De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deze dag wordt u aangeboden door Christenen voor de Waarheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deze dag wordt u aangeboden door Christenen voor de Waarheid."— Transcript van de presentatie:

1 Deze dag wordt u aangeboden door Christenen voor de Waarheid.

2 Vertaald uit de Engelse tekst door Peter Roos
Deel 1. Door: Dr. Peet Botha Vertaald uit de Engelse tekst door Peter Roos Dr Peet H Botha

3 De bijbel en homoseksualiteit
Dr. Peet H Botha Noord West Universiteit & Cedar College voor Onderwijs Vertaald uit de Engelse tekst door Peter Roos

4 Waarin gelooft CFT? CFT aanvaardt de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God. Het gezin, met een Bijbelse verhouding tussen man en vrouw, kinderen en ouders, als het fundament voor een sterk, gezond en evenwichtige samenleving. Dr Peet H Botha

5 Vrijheid van godsdienst en vrijheid van geloof zonder inmenging van de overheid.
Onderwijs, vrij van wereldse humanistische filosofie, beschikbaar gemaakt voor alle mensen, met erkenning van het recht van ouders om hun kinderen op te voeden naar de wil van God. Dr Peet H Botha

6 Gerechtigheid als onmisbare hoeksteen voor een volk om echt succesvol te zijn en om te zorgen dat alle vormen van morele afbraak worden aangesproken. De jeugd als de volgende generatie en toekomstige leiders, behoort te worden geholpen en beschermd tegen misbruik. Dr Peet H Botha

7 Waarschuwing !!!!! Sommige beelden en tekst kunnen storend zijn voor gevoelige mensen. Bij het bespreken van het onderwerp homoseksualiteit is een nauwkeurige omschrijving nodig. Kinderen onder 16 jaar mogen slechts blijven wanneer zij door een volwassene worden begeleid! Ongehuwde jeugd, boven 16 jaar, mag blijven als zij daar zelf voor kiezen! PG Dr Peet H Botha

8 Ik haat geen homoseksuele mensen
Let wel ! Ik haat geen homoseksuele mensen Ik heb veel pastorale gesprekken met homoseksuelen Ik ben het niet eens met Homo-theologie. Ik geloof dat het onjuist is, dat het aangesproken en weerstaan moet worden Ik geloof dat homo’s in de kerk welkom behoren te zijn Ik geloof dat de Bijbel, en daarom ook God, homoseksualiteit als zonde beschouwt Als ik leer dat homoseksualiteit onafscheidelijk met zonde verbonden is, is dit geen haatspraak, maar een ‘daad van liefde’ Dr Peet H Botha

9 Men heeft mij al verweten dat ik mij zou schuldig maken aan ‘haatspraak’ en werd uitgemaakt voor fundamentalist, vrouwenhater, ouderwets, liefdeloos tegenover homo’s, etc. Maar.... Als iemand vanuit de Bijbel of met logica kan bewijzen dat ik dwaal, ben ik bereid om mijn mening te veranderen! Dr Peet H Botha

10 Boeken te koop Prijs: Nu € 7,50 Homosexuality- Questions & Answers
Homoseksualiteit- Vrae & Antwoorde Engels/Afrikaans Vertaling in het Nederlands op komst, bij belangstelling Prijs: Nu € 7,50 Dr Peet H Botha

11 Boeken te koop Prijs: Nu € 12,50 The Bible and Homosex
Seksuele waarheden voor een moderne samenleving Engels Prijs: Nu € 12,50 Dr Peet H Botha

12 Boeken te koop Prijs: Nu € 14.00 Die Sinode en homoseks
Een kritische benadering van het homoseksualiteitdebat in de Nederduits Gereformeerde Kerk (NG Kerk) van Zuid Afrika Afrikaans Prijs: Nu € 14.00 Dr Peet H Botha

13 INDEX Vier delen Inleiding Deel 1 Deel 2 Buiten-Bijbelse geschiedenis
Het antieke Midden Oosten De apocriefe & de ongewijde geschiedenis (Pseudepigrapha) Deel 2 De Bijbel Het Oude Testament Het Nieuwe Testament De vroege kerk en andere bronnen Dr Peet H Botha

14 INDEX Deel 3 Deel 4 Wetenschap & Homoseksualiteit De huidige tijd
Dr Peet H Botha

15 Buiten-Bijbelse geschiedenis
Extra Biblical Index Deel 1: Door: Dr. Peet Botha Buiten-Bijbelse geschiedenis Inleiding Mesopotamië Egypte Hethieten Kanaänieten Griekenland Rome Apocriefe & ongewijde geschiedenis Dr Peet H Botha

