De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

0 © Copyright 2009 by Nolan, Norton & Co. Private for the client. No part of this report may be copied, reproduced, quoted or distributed in any form without.

Verwante presentaties


Presentatie over: "0 © Copyright 2009 by Nolan, Norton & Co. Private for the client. No part of this report may be copied, reproduced, quoted or distributed in any form without."— Transcript van de presentatie:

1 0

2 © Copyright 2009 by Nolan, Norton & Co. Private for the client. No part of this report may be copied, reproduced, quoted or distributed in any form without the prior written permission of Nolan, Norton & Co. or the client. www.nolannorton.com strategy organisation & governance corporate ITexecution Werkzaam bij het Albeda College Weena Rotterdam Op detacheringsbasis Schrijver van leermiddelen en examenprojecten bij SPL Secretariële richting Ingrid Maat ter Horst

3 2 Het rendement van de beroepspraktijkvorming van een directiesecretaresse

4 3 Kwalificatiedossier Secretariële beroepen Groot arbeidsmarktonderzoek Secretariële beroepen (2010) Niet gekeken naar regio Niet gekeken naar branche Uitsluitend ervaren directiesecretaresses, Personal Assistents, Office managers, executive assistents

5 4 Klankbordgroep Ecabo kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Afgevaardigden uit: Beroepenveld, Onderwijsveld en afgevaardigden Beroepspraktijkvorming Brainstormen over kwalificatiedossier Secretariële beroepen

6 5 Voorbeeld: Beroepenveld sparren met manager Onderwijsveld lastig te onderwijzen/oefenen Beroepspraktijkvorming komt zo goed als niet voor.

7 6 En nog een voorbeeld….

8 7 Competentie Gericht Onderwijs Beeldvorming Beroep Inmenging Beroepenveld vwb onderwijsaanbod Tegengaan vroegtijdig schoolverlaten Werken aan: Beroepscompetenties Kennis Vaardigheid Attitude met name op beroepshouding

9 8 En waar lopen onze studenten stage (geaccrediteerd)? Turks Reisbureau Rotterdam Hoofdkantoor Eneco Rotterdam

10 9 Verschil in het aanleren van werkprocessen en beroepscompetenties Turks reisbureau Meer variatie in aangeboden werkprocessen, minder beroepscompetenties Bezoekers ontvangen, correspondentie, telefoon, notuleren, relatienetwerk onderhouden, agenda, organiseren enz. Hoofdkantoor Eneco Minder verschillende werkprocessen, meer beroepscompetenties Voertaal Engels, Kwaliteit leveren, integer handelen, handelen volgens bedrijfsprocedures, overleggen

11 10 Generiek versus beroepsgericht

12 © Copyright 2009 by Nolan, Norton & Co. Private for the client. No part of this report may be copied, reproduced, quoted or distributed in any form without the prior written permission of Nolan, Norton & Co. or the client. www.nolannorton.com strategy organisation & governance corporate ITexecution Alle werkprocessen aan bod Beoordeling op proces en product Cesuur van 80% Kwalificerende Examenproject

13 12 Onderzoeksvraag: In hoeverre zorgen de werkprocessen van een ds/ma tijdens haar bpv ervoor, dat zij goed is voorbereid op haar kwalificerende eindbeoordeling? 1.Welke werkprocessen uit het kd van een ds/ma komen aan bod in de bpv? 2.Wat is de verhouding tussen de wp die plaatsvinden in de bpv en het kwalificatiedossier? 3.Hoe kan het beroepenveld worden betrokken bij het aanbieden van werkprocessen die nodig zijn voor het uitvoeren van het kwalificerende examenproject?

14 13 Theoretisch kader Literatuurstudie Leren en werken (Bolhuis, 1999) Ergens goed in worden (Franchamps, 2006) Leren door werk, de match tussen deelnemer en werkplek (Poortman, 2009) Liefde voor leren (Ruijters, 2007) De kracht van werkplekleren (Streumer, 2010) Recente onderzoeken: CGO langs de meetlat Ecabo onderzoek naar de secretariële beroepen Ecabo onderzoek over stagebeleid bij gemeenten MBO raad Landelijke eindrapportage BPV-monitor 2011

15 14 Onderzoeksaanpak (vergelijkingsonderzoek) Onderzoeksgroep Deelnemers: Digitale enquête (eenduidig en objectief) In dialoog gaan tijdens terugkomdag (groepsgesprek) Onderzoeksgroep de Praktijkopleiders: Digitale enquête Interview (telefonisch) Instrumenten Enquêtes, literatuurstudie, eerdere onderzoeken bestuderen, kijkkader gebruiken

16 15 Toegevoegde waarde praktijk ROC Albeda College locatiebreed Ecabo Stichting Praktijkleren presentatie docentendag Publicatie MBO

17 16 Vragen


Download ppt "0 © Copyright 2009 by Nolan, Norton & Co. Private for the client. No part of this report may be copied, reproduced, quoted or distributed in any form without."

Verwante presentaties


Ads door Google