De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evangelische Alliantie Vlaanderen WEEK VAN GEBED van 12 tot 19 januari 2014 Thema: ‘MET GEEST EN MOED’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evangelische Alliantie Vlaanderen WEEK VAN GEBED van 12 tot 19 januari 2014 Thema: ‘MET GEEST EN MOED’"— Transcript van de presentatie:

1 Evangelische Alliantie Vlaanderen WEEK VAN GEBED van 12 tot 19 januari 2014 Thema: ‘MET GEEST EN MOED’

2 Inleiding: Kaleb aan het woord We zijn hier nu in de woestijn van Paran. Van Egypte tot hier heeft God ons onder leiding van Mozes en Aäron wonderlijk geleid. Hij heeft ons een bijzonder land beloofd. Spannend! We staan ervoor. Het zal het onze worden!

3 Inleiding: Ik ben nu 40 jaar en ben er uit de stam Juda als één van de 12 verspieders op uitgestuurd om het land te verkennen. In Jozua heb ik een geestesgenoot gevonden met wie ik goed overeenkom. We willen allebei God trouw zijn en we zijn vervuld met zijn Geest. Vol nieuwsgierig enthousiasme trekken we door het ons onbekende land. Wat een mooie dorpjes en sterke steden en wat een vruchtbare valleien! Echt een land van melk en honing! Als bewijs dragen we een paar reusachtige druiventrossen en andere vruchten mee op onze terugweg. Wat zal iedereen verbaasd en blij zijn!

4 Inleiding: Bij onze verwelkoming vertellen we waar we het alle 12 over eens zijn: het is een prachtig land, maar er zijn ook reuzen, menseneters, versterkte steden. Het is ook wel een schok voor het volk. En wanneer er 10 van ons aan toevoegen dat we het nooit zullen kunnen veroveren, zakt ieders moed in de schoenen. Jozua en ik proberen de stemming te keren en delen ons vertrouwen in God dat we met zijn hulp de vijand zeker zullen kunnen overmeesteren. Maar het volk is te bang en neemt het ons zo kwalijk dat het ons wil stenigen.

5 Inleiding: Ik ervaar dat Gods belofte waar is. Wonderbaar om daaraan in geloof vast te houden

6 zondag 12 januari MET GEEST EN MOED … TOEGERUST Num. 14:24 Maar mijn dienaar Kaleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft Mij na te volgen, hem zal Ik brengen in het land waar hij geweest is, en zijn nageslacht zal het in bezit nemen. 2Tim. 1:7 Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.

7 zondag 12 januari MET GEEST EN MOED … TOEGERUST OVERDENKING: Ongeveer 600 km legden de 12 verspieders in 40 dagen af door vijandelijk gebied dat het hunne moest worden. Ze zagen alle 12 hetzelfde. Ze waren het er alle 12 over eens: het is een prachtig en vruchtbaar land. Alle 12 zagen ze de sterke krijgers en steden. Maar dan komen ze tot een verschillende houding en besluit, niet om het land, maar om de vijand die het bewoont: 10 zijn sceptisch en verklaren dat het niet zal lukken het te veroveren. De andere 2 geloven: met Gods hulp zullen we erin slagen!

8 zondag 12 januari MET GEEST EN MOED … TOEGERUST Vanwaar dit verschil? God verklaart het zelf: ‘Er is een andere Geest in hen’. En Paulus moedigt 1200 jaar later Timotheüs hiermee aan: het leven vanuit de Geest van kracht, liefde en bezonnenheid, niet van vreesachtigheid. Wat zien wij als we naar ons land kijken? Mogelijkheden en moeilijkheden, Gods belofte? Is het de sterkte van de vijand die onze houding bepaald, of Gods hulp en sterkte? En het geloof dat we het land kunnen winnen voor Jezus Christus? Het hangt af van de Geest waarmee we begeesterd zijn.