16 Inleiding Cultische prostitutie, met inbegrip van heteroseksuele en homoseksuele handelingen, bestond bijna overal en ten alle tijden in het antieke Midden Oosten. Anale seks vormde vanaf de vroegste tijden deel van de afgodendienst, door het gehele antieke Midden Oosten. Dr Peet H Botha

17 Mannelijke zowel als vrouwelijke prostituees hadden gemeenschap met mannelijke aanbidders bij heilige plaatsen en tempels in het antieke Mesopotamië, Fenicië, Cyprus, Corinthe, Cartago, Sicilië, Libië en West Afrika. Mannelijke en vrouwelijke prostituees dienden tijdelijk of permanent en beoefenden heteroseksueel, homoseksueel, oraal-genitaal (geslachtdelen in de mond), bestiaal en andere vormen van seksuele activiteiten. Zij stelden hun (seksuele) diensten beschikbaar voor de tempeldienst. Dr Peet H Botha

18 Een andere vorm van homoseksualiteit wat in antieke tijden bestond, was de liefde voor een aantrekkelijke jongen. Koningen hielden er naast hun vrouwen ook mannelijke minnaars op na. Oorlogshelden ontwikkelden romantische verbintenissen. Gewone mannen hadden de gewoonte om anale seks te hebben met hun mannelijk en vrouwelijk cultische personeel. Dr Peet H Botha

19 Mesopotamië Dr Peet H Botha

20 Mesopotamië Circa 3000 voor Christus:
Voor het eerst schriftelijke bewijzen van homoseksualiteit in Mesopotamië Dr Peet H Botha

21 Homoseksualiteit De meest bekende, op een zilveren bord, duikt op in het oud-Babylonische tijdperk. In Uruk, in Kissura, Assirië en Babylon, mogelijk ook in Susa. Dit is een vorm van sodomie, door te staan achter een passieve partner die voorover buigt om te drinken door een pijp, wat meer een beeld van een orgie oproept in de herberg. (Bit astammi) Een daad van sodomie – vernedering & onderwerping. Dr Peet H Botha

22 bit astammi Sodomie in Mesopotamië
Een orgie – bit astammi – Een herberg Een zilveren bord Dr Peet H Botha

23 Zekere bronnen over Mesopotamië vermelden dat er mannelijke cultische personen bestonden wiens seksualiteit niet normaal of beperkt was en die zich bezig hielden met verschillende seksueel verwante praktijken. Mannelijke cultische personen die betrokken waren in verschillende seksueel verwante praktijken. Dr Peet H Botha

24 Sinnashanu – “Als een vrouw” – “Vrouwachtig.”
Eén opschrift verwijst naar “sinnishanu”, wat letterlijk “als een vrouw” betekent, die in een herberg ging en de afspraak maakte om zijn verdiensten te verdelen, vermoedelijk met de herbergier (CAD, S:286). Herbergen waren erkende plaatsen of oorden voor prostituees van beide geslachten. Sinnashanu – “Als een vrouw” – “Vrouwachtig.” Dr Peet H Botha

25 Het vrouwelijke: kulu‚ Äö√Ñ√∂‚àö√ë‚àö‚àÇ‚Äö√†√∂‚àö√´‚Äö√†√∂¬¨‚Ä¢u,
Zikaru : Een gewone “typische” man Kulu : Verwijfde man Kurgarru: De travestiet, zong, acteerde, en danste in de aanbidding van Inanna/Ishtar. Dr Peet H Botha

26 Nissinen heeft uitgelegd dat het spijkerschrift tekens gebruikt voor Assinnu = UR.SAL, = “hond/vrouw”. Dr Peet H Botha

27 Wet 20 Wet (20) bepaalt homoseksuele daden tussen gelijkwaardige mannen: “Wanneer een man seks heeft met zijn kameraad...,” en dit is bewezen, dan zullen zijn beschuldigers “seks met hem hebben en een eunuch, (gecastreerde) van hem maken.” Homoseksualiteit met iemand van gelijke sociale stand, was homoseksualiteit en strafbaar met castratie. Dr Peet H Botha

28 Homoseks met groepsverkrachting Castratie
Om een gelijkwaardige man te verleiden tot passieve gemeenschap was een misdrijf wat ernstig werd gestraft met groepsverkrachting en castratie. Een straf voor de passieve partner word niet genoemd. Nog steeds geven deze beide wetten aan, dat als een man met een gelijkstaande seks heeft en de onderworpen rol van een vrouw speelt, dat er met schande en verachting op hem werd neergekeken. Homoseks met groepsverkrachting Castratie De “onderworpen rol” voor een man was schandelijk en verachtelijk. Dr Peet H Botha

