De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Religie in Tijdvak 2 Laura, Lys-Anne, Annelies.. Hindoeïsme.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Religie in Tijdvak 2 Laura, Lys-Anne, Annelies.. Hindoeïsme."— Transcript van de presentatie:

1 Religie in Tijdvak 2 Laura, Lys-Anne, Annelies.

2 Hindoeïsme

3 Polytheïsme Grieken en Romeinen.

4 Jodendom

5 Christendom

6 Boeddhisme

7 Hindoeïsme.

8 Ontstaan. Twee religieuze cultuurstromingen. Twee religieuze cultuurstromingen. Inheemse, Oudindische religie. Inheemse, Oudindische religie. Indo-Europese religie. Indo-Europese religie. Inheemse (oorspronkelijke) bevolking. Inheemse (oorspronkelijke) bevolking. Mannen en vrouwen werkten in de landbouw. Mannen en vrouwen werkten in de landbouw. Fallus cultus en verering vruchtbaarheidsgodinnen. Verering van heilige dieren. Veel religieuze symbolen zoals swastika. Fallus cultus en verering vruchtbaarheidsgodinnen. Verering van heilige dieren. Veel religieuze symbolen zoals swastika.

9 Indo-Europese tijdperk. Vanaf 3000 v. Chr vielen nomadische Indo- Europeanen Indusgebergte binnen en onderwerpen inheemse bevolking. Vanaf 3000 v. Chr vielen nomadische Indo- Europeanen Indusgebergte binnen en onderwerpen inheemse bevolking. Introduceerde veel nieuwe goden. Introduceerde veel nieuwe goden. Vanaf 1000 v. Chr. Drongen ze door naar oosten en zuiden en voerden kassenstelsel in. Vanaf 1000 v. Chr. Drongen ze door naar oosten en zuiden en voerden kassenstelsel in. Kaste der Brahmanen (priesters) kreeg veel macht. Kaste der Brahmanen (priesters) kreeg veel macht.

10 Klassieke periode Vanaf 500 v. Chr. Klassiek periode. Hindoeisme krijgt huidige gedaante. Bloeiperiode en grootste verspreiding. Vanaf 500 v. Chr. Klassiek periode. Hindoeisme krijgt huidige gedaante. Bloeiperiode en grootste verspreiding. Nieuwe goden, rituelen en gebeden. Opkomst tempels. Nieuwe goden, rituelen en gebeden. Opkomst tempels. Sinds 400 v. Chr. Werd Hindoeïsme teruggedrongen door oprukkende Boeddhisme. Sinds 400 v. Chr. Werd Hindoeïsme teruggedrongen door oprukkende Boeddhisme. Heerschappij Gupta-keizers (320-647 n. Chr) geloof werd officieel erkent. Heerschappij Gupta-keizers (320-647 n. Chr) geloof werd officieel erkent.

11 Goden. Veelgodendom. Veelgodendom. Belangrijkste zijn Brahma de schepper, Vishnu de redder en Shiva de wreker. Belangrijkste zijn Brahma de schepper, Vishnu de redder en Shiva de wreker. Goden zijn in balans met elkaar. Goden zijn in balans met elkaar. Deze drie goden reïncarneren, zo heb je Krishna, hij is de achtste incarnatie van Vishnu. Deze drie goden reïncarneren, zo heb je Krishna, hij is de achtste incarnatie van Vishnu. Hindoeïsme is erg vrije religie, mensen kunnen zelf geloven wat ze willen. Hindoeïsme is erg vrije religie, mensen kunnen zelf geloven wat ze willen.

12 Openbaring. Via goden en hun incarnaties. Via goden en hun incarnaties. Deze incarnaties heten goeroe’s, geven ‘godsdienstles’ aan gelovigen. Deze incarnaties heten goeroe’s, geven ‘godsdienstles’ aan gelovigen. Veel verhalen, bijvoorbeeld de smitri. Mondeling doorgegeven verhalen die later zijn opgeschreven. Veel verhalen, bijvoorbeeld de smitri. Mondeling doorgegeven verhalen die later zijn opgeschreven.