9 zondag 12 januari MET GEEST EN MOED … TOEGERUST Gebed: ‘Kom, Heilige Geest van waarheid, verspreid uw licht, zodat bedrog en schijn verdreven worden. Stort uw heilige vuur over ons uit, raak onze harten en lippen aan, opdat iedereen getrouw uw naam kan belijden.’

10 zondag 12 januari MET GEEST EN MOED … TOEGERUST DANK – GEBED – BELIJDENIS - Wij danken U, Heer God, voor de vele pioniers die ons zijn voorgegaan in het Oude en Nieuwe Testament. - Wij danken U, Heer, voor de moedige voortrekkers in ons land die zonder compromis Jezus volgen en bekend maken. -Wij danken U, Vader, dat U bereid bent de Heilige Geest overvloedig te schenken. -Wij bidden voor uw gave om zoals Jozua en Kaleb nieuwe wegen en gebieden te zien en open te breken.

11 zondag 12 januari MET GEEST EN MOED … TOEGERUST - Heer, wij bidden voor de wijsheid en het vertrouwen om de gevaren niet de overschatten en de mogelijkheden die U geeft, niet te onderschatten. - We vragen U de kracht om de plannen die U geeft ook om te zetten in concrete stappen. - Heer, we belijden dat beperking van geest en geloof onder ons dikwijls te sterk zijn en dat moedige mensen afgeremd worden.

12 maandag 13 januari MET GEEST EN MOED … HOOP WEKKEN Num. 13:23 Daarna kwamen zij aan in het dal Eskol en sneden daar een rank af met één tros druiven, die zij met zijn tweeën aan een draagstok moesten dragen. Ook namen zij wat granaatappels en wat vijgen mee. 1Petr. 3:15 … maar heilig God, de Heere, in uw hart, alltijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.

13 maandag 13 januari MET GEEST EN MOED … HOOP WEKKEN OVERDENKING: Naar het einde toe van hun verkenning van het land, kwamen de verspieders in Eskol, wat ‘druivendal’ betekent. Als bewijs van de heerlijkheid van het hen beloofde land brachten ze de mooie vruchten mee om ze te tonen aan het volk. Natuurlijk vond iedereen ze de moeite waard.

14 maandag 13 januari MET GEEST EN MOED … HOOP WEKKEN Laat ons de negatieve indrukken en ervaringen in onze maatschappij even terzijde laten. Niet omdat ze er niet zijn, maar om de bemoediging te zien en het bewijs van wat voor ons ligt. ‘Het geloof is immers ‘de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet.’ (Hebr.11:1). Laten we als christen en als gemeente een ‘druivendal’ zijn vol van de vrucht van de Geest. Zo zijn wij een bewijs van de echtheid van ons geloof en een teken van hoop voor de wereld die er zo naar verlangt.

15 maandag 13 januari MET GEEST EN MOED … HOOP WEKKEN Gebed: ‘Heer Jezus Christus, uw leven, dood en opstanding geven ons hoop in het dagelijks leven. We zijn er niet zo maar voor onszelf, maar voor U, de beginner en voleindiger van ons geloof. U bent onze levende hoop in de onvolkomenheden van dit bestaan.’

16 maandag 13 januari MET GEEST EN MOED … HOOP WEKKEN DANK – GEBED – BELIJDENIS - Dank U Heer, voor de hoop die in ons leeft door uw dood en opstanding die ons rechtvaardigt en nieuw leven geeft. - Heer, we zijn maar beperkte gemeenschappen in ons land, maar we willen zijn als een vruchtbaar dal, waar liefde en genade het overnemen van eenzaamheid, overheersing, armoede en wanhoop.

17 maandag 13 januari MET GEEST EN MOED … HOOP WEKKEN Vader, wij willen ons licht niet verstoppen, maar het laten schijnen zodat mensen de goede werken zien die U ons voor hen gegeven hebt. Doordrenk ons met uw Geest van liefde. Vervul ons, Vader God, met de kracht en de wijsheid van de Geest, zodat we moedig en eerlijk getuigenis afleggen van de hoop die in ons is. - Vergeef ons, Vader, waar we teveel onze hoop vestigen op het leven hier op aarde en de heerlijkheid die U ons later wil geven, onderwaarderen.