29 Anale seks werd vrij afgebeeld,
Anale seks werd vanaf de derde millenium voor Christus met figuren en kunst vrij uitgebeeld in de antieke steden van Uruk, Assirië, Babylon, en Susa. De beelden laten zien dat het beoefend werd als deel van godsdienstige rituelen. Anale seks werd vrij afgebeeld, ... gewoon en als deel van godsdienstige rituelen. Dr Peet H Botha

30 Beide koningen, Zimri-lin, de koning van Mari, en Hammurabi, de koning van Babylon, hadden mannelijke minaars waarvan de koningin van Zimri-lin in een brief melding maakt. Dr Peet H Botha

31 De Summa alu De “summa alu” is een handleiding die werd gebruikt om de toekomst te voorspellen. Deze werd in sommige gevallen gebruikt op basis van seksuele handelingen. Hiervan zijn er vijf homoseksueel. Summa alu – handleiding van orakelen oftewel voorspellingen aangaande de toekomst. Het voorspel hiervan werd soms gebaseerd op seksuele daden. Vijf hiervan waren homoseksueel. Dr Peet H Botha

32 “Wanneer een man met zijn gelijke vanaf de achterkant paart, wordt hij de leider onder zijn gelijken en broeders.” Wanneer een man verlangt om zijn mannelijkheid tijdens gevangenschap te bewijzen en aldus als een mannelijke cultische prostituee gemeenschap met een man verlangt, zal hij boosaardig worden. Wanneer een man paart met een “assinu” (een mannelijke cultische prostituee) zullen zijn problemen verdwijnen. Wanneer een man paart met een “gerseqqu” (een mannelijke hoveling of een koninklijke dienaar), zullen zorgen hem een jaar lang bezetten, maar daarna zullen die hem verlaten. Wanneer een man paart met een ingeboren slaaf, zal hem een moeilijk einde overkomen. Dr Peet H Botha

33 Men dacht dat het groot geluk zou brengen wanneer men bij een man van gelijke positie of bij een cultische prostituee kon binnendringen, maar men geloofde dat de geslachtsdaad met een koninklijke dienaar, een mede-gevangene, of een huisslaaf waarschijnlijk problemen voorspelde . Dr Peet H Botha

34 Inanna / Ishtar Inanna / Ishar werd een “hierodule” genoemd. (Een gewijde, heilige ‘prostituee’); Zij werd gediend door vele mannelijke prostituees, homoseksuelen en travestieten. Ishtar, ook bekend als Htar (or Inanna in de Sumerische mythology). Inanna Ishtar Dr Peet H Botha

35 Wanneer een man zijn zaad in de anus van een andere man, bij het heiligdom zou ejaculeren, dan zou hij meer mannelijke kracht aan de goden schenken. Met de extra kracht van het vele mannelijke zaad zou deze god een overvloedige oogst, een grotere kudde, en veel kinderen kunnen verzekeren om voor het veld te zorgen. Dr Peet H Botha

36 De tablet met woorden van het Gilgamese gedicht in Akkadian.
Gedicht van Gilgamesh De tablet met woorden van het Gilgamese gedicht in Akkadian. De vroegste bewerkingen van het Akkadian gedicht is bekend om zijn reliëf. Dateert uit de eerste helft van de tweede eeuw voor Christus. Dr Peet H Botha

37 Gilgamesh – actief, dominant Enkidu – passief, onderworpen
Gilgamesh & Enkidu De nadruk op de homoseksuele verhouding tussen Gilgamesh en Enkidu is een overblijfsel uit een oudere levensstijl. De dominante partner leidt zijn jongere partner en metgezel in de wegen van de wereld. Ook in dit verhaal zullen zij de machtige hemelse stier ontmoeten. Gilgamesh – actief, dominant Enkidu – passief, onderworpen Dr Peet H Botha

38 Egypte Dr Peet H Botha

39 Het Antieke Egypte Egypte was en is een beschaving met veel variatie. Het antieke Egypte kende veel verschillende seksueel uitingen en gedrag, te weten: homoseksualiteit transseksualiteit, castratie, travestie incest-huwelijk, trouwen met familie, bloedschande publieke ontbloting, nudisme prostitutie overspel ontucht bestialiteit, seks met dieren necrofilie, seks met lijken en andere vormen van seksueel gedrag Dr Peet H Botha

40 De Egyptenaren geloofden zelfs ook in seks na dit leven
De Egyptenaren geloofden zelfs ook in seks na dit leven. Seks was geen taboe... Zelfs de Egyptische religie was gevuld met verhalen over overspel, incest, homoseksualiteit en zelfbevrediging...en met bedekte termen zelfs van necrofilie. Dr Peet H Botha