13 Heilige geschriften. Worden geschreven in Sanskriet. Worden geschreven in Sanskriet. Veda’s belangrijkst, Veda’s belangrijkst, vier verzamelingen spreuken en liederen vier verzamelingen spreuken en liederen geschreven tussen 1500 v. Chr. en 1500 n. Chr. geschreven tussen 1500 v. Chr. en 1500 n. Chr. Rigveda. Rigveda. Samaveda. Samaveda. Yajurveda. Yajurveda. Atharvaveda. Atharvaveda. Elke Veda heeft 2 aanhangers: Elke Veda heeft 2 aanhangers: Brahmana: offerteksten die heilige rituelen beschrijven en verklaren. Brahmana: offerteksten die heilige rituelen beschrijven en verklaren. Upanishaden: filosofische teksten die kosmische ziel van alle wezens behandelen. Upanishaden: filosofische teksten die kosmische ziel van alle wezens behandelen. Bhagavadgita: latere tekst, legt upanishaden uit voor gewone Hindoes. Bhagavadgita: latere tekst, legt upanishaden uit voor gewone Hindoes.

14 Dharma. Alle levende wezens zijn strikt van elkaar gescheiden. Alle levende wezens zijn strikt van elkaar gescheiden. Heeft in alle kasten een verschillende uitwerking. Heeft in alle kasten een verschillende uitwerking. Apartheid. Apartheid.

15 Kastenstelsel. Kastenstelsel. Verschillende gewoontes en leefregels. Kastenstelsel. Verschillende gewoontes en leefregels. Eerste kast: Brahmanen. Priesters. Eerste kast: Brahmanen. Priesters. Reinheid. Rituelen en offers brengt hen het dichtst bij God. Reinheid. Rituelen en offers brengt hen het dichtst bij God. Tweede kast: krijgers. Tweede kast: krijgers. Bescherming van de maatschappelijke orde. Belastingen opleggen en ‘giften’ ontvangen. Bescherming van de maatschappelijke orde. Belastingen opleggen en ‘giften’ ontvangen. Derde kast: boerenstand. Derde kast: boerenstand. Landbouwers, veehouders, winkeliers en kooplieden. Landbouwers, veehouders, winkeliers en kooplieden. Vierde stand. Vierde stand. Arbeiders en handwerkslieden. Arbeiders en handwerkslieden. Onaanraakbaren. Onaanraakbaren. Erg arm. Erg arm. Onrein beroep zoals straatvegers of bedelaars. Onrein beroep zoals straatvegers of bedelaars.

16 Karma en Samsara. Karma: Karma: Slechte daden zorgen voor slecht leven na je reïncarnatie. Slechte daden zorgen voor slecht leven na je reïncarnatie. Veel goede daden kunnen zorgen dat volgend leven beter wordt. Veel goede daden kunnen zorgen dat volgend leven beter wordt. Samsara: Samsara: Kringloop van wedergeboorte. Wordt door karma beïnvloed. Kringloop van wedergeboorte. Wordt door karma beïnvloed.

17 Richtingen. Superveel richtingen. Superveel richtingen. Veel goden, deze hebben verschillende groepen aanhangers. Veel goden, deze hebben verschillende groepen aanhangers. Erg orthodox maar ook vrijer. Erg orthodox maar ook vrijer.

18 Organisatie Brahmanen overheersen. Brahmanen overheersen. Ook morele gebruiken organiseren de opvoeding van kinderen. Ook morele gebruiken organiseren de opvoeding van kinderen. Veel tempels waar delen van de veda’s worden verklaard en offers worden gelegd. Veel tempels waar delen van de veda’s worden verklaard en offers worden gelegd.