18 maandag 13 januari MET GEEST EN MOED … HOOP WEKKEN - Vergeef ons het pessimisme en wereldvreemdheid die ons deels terecht verweten worden. - Wij bidden U voor de jonge generatie, dat ze niet meegesleurd worden door wereldsgezindheid en angst, maar dat ze vol mogen zijn van geloof en hoop. - Heer, wilt U mensen op zoek zetten naar de tekenen en bewijzen van het leven en de toekomst in Jezus Christus.

19 dinsdag 14 januari MET GEEST EN MOED … TEGEN DE STROOM IN Num. 13:30 Toen bracht Kaleb het volk tegenover Mozes tot bedaren, en zei: Laten wij vrijmoedig optrekken, wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Ef. 5:7-10 Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht, want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, en beproef wat de Heere welbehaaglijk is.

20 dinsdag 14 januari MET GEEST EN MOED … TEGEN DE STROOM IN OVERDENKING De meesten hebben de neiging om zich aan te sluiten bij de meerderheid, de tijdsgeest en de publieke opinie. Is het uit angst om uitgesloten tof bespot te worden? Dan liever een grijze muis zijn? Wie durft als een vis zijn die tegen de stroom in zwemt? Dit vraagt overtuiging en een krachtig leven. Een dode vis kan niet tegen de stroom in zwemmen.

21 dinsdag 14 januari MET GEEST EN MOED … TEGEN DE STROOM IN Onze tijd toont mooie dingen, ook geestelijk, en die lovenswaardig zijn om te volgen. Maar we staan ook bloot aan vrij algemeen aanvaarde waarden die tegen Gods wil ingaan. Als christenen zijn we anders dan de wereld. We zijn daarin geen eenlingen, maar volgen onze Heer Jezus. Zo zijn we als minderheid toch effectief in de duisternis. En ‘Hij die in ons is, is meerder dan die in de wereld is.’

22 dinsdag 14 januari MET GEEST EN MOED … TEGEN DE STROOM IN Gebed: Heer Jezus Christus, U ging tegen de stroom in. Dank u, dat u ons in bedenkelijke situaties duidelijkheid en kracht geeft om U te volgen. Geef ons moed om vanuit ons vertrouwen in U op te komen voor uw woord als in ingaat tegen allerlei valse waarden of goedbedoelde adviezen.

23 dinsdag 14 januari MET GEEST EN MOED … TEGEN DE STROOM IN DANK – GEBED – BELIJDENIS - Dank U, Heer, voor de kansen die we krijgen om keuzes te maken naar uw wil en te groeien in onze nieuwe identiteit. - Dank U, Heer Jezus, dat U op moeilijke momenten en wegen met ons meegaat, tegen de stroom in. - Geef ons de moed, Heer God, om juist als het moeilijk en donker is, licht en zout te zijn en mekaar daarin niet te ontmoedigen, maar te bemoedigen en te steunen.

24 dinsdag 14 januari MET GEEST EN MOED … TEGEN DE STROOM IN - Vergeef ons, Vader, dat we ons gedachteloos of uit angst lieten meeslepen door wat de gangbare mening verwachtte. - Heer, we bidden voor de christenen die vervolgd worden omdat ze blijven vertrouwen ondanks druk, bedreigingen en allerlei vormen van straffen en tegenkantingen. Geef hen de vrijmoedigheid om toch hun vertrouwen op U te tonen. Vergeef hun vervolgers en toon hen het vertrouwen en de vrucht in het leven van wie ze vervolgen. Toon hen Jezus.

