De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Adviserend document 3 EIT

Verwante presentaties


Presentatie over: "Adviserend document 3 EIT"— Transcript van de presentatie:

1 Adviserend document 3 EIT
Aarsbisdom Mechelen-Brussel Salesianen van Don Bosco Ped. Begeleidingsdienst Bisdom Antwerpen Bisdom Brugge Bisdom Gent Bisdom Hasselt Broeders van Liefde Adviserend document 3 EIT Beamer en internet zijn nodig !!!

2 Doel van het BGLD: Ondersteuning van het LP
Aarsbisdom Mechelen-Brussel Salesianen van Don Bosco Ped. Begeleidingsdienst Bisdom Antwerpen Bisdom Brugge Bisdom Gent Bisdom Hasselt Broeders van Liefde Doel van het BGLD: Ondersteuning van het LP

3 Aarsbisdom Mechelen-Brussel
Salesianen van Don Bosco Ped. Begeleidingsdienst Bisdom Antwerpen Bisdom Brugge Bisdom Gent Bisdom Hasselt Broeders van Liefde Om de juiste bedoeling van de LPC te begrijpen wordt er een adviserend document aangereikt. (Dit ter ondersteuning van de juiste implementatie van het leerplan)

4 Aarsbisdom Mechelen-Brussel
Salesianen van Don Bosco Ped. Begeleidingsdienst Bisdom Antwerpen Bisdom Brugge Bisdom Gent Bisdom Hasselt Broeders van Liefde Veel LPDLen zijn zeer ‘open’ ge-schreven en voor interpretatie vat-baar.

5 Aarsbisdom Mechelen-Brussel
Salesianen van Don Bosco Ped. Begeleidingsdienst Bisdom Antwerpen Bisdom Brugge Bisdom Gent Bisdom Hasselt Broeders van Liefde Daarom dit adviserend document: men kan er in terug vinden wat de LPC bedoelde met bepaalde LPDLen.

6 Aarsbisdom Mechelen-Brussel
Salesianen van Don Bosco Ped. Begeleidingsdienst Bisdom Antwerpen Bisdom Brugge Bisdom Gent Bisdom Hasselt Broeders van Liefde Let wel: dit document is een adviserend document, geen verplichte materie zoals het LP.

7 Het voorliggend adviserend document bestaat uit 2 grote delen.
Aarsbisdom Mechelen-Brussel Salesianen van Don Bosco Ped. Begeleidingsdienst Bisdom Antwerpen Bisdom Brugge Bisdom Gent Bisdom Hasselt Broeders van Liefde Het voorliggend adviserend document bestaat uit 2 grote delen.

8 Deel 1: algemene toelichting Deel 2: specifieke toelichting
Aarsbisdom Mechelen-Brussel Salesianen van Don Bosco Ped. Begeleidingsdienst Bisdom Antwerpen Bisdom Brugge Bisdom Gent Bisdom Hasselt Broeders van Liefde Deel 1: algemene toelichting Deel 2: specifieke toelichting

