De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedreigingen en opportuniteiten voor de industrie Vleva Argus Marc Van den Bosch / 26 oktober 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedreigingen en opportuniteiten voor de industrie Vleva Argus Marc Van den Bosch / 26 oktober 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Bedreigingen en opportuniteiten voor de industrie Vleva Argus Marc Van den Bosch / 26 oktober 2009

2 Voka titel 2 Internationaal klimaatbeleid Gemeenschapelijk platform werkgeversorganisaties  Delen informatie  Standpuntontwikkeling  Deelname overleg

3 Voka titel 3 Enkele vastellingen mondiaal probleem => mondiale oplossingen  Klimaatprobleem = mondiaal probleem  Mondiale oplossingen  Kiezen voor kosten efficiëntie => schaalgrootte 20552005 1414 7 Billion of Tons of Carbon Emitted per Year 1955 0 Currently projected path Flat path Historical emissions 1.9  2105 14 GtC/y 7 GtC/y Seven “wedges” Wedges O Energy Efficiency Decarbonized Electricity Fuel Displacement by Low-Carbon Electricity Forests & Soils Decarbonized Fuels Stabilization Triangle 20042054 7 GtC/y 14 GtC/y Methane Management 1 “wig” = 25Gt C Industrieel belangrijk -Efficiëntie verbeteren -CO2 vrije of arme brandstoffen -CO2 afvang en opslag

4 Voka titel 4 4 Enkele vastellingen EU emissiehandel 2113 – 2020 2005 Emissies Mton Doel stelling CAP 2020 Mton Emissiehandel2209-21%1745 Niet-ETS2948-10%2653 Totale uitstoot EU 51574398 5% van de cap is voorzien voor nieuwkomers Hiervan zijn 300 M rechten of circa 6 Mia€ voorbestemd voor financiering van 12 CCS proefprojecten Waarde: 35Miljard €/jaar

5 Voka titel 5 5 Enkele vastelling internationaal akkoord => strengere doelstellingen Costs of package: Impact on GDP (%)(‘Macro economic costs’ - HERMES): Pakket-20%-30% full recycling 0.07% 012% recycling of auctioning revenues 0.33% 0.33% no recycling0.45% 0.5% Impact on energy system (‘Direct costs (PRIMES/GAINS)’ + costs related to flexibility): 3.5 bn € (= 0.85% of GDP) -20% scenario 3.7 bn € (= 0.89% of GDP) -30% scenario Bron federaal planbureau Macro-economische impact 2 scenario’s vergelijkbaar Meer flex mechs (CDM) Impact op energiesysteem is vergelijkbaar

6 Voka titel 6 10 uitgangspunten internationaal klimaatakkoord Vergelijkbare lasten voor industrie in EU vs in de rest van de wereld.  Carbon leakage is contraproductief  EU heeft progressief beleid (ETS)  Vanaf 2013: deel van de rechten zal moeten gekocht worden  Zelfs bij onderhevig aan carbon leakage  Indirecte emissies: knelpunten voor electro intensieve bedrijven  Bijzonder belangrijk voor Vlaanderen/België  Hoge energie-intensiteit van de industrie  343MWh elektriciteit nodig voor 1 Mio € BBP (vgl D 235; Nl 241)  Aandeel staal en chemie per eenheid BBP meer dan dubbel zo hoog als buurlanden  Aandeel energie in productiekosten (nationale bank 2005; cijfers 2000) bedroeg in België 4,5%; Nl 5,2% D en Fr < 3% 

7 Voka titel 7 10 uitgangspunten internationaal klimaatakkoord één prijs voor koolstof over alle sectoren  Nu grote verschillen tussen landen en tussen sectoren  Ifv lokale wetgeving (ETS in de EU..)  Energie taxatie (tussen landen, tussen sectoren,..)  Nu zelfde fuel andere prijs bv huisbrandolie vs diesel  Zorgt voor kosten efficiëntie en gelijk speelveld  Bevordert uitwisselbaarheid van bv emissierechten  Maatregelen te treffen waar ze meest renderen Bron RIVM, 2009

