De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZKM Zelfkonfrontatiemethode of Zelfkennismethode en

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZKM Zelfkonfrontatiemethode of Zelfkennismethode en"— Transcript van de presentatie:

1 ZKM Zelfkonfrontatiemethode of Zelfkennismethode en
het meerstemmige zelf Motivatie- en Waarderingstheorie Prof. dr. Hubert J.M. Hermans

2 Boek Dialoog en Misverstand

3 Hermans en Wijffels Misverstand tussen mensen is de regel en wederzijds begrip de uitzondering. Om desondanks een productieve overeenstemming tussen groepen belanghebbenden te bereiken is een open dialogische relatie een noodzakelijke voorwaarde. H.J.M Hermans, 2006, Dialoog en Misverstand, leven met de toenemende bevolking in onze innerlijke ruimte. Uitgeverij Nelissen.

4 Derde punt A X B komen tot 3e punt C

5 Positie repertoire Verleden Heden Toekomst

6 Verbondenheid met iets of iemand anders
Grondmotieven Z en A Twee Grondmotieven Zelfbevestiging (Z) - Streven naar versterking eigen positie - Streven naar invloed op de omgeving - Streven naar autonomie en erkenning - Zelfexpansie Verbondenheid met iets of iemand anders (A) - Betrokken op ander of het andere - Zoeken naar gemeenschapsband - Zich aan iets geven - Ontvankelijk voor de omgeving

7 Affect terms Affect Termen in the Zelf-Konfrontatiemethode (ZKM):
enige voorbeelden P affect (positief) vreugde geluk genieten innerlijke rust N affect (negatief) angst kwaadheid machteloosheid teleurstelling Z affect (zelfbevestiging) eigenwaarde kracht zelfverzekerdheid trots A affect (verbondenheid met ander) liefde zorgzaamheid tederheid intimiteit Hermans, H.J.M., & Hermans-Jansen, E. (1995). Self-narratives: The construction of meaning in psychotherapy. New York: Guilford Press.

8 Waarderingscirkel (1) Kracht en eenheid Eenheid Autonomie en liefde
+ ZA Autonomie en succes Eenheid en liefde +Z + A - A - Z Agressie en boosheid Onvervuld verlangen _ LL Machteloosheid en isolement

9 Waarderingscirkel (1) Kracht en eenheid Eenheid Autonomie en liefde
+ HH Autonomie en succes Eenheid en liefde +Z + A - A - Z Agressie en boosheid Onvervuld verlangen _ LL Machteloosheid en isolement

10 Waarderingscirkel (1) Kracht en eenheid Eenheid Autonomie en liefde
+ HH Autonomie en succes Eenheid en liefde +Z + A - A - Z Agressie en boosheid Onvervuld verlangen _ LL Machteloosheid en isolement

11 Dialogical Self Het Dialogische Zelf
Dynamische veelheid van ik-posities in het landschap van de geest verbonden als deze geest is met die van anderen. - Belang van diversiteit, tegenstellingen, contradicties en conflicten. EN DOMINANTIE! Vraag naar tegengestelde kanten in jezelf: bv. rationeel vs. emotioneel, actief vs. passief, realistisch vs. idealistisch.

12 Alice: verschillende verhalen over verschillende personen
Bas: verschillende verhalen vertellen vanuit verschillende posities (ambitieus vs zorgelijk) Vraag over zijn privésituatie: “Welke plek neemt je gezin in je leven in ?” Waardering vanuit zijn ambitieuze positie: “Ik wil mijn kinderen alles kunnen bieden en een succesvol en maatschappelijk geslaagd voorbeeld voor ze zijn” Z+ Waardering vanuit zijn zorgelijke positie: “Op mijn 12de is mijn vader uit huis gegaan; Ik wil mijn kinderen niet hetzelfde gemis aan doen” A-

13 Instructie Neem een (werk) situatie voor ogen, in contact met een ander, waarin je sterke innerlijke tegenstellingen in jezelf tegenkwam. medewerker wil geen Pop Leidinggevende ziet geen heil in…. Onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden Conflict met een collega

14 Ik posities Kies uit onderstaande lijst de 2 meest conflicterende ik-posities Ik als ambtenaar Ik als mensgericht en sensitief Ik als zakelijk Ik als adviseur/deskundig Ik als bemiddelaar/vertrouwenspersoon Ik als strateeg

15 Duo’s Bespreek in duo’s de situatie en probeer deze weer voor ogen te krijgen. Aan de ene kant….. Aan de andere kant….. Wat wilde je bereiken? Wat wilde je helemaal niet? Wat mocht er niet gebeuren?

16 Scoren Scoor de twee ik-posities volgens de instructies op het formulier Tel de cijfers in de kolommen bij elkaar op Z A P N

17 Motivatie score Als Z minus A ≥ 5 dan Z Als A minus Z ≥ 5 dan A
Als Z ≥ 12 en ook A is ≥ dan ZA Als Z ≤ 7 en ook als A is ≤ 7 dan LzLa Als P-N ≥ 10 dan + Als N-P ≥ 10 dan – Anders +/-

18 Hoe dominerend was deze
waardering in je gedachten gedurende de afgelopen week? Figuur 1. Gemiddelde dominantie-beoordeling van waarderingen vanuit de ambitieuze en zorgelijke positie bij vier metingen met tussenpozen van telkens een week.

19 Open vs. gesloten: Omkering zinvolheid
Hoe zinvol vond je deze waardering in je gedachten gedurende de afgelopen week? Figuur 1 Gemiddelde beoordeling op ‘zinvolheid’ van waarderingen vanuit de ambitieuze en zorgelijke positie bij vier metingen met tussenpozen van telkens een week.

20 Bedankt !


Download ppt "ZKM Zelfkonfrontatiemethode of Zelfkennismethode en"

Verwante presentaties


Ads door Google