25 dinsdag 14 januari MET GEEST EN MOED … TEGEN DE STROOM IN - We bidden voor de media die grote invloed hebben op de publieke opinie en de moraal. En maak de overheden gevoelig voor uw wil. Laat krachtige mensen opstaan die U hierin openlijk durven betrekken. - Vergeef ons, Vader, elk gebrek aan vertrouwen en overgave en dat we niet altijd de lijn trekken tussen de wereld en ons. - Vergeef ons dat we zelfs een lichte vorm van vervolging of tegenkanting uit de weg gaan.

26 woensdag 15 januari MET GEEST EN MOED … TEGENSTAND OVERWINNEN Num. 14:1-2 Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen en bleef het volk in die nacht luid jammeren. Al de Israëlieten morden tegen Mozes en tegen Aäron. Heel de gemeenschap zei tegen hen: Waren wij maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven! Waren wij maar gestorven! Heb. 13:6 Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?

27 woensdag 15 januari MET GEEST EN MOED … TEGENSTAND OVERWINNEN OVERDENKING: Een uitgeputte dienaar van de Heer zei eens: ‘Ik wou dat ik een tapijt was, dan kon ik gewoon liggen.’ Teleurstelling, drukte, vermoeidheid kunnen sterke gevolgen hebben voor onze lichamelijke en geestelijke conditie. Zoals men na een ongeval gehandicapt kan zijn en revalidatie nodig heeft, zo kunnen er ook ernstige gevolgen zijn van schade aan de ziel, zoals stress, depressie, burn out. Dan is er herstel nodig.

28 woensdag 15 januari MET GEEST EN MOED … TEGENSTAND OVERWINNEN Leiders, gelovigen, gemeenten kunnen tegenstand ondervinden of gebrek aan hulp, wat verlammend werkt. Verlamming is een ziekte. In de zware tocht door de woestijn vond het volk steeds weer de weg terug naar de Heer en zijn hulp. Ook wij geloven dat God zijn kracht geeft wanneer we zwak zijn en dat Hij grote dingen kan doen met onze kleine daden.

29 woensdag 15 januari MET GEEST EN MOED … TEGENSTAND OVERWINNEN Gebed: Lieve Vader, we kunnen niets doen zonder U. U ziet ons in onze zwakte en ontmoediging. U hebt weet van onze angst en vermoeidheid. Vergeef ons dat we geloofsvrienden niet opnieuw vertrouwen. Geef ons nieuwe kracht en geef ons een oog voor de dingen die we moeten aanpakken.

30 woensdag 15 januari MET GEEST EN MOED … TEGENSTAND OVERWINNEN DANK – GEBED – BELIJDENIS - Dank U, Heer Jezus, voor de overgave waarmee U door moeite, ongeloof, onbegrip en lijden heen moedig uw werk ten einde toe volbracht uit liefde voor ons. - Dank U, Vader, dat U in onze zwakheid steeds weer nieuwe kracht schenkt zodat we kunnen slagen. - Dank U voor uw woord waarin we waarheden vinden waaruit we nieuwe moed kunnen putten.

31 woensdag 15 januari MET GEEST EN MOED … TEGENSTAND OVERWINNEN - Dank U voor uw Geest in ons die ons altijd weer op U richt en ons innerlijk sterkt opdat we niet verlamd raken in wat U ons te doen geeft. - Vergeef ons de keren dat ons spreken verlammend werkt op anderen in plaats van genade en bemoediging te schenken. - We bidden U, lieve Vader, voor mensen die kampen met depressie, ziekte, burn out en die de moed kunnen verliezen. Wij willen naast hen staan opdat ze uw troost en herstel mogen ervaren.

32 woensdag 15 januari MET GEEST EN MOED … TEGENSTAND OVERWINNEN - Wij vragen uw hulp en zegen voor allen die zich inzetten voor mensen die aan de rand van de maatschappij leven. Vul hen met uw liefde en kracht en laat hun inzet vrucht dragen in hen voor wie ze zich geven. - Breng vernieuwing in ons leven en inzet zodat we onze verantwoordelijkheden goed kunnen dragen in volharding.