19 Griekse Goden Zeus Zeus Poseidon Poseidon Hades Hades Afrodite Afrodite Ares Ares Demeter Demeter Athene AtheneLuchtWaterOnderwereldLiefdeOorlogLandbouwWijsheid

20 Grieks – Romeins Zeus Zeus Poseidon Poseidon Hades Hades Afrodite Afrodite Ares Ares Demeter Demeter (Athene (Athene Jupiter Jupiter Neptunes Neptunes Pluto Pluto Venus Venus Mars Mars Saturnus Saturnus Minerva) Minerva)

21 Jodendom Ontstaan Ca. 2000 v. Chr. Abraham kreeg een boodschap om zijn land te verlaten. Ca. 2000 v. Chr. Abraham kreeg een boodschap om zijn land te verlaten. Abraham en Sara hadden een tweeling, Jacob en Ezau. Abraham en Sara hadden een tweeling, Jacob en Ezau.

22 Belangrijke Data 2000 v. Chr.- De reis van Abraham van Ur naar Kanaän 2000 v. Chr.- De reis van Abraham van Ur naar Kanaän 1200 v. Chr.- Ontsnapping aan de slavernij in Egypte; ontvangst van de Tora, aankomst in Israël 1200 v. Chr.- Ontsnapping aan de slavernij in Egypte; ontvangst van de Tora, aankomst in Israël 1000 v. Chr.- David maakt van Jeruzalem de hoofdstad van Israël 1000 v. Chr.- David maakt van Jeruzalem de hoofdstad van Israël 900 v. Chr.- Solomo bouwt de tempel 900 v. Chr.- Solomo bouwt de tempel 586 v. Chr.-Babyloniërs verwoesten de tempel 586 v. Chr.-Babyloniërs verwoesten de tempel 168 v. Chr.- Grieken nemen Israël over, opstanden drijven de Grieken terug. 168 v. Chr.- Grieken nemen Israël over, opstanden drijven de Grieken terug. 70 AD- Romeinen verwoesten de tweede tempel en de Joden verspreiden zich. 70 AD- Romeinen verwoesten de tweede tempel en de Joden verspreiden zich.

23 God 1 God: JHWH. 1 God: JHWH. De naam wordt nooit geschreven of uitgesproken De naam wordt nooit geschreven of uitgesproken Vroeger was er een tempel waar het ééns per jaar gebeurde, maar die is 2000 geleden opgeheven. Vroeger was er een tempel waar het ééns per jaar gebeurde, maar die is 2000 geleden opgeheven.

24 Openbaring Door Mozes en de Profeten Door Mozes en de Profeten Mozes ging de berg Sinaï op en kreeg de 10 geboden: Mozes ging de berg Sinaï op en kreeg de 10 geboden: 1. Ik ben de Here, uw God. 1. Ik ben de Here, uw God. 2. U zult geen andere goden hebben. 2. U zult geen andere goden hebben. 3. U zult geen valse eed afleggen in Mijn naam. 3. U zult geen valse eed afleggen in Mijn naam. 4. Gedenk de sabbatdag en houd hem heilig. 4. Gedenk de sabbatdag en houd hem heilig. 5. Eer uw vader en uw moeder. 5. Eer uw vader en uw moeder. 6. U zult niet doodslaan. 6. U zult niet doodslaan. 7. Neem niet de vrouw of de man van een ander. 7. Neem niet de vrouw of de man van een ander. 8. U zult niet stelen. 8. U zult niet stelen. 9. U zult niet liegen. 9. U zult niet liegen. 10. Wees niet jaloers. 10. Wees niet jaloers.

25 Heilige Schriften De Tenach is het heilige boek in het Jodendom. Het is een acroniem voor de drie delen waaruit het bestaat: De Tenach is het heilige boek in het Jodendom. Het is een acroniem voor de drie delen waaruit het bestaat: Te NaCh staat voor: Te NaCh staat voor: T = Thora = leer, de vijfboeken van Mozes T = Thora = leer, de vijfboeken van Mozes N = Newie - iem of de profeten N = Newie - iem of de profeten Ch = Chetoewiem = geschriften of levensbeschrijvingen. Ch = Chetoewiem = geschriften of levensbeschrijvingen.

