De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerhuis: “Christen zijn op je werk” nov. 2010 Passie voor je werk vanuit de liefde voor Jezus Paul Prijt 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerhuis: “Christen zijn op je werk” nov. 2010 Passie voor je werk vanuit de liefde voor Jezus Paul Prijt 1."— Transcript van de presentatie:

1 Leerhuis: “Christen zijn op je werk” nov. 2010 Passie voor je werk vanuit de liefde voor Jezus Paul Prijt 1

2 PASSIE VOOR DE CULTUUR WAARIN WE LEVEN DE WERELD IS VERANDERD: KANTEL-MOMENTEN Berlijn - Lillehammer- hand van God – globalisering – 11 september - deuken in onze hoop – als God bestond schaften wij hem af?! - 2

3 PASSIE VOOR JE WERK/BEDRIJF JUIST! BIJ MONDIALE TEGENWIND….. Geografisch, economisch en ethisch nieuwe grenzen (MVO) Kansen of bedreiging? 3

4 ’YES WE CAN, HOPE EN CHANGE.’ Is de wereld maakbaar of toch de onmisbare zegen van God nodig? Behoefte aan verandering: Nieuwe reflexie op zingeving, wat is nog waardevast? Waardevast aandeel? 4

5 Scharrelaars – zappers - nomaden - fusion van culturen – wereld wordt harder – moet gescoord worden - cherso jongeren We zoeken de verandering op veel plaatsen: het dinerbuffet tekenend voor onze cultuur 5

6 Balans en de Bijbel…. Is de financiele crisis alleen een zaak van euro’s of zit er iets diepers onder? 6

7 DE BALANS VAN BOVENBERG De les van het bordje garnalen - graaicultuur 7

8 LEVEN VAN HET CADEAU Leven en werk zien als een kostbaar geschenk 8

9 Hoe de kerk uit de samenleving verdween? Of toch niet? Wat heeft de kerk te bieden aan de bedrijven? Is er een rol weggelegd voor de kerk bij de culturele her-orientatie? 9

10 WELKE TREND ZAL HET WINNEN? WELKE BALLONNEN DOORGEPRIKT? DUURZAAMHJEID- RELATIES – NIEUWE CODES – TULPENBOLLEN MANIE – BESMETTE HYPOTHEKEN - 10

11 Nieuwe kansen  Er lijkt een nieuwe betrokkenheid op gang te komen die in weerwil en tegen de geest van de tijd in die weer kijkt naar de betekenis van normen en waarden.  Meer nadruk op morele verantwoordelijkheid van de mens.  Meer oog voor: bedrijfsethiek en marktethiek 11

12 Vraag in hoeveel van de mission statements van je bedrijf klinkt iets van uw christelijke visie door? 12

13 LES VAN EEN MKB-ER IN EN ACHTERAFSTRAATJE 13

14 BIJBELSE OPDRACHT: ROEPING OM TE WERKEN SOMS WEERBARSTIG SOMS OPNIEUW DURVEN BEGINNEN WERKEN OP EEN DRAAISCHIJF GEDULD KIEZEN VOOR BEZINNINGSMOMENTEN GODS PLAN 14

15 HOGE VERANTWOORDELJKHEID 1 THESS 5: 14 WIJ SPOREN U AAN, BROEDERS EN ZUSTERS, IEDEREEN DIE ZIJN DAGELIJKS WERK VERWAARLOOST TERECHT TE WIJZEN, DE MOEDELOZEN HOOP TE GEVEN, OP TE KOMEN VOOR DE ZWAKKEN, MET IEDEREEN GEDULD TE HEBBEN. 15

16 PASSIE VOOR JE WERK OOK ALS DAT WEERBARSTIG IS HABAKUK 3: 17 AL ZAL DE VIJGENBOOM NIET BLOEIEN, AL ZAL DE WIJNSTOK NIETS VOORTBRENGEN, AL ZAL DE OOGST VAN DE OLIJFBOOM TEGENVALLEN, AL ZAL ER GEEN KOREN OP DE AKKERS STAAN, AL ZAL ER GEEN SCHAAP MEER IN DE KOOIEN ZIJN EN GEEN RUND MEER BINNEN DE OMHEINING – 18 TOCH ZAL IK JUICHEN VOOR DE HEER, JUBELEN VOOR DE GOD DIE MIJ REDT. 19 GOD, DE HEER, IS MIJN KRACHT, 16

17 LEVER KWALITEIT:. SPR 12,10 “EEN RECHTVAARDIGE ZORGT GOED VOOR ZIJN VEE, EEN GODDELOZE IS ALLEEN MAAR WREED. “ CHRISTELIJKE WARME BAKKER MOET EERST GOED BROOD BAKKEN SPR 12,10 17

18 VERWACHT OOK ZEGEN 1 KRON 4,10 JABES BAD TOT DE GOD VAN ISRAËL: ‘ZEGEN MIJ: MAAK MIJN GRONDGEBIED GROOT EN BESCHERM ME TEGEN HET KWAAD, ZODAT IK GEEN PIJN HOEF TE LIJDEN.’ GOD GAF HEM WAT HIJ GEVRAAGD HAD. 1 KRON 4,10 Christenen in de Quote 500 18