41 Hiërogliefen: Egypte Dr Peet H Botha

42 Het graf Niankhkamum & Khanumhotep
De manicure De schoonheidsspecialist Dr Peet H Botha

43 En de haarkappers Dr Peet H Botha

44 Hethieten Dr Peet H Botha

45 Hethieten De Hethieten floreerden in het Oosten van Anatolia (Turkye) en Sirië, circa voor Christus. Zij hadden één wet die luidde: “Een man die zijn zoon onteerd pleegt een groot misdrijf” (sectie 189c). Dr Peet H Botha

46 Urkel – Ongeldige vorm van gemeenschap
Hetzelfde oordeel werd uitgesproken over vader-dochter of moeder-zoon incest. Zoals de deskundige op het gebied van de Hethieten Harry Hoffner, Jr., het zag, “Een man die sodomie met zijn zoon bedrijft is schuldig aan “Urkel”, aan ongeldige gemeenschap, omdat zijn partner zijn zoon is, en niet omdat zij van hetzelfde geslacht zijn.” Urkel – Ongeldige vorm van gemeenschap Dr Peet H Botha

47 Kanaänieten “Maar hun altaren zult gijlieden omwerpen, en hun opgerichte beelden zult gij verbreken, en hun bossen zult gij afhouwen. Want gij zult u niet buigen voor een anderen god; want des HEEREN Naam is IJveraar! Die een ijverig God is...en hun dochteren, haar goden nahoererende, maken, dat ook uw zonen haar goden nahoereren.” (Exodus 34:13-16 STV) Dr Peet H Botha

48 Tom Horner schreef (1978) dat de Filistijnen een cultuur hadden die “homoseksualiteit aanvaardde” en zij de Israëlieten waarschijnlijk op dit gebied hebben beïnvloed. Een van de vroege goden van Assyrië, die later verspreid werd in het gebied van Kanaän, was de godin Asherah. Zij werd aanbeden als godin van de vruchtbaarheid. Deze godin werd vaak aanbeden via orgies en seksuele praktijken. Dr Peet H Botha

49 Philo van Alexandria (ca.20 voor Chr. tot 50 na Chr.)
Joodse filosoof, theoloog, en tijdgenoot van Jezus en Paulus. Schrijft over het leven van Abraham: “Het land van de Sodomieten, een deel van Kanaän daarna Palestijns Syrië genoemd, was boordevol ontelbare ongerechtigheden.” “.....ontelbare ongerechtigheden....” Dr Peet H Botha

50 De Bijbel “Voorts zeide de HEERE: Dewijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en dewijl haar zonde zeer zwaar is,” (Genesis 18:20 STV) “Eer zij zich te slapen legden, zo hebben de mannen van Sodom, van den jongste tot den oudste toe, dat huis omsingeld, het ganse volk, van het uiterste einde af. En zij riepen Lot toe, en zeiden tot hem: Waar zijn die mannen, die deze nacht tot u gekomen zijn? Breng hen uit tot ons, opdat wij ze bekennen.” (Genesis 19:4-5 SV)) Dr Peet H Botha

51 Vayikra 18:3-4 “Gij zult niet doen naar de werken des Egyptischen lands, waarin gij gewoond hebt; en naar de werken des lands Kanaan, waarheen Ik u brenge, zult gij niet doen, en zult in hun inzettingen niet wandelen. Mijn rechten (Judgments-Mishpatim) zult gij doen, en Mijn inzettingen (Ordinances-Chukim) zult gij houden...” (Leviticus 18:3-4 STV) Talmoed: Midras Rabba (Vayikra, hoofdstuk 23) verklaart dat de Egyptenaren doordrenkt waren met seksuele verdorvenheid en het land Kanaän vervuld met immoraliteit en tovenarij. Men was ingesteld op seksuele verdorvenheid. Men was vervuld met immoraliteit en tovenarij. Dr Peet H Botha

52 Waarom was Kanaän vervuld met seksuele verdorvenheid?
De reden! Wanneer een man zijn zaad in de anus van een andere man, bij het heiligdom, ejaculeert, zo zou hij meer mannelijke kracht aan de goden schenken. Met de extra kracht van het zaad van vele mannen, zou de god daardoor een goede oogst, een grotere kudde, en veel kinderen kunnen verzekeren om voor het veld te zorgen. Het was reeds vroeg in de geschiedenis van de mens dat beide mannelijke en vrouwelijke prostituees gebruikt werden in de tempeldienst, om fondsen in te zamelen voor de tempel, zowel als om zichzelf te ondersteunen. Dr Peet H Botha