9 Deel 1: Stappenplan en leerplananalyse (KT)
Aarsbisdom Mechelen-Brussel Salesianen van Don Bosco Ped. Begeleidingsdienst Bisdom Antwerpen Bisdom Brugge Bisdom Gent Bisdom Hasselt Broeders van Liefde Deel 1: Stappenplan en leerplananalyse (KT) Begrippenkader van de werkwoorden in de LPDL Leerplandoelen die op een geïntegreerde manier aan bod komen. De algemene toelichting gaat over blz. 1 tot 8. Bespreek dit voldoende !! Nu kan er uitleg gegeven worden over de aanpak en uitvoering van het stappenplan. Men kan de link openen naar het leerplan. Men kan aantonen hoe men ook aan andere LPen geraakt via de site van het VVKSO en via de link van de lessentabel. Men toont dus het LP en de KT (deze moeten echter nog geactualiseerd worden met de laatste versies). Men benadrukt in dit geval het belang van het leerkrachtenteam. Men benadrukt dat het invullen van de KT geen administratief gebeuren is, maar wel een uitstekend instrument om aan leerplananalyse te doen. Eveneens wordt stilgestaan bij het begrippenkader. Hierin vindt men de verklaring van de werkwoorden die gebruikt worden in de LPDLen. Het zijn deze werkwoorden die ook bepalen hoe men de evaluatievragen dient op te stellen. De LPDLen 1 tot en met 26 zijn ALGEMENE DOELSTELLINGEN, dit zijn doelstellingen die overal kunnen worden nagestreefd, en dus worden opgenomen tijdens om het even welke les. Dus van deze LPDLen mag geen apart ‘vak’ worden gemaakt. Als er gesproken wordt over het openen van een link, dan kan men dit doen via een hyperlink zodat men rechtstreeks terecht komt in het BGLD. Maar men kan ook gewoon de map van de ‘links’ openen en elke link apart aanklikken en openen. Bij de bespreking van deel 1 kan men dus best op die manier kort door het BGLD lopen en waar nodig meer duiding geven. Het is wel belangrijk dat men de interesse en nieuwsgierigheid van de leerkrachten wekt zodat zij later ook zullen terug gaan kijken in het BGLD.

10 Dit zijn doelstellingen die kenmerkend zijn voor de studierichting.
Aarsbisdom Mechelen-Brussel Salesianen van Don Bosco Ped. Begeleidingsdienst Bisdom Antwerpen Bisdom Brugge Bisdom Gent Bisdom Hasselt Broeders van Liefde Deel 2: specifieke LPDL Dit zijn doelstellingen die kenmerkend zijn voor de studierichting. Deze LPDLen (van blz. 9 tot 31) zijn nu specifiek uitgeschreven voor de derde graad elektrische installatietechnieken. Deze LPDLen kunnen uitgewerkt worden in diverse projecten of thema’s gedurende het schooljaar. Bespreek dit voldoende !! Als er gesproken wordt over het openen van een link, dan kan men dit doen via een hyperlink. Maar men kan ook gewoon de map van de ‘links’ openen en elke link apart aanklikken en openen. Bij de bespreking van deel 2 kan men dus best op die manier kort door het BGLD lopen en waar nodig meer duiding geven. Het is wel belangrijk dat men de interesse en nieuwsgierigheid van de leerkrachten wekt zodat zijn later ook zullen terug gaan kijken in het BGLD. In dit deel is het vooral nuttig om stil te blijven staan bij de vele ‘links’ . Deze geven toch een meerwaarde aan bruikbare informatie en eventueel bruikbaar lesmateriaal voor de leerkrachten. Het is toch naar deze informatie dat de leerkrachten uitkijken !!

11 Aarsbisdom Mechelen-Brussel
Salesianen van Don Bosco Ped. Begeleidingsdienst Bisdom Antwerpen Bisdom Brugge Bisdom Gent Bisdom Hasselt Broeders van Liefde Het adviserend document gebruikt veelvuldige hyperlinks naar diverse documenten, websites ed. Men vindt bijvoorbeeld hyperlinks op blz. 8 en blz. 16 en blz. ….. Ga dan zelf naar deze blz. en open deze ‘links’.

12 Aarsbisdom Mechelen-Brussel
Salesianen van Don Bosco Ped. Begeleidingsdienst Bisdom Antwerpen Bisdom Brugge Bisdom Gent Bisdom Hasselt Broeders van Liefde De toepassing van de hyperlinks valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

13 Aarsbisdom Mechelen-Brussel
Salesianen van Don Bosco Ped. Begeleidingsdienst Bisdom Antwerpen Bisdom Brugge Bisdom Gent Bisdom Hasselt Broeders van Liefde Het adviserend document maakt gebruik van actuele websites van opleidingsorganisatie waar men dan de nodige nascholing kan volgen. Enkele voorbeelden: (blz. 20 ) (blz. 28) (blz. 12)