8 Voka titel 8 10 uitgangspunten internationaal klimaatakkoord Innovatie en technologische vooruitgang  Innovatie en technologische vooruitgang zijn essentieel  Kosten efficiêntie om doelstellingen te realiseren  Maar ook om nieuwe producten en markten te ontwikkelen Geschat aantal directe jobs voor geselecteerde technologie in UK; Bron: carbon trust

9 Voka titel 9 10 uitgangspunten internationaal klimaatakkoord vereenvoudigen JI CDM  Flexibiliteitsmechanismen, zoals JI en CDM, moeten vereenvoudigd, verbeterd en uitgebreid worden Preparation and review of the project Upstream Due Diligence, carbon risk assessment and documentation: $25K Baseline Study and Monitoring Plan (MP) Baseline and Monitoring Plan: $55k Validation process Contract, Processing and documentation: $25K Project Appraisal and Negotiation Consultation and Project Appraisal: $60K Negotiation and Legal documentation: $100K Total through Negotiations Preparation Costs: $265K Periodic verification & certification Project completion 3 months 2 months 3 months 1-3 years Up to 21 years

10 Voka titel 10 10 uitgangspunten internationaal klimaatakkoord iedereen veranwoordelijk  Alle groepen in de samenleving moeten hun verantwoordelijkheid opnemen

11 Voka titel 11 10 uitgangspunten internationaal klimaatakkoord Energie-efficiëntie Buildings Industry Road transportation SOURCE: McKinsey Global Greenhouse Gas Abatement Cost Curve v2.0; UNFCCC; McKinsey analysis 1 Includes behavioral changes (22 million boe) Wanneer wereldwijd een aantal aanbevelingen van het IEA worden overgenomen, is mondiaal nu al twee keer de omvang van de CO2-uitstoot van de EU te besparen

12 Voka titel 12 10 uitgangspunten internationaal klimaatakkoord optimale energie-mix  EN verhaal  Besparing  Hernieuwbare bronnen  Lage C fossiele bronnen  CCS  Nucleair  Biofuels  Leveringszeker heid en prijs

13 Voka titel 13 10 uitgangspunten internationaal klimaatakkoord alle landen moeten meedoen  alle landen met een grote uitstoot duidelijke, meetbare en controleerbare doelstellingen aannemen -30%.... Slechts haalbaar als iedereen meewerkt

14 Voka titel 14 10 uitgangspunten internationaal klimaatakkoord financiering  Wat de financiering betreft, is het belangrijk dat de bestaande fondsen transparant en volledig operationeel worden.  Huidige stroom 4,5Miljard €/j; 75% ETS gerelateerd  Actueel in de pers  Kost 100miljard €/jaarvanaf 2020  EU zou tot 2-15 miljard € bijdragen (oplopend)  Tot >40% van de veiling opbrengst (EU)  Vanwaar middelen?  Algemene middelen?  Deficitaire begrotingen  Opbrengst veiling emissierechten?  NEEN: moeten terugvloeien naar bedrijven  Leidt tot oplopende kosten  Impact op BBP stijgt!  EERST Optimalisatie en operationaliseren bestaande structuren  DAN PAS bijkomende fondsen Internationaal 20 - 50 miljard €/j  100 miljard €/j Lokaal 20 – 40miljard€/j C markt tot 38miljard€/j

15 Voka titel 15 10 uitgangspunten voor een internationaal klimaatakkoord  Billijke afspraken rond de overdracht van technologie  Toegang versus eigendom batterij Smart grids Isolatie,HVAC 4 de gen PV cel 2 de, 3 de gen boiofuels

16 Voka titel 16 Besluit  Internationaal klimaatakkoord moet goed voorbereid worden  Potentiële impact op bedrijven is enorm  Een goed internationaal klimaatakkoord dat rekening houdt met vernoemde punten is geen bedreiging voor onze bedrijven  Kan zorgen voor gelijke lasten  Hoeft geen grotere impact te hebben dan huidig EU pakket (-20%)  Kan zorgen voor bijkomende ontwikkelingen en markten


Download ppt "Bedreigingen en opportuniteiten voor de industrie Vleva Argus Marc Van den Bosch / 26 oktober 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google