33 donderdag 16 januari MET GEEST EN MOED … VREDE ZOEKEN Num. 14:19-20 Vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk, overeenkomstig de grootheid van Uw goedertieren- heid, en zoals U dit volk vergeven hebt, vanaf Egypte tot hier toe. De HEERE zei: Op uw woord heb Ik hun vergeven. Kol. 3:13-15 Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent, en wees dankbaar.

34 donderdag 16 januari MET GEEST EN MOED … VREDE ZOEKEN OVERDENKING Het moet kwetsend geweest zijn voor Mozes, Aäron, Jozua en Kaleb toen het volk hen wilde stenigen. Ze hadden olie op het vuur kunnen doen door er een machtsstrijd van te maken en terug te vechten. Maar ze willen de kloof tussen elkaar dichten en niet alleen voor zichzelf handelen. Mozes ging omwille van het volk op de knieën voor de Heer om vergeving te vragen. Dit is een sterk ontroerend moment!

35 donderdag 16 januari MET GEEST EN MOED … VREDE ZOEKEN Ook in onze gemeenten en onderlinge relaties zijn er soms onenigheden en zelfs vijandige houdingen. Dit breng scheiding mee, verbroken eenheid, kwetsuren, wantrouwen. Daar is een ontroerend sterk antwoord op zoals ieder christen dat van Jezus mocht ervaren: vergeving! Daardoor worden vrede, de liefde en de relaties hersteld. Het vraagt mensen die in gelijk welke gekwetstheden voor mekaar op de bres willen staan en in voorbede voor Gods troon van genade komen.

36 donderdag 16 januari MET GEEST EN MOED … VREDE ZOEKEN Gebed: Heer, wij danken U dat U onze vrede bent en dat U in ons woont, zodat wij kanalen zijn van uw vrede. We willen niet dat onvrede met anderen dit belemmert, maar stellen ons hier voor open. Help ons om actief naar vrede te zoeken als mensen tegendraads of vijandig zijn, en dit in Jezus’ gezindheid van vergeving.

37 donderdag 16 januari MET GEEST EN MOED … VREDE ZOEKEN DANK – GEBED – BELIJDENIS - Heer, vergeef ons dat we soms anderen kwetsen door op ongepaste manier uiten dat we het niet eens zijn. - Wij danken U, Jezus, dat U ons uw vergeving en liefde gegeven hebt en uw vrede in ons hart woont. - Herstel en versterk de eenheid binnen en tussen gemeentes. Wij verlangen zelf dat deze volkomen mag zijn in U en Vader en willen ons leeg maken van al wat verzoening verhindert.

38 donderdag 16 januari MET GEEST EN MOED … VREDE ZOEKEN - Wij vragen uw steun voor allerlei soorten verantwoordelijken en leiders te midden van hun volk: dat ze bewogen mogen zijn om elke kloof te dichten die kan ontstaan tussen henzelf en anderen, tussen gemeenteleden en gemeentes. - Heer, laat vergeving een stevige en warme basis zijn binnen de huwelijken die door een crisis gaan. Geef deze zegen in al onze gezinnen, ook als vrucht voor de kinderen.

39 donderdag 16 januari MET GEEST EN MOED … VREDE ZOEKEN - Vader, geef onze overheid, inzonderheid die van justitie, een hart voor gerechtigheid waarop vrede kan groeien. - Heer, roep ons op en spoor ons aan door uw Geest om in cruciale tijden vredestichters te zijn en voorbidders die op de bres staan bij U, ook wanneer mensen liefdeloos reageren. - We belijden dat we mekaar nodig hebben als leden van mekaar in uw lichaam.