26 Christendom 1 God, traditie van het jodendom 1 God, traditie van het jodendom ‘Met de mens is de zonde op aarde gekomen’ ‘Met de mens is de zonde op aarde gekomen’ Ieder mens is zondig… Ieder mens is zondig… Heb God lief boven elk ander Heb God lief boven elk ander De drie eenheid: vader, zoon, heilige geest De drie eenheid: vader, zoon, heilige geest Bijbel Bijbel Leven na de dood Leven na de dood Jezus Christus, zoon van God Jezus Christus, zoon van God

27 Jezus Christus 2011 jaar en 30 dagen geleden: jaar 0, 4 jaar 2011 jaar en 30 dagen geleden: jaar 0, 4 jaar Kerstverhaal: in de stal, 3 koningen, ezel… Kerstverhaal: in de stal, 3 koningen, ezel… Kerstmis, goede vrijdag, pasen, hemelvaartsdag, pinksteren Kerstmis, goede vrijdag, pasen, hemelvaartsdag, pinksteren Wonderen  goochelaar? Wonderen  goochelaar? Wederopstanding: Niemand weet hoe Hij eruit ziet Wederopstanding: Niemand weet hoe Hij eruit ziet

28 Christendom nu

29 Verschillen in leven Christenen Zoon van God Ook de andere wang Heb uw vijanden lief Naaste: niet-volksgenoten Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet Joden Gewoon een profeet Oog om oog Heb uw naaste lief Naaste: volksgenoten

30 Boeddhisme. Ontstaat uit Hindoeïsme in 500 v. Chr. Ontstaat uit Hindoeïsme in 500 v. Chr. Stichter is Siddharta Bhoedda. Stichter is Siddharta Bhoedda. Non-theïstische religie: stellen het bestaan van goden niet centraal in de religie. Non-theïstische religie: stellen het bestaan van goden niet centraal in de religie. Boeddhisme gaat meer om tot het Nirwana te komen. Boeddhisme gaat meer om tot het Nirwana te komen. Goden, halfgoden, mensen worden aanbeden. Goden, halfgoden, mensen worden aanbeden.

31 Regels Openbaring: zelf Openbaring: zelf Geen geschriften Geen geschriften Vier waarheden: Vier waarheden: Leven is lijden Leven is lijden Oorzaak lijden is begeren Oorzaak lijden is begeren Begeren overwinnen Begeren overwinnen 8-voudige pad 8-voudige pad Leefregels: medeleven en verlangen uitschakelen Leefregels: medeleven en verlangen uitschakelen

32 Stromingen Hinayana- het mindere voertuig Hinayana- het mindere voertuig Egocentrisch Egocentrisch Mahayana- het grote voertuig Mahayana- het grote voertuig universalisme universalisme

33 Verspreiding Na de dood van de Boeddha breidde het boeddhisme zich uit van Noord-India naar andere gebieden. Na de dood van de Boeddha breidde het boeddhisme zich uit van Noord-India naar andere gebieden. Via de Zijderoute was het ook nog tijdelijk in gebieden als Egypte en Griekenland terecht gekomen. Via de Zijderoute was het ook nog tijdelijk in gebieden als Egypte en Griekenland terecht gekomen. Door de Islam verdween het boeddhisme uit de meeste landen. Door de Islam verdween het boeddhisme uit de meeste landen. Boeddhisme is sinds 1950 in veel communistische landen en wordt onderdrukt. Boeddhisme is sinds 1950 in veel communistische landen en wordt onderdrukt.


Download ppt "Religie in Tijdvak 2 Laura, Lys-Anne, Annelies.. Hindoeïsme."

Verwante presentaties


Ads door Google