De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rondetafelgesprekken “ De zorgvragen van de jongeren nemen toe in ernst en aantal !?” Directieseminarie 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rondetafelgesprekken “ De zorgvragen van de jongeren nemen toe in ernst en aantal !?” Directieseminarie 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Rondetafelgesprekken “ De zorgvragen van de jongeren nemen toe in ernst en aantal !?” Directieseminarie 2010

2 D e zorgvragen van de jongeren nemen toe in ernst en aantal !? in het onderwijs Begeleiding door taakleerkrachten, zorgbegeleiders, groene leerkrachten, cel leerlingenbegeleiding, … Begeleiding door taakleerkrachten, zorgbegeleiders, groene leerkrachten, cel leerlingenbegeleiding, … Veel aandacht en middelen naar psychosociale begeleiding Veel aandacht en middelen naar psychosociale begeleiding Permanent overleg met zorgteam, CLB Permanent overleg met zorgteam, CLB ADHD en ASS en leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, …) ADHD en ASS en leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, …) Aandacht voor kwaliteitsvol samenleven op school (bv. preventie van pesten) Aandacht voor kwaliteitsvol samenleven op school (bv. preventie van pesten) Aandacht naar participatie en inspraak van leerlingen (o.a. leerlingenparlement) Aandacht naar participatie en inspraak van leerlingen (o.a. leerlingenparlement) Vraag naar ondersteuning (directe interventie op school, t.a.v. leerlingen en leerkrachten alsook vorming) vanuit andere sectoren Vraag naar ondersteuning (directe interventie op school, t.a.v. leerlingen en leerkrachten alsook vorming) vanuit andere sectoren

3 Vanuit het gewoon onderwijs vraagt men soms de hulp van de geestelijke gezondheidszorg bij traumatische gebeurtenis (bv. zelfmoord van leerlingen, zwaar ongeval,….). Het valt niet binnen het gewone takenpakket van de geestelijke gezondheidszorg om aan deze terechte vragen tegemoet te komen.

4 De zorgvragen van de jongeren nemen toe in ernst en aantal !? In de geestelijke gezondheidszorg Veel jongeren tussen 15 en 17 kloppen aan in de volwassenpsychiatrie Veel jongeren tussen 15 en 17 kloppen aan in de volwassenpsychiatrie Alle projecten voor jongeren barsten uit hun voegen (De Sleutel, Fioretti, Pathways) Alle projecten voor jongeren barsten uit hun voegen (De Sleutel, Fioretti, Pathways) Gigantische wachtlijsten in de jeugdpsychiatrie Gigantische wachtlijsten in de jeugdpsychiatrie Geen wezenlijke stijging van opnamen van jongeren in onze ziekenhuizen. Geen wezenlijke stijging van opnamen van jongeren in onze ziekenhuizen. Vanuit de registratie binnen onze ziekenhuizen Vanuit de registratie binnen onze ziekenhuizen Geen wezenlijke stijging van opnamen van jongeren vaststellen (van 961 in 2004 tot 964 in 2008) Geen wezenlijke stijging van opnamen van jongeren vaststellen (van 961 in 2004 tot 964 in 2008) Geen bijzondere daling of stijging binnen bepaalde leeftijdscategorieën. Geen bijzondere daling of stijging binnen bepaalde leeftijdscategorieën. Verblijfsduur: 0 tot 7 dagen (19%) tot 1 maand (43%) tot 3 maanden (66%) tot 1 jaar (96%) Verblijfsduur: 0 tot 7 dagen (19%) tot 1 maand (43%) tot 3 maanden (66%) tot 1 jaar (96%) De meeste minderjarigen gaan na ontslag terug naar de familiale omgeving De meeste minderjarigen gaan na ontslag terug naar de familiale omgeving We stellen vast dat heel wat volwassen patiënten een lange hulpverleningsgeschiedenis hebben die vaak start tijdens de jeugdjaren We stellen vast dat heel wat volwassen patiënten een lange hulpverleningsgeschiedenis hebben die vaak start tijdens de jeugdjaren

5 Een kind wordt vanuit Bijzondere jeugdbijstand doorverwezen naar een Orthopedagogisch Centrum omwille van een verstandelijke beperking. Die blijkt er eigenlijk amper te zijn maar het kind vertoont evenwel zeer ernstige psychiatrische stoornissen. Het kind heeft niemand in zijn omgeven, totaal géén netwerk (een Roma zigeunertje dat door familie werd achtergelaten). Ons O.C. kan de ondersteuning niet geven, onze kinderpsychiatrie zit tjokvol … wat doen we?

