De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Normalisatie en Risicobeheersing Boorproces

Verwante presentaties


Presentatie over: "Normalisatie en Risicobeheersing Boorproces"— Transcript van de presentatie:

1 Normalisatie en Risicobeheersing Boorproces
NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra Normalisatie en Risicobeheersing Boorproces 28 oktober 2008 Ir. G.J.Dijkstra Tebodin

2 NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra
NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra Normalisatie & Risicobeheersing Boorproces Normalisatie: Wat is het, doel en nut Hoe verloopt het normalisatieproces Boorproces en normalisatie Hoe verder?

3 NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra
NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra Normalisatie :Wat is het ? Definitie normalisatie (NEN): “Normalisatie is het opstellen van (technische) regels om daarmee orde of eenheid te scheppen op gebieden waar deze ordening noodzakelijk of gewenst is en zo bij te dragen aan een veiliger en doelmatiger maatschappij” Denkoefening NSTT leden: Vervang : ”Maatschappij” door “Boorproces”

4 NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra
NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra Normalisatie: Wanneer? Normalisatie vindt plaats bij voordelen voor: Bruikbaarheid Besparing in tijd, materiaal en geld Uitsluiten van verwarring Veiligheid en gezondheid Milieu Deze voordelen zijn te behalen bij: Massale en meervoudige toepassing (vb.:productnormen) Grensoverschrijdende processen tussen verschillende disciplines (vb.:systeemnormen)

5 NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra
NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra Normalisatie: Nut (1)? Efficiency (dimensies, koppelbaar, typebeperking componenten etc) Basis voor kwaliteit en vermijden van fouten (vaste oplossingen voor regelmatig terugkerend technische problemen) Identificatie van risico’s Gemeenschappelijke basis voor marktpartijen Kennisdeling en –verspreiding (opslag vakkennis, weergave ‘state of the art’)

6 NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra
NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra Normalisatie: Nut (2)? Een norm heeft geen wettelijke status maar: Uniforme aanpak en beoordeling geeft gemeenschappelijke basis voor marktpartijen: Basis voor contracten Basis voor vergunningeisen Basis/referentie voor regelgeving Basis voor certificaten Basis voor productaansprakelijkheid (MINIMUM EISEN, HET MAG ALTIJD BETER !) Basis bij slechting van geschillen

7 NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra
NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra Het Normalisatieproces: Hoe (1)? In normcommissies met een specifieke en zorgvuldig bewaakte overlegstructuur tussen alle belanghebbende partijen, gebaseerd op consensus. Draagvlak! Draagvlakvergroting door referenties in regelgeving (Vb.: Toelichting AMVB Buisleidingen) en toetsing door onafhankelijke geaccrediteerde partijen (Notified Bodies)

8 Structuur en proces NEN 3650 serie
Normcommissie transportleidingen (NC ) (Overheid en bedrijfsleven) NEN serie, herziening om de 5 jaar) Werkgroepen NC: -Ontwerp -Bedrijfsvoering & Veiligheid -Materialen -Corrosiebescherming -Uitvoering Tekstvoorstellen Norm + Herziening BRANCHE: Deelname NC en WG’s Commentaar/errata/ praktijk-ervaringen/ nieuw beleid 07/04/2004 GU-IIR 8

9 NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra
NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra Het Normalisatieproces: Hoe (2)? Normalisatie is een continu proces: Voortschrijdend inzichten en terugkoppeling vanuit de branche aangaande techniek Milieu, duurzaamheid veiligheid Economie worden elke 5 jaar geëvalueerd en kunnen leiden tot een herziene uitgave van de norm

10 NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra
NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra Bestaande normalisatie boorproces(1) NEN 3650 serie: NEN 3650 NEN 3651 Kruisingen (NEN 3653) NPR 3659 NTA 8000 RWS, Dienst weg-en waterbouwkunde Richtlijn boortechnieken (normatief karakter)

11 Bestaande normalisatie Boorproces
NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra Bestaande normalisatie Boorproces Toepassingsgebied NEN 3650 serie NEN NEN-EN 1555 NEN-EN 1091 NEN-EN 13941 (CUR 59 en 122) Rode gebied omvat alle kruisingen met belangrijke Waterstaatswerken !

12 NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra
NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra Normalisatie: Wat (1)? Doelvoorschriften: Algemene functionele eisen Veiligheid Duurzaamheid Milieu Invulling door de branche/contractpartij Toetsing achteraf Veelruimte voor eigen invulling

13 NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra
NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra Normalisatie: Wat (2) ? Gedetailleerde technische voorschriften: Vormgeving Onderzoek vooraf Berekeningen Constructieve voorzieningen Uitvoeringstechniek Procesbeheersing (monitoring, controle, bijsturing!) Vastleggen eindresultaat (revisiemeting/tekening) Gegevensoverdracht (alle projectfasen)

14 NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra
NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra Normalisatie: Wat (3)? Gedetailleerd mag, maar voorkom verstarring: (Fragmenten uit voorwoord NEN 3650:) “De (..) gestelde eisen zijn veiligheidseisen. Afwijking van de (deterministische) eisen in deze norm is mogelijk, indien wordt aangetoond dat hetzelfde of een hoger veiligheidsniveau wordt bereikt” “Degenen die de norm toepassen moeten bekend zijn met de materie en daartoe de nodige deskundigheid bezitten” “De ontwerper, bouwer of gebruiker van buisleidingsystemen wordt erop gewezen dat deze norm geen ontwerpspecificatie of handboek is”

15 Boorproces, Vergunning en Normalisatie
initiatief (regelgeving) vergunning Beheer ontwerp onderzoek uitvoering oplevering Stakeholders (Overheid + Bedrijfsleven) Gebaseerd op consensus! Normalisatie

16 NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra
NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra Normalisatie & Risicobeheersing Boorproces Ontwerp (en Bestek): Boorprofiel, Bochtstraal, diepte (Onmogelijkheden!) Intrede- , uittredehoek Materiaalkeuze Trekkrachten tijdens uitvoering Belastingen in de eindsituatie Bekleding en afwerking verbindingen Invloed grondgesteldheid (altijd lokaal onderzoek!) (bestuurbaarheid, muddruk,stabiliteit boorgat) Invloed hulpconstructies ( trekken damwanden !)