53 Griekenland Dr Peet H Botha

54 Het antieke Griekenland
In antieke Griekse kunst, werd zeer veel afgoderij bedreven met afbeeldingen van de mannelijke fallus, oftewel de penis. Mannen worden gewoonlijk naakt afgebeeld. Voor het antieke Griekenland was de penis het belangrijkste symbool van vruchtbaarheid. Men maakte zelfs kunstpenissen en er werden leren dildo’s verkocht. In de literatuur word homoseksualiteit “liefde van een man voor een man” genoemd. Dr Peet H Botha

55 GREECE De volgende afbeeldingen komen uit de Griekse periode.
Deze afbeeldingen laten seksuele scènes zien. De seksuele scènes beelden verschillende soorten seksuele daden uit. Dr Peet H Botha

56 Driehoeksverhouding, trioseks – man, jonge man, vrouw
Dildo’s oftewel kunstpenis, sekshulpmiddelen en speelgoed Homoseksualiteit Heteroseks – man en vrouw Heteroseks – man en vrouw Dr Peet H Botha

57 Relatie van een man met een minderjarige jongen (knapenschender)
Pederastie & Lesbianisme Relatie van een man met een minderjarige jongen (knapenschender) Twee vrouwen Dr Peet H Botha

58 Zelfbevrediging & Bestialiteit
Dr Peet H Botha

59 Bokman & Meisje: Naakt dansen Bok (mannelijke geit) en meisjes
Dr Peet H Botha

60 Homoseksualiteit – anale seks
Bokman & Man Homoseksualiteit – anale seks Dr Peet H Botha

61 Man & Meisje Zeus & Ganymede Dr Peet H Botha

62 Homoseks van Eros (god) met een jonge man
Zephyros & Hyakinthos & Orgie op een beker Homoseks van Eros (god) met een jonge man Dr Peet H Botha

63 Homoseks & seksspeelgoed – anale seks
Orgie Homoseks & seksspeelgoed – anale seks Dr Peet H Botha

64 Jonge mannen & Prostituees
Dr Peet H Botha

65 Homoseks Oudere man met een jongeman
Seks van een oudere met een jongere man - Speelgoed voor anale seks Dr Peet H Botha

66 Vrijerij van mannen en jongens
Homoseksualiteit Dr Peet H Botha

67 Het keizerlijke zegel van Keizer Claudius & Messalina
Dr Peet H Botha

68 Zeven, even oude jongeren, bezig met een ingewikkeld seksueel orgie
Dr Peet H Botha

69 Hegerthos and Adriskos
Hier twee even oude jongeren. Een wederzijdse aantrekkingskracht word op deze scène afgebeeld. De jongeman opent zijn mantel om de ander aan zijn geslachtsdelen te laten friemelen. Dr Peet H Botha

70 Eros met een jongen Eros vliegt weg met een jongen, waarbij het lijkt of hij bij hem van vooraf tussen de bovenbenen binnendringt. Eros ziet er uit als een opgroeiende puber van dezelfde leeftijd en grootte. Dr Peet H Botha

71 Een naakte jongen klimt op schoot bij een zittende jongen van ongeveer dezelfde leeftijd.
Dr Peet H Botha

72 Aan de rechterkant van de schaal, penetreert een onbebaarde jongere een bebaarde man van achteren.
Dr Peet H Botha

73 Bebaarde mannen die met elkaar vrijen.
Dr Peet H Botha

74 Twee even oude jongeren omhelzen elkaar intiem en zullen elkaar kussen.
Dr Peet H Botha

75 Anale seks van twee jongeren
Dr Peet H Botha

76 Erotische man en vrouw Attica Lekythos vaas Dr Peet H Botha

77 Alexander de Grote & Hephaestion
Het meest bekende voorbeeld is waarschijnlijk Alexander de Grote: hij had vele vrouwen, maar ook een mannelijke minnaar genaamd Hephaestion. Hephaestion (c ): Een edelman van Macedonië. Hij was de beste vriend en minnaar van koning Alexander de Grote. Dr Peet H Botha

78 Alexander de Grote & Hephaestion
Alexander, borstbeeld van Delos Hephaestion Dr Peet H Botha

79 Mentorschap binnen generaties.
Athene In de stad Athene was er een homoseksueel gebruik dat een oudere mentor seksueel betrokken kon zijn bij de begeleiding van jongeren. Een volwassen of goed gesitueerde man zou de zonen van zijn buren of vrienden ‘onder zijn hoede’ nemen om hen te onderwijzen. Mentorschap binnen generaties. Pederastie (knapenschending) onder een dekmantel van opvoeding en onderwijs. Dr Peet H Botha