40 vrijdag 17 januari MET GEEST EN MOED … EN MET EEN NIEUWE GENERATIE Deut. 1:39 En ook uw kleine kinderen, waarvan u zei: Zij zullen de vijand tot buit worden, en uw kinderen die heden nog geen goed of kwaad kennen, die zullen erin komen. Aan hen zal Ik het geven en zij zullen het in bezit nemen. 1Tim. 4:12 en 16 Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen.

41 vrijdag 17 januari MET GEEST EN MOED … EN MET EEN NIEUWE GENERATIE OVERDENKING: Groot was de ontgoocheling voor Mozes’ generatie toen ze zelf niet in het Beloofde Land zouden komen. Maar God bleef zijn belofte trouw en vervulde ze in de volgende generatie. Die zal inderdaad vol moed en geest het land in bezit nemen. Er is vaak een spanningsveld tussen de oudere en de jongere generatie. Ouderen vinden dat jongeren het gemakkelijker hebben of nemen, dat het vroeger beter was…. Jongeren vinden dat ouderen te veel zeuren en niet open staan voor nieuwe mogelijkheden.

42 vrijdag 17 januari MET GEEST EN MOED … EN MET EEN NIEUWE GENERATIE Maar het kan anders. Jongeren kunnen voortgaan op datgene wat mensen voor hen bereikt hebben. Ouderen kunnen hen de vrijheid laten om het op een eigen manier te doen, en vanuit hun eigen ervaringen met de God van wonderen. Iedereen kan leren fouten van het verleden niet te herhalen. Ouderen kunnen jongeren steunen met hun wijsheid en ervaring.

43 vrijdag 17 januari MET GEEST EN MOED … EN MET EEN NIEUWE GENERATIE Gebed: God, U bent Vader van alle generaties! Dank u, dat u ons kinderen geeft als opvolging en teken van hoop! Dank U voor moeders en vaders, van wie we kunnen leren gezegend te zijn. Samen bidden we voor een vruchtbare relatie tussen de generaties en dat we elkaar in de kracht van de Heilige Geest bemoedigen.

44 vrijdag 17 januari MET GEEST EN MOED … EN MET EEN NIEUWE GENERATIE DANK – GEBED – BELIJDENIS - Vader, wij danken U voor allen die ons in geloof zijn voorgegaan. Dank U voor uw Zoon, ons grote voorbeeld. - Als jongeren en ouderen verbinden wij ons met mekaar om mekaar te bemoedigen en te respecteren in onze verschillen. - Heer, we danken U voor alle ouderen die jongeren leiden in kinder- en jeugdwerk en in gemeenteleiding, voor hun wijsheid, hun geduld en hun geloof in ons.

45 vrijdag 17 januari MET GEEST EN MOED … EN MET EEN NIEUWE GENERATIE - Heer, wij danken U voor alle kinderen en jongeren in onze gemeenten en organisaties. Wij vragen dat ook zij wonderlijke ervaringen met U mogen beleven. Bescherm hen en maak hen vol van geest en moed. Wek voortrekkers als Timotheus om een generatie te leiden! Spreek in hun eigen samenkomsten en kampen.

46 vrijdag 17 januari MET GEEST EN MOED … EN MET EEN NIEUWE GENERATIE - Heer, ontferm U - ook door ons heen – over ouderen die vereenzaamd zijn in onze maatschappij zodat ze zelfs een nieuwe familie vinden te midden van uw volk. - Ontferm U - ook door ons heen – over de miljoenen kinderen die door oorlogen, hongersnoden, ziektes en armoede in erbarmelijke omstandigheden, vaak als wezen leven. Laten zij door zorgende liefde komen tot een zinvol leven.

47 zaterdag 18 januari MET GEEST EN MOED … IN VERSCHEIDENHEID LEVEN Num. 32:11-12 De mannen die uit Egypte zijn vertrokken, van twintig jaar en daarboven, zullen het land niet zien dat Ik Abraham, Izak en Jakob gezworen heb te geven! Want zij hebben er niet in volhard Mij na te volgen, behalve Kaleb, de zoon van Jefunne, de Keneziet, en Jozua, de zoon van Nun, want die hebben er wél in volhard de HEERE na te volgen Ef. 2:19-20 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is.