6 D e zorgvragen van de jongeren nemen toe in ernst en aantal !? In welzijn en buitengewoon onderwijs Klassieke doelgroep voor kinderen en jongeren met LMH is er niet meer Klassieke doelgroep voor kinderen en jongeren met LMH is er niet meer Wachtlijsten voor GES en ASS zowel zin zorg als onderwijs Wachtlijsten voor GES en ASS zowel zin zorg als onderwijs Personeelstekort Personeelstekort

7 In één van onze Orthopedagogische Centra (sector gehandicaptenzorg) wordt een kind op maandag doorverwezen naar een K-dienst (kinderpsychiatrie sector GGZ) die het kind op woensdag doorsturen naar een OOOC (sector BJB), een OOOC dat toevallig onder de vleugels van dat eerste OC werkt. Waar zijn we mee bezig? Uit onderzoek LSCI in het O.C. Roeselare blijken de leerkrachten en opvoeder de jongeren vooral te omschrijven als zeer weerbaar en agressief. De kinderen beschrijven zich voornamelijk als angstig.

8 Hoe proberen we de problematiek het hoofd te bieden? We breiden in de sector personen met een handicap uit voor de doelgroep GES We breiden in de sector personen met een handicap uit voor de doelgroep GES We breiden het aantal leerlingen in type 3 uit We breiden het aantal leerlingen in type 3 uit We stimuleren de scholen om middelen vrij te maken voor psychosociale begeleiding van leerlingen (zie in dit verband ons standpunt rond het toenmalig leerzorgkader) We stimuleren de scholen om middelen vrij te maken voor psychosociale begeleiding van leerlingen (zie in dit verband ons standpunt rond het toenmalig leerzorgkader) We nemen maatschappelijk stelling We nemen maatschappelijk stelling We ijveren voor meer personeel We ijveren voor meer personeel We ijveren voor meer Kinderpsychiatrie We ijveren voor meer Kinderpsychiatrie We werken actief mee aan de goede punten van integrale jeugdhulpverlening We werken actief mee aan de goede punten van integrale jeugdhulpverlening

9 Vragen die we ons moeten stellen! Doen we er goed aan om kinderen zo lang residentieel te behandelen? Doen we er goed aan om kinderen zo lang residentieel te behandelen? Doen we er goed aan om kinderen zo jong al residentieel te behandelen? Doen we er goed aan om kinderen zo jong al residentieel te behandelen? Hoe kunnen we de expertise van de GGZ en OZ en Onderwijs verbreden maar ook aan kruisbestuiving doen? Hoe kunnen we de expertise van de GGZ en OZ en Onderwijs verbreden maar ook aan kruisbestuiving doen? Hoeveel meer moeten we in Vlaanderen nog uitbreiden is dat het goede antwoord? Hoeveel meer moeten we in Vlaanderen nog uitbreiden is dat het goede antwoord? …

10 Ons antwoord: rondetafelgesprekken Rondetafelgesprekken: intern Rondetafelgesprekken: intern 4 werkgroepen aan het werk vanuit 4 verschillende invalshoeken Bijeenkomst met voorzitters, inleiders, rapporteurs en bureau Bijeenkomst met voorzitters, inleiders, rapporteurs en bureau Synthese van de rapporten Synthese van de rapporten Directieseminaries Directieseminaries Voorstelling en bespreking van de conclusies en opmaak actieplan Rondetafelgesprekken: extern Rondetafelgesprekken: extern We gaan in overleg met (vertegenwoordigers van) gebruikers, middenveld, vakorganisaties, politiek, …

11 Concrete werkwijze rondetafelgesprekken intern Op zoek naar: De oorzaken van deze toenemende zorgvragen De oorzaken van deze toenemende zorgvragen De kansen om hieraan tegemoet te komen De kansen om hieraan tegemoet te komen De beperkingen om hieraan tegemoet te komen De beperkingen om hieraan tegemoet te komen Onze aanbevelingen naar: Onze aanbevelingen naar: De organisatie De organisatie Als maatschappelijke stellingname Als maatschappelijke stellingname Politieke aanbevelingen, suggesties voor het beleid … Politieke aanbevelingen, suggesties voor het beleid …

12 Planning rondetafelgesprekken extern In najaar In najaar Eigen conclusies en actieplan voorleggen aan vertegenwoordigers van: Eigen conclusies en actieplan voorleggen aan vertegenwoordigers van: Academische wereld Academische wereld Politieke wereld Politieke wereld Administratie Administratie Werknemersorganisaties Werknemersorganisaties Gebruikersorganisaties Gebruikersorganisaties Middenveldorganisaties Middenveldorganisaties Kerk Kerk

13 Overzicht van de rapporten Psycho-pedagogisch perspectief Psycho-pedagogisch perspectief Existentieel perspectief Existentieel perspectief Sociologisch perspectief Sociologisch perspectief Medisch-biologisch perspectief Medisch-biologisch perspectief Overzicht in de map Overzicht in de map Wat zien we over de 4 groepen heen: De oorzaken werden minimaal behandeld De oorzaken werden minimaal behandeld We kregen heel veel aanbevelingen op niveau van de individuele hulpverlening We kregen heel veel aanbevelingen op niveau van de individuele hulpverlening Onze verwachtingen waren waarschijnlijk te hoog gespannen Onze verwachtingen waren waarschijnlijk te hoog gespannen Weinig tegenspraken, wel integendeel Weinig tegenspraken, wel integendeel Er is een duidelijke rode draad vast te stellen Er is een duidelijke rode draad vast te stellen

