De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bezinningsconferentie christelijke mantelzorg Liefdeslasten. De christelijke mantelzorger en zijn omgeving Dr. Roel Kuiper, lector Samenlevingsvraagstukken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bezinningsconferentie christelijke mantelzorg Liefdeslasten. De christelijke mantelzorger en zijn omgeving Dr. Roel Kuiper, lector Samenlevingsvraagstukken."— Transcript van de presentatie:

1 Bezinningsconferentie christelijke mantelzorg Liefdeslasten. De christelijke mantelzorger en zijn omgeving Dr. Roel Kuiper, lector Samenlevingsvraagstukken

2 Waar hebben we het over? Het verschijnsel mantelzorg Formele en informele zorg Zorg van grote sociale betekenis Het vraagstuk van de participatie

3 Informele zorg: niet beroepshalve Gebruikelijke zorg Mantelzorg Zelfzorg Vrijwillige zorg Definities

4 Mantelzorg Zorg die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking in hun familie, huishouden of sociale netwerk

5 Nog een omschrijving Mantelzorg is langdurige, intensieve niet georganiseerde zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een zorgvrager door een of meer leden uit diens omgeving, waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie

6 Cijfers 3, 7 miljoen in 2001 19% van de 18-plussers 42% man, 58% vrouw 19% thuis, 81% buitenshuis

7 Verdeling naar leeftijd 18-34 jr. 16% 35-44 jr. 22% 45-54 jr. 32% 55-64 jr. 17% 65-74 jr. 9% 75 e.v. 4%

8 Ontwikkelingen Toename aandeel mantelzorg Vermaatschappelijking zorg De-institutionalisering (Wmo) Vergrijzing

9 Ondersteuningsbehoefte Wat is overbelasting? Fysiek, sociaal, emotioneel? Kwetsbare groepen?

10 De christelijke mantelzorger Wat weten we ervan? Weten de kerken ervan? Wat motiveert hen? Waar vinden ze steun?

11 SCP (2003)Mantelzorgers in dit onderzoek, min. 8 uur per week zorg Onderzochte groepAlle NederlandersKerkleden Afbakening definitie mantelzorger Minimaal 8 uur per week zorg Mannen (%)4226 Vrouwen (%)5874 Totaal (%)100 Verhouding mannelijke en vrouwelijke mantelzorgers in diverse onderzoeken Kerk en Caritas

12 Soort geboden zorg % van de mannelijke mantelzorger % van de vrouwelijke mantelzorger % van alle mantelzorger s Huishoudelijke hulp25,846,840,5 Persoonlijke verzorging7,514,712,5 Begeleiding57,062,861,1 Technische hulp44,110,620,6 Andere hulp24,731,229,3 * Gearceerde cellen: voor deze soorten zorg is een significant verschil gevonden tussen mannen en vrouwen Kenmerk van de geboden zorg door mantelzorger (n = 311) Kerk en caritas

13 Reden Reden genoemd (%) % van de mantelzorger s dat dit motief noemt % in het SCP- onderzoek (2003) Ik vond het vanzelfsprekend om deze persoon te helpen68,181 Ik deed het uit liefde en genegenheid41,382 Ik vond het mijn plicht om deze persoon te helpen30,668 Er was niemand anders beschikbaar6,821 Er was niet voldoende thuiszorg beschikbaar3,515 Er was geen plaats in woonvoorziening of tehuis1,912 Redenen om mantelzorg te verlenen (n = 310) Kerk en caritas

14 Vraag % van de mantelzorgers die voor een direct familielid zorgen % van de mantelzorgers die voor een andere persoon zorgen % van alle mantel- zorgers Is het geven van hulp een belasting? Geen belasting54.861,469,2 Een lichte belasting39,715,727,4 Een zware belasting5,51,33,3 Totaal100,0 Welke belasting ervaart de mantelzorger? Lichamelijke belasting18,51,39,7 Geestelijke belasting33,613,723,4 Financiële belasting1,41,3 Andere belasting6,82,64,7 * Gearceerde velden: voor deze reden is een verschil gevonden tussen mantelzorgers die voor een direct familielid zorgen en mantelzorgers die voor een andere persoon zorgen. Belasting van mantelzorgers (n = 310) Kerk en caritas

15 Heeft de mantelzorger steun gekregen?Aantal (n)% van alle mantelzorgers Nee7030,0 Ja, van familie, vrienden, kennissen11047,2 Ja, van kerk(leden)4519,3 Ja, van andere mantelzorgers4519,3 Ja, van het Steunpunt Mantelzorg41,7 Ja, van de thuiszorg2812,0 Ja, van Maatschappelijk werk73,0 Anders41,5 Steun voor mantelzorger (n = 315) Kerk en caritas

16 Basisfuncties mantelzorg Informatie Advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg Financiële tegemoetkoming Materiele hulp

17 Christelijke mantelzorg Geef vorm aan: Advies, begeleiding, emotionele steun en educatie Onderzoek mogelijkheden voor: christelijke respijtzorg

18 Christelijke mantelzorg Rollen: voor de kerken voor christelijke zorginstellingen voor hulpverlening voor steunpunten mantelzorg landelijk steunpunt?

19 Christelijke mantelzorg Dit vraagt: lokale samenwerking landelijke coördinatie

20 Christelijke mantelzorg Wat moeten we nog weten: ervaringen van mantelzorgers zwaartepunten in de belasting behoeften van mantelzorgers de kracht van lokale systemen

21 Als je gelooft in je werk! BezoekadresGrasdorpstraat 2, 8012 EN Zwolle postadresPostbus 10030, 8000 GA Zwolle telefoon038 42 555 42 internetwww.gh.nl Als je gelooft in je werk! BezoekadresGrasdorpstraat 2, 8012 EN Zwolle postadresPostbus 10030, 8000 GA Zwolle telefoon038 42 555 42 internetwww.gh.nl


Download ppt "Bezinningsconferentie christelijke mantelzorg Liefdeslasten. De christelijke mantelzorger en zijn omgeving Dr. Roel Kuiper, lector Samenlevingsvraagstukken."

Verwante presentaties


Ads door Google