14 Aarsbisdom Mechelen-Brussel
Salesianen van Don Bosco Ped. Begeleidingsdienst Bisdom Antwerpen Bisdom Brugge Bisdom Gent Bisdom Hasselt Broeders van Liefde Dit adviserend document staat ten dienste van alle nijverheidsscholen en dus van jullie allemaal

15 Aarsbisdom Mechelen-Brussel
Salesianen van Don Bosco Ped. Begeleidingsdienst Bisdom Antwerpen Bisdom Brugge Bisdom Gent Bisdom Hasselt Broeders van Liefde Suggesties of bijdragen voor het adviserend document kunnen bezorgd worden aan jullie pedagogisch begeleider. Dit LP wordt gevolgd door alle nijverheidsscholen, van Oostende tot in Maaseik. Persoonlijke invulling en implementatie is mogelijk, zodat er ook verschillende aanpakken en uitwerkingen mogelijk zijn. Een veel gehoorde vraag is: waarom moet iedereen opnieuw het warm water uitvinden??? Waarom kan vanuit Brussel niet iets gemeenschappelijks gemaakt worden zodat iedereen dit kan gebruiken? Dit zou leiden tot “éénheidsworst” en dit zou de creativiteit van de leerkrachten danig beknotten. Daarom is het misschien beter om SAMEN te WERKEN. Waarom zouden we mekaar niet verder helpen door: goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen samen, schooloverstijgend, een project uit te werken zodat de lasten en de werkzaamheden gedeeld worden. Daarom deze warme oproep: overleg binnen je eigen school hoe je dit LP wilt aanpakken. Werk projecten uit of lanceer een vraag naar nieuwe projecten of naar samenwerking met anderen !!! Wissel projecten met mekaar uit !! Contacteer hiervoor jouw pedagogisch begeleider en hij zal de nodige stappen ondernemen om dit te coördineren en te sturen. Als dit mocht lukken, dan hebben we na een 3-tal jaren enkele mooie projecten waar iedereen wel iets kan uit halen dat bruikbaar is in zijn/haar lessen. Trouwens, de eerste aanzet is reeds gegeven in het voorliggende BGLD. Hierin zijn al voorbeelden te vinden van scholen die hun lesmateriaal ed. willen delen met anderen. Hopelijk werkt dit aanstekelijk en krijgt dit opvolging vanuit andere scholen. Wij begeleiders werken hier zeer graag aan mee !!

16 De pedagogisch begeleiders elektriciteit-elektronica.
Aarsbisdom Mechelen-Brussel Salesianen van Don Bosco Ped. Begeleidingsdienst Bisdom Antwerpen Bisdom Brugge Bisdom Gent Bisdom Hasselt Broeders van Liefde De pedagogisch begeleiders elektriciteit-elektronica. Voor Mechelen-Brussel: Tony Struyven Voor Antwerpen: Tanne Starckx Voor de scholen van de Broeders van Liefde: Johan Lambrecht Voor Hasselt en de Don Boscoscholen: Dirk Belmans Enkele zeer belangrijke bemerkingen: de links van het BGLD zijn te bekomen via de pedagogisch begeleider. Deze zal het BGLD en de links digitaal bezorgen aan de scholen. de leerplannen (TSO en BSO) zijn nog niet officieel goedgekeurd door de inspectie. Er dienen nog wat worden te worden aangepast Er dienen nog enkele leerinhouden te worden toegevoegd. voorlopig staat er dus op de website nog het watermerk: advies bij inspectie te lezen. Voor de definitieve en goedgekeurde leerplannen, gelieve te wachten tot deze op de website van het verbond verschenen zijn. ALLE scholen beginnen op 1 september 2011 met de nieuwe leerplannen. (ook scholen die met het vorige leerplan een jaar later zijn gestart) De komende leerplannen zullen terug voorzien worden van pedagogische wenken en geen BGLD meer. MAAR: er zal onder de bevoegdheid van de LPC wel een adviserend document worden samengesteld als de LPC dit nodig acht. Belangrijke passage in de LP: voor TSO op blz. 14 uitnodiging om deel te nemen aan de LPC en om eventuele bemerkingen over leerplannen te bezorgen aan de LPC’s. En dan is er nu tijd voor VRAGEN.