80 Anale seks was sociaal gezien niet juist.
Anale seks werd in Athene sociaal als onjuist beschouwd. Het was gebruikelijk in Athene om elkaar te masturberen. Anale seks was sociaal gezien niet juist. Elkaar bevredigen was aanvaardbaar – gemeenschappelijke masturbatie. Dr Peet H Botha

81 Sparta Zo was het niet in Sparta! Daar werden de jongens opgevoed in militaire barakken, zij werden gebruikt als oppassers, huisdienaars, tafelbedienden en voor seksueel gezelschap van de volwassen officieren en soldaten die de Spartaanse samenleving beschermden. Anale en orale seks waren normaal, al geschiedde het gewoonlijk met beider toestemming. Dr Peet H Botha

82 Het eiland Lesbos Lesbischen gebruikten het eiland Lesbos, waar dichteres Sappho en haar volgelingen een kleine versie van de Hellenistische (Grieks en Oosters) beschaving hadden geschapen, hoofdzakelijk gericht op seks tussen vrouwen. Dichteres Sappho Dr Peet H Botha

83 De goden Biseksuelen kunnen naar de god Apollo verwijzen. Hij had veel liefde voor jonge mannen zowel als voor jonge vrouwen. Het gaf hem een permanente plaats als één van de meeste seksuele levensgenieters op de berg Olympus. De Grieken geloven dat Zeus trouwde met Hera. Hij jaagde op vrouwen, ontvoerde een knappe jongeman genaamd Ganymede, en op andere tijden masturbeerde hij. Poseidon (Neptunus) de broer van Zeus trouwde met Amphitrite, jaagde op zijn zuster, Demeter en hij verkrachtte Tantalus. Dr Peet H Botha

84 Langdurige homoseksuele relaties (soms levenslang) in de Griekse geschriften.
Orestes & Pylades Orestes is de held van de Oresteia periode. Hij en Pylades waren spreekwoordelijk voor een getrouwe en levenslange liefde in de Griekse cultuur. Zie: Lucian (2e C.CE): Amores or Affairs of the Heart, #48 Damon & Pythia Pythagorase inwijdingsrituelen. Zie: Valerius Maximus: De Amicitiae Venculo Aristogeiton & Harmodius Hen wordt aangerekend dat zij de tirannie in Athene omver hebben geworpen. Zie: Thucydides, Peloponnesische Oorlog Dr Peet H Botha

85 Philolaus was een wetgever te Thebes,
Pausanias & Agathon Agethon was een Atheense dramaturg (c voor Christus) Hij stond bekend als een “verwijfde” homoseksueel. Het was in zijn huis dat de “Dinner Party” van Plato’s symposium (bijeenkomst) plaatsvond. Plato: Symposium 193C, Aristophanes: Thesmophoriazusae Philolaus & Diocles Philolaus was een wetgever te Thebes, Diocles was een Olympische atleet Aristotelos, politiek 1274A Dr Peet H Botha

86 Epaminondas & Pelopidas
Epaminondas (c voor Christus) leidde Thebes in zijn grootste dagen naar de vierde eeuw. Tijdens de slag om Mantinea (385 voor Chistus) redde hij het leven van zijn levenslange vriend Pelopidas. Plutarch: Life of Pelopidas Leden van de Heilige Club van Thebes Alexander de Grote & Hephasteion Atheaneus, De Deinosophists Bk 13 Dr Peet H Botha

87 Rome Dr Peet H Botha

88 Rome Inleiding Knappe jonge bedienden, jongens die bekend stonden als concubine (bijzitter) die hun meester in bed moesten bedienen, totdat zij te oud werden en in ongunst zouden vallen. Romeinse mannen waren niet toegestaan om anale seks met een andere Romeinse man te hebben, tenzij natuurlijk als het slaven waren. Echte dappere Romeinse mannen zouden graag en vaak anale seks met hun slaven willen hebben. Voor een Romein ging het er niet om met wie je het had gedaan, maar hoe je het had gedaan. De echte man, de dappere, zou bovenop liggen en de slaaf zou deze daad moeten doorstaan. Dr Peet H Botha

89 Seneca schreef: “Een man in de slaapkamer, een jongen in de eetzaal”.
Seneca zei dat de slaaf buiten de slaapkamer ten alle tijden aan zijn meester onderdanig is, maar binnen de slaapkamer is het de meester die zich laat penetreren, daar ontvangt de meester het geslachtsdeel. Seutonius schreef over de tijd dat Julius Ceasar zich had onderworpen aan Koning Necomedes van Bethynië. De keizer noemde Julius de “koningin van Bithinië” en Octavianus verwijst naar de keizer als een koningin zoals Pompeï een koning was. Dr Peet H Botha

