie van de burgers…
… betreft ook de grootouders en alle leden van de Familie ! Eén van de gevallen : Mijn ouders, eenvoudige en "normale" mensen, 44 jaar gehuwd, 25 jaar gastgezin en gechoqueerd door het lot dat hen sinds 11 jaar te beurt valt door deze onaangepaste Justitie die soms beslist maar zelden toepast…

31 Allen VERENIGD tegen het onaanvaardbare !
Bezoek mijn 230 reeds opgenomen links ! Spreek erover in je omgeving : EROVER PRATEN IS REEDS DOEN ! Onderteken en verspreid onze petities ! Word actief lid of sympathisant van een van deze verenigingen ! Ondersteun hen financieel indien mogelijk ! Stel ons je ideeën voor ! Bij voorbaat dank voor al deze Families…

32 Jaimepapaetmaman - Lostopoly
Een site waar kinderen zich vrij uitdrukken : Het nieuwe spel van de verloren Families dat duizenden Belgische families reeds hebben. « DADDY’s PRIDE » : internationale betoging van de verenigingen van vaders te Rome op 16 maart 2008

33 Wil België een Koninkrijk van de ouderontvoering worden ?
Lijst van het vijftigtal landen dat heeft bezocht op 06/01/2009.

34 L'union fait la force ! (Eendracht maakt macht – leus van België)
Gedeputeerden, Senatoren, Ministers... federaal, regionaal of communautair... franstalig, nederlandstalig of duitstalig... rechts, centrum of links ; Papa's en mama's, grootvaders en grootmoeders, ooms en tantes, peters en meters, neven en nichten (...) ; Rijken of armen, kaderleden of arbeiders, zwart of blank, handarbeiders of intellectuelen, gelovigen, agnostici of leken ; Ik doe een beroep op je GEZOND VERSTAND : er zijn veel belangrijkere dingen in het leven dan de taal die men spreekt, dan de grenzen die men trekt, of dan de extra "rijkdom" die men zou kunnen bezitten ! De bescherming van de Familie is veel essentiëler dan kinderachtige communautaire twisten die de belastingbetaler miljarden kosten in termen van impact op het BNP.

35 Children of the sun: paroles
We're coming from far, over oceans of time We're coming from places we once left behind We're looking for love, in the heart of every man We're looking for reasons we'll all understand We are in need, we want a place for everyone We shine through love, we are the children of the sun We follow our dreams and we'll never stop We follow our hopes and we'll never give up Until we have found the warmth of the sun Until we are one We are in need, we want a place for everyone We shine through love We are forever on the run. We follow our dreams and we'll never stop We follow our hopes and we'll never give up Until we have found the warmth of the sun Until we are one, the children of the sun. We shine Through love

36 Fin Het is nu jouw beurt… Druk op de toets Escape om de diavoorstelling te verlaten Op  of spatie om de diavoorstelling opnieuw te bekijken Bedankt voor je aandacht en je steun


Download ppt "Het VERLIES VAN DE OUDERLIJKE BAND En het niet-afgeven van kinderen"

Verwante presentaties


Ads door Google