19 WERKEN OP EEN DRAAISCHIJF! ZORG ERVOOR NIET DOOR TE DRAAIEN DE HEER ZEI TEGEN HAAR: ‘MARTA, MARTA, JE BENT ZO BEZORGD EN JE MAAKT JE VEEL TE DRUK. 42 ER IS MAAR ÉÉN DING NOODZAKELIJK. MARIA HEEFT HET BESTE DEEL GEKOZEN, EN DAT ZAL HAAR NIET WORDEN ONTNOMEN.’ 19

20 GELOVEN VRAAGT ONDERHOUD Oude familieklok –ritme van de Bijbel – inwendige mens – Elia opgebrand – nieuwe kracht - 20

21 GELOVEN BIJ PERSOONLIJKE TEGENWIND Schilderij: Georges de La Tour Job Mocked by his Wife 21

22 WORSTELEN MET JE WERK/BEDRIJF SOMS OPNIEUW BEGINNEN OPNIEUW BRUIKBAAR GEDULD Aarde-werk – niet altijd hemelswerk – geduld – Onesimus – opnieuw bruikbaar 22

23 ALS JE WERK TEGEN GODS BEDOELING INGAAT? ETHISCHE DILEMMA’S HANDELINGEN 17: 23 OMSTREEKS DIE TIJD ONTSTOND ER GROTE OPSCHUDDING NAAR AANLEIDING VAN DE WEG. 24 DAT KWAM DOOR EEN ZEKERE DEMETRIUS, EEN ZILVERSMID DIE ARTEMIS TEMPELTJES VERVAARDIGDE EN ZO ZIJN AMBACHTSLIEDEN EEN RUIM INKOMEN VERSCHAFTE. HIJ RIEP HEN EN DE ARBEIDERS DIE BIJ DE WERKZAAMHEDEN BETROKKEN WAREN BIJEEN EN ZEI TEGEN HEN: ‘MANNEN,JULLIE WETEN DAT ONZE WELVAART AFHANKELIJK IS VAN DIT WERK. 23

24 PASSIE VOOR GODS PLAN MET JE WERK/BEDRIJF VERTROUWEN NOODZAAK VOORTDURENDE VERNIEUWING Nieuw zout – nieuw elan – nieuwe initiatieven 24

25 PASSIE OM TE DELEN MET ANDEREN LUCAS 9: 14 ER WAREN ONGEVEER VIJFDUIZEND MENSEN BIJEEN. JEZUS ZEI TEGEN ZIJN LEERLINGEN: ‘ZEG DAT ZE IN GROEPEN VAN ONGEVEER VIJFTIG BIJ ELKAAR MOETEN GAAN ZITTEN.’ 15 ZE DEDEN WAT JEZUS HUN OPDROEG EN LIETEN IEDEREEN IN GROEPEN BIJ ELKAAR ZITTEN. 16 JEZUS NAM DE VIJF BRODEN EN DE TWEE VISSEN, KEEK OMHOOG NAAR DE HEMEL EN SPRAK ER HET ZEGENGEBED OVER UIT. DAARNA BRAK HIJ HET BROOD EN GAF HET MET DE VISSEN AAN ZIJN LEERLINGEN OM AAN DE MENIGTE UIT TE DELEN. 17 DE MENSEN ATEN EN ALLEN WERDEN VERZADIGD; DE STUKKEN BROOD DIE OVERBLEVEN WERDEN OPGEHAALD, TWAALF MANDEN VOL. Wonderbare spijziging – duurzaamheid – goede naam – herbestemming meubels – solidariteit 25

26 DURF JE OGEN OOK NAAR DE HEMEL TE SLAAN SOMS KOMT ER EEN ENGEL UIT DE HEMEL 26

27 PASSIE VOOR MENSEN WAAR JE MEE WERKT WIE BEN JE ALS PERSOON, WAT IS JE GEESTELIJK TESTAMENT, Van graaien naar geven en dienen 27

28 ZOEKENDE MENS JOAS EN ELISA Telkens op zoek naar een begaanbare weg 28

29 MET GODS HAND OP DE BOOG Lessen van de profeet voor de Koning/zakenman 29

30 Hoe zie ik dat persoonlijk?  natuurlijk continuïteit, familie bezit  rentmeester  plezier  samenwerken  mensen hun gaven en talenten leren ontwikkelen,competenties gericht gaven gericht (kan ook betekenen dat je afscheid moet nemen)  lerende onderneming  betrouwbaarheid  betrokken op de wereld om je heen  ethiek: je een leefbare plaats verschaffen  service gericht  goede naam hoog houden  plaatselijke speler  persoonlijk: Bijbel en balans op kantoor  Relationeel denken moet het gaan winnen van individualiserend denken. 30

31 BETREKKELIJKHEID VAN ONS WERK VANUIT DE VERWACHTING VAN DE WEDERKOMST, TEGELIJK GEEFT DAT OOK DE DIEPSTE ZIN ERAAN! 31

32 ALLES WAT GEDAAN WORDT UIT LIEFDE VOOR JEZUS DAT HOUDT ZIJN WAARDE EN HOUDT STAND 32

33 Dubbele verbondenheid Passie voor je werk vanuit de liefde voor Jezus 33


Download ppt "Leerhuis: “Christen zijn op je werk” nov. 2010 Passie voor je werk vanuit de liefde voor Jezus Paul Prijt 1."

Verwante presentaties


Ads door Google