90 Pompeï – Bordeel Dr Peet H Botha

91 Homoseksualiteit, prostitutie & bestialiteit
Dr Peet H Botha

92 Homoseksualiteit & seks speelgoed
Dr Peet H Botha

93 Homoseks Homoseks- anal seks Dr Peet H Botha

94 Bestialiteit Seks met dieren
Dr Peet H Botha

95 Suetonius Gaius Suetonius Tranquillus (75-160 na Chr.)
Suetonius was administrateur die als secretaris voor keizer Hadrianus werkte. Hij was auteur van “Het leven van de eerste twaalf keizers.” (De Vita Caesarum). Hij word algemeen beschouwd als een van de meest onpartijdige historici uit antieke tijden. Dr Peet H Botha

96 Keizer Tiberius Tiberius Keizer Augustus, geboren Tiberius Claudius Nero (16 november 42 voor Chr. tot 16 maart 37 na Chr.) Hij hield er kleine jongetjes op na die getraind waren om als vissen met hem mee te zwemmen en dan tussen zijn benen te happen. Hij had ook baby’s die nog niet bij hun moeder waren klaar gezoogd, die hij tussen zijn benen liet zuigen. Nadat hij was afgetreden ging hij naar Capri, waar hij een plezierpaleis had laten bouwen. Zij waren daar gebracht om hem te vermaken en moesten groepsseks voor zijn ogen doen. Het geëmailleerde borstbeeld uit klei van Keizer Tiberius in het Victoriaanse en Albert Museum, 19e eeuw. Dr Peet H Botha

97 Algemeen bekend als Caligula. Hij was de derde Romeinse keizer.
Keizer Caligula Gaius Julius Ceasar Germanicus (31 augustus, 12 AD, tot 24 januari 41 AD) Algemeen bekend als Caligula. Hij was de derde Romeinse keizer. Van hem word gezegd dat hij onnatuurlijke verhoudingen had met Lepidus, kinderacteur Mnester en zekere gijzelaars. Catullus, een jonge man uit het gezin van een consul, heeft openlijk verklaard dat hij de keizer heeft bevredigd tot hij hem helemaal had uitgeput en zich daarvoor ontzettend heeft uitgesloofd. Afgezien van zijn bloedschande met zijn zusters en zijn beruchte hartstocht voor zijn bedknaap Pyrallis, was er vrijwel geen vrouw van stand waar hij niet mee bezig was geweest. Dr Peet H Botha

98 Keizer Nero Nero Claudius Ceasar Augustus Germanicus
(15 december 37 AD tot 9 juni 68 AD). Behalve zijn misbruik van vrijgeboren jongens verkrachtte hij de Vestaalse maagd (priesteres die haar hele leven maagd moest blijven) Rubria op een wrede manier. Hij castreerde de jongen Sporus en probeerde eigenlijk een vrouw van hem te maken. Hij trouwde hem met al de gebruikelijke ceremoniën, met inbegrip van een bruidschat en bruidssluier. Hij nam hem mee naar zijn huis vergezeld door een grote schare en behandelde hem als zijn vrouw. Qualis artifex pereo! Dr Peet H Botha

99 Nero & Sporus Onder zijn gunstelingen was ook Marcus Salvius Otho.
Nero was ook met Doryphorus getrouwd, op dezelfde manier als hij met Sporus had gedaan. Dr Peet H Botha

100 Julius Ceasar Julius Ceasar was overal bekend om zijn affaires. Op zijn 20e jaar was hij bij koning Nikomedes van Bithinië. Er werd gezegd dat “Hij een vrouw was voor elke man en een man voor elke vrouw.” Hij was een grote showbink, maakte zich op, zorgde dat zijn hoofd altijd perfect geknipt en geschoren was. Hij werd er ook van beschuldigd dat hij het haar op zekere delen van zijn lichaam met een pincet onthaarde. Hij stond bekend als een echte verwijfde vent en om zijn homoseksualiteit. Dr Peet H Botha

101 Apocriefe & ongewijde geschiedenis
Dr Peet H Botha

102 Apocriefe boeken Oude Testament & Nieuwe Testament 11 tot 14 boeken
De Roomse kerk heeft 11 boeken als gezaghebbend aanvaard. Niet canoniek of gezaghebbend voor christen of jood. Geïnterpreteerde schrift (OT) en beïnvloed (NT). Veel voorkomende aanhalingen of zinspelingen op het OT. Verschenen gedurende de tijd tussen de Testamenten en tot in het NT tijdperk. Dr Peet H Botha