48 zaterdag 18 januari MET GEEST EN MOED … IN VERSCHEIDENHEID LEVEN Overdenking: Kaleb wordt een Keneziet genoemd uit de stam van Edom (=Esau). De Edomieten zijn dus verwanten van de Israëlieten. Zij woonden in het Beloofde Land Kanaän voor de Israëlieten er zich vestigden. Kaleb was door zijn voorgeslacht dus een vreemdeling die opgenomen was in de stam Juda. Hij gaat voor Gods volk het land verkennen en mee in bezit nemen.

49 zaterdag 18 januari MET GEEST EN MOED … IN VERSCHEIDENHEID LEVEN Er zijn in onze westerse landen – en kerken! – heel wat mensen van vreemde origine. Sommigen zijn hier als christenen en ‘medeburgers’ van Gods volk en ‘huisgenoten van God’ gekomen om mee ons land te verkennen en te winnen voor onze Heer en Koning. Soms blijven zij een gemeente binnen hun eigen cultuur, vaak maken ze deel uit van ‘onze’ gemeente en versterken ze op een kleurrijke manier. Zien wij de de verrijking hiervan in, ook al vraagt dit soms een aanpassing in onze manier van denken en doen?

50 zaterdag 18 januari MET GEEST EN MOED … IN VERSCHEIDENHEID LEVEN Gebed: Wij danken u, Heer God, voor de verscheidenheid die U in ons land en onze buurt geeft. Uw Geest moedigt ons aan ieder ander te aanvaarden, te helpen en van hen te leren, zonder afbreuk te willen doen aan ieders eigenheid. Je maakt ons met al onze verschillen tot broeders en zusters, tot één familie, verbonden in Jezus.

51 zaterdag 18 januari MET GEEST EN MOED … IN VERSCHEIDENHEID LEVEN DANK – GEBED – BELIJDENIS - Vergeef ons, Vader, ons wantrouwen, onverschilligheid of vooroordelen tegenover uw kinderen van allochtone origine. - Laat ons zien dat zij de beleving van hun liefde voor U en hun geloof vanuit hun hart op een andere manier kunnen beleven en uitdrukken.

52 zaterdag 18 januari MET GEEST EN MOED … IN VERSCHEIDENHEID LEVEN - Meer nog, Heer, wij danken U dat er mannen en vrouwen onder hen zijn zoals een Kaleb, die met uw ogen, met geest en moed naar uw beloften voor ons land kijken. - Wij bidden ook voor mensen uit andere godsdiensten die U nog niet kennen. Openbaar Uzelf en open hun hart voor uw evangelie. Roep hen tot moedige christenen die hun plaats kennen te midden van uw volk.

53 zaterdag 18 januari MET GEEST EN MOED … IN VERSCHEIDENHEID LEVEN - Wij bidden voor de overheid die beslist over de toekomst van migranten en asielzoekers. Geef hen wijsheid, onderscheid en oog voor een menswaardig bestaan, zonder discriminatie. - Heer, we vragen U dat U door uw Geest een goede integratie bewerkt in hun nieuwe omgeving. Dat christenen hen mogen vinden en warm ontvangen. Zegen organisaties die zich hiervoor inzetten. - Zegen ook de veelkleurigheid van christelijke organisaties, denominaties en gemeentes in ons land.

54 zondag 19 januari MET GEEST EN MOED … VASTHOUDEN AAN DE BELOFTE Deut. 1:36...Behalve Kaleb, de zoon van Jefunne: die zal het zien en aan hem zal Ik het land geven dat hij betreden heeft, en aan zijn kinderen, omdat hij erin volhard heeft de HEERE na te volgen. Hebr. 10:36 Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen.