17 Boorproces, Vergunning en Normalisatie
initiatief (regelgeving) vergunning Beheer ontwerp onderzoek uitvoering Alternatieven! Boorprofiel Materiaal buisgeometrie Trekkrachten Buis-grond- interactie boorgatstabiliteit oplevering Input NSTT Normalisatie

18 NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra
NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra Normalisatie & Risicobeheersing Boorproces Vermindering risico’s door onderzoek (1): Geotechnisch onderzoek (NEN 3650, NEN6740) Grondsoorten (slappe lagen, grind) Gelaagdheid Grondwater, stijghoogten Berekening boorprocesparameters Maximale en minimale boorvloeistofdrukken Mogelijke kwel langs de leiding Nagaan invloed boren op de omgeving (zettingen, rijzingen, uittreden boorvloeistof)

19 NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra
NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra Normalisatie & Risicobeheersing Boorproces Vermindering risico’s door onderzoek (2): Milieutechnisch onderzoek Historisch onderzoek (desk- en veld studie?) Kabels en leidingen Lokale obstakels(grondradar?) Eisen aan inhoud en presentatie gegevens

20 Risico’s Boorproces en Normalisatie
initiatief (regelgeving) vergunning Beheer ontwerp onderzoek uitvoering oplevering -Geotechnisch -Historisch Betrouwbaar! Volledig! TIJDSDRUK! Richtlijnen NSTT Bedrijfsproces aannemer Normalisatie

21 NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra
NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra Normalisatie en Risicobeheersing Boorproces Uitvoering: Voorschriften m.b.t. toe te passen sleufloze uitvoeringsmethode Afh van belang waterstaatswerk Afhankelijk van grondgesteldheid Voorschriften t.a.v. gekozen uitvoeringsmethode Instellen procesparameters (op basis grondonderzoek!) Frontsteundruk bij gesloten frontboringen Boorspoeling, boorsnelheid, muddruk bij HDD’s Materiaal en materieel Tijdelijke constructies

22 Boorproces, Vergunning en Normalisatie
initiatief (regelgeving) vergunning Beheer ontwerp onderzoek uitvoering oplevering Materiaal Materieel TIJDSDRUK! Onvoldoende kennis Procesparameters vs ondergrond Boorvloeistof boorgatstabiliteit Bedrijfsproces aannemer Input NSTT Normalisatie

23 NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra
NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra Normalisatie en Risicobeheersing Boorproces: Oplevering Voorschriften m.b.t. Gegevensoverdracht Tijdstip Inhoud en presentatie onderzoeksgegevens Inhoud en presentatie (revisie)metingen Specifieke eisen aan overdracht/interpretatie gegevens ? Etc Beheer Eisen t.a.v operating manual Eisen aan organisatie en procedures Eisen t.a.v. periodieke metingen en controles

24 Boorproces, Vergunning en Normalisatie
initiatief (regelgeving) vergunning Beheer ontwerp onderzoek uitvoering oplevering Revisiemeting (meetapparatuur!) Gegevensoverdracht Betrouwbaar Volledig! Bedrijfsproces Aannemer Input NSTT ? Normalisatie

25 NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra
NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra Normalisatie: Risico’s (1) ? Verstarring (Ontwerpers/uitvoerders en handhavers) letterknechterij, ‘indekken’ belemmering creativiteit en innovatie Terugkoppeling uit de branche, Periodieke herziening ! Ondeskundig gebruik (we ‘voldoen aan de norm’, maar niet echt) Standaard berekening zonder overdenken en toetsing lokale omstandigheden en uitgangspunten Ontwerpuitgangspunten worden niet vervuld in de uitvoering

26 NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra
NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra Normalisatie: Risico’s(3)? Handhaving gebrekkig: Onvoldoende vakinhoudelijke kennis en ervaring bij overheden, ‘notified bodies’ en certificerende instellingen leidt tot onjuiste toepassing of zelfs tot het niet toepassen van de vigerende nor (papieren tijger)

27 NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra
NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra Risicobeheersing boorproces en Normalisatie: Hoe verder? Herziening NEN 3650 serie start eind 2008! Opname design rapport NSTT Voorschriften t.a.v. revisiemeting en overdracht van documenten bij oplevering Specifieke voorschriften per leidingmateriaal? (Staal,Gietijzer, HDPE, Beton) Suggesties voor aanpassing huidige document: Nu indienen bij de NC !

28 NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra
NSTT : Normalisatie & Risicobeheersing boorproces G.J. Dijkstra Tenslotte: Normalisatie vervangt Vakmanschap niet.... Hoezo : de boring is vastgelopen? We hebben toch volgens de norm gewerkt !!?


Download ppt "Normalisatie en Risicobeheersing Boorproces"

Verwante presentaties


Ads door Google