103 Apocrief bijbelboek – ook bekend als: De wijsheid van Jeshua, Zoon van Sirach.
“Hij verschoonde die niet, bij welke Lot woonde; aan welke hij een gruwel had, vanwege hun hovaardigheid (trots). ” (Sirach 16:9 APOSV) Trots word hier gelijkgesteld met seksuele verwaandheid. Trots gedrag zonder respect of gevoel door ongevraagd seks met vreemdelingen te hebben. Dr Peet H Botha

104 De Wijsheid van Salomo, Ca 50 v Chr. tot 10-40 na Chr. WS 14:26
“Vergetelheid der weldadigheid, besmetting der zielen, verwisseling van het geslacht, ongeregeldheid van het huwelijk, overspel en dartelheid.” (Wijsheid 14:26 APOSV) Verwisseling van geslacht, verwarring van seks, verwisseling van seksrollen. (Winston) Dr Peet H Botha

105 Ongewijde geschiedenis
Dit zijn “niet-erkende geschriften” (Pseudepigrapha) Zij verschenen in dezelfde periode als de apocriefe boeken. Meeste boeken zijn toegeschreven aan oud-testamentische schrijvers. Deze zijn nooit als canoniek overwogen. Zwaar afhankelijk van het OT en beïnvloedde het NT. Judas, vers 9, en 1 Henoch vers maken aannames over Mozes. Dr Peet H Botha

106 Het "Boek der Oprechten" 2 Henoch
Datum en plaats onbekend, tussen 100 voor Chr. tot 800 na Chr. “Deze plaats heeft Henoch bereid voor degene die God niet verheerlijken, die op aarde de zonde bedrijven, die tegen de natuur ingaan, wat de anus van een kind vernield, op de manier van Sodom.” (2 Henoch 10:4) “Tot schrik zal de hele wereld verkleind worden door ongerechtigheid, boosheid en gruwelijke ontucht. Dat is: vriend met vriend in de anus, en elke andere vorm van boosheid, onreinheid, te erg om te noemen. Op die manier word de boze aanbeden.” (2 Enoch 34:2) Dr Peet H Botha

107 3 Makkabeën Joods historische roman. Geschreven te Alexandrië ca. 100 voor Chr. “Gij hebt de Sodomieten, toen zij allen hovaardigheid werkten, en door hun boosheden zeer bekend waren, met vuur en zwavel verbrand, hen stellende tot een voorbeeld voor de komende eeuwen.” (3 Makkabeën 2:5 APOSV) Hoogmoedig of onbeschaamd. Ditzelfde woord wordt in de Septuaginta (LXX) genoemd bij de aanklacht van Sodom. Zie: Ezechiël 16: 49+56; Sirach 10:13+14, 16:9 en 2 Henoch 10:4-5. Ook als: “trots, arrogant of hoogmoedig”. Dr Peet H Botha

108 Jubilee De joodse Midrash van rabbijn Jubilee, geeft uitleg over Genesis en Exodus. Geschreven tussen voor Chr. door een onbekende farizeeër: “...al hun werken zijn boos en buitengewoon zondig. Zij bevuilen zichzelf, laten ontucht toe in hun vlees en werken onreinheid op de aarde. Zo zal God zijn rechtvaardig oordeel vellen over de plaatsen waar dit bedreven is. Zoals de mensen van Sodom onrein waren kwam ook het oordeel over Sodom.” Hier word de zonde van Sodom zeer zeker als seksuele zonden beoordeeld. Dr Peet H Botha

109 Het Testament van de twaalf patriarchen.
De laatste woorden van de twaalf zonen van Jacob. Geschreven Ca voor Chr. Of zo vroeg als 150 voor Chr. Testament van Naftali 3:4-5: “... dat gij niet als Sodom word, die het natuurlijk gebruik heeft veranderd.” Hier word de zonde van Sodom uitdrukkelijk verbonden met homoseksuele praktijken. Testament van Benjamin 9:1: “Ik zeg u, dat seksuele vrije liefde, gelijk staat aan de vrije liefde van de Sodomieten.” (volgens Kee). “Ik geloof ook dat er onder u slechte dingen gebeuren waar Henoch de rechtvaardige van zegt dat het ontucht is, als de ontucht van Sodom, dat zij verloren gaan behalve enkelen die weer lust tot vrouwen krijgen.” Dr Peet H Botha

110 Einde Deel 1 Dr Peet H Botha


Download ppt "Deze dag wordt u aangeboden door Christenen voor de Waarheid."

Verwante presentaties


Ads door Google