55 zondag 19 januari MET GEEST EN MOED … VASTHOUDEN AAN DE BELOFTE OVERDENKING Het is pas 45 na de belofte van God dat ze voor Kaleb vervuld wordt. Gods evaluatie over Kaleb is dat hij Hem ‘volkomen trouw’ gediend heeft. Volkomen betekent tot het einde toe. Dit is mogelijk, want op alle beloften van God mogen wij in Christus ‘Amen’ zeggen. Kaleb stelt zelf vast dat zijn kracht - zijn geest en moed - doorheen de jaren niet zijn afgenomen. Deze Kaleb moet een ontzagwekkend voorbeeld geweest zijn voor de jongere generatie die door het nieuwe land trok.

56 zondag 19 januari MET GEEST EN MOED … VASTHOUDEN AAN DE BELOFTE Ook van Paulus weten we dat hij vooruit bleef kijken, jagend naar het doel, de prijs van Gods roeping in Christus Jezus. Tijden en levensomstandigheden veranderen enorm en snel. De mens is sneller ongeduldig en kan moeilijk wachten. Popgroep Queen zong: ‘I want it all and I want it now!’. Maar Gods beloften vragen geduld en een wachten. Niet passief, maar in een volkomen trouw dienen. We hebben de belofte niet verkeerd begrepen en het is het wachten zeker waard.

57 zondag 19 januari MET GEEST EN MOED … VASTHOUDEN AAN DE BELOFTE Het is bemoedigend voor jongeren en anderen te mogen zien hoe doorheen de jaren beloftes vervuld worden. Niemand is te jong of te oud om een belofte te ontdekken, vol te houden en werkelijkheid te zien worden.

58 zondag 19 januari MET GEEST EN MOED … VASTHOUDEN AAN DE BELOFTE Gebed: Vader in de hemel, dank U wel dat niemand te oud of te jong is voor uw beloften. U hebt ons aangewezen en in dienst genomen. Schakel in uw roepingen ook ouderen in. Laat hen een voorbeeld zijn voor jongeren Leer hen samen op te trekken. Maar wie we ook zijn, help ons door uw Geest om U van dag tot dag trouw te dienen.

59 zondag 19 januari MET GEEST EN MOED … VASTHOUDEN AAN DE BELOFTE DANK – GEBED – BELIJDENIS - Heer God, wij danken U voor uw grote betrouwbaarheid en trouw aan uw woord en uw verbond met ons in Christus. - Wij belijden, Heer, dat wij niet altijd trouw zijn. Vergeef ons elke onverschilligheid, ongeduld en gebrek aan trouw in het dienen waartoe U ons geroepen hebt. - Maak ons er opmerkzaam op dat we het stokje van geloof doorgeven aan anderen en zelf een voorbeeld blijven.

60 zondag 19 januari MET GEEST EN MOED … VASTHOUDEN AAN DE BELOFTE - Wij danken U voor de beproevingen op onze weg en willen deze test met vreugde doorstaan. Geef ons hiertoe het vertrouwen dat U ‘God met ons’ bent en blijft. - Vader, geef ons dat we elke dag van ons leven gesterkt worden door de Heilige Geest en U daar telkens opnieuw om vragen.

61 zondag 19 januari MET GEEST EN MOED … VASTHOUDEN AAN DE BELOFTE - Wij danken U, Jezus, dat U nog steeds wie vermoeid is, belast of beladen, uitnodigt om bij U te komen en dat U rust en vrede geeft. We bidden U om uw ontferming over moedeloze mensen en willen zelf troost en moed brengen. - Open ogen en hart van wie U nog niet kennen voor uw beloften. Spreek hen persoonlijk aan, Vader, en trek hen tot Jezus zodat elke verkeerd idee over U verdwijnt.


Download ppt "Evangelische Alliantie Vlaanderen WEEK VAN GEBED van 12 tot 19 januari 2014 Thema: ‘MET GEEST EN MOED’"

Verwante presentaties


Ads door Google