17 Aarsbisdom Mechelen-Brussel
Salesianen van Don Bosco Ped. Begeleidingsdienst Bisdom Antwerpen Bisdom Brugge Bisdom Gent Bisdom Hasselt Broeders van Liefde Leerplannen van het VVKSO zijn het werk van leerplancommissies, waarin begeleiders, leraren en eventueel externe deskundigen samenwerken. Op het voorliggende leerplan kunt u als leraar ook reageren en uw opmerkingen, zowel positief als negatief, aan de leerplancommissie meedelen via Vergeet niet te vermelden over welk leerplan u schrijft: vak, studierichting, graad, nummer. Langs dezelfde weg kunt u zich ook aanmelden om lid te worden van een leerplancommissie. In beide gevallen zal de Dienst Leerplannen zo snel mogelijk op uw schrijven reageren. Enkele zeer belangrijke bemerkingen: de links van het BGLD zijn te bekomen via de pedagogisch begeleider. Deze zal het BGLD en de links digitaal bezorgen aan de scholen. de leerplannen (TSO en BSO) zijn nog niet officieel goedgekeurd door de inspectie. Er dienen nog wat worden te worden aangepast Er dienen nog enkele leerinhouden te worden toegevoegd. voorlopig staat er dus op de website nog het watermerk: advies bij inspectie te lezen. Voor de definitieve en goedgekeurde leerplannen, gelieve te wachten tot deze op de website van het verbond verschenen zijn. ALLE scholen beginnen op 1 september 2011 met de nieuwe leerplannen. (ook scholen die met het vorige leerplan een jaar later zijn gestart) De komende leerplannen zullen terug voorzien worden van pedagogische wenken en geen BGLD meer. MAAR: er zal onder de bevoegdheid van de LPC wel een adviserend document worden samengesteld als de LPC dit nodig acht. Belangrijke passage in de LP: voor TSO op blz. 14 uitnodiging om deel te nemen aan de LPC en om eventuele bemerkingen over leerplannen te bezorgen aan de LPC’s. En dan is er nu tijd voor VRAGEN.

18 VRAGEN ???? Enkele zeer belangrijke bemerkingen:
Aarsbisdom Mechelen-Brussel Salesianen van Don Bosco Ped. Begeleidingsdienst Bisdom Antwerpen Bisdom Brugge Bisdom Gent Bisdom Hasselt Broeders van Liefde VRAGEN ???? Enkele zeer belangrijke bemerkingen: de links van het BGLD zijn te bekomen via de pedagogisch begeleider. Deze zal het BGLD en de links digitaal bezorgen aan de scholen. de leerplannen (TSO en BSO) zijn nog niet officieel goedgekeurd door de inspectie. Er dienen nog wat worden te worden aangepast Er dienen nog enkele leerinhouden te worden toegevoegd. voorlopig staat er dus op de website nog het watermerk: advies bij inspectie te lezen. Voor de definitieve en goedgekeurde leerplannen, gelieve te wachten tot deze op de website van het verbond verschenen zijn. ALLE scholen beginnen op 1 september 2011 met de nieuwe leerplannen. (ook scholen die met het vorige leerplan een jaar later zijn gestart) De komende leerplannen zullen terug voorzien worden van pedagogische wenken en geen BGLD meer. MAAR: er zal onder de bevoegdheid van de LPC wel een adviserend document worden samengesteld als de LPC dit nodig acht. Belangrijke passage in de LP: voor TSO op blz. 14 uitnodiging om deel te nemen aan de LPC en om eventuele bemerkingen over leerplannen te bezorgen aan de LPC’s. En dan is er nu tijd voor VRAGEN.


Download ppt "Adviserend document 3 EIT"

Verwante presentaties


Ads door Google