14 Mogelijke oorzaken Medisch-biologisch: Medisch-biologisch: Hypothese: maatschappelijke factoren die het zich ontwikkelende brein overbevragen, waardoor de draagkracht en draaglast uit evenwicht geraken Hypothese: maatschappelijke factoren die het zich ontwikkelende brein overbevragen, waardoor de draagkracht en draaglast uit evenwicht geraken Sociologisch: maatschappelijke dynamieken die mogelijk een rol spelen; Sociologisch: maatschappelijke dynamieken die mogelijk een rol spelen; Individualiseren en democratisering Individualiseren en democratisering Functionele differentiëring Functionele differentiëring Diversiteit en inclusie Diversiteit en inclusie Medicalisering en pathologisering Medicalisering en pathologisering Eonomisering en instrumentalisering Eonomisering en instrumentalisering Secularisering en mediatisering Secularisering en mediatisering Groeiend kennisbewustwording Groeiend kennisbewustwording De zwaarder wordende problematiek wordt erkend De zwaarder wordende problematiek wordt erkend Let op voor problematiseren van gedrag! Let op voor problematiseren van gedrag! Model om over oorzaken van gedragsstoornissen te praten wordt ons geboden door Prof. J. Van der Ploeg (zie bijlage in mapje) Model om over oorzaken van gedragsstoornissen te praten wordt ons geboden door Prof. J. Van der Ploeg (zie bijlage in mapje)

15 Kansen intern De missie stimuleert medewerkers om vanuit een gelovige en liefdevolle houding op mensen toe te stappen en ze vanuit een holistisch perspectief te benaderen De missie stimuleert medewerkers om vanuit een gelovige en liefdevolle houding op mensen toe te stappen en ze vanuit een holistisch perspectief te benaderen De huidige (aanzet tot) intersectorale samenwerking De huidige (aanzet tot) intersectorale samenwerking Huidige overlegkanalen met en ondersteuningssystemen voor ouders, medewerkers, … Huidige overlegkanalen met en ondersteuningssystemen voor ouders, medewerkers, …

16 Kansen en aanbevelingen extern Flexibel integraal regelgevend kader over sectoren heen Flexibel integraal regelgevend kader over sectoren heen GOK-werking (Gelijke onderwijs kansen) zou meer moeten uitgebouwd worden GOK-werking (Gelijke onderwijs kansen) zou meer moeten uitgebouwd worden Zorg binnen onderwijs zou meer uitgebouwd moeten worden Zorg binnen onderwijs zou meer uitgebouwd moeten worden Degelijke personeelsomkadering Degelijke personeelsomkadering Nood aan meer (en meer gespecialiseerde) plaatsen binnen de kinderpsychiatrie Nood aan meer (en meer gespecialiseerde) plaatsen binnen de kinderpsychiatrie Good practices valoriseren Good practices valoriseren

17 Maatschappelijke stellingname Waardendiscours “propageren” i.p.v. louter economische invalshoek, we kunnen hier tegenbeweging zijn Waardendiscours “propageren” i.p.v. louter economische invalshoek, we kunnen hier tegenbeweging zijn Waarderen van diversiteit (o.a. multiculturele samenleving) Waarderen van diversiteit (o.a. multiculturele samenleving) Een positieve beeldvorming over onze doelgroepen mee bewerkstelligen (hetgeen héél moeilijk is, we spreken immers over een doelgroep die net door de maatschappij wordt uitgespuwd omdat ze vernielen, stelen, lawaai maken, onveiligheid creëren, …) Een positieve beeldvorming over onze doelgroepen mee bewerkstelligen (hetgeen héél moeilijk is, we spreken immers over een doelgroep die net door de maatschappij wordt uitgespuwd omdat ze vernielen, stelen, lawaai maken, onveiligheid creëren, …) Duidelijk aangeven wat de eigen identiteit is Duidelijk aangeven wat de eigen identiteit is Regelgevend kader overstijgen door opzetten van proeftuinen intersectorale werking Regelgevend kader overstijgen door opzetten van proeftuinen intersectorale werking

18 Pijlers voor een toekomstige hulpverlening en onderwijs 1.Gezinsondersteuning 2.Preventie 3.Intersectoraal 4.Ondersteuning van medewerkers 5.Existentiële invalshoek 6.Doelgroepen die bijzondere aandacht vragen 7.Attitudes/competenties voor professionelen

19 Pijlers voor een toekomstige hulpverlening en onderwijs (1) Gezinsondersteuning Gezinsondersteuning Laagdrempelige opvoedingsondersteuning (werkt ook preventief) Laagdrempelige opvoedingsondersteuning (werkt ook preventief) Zo lang mogelijk thuis begeleiden Zo lang mogelijk thuis begeleiden Ook als residentiële opvang nodig, moeten ouders parallel begeleid worden Ook als residentiële opvang nodig, moeten ouders parallel begeleid worden Ouders blijven verantwoordelijk en moeten dan ook betrokken blijven worden Ouders blijven verantwoordelijk en moeten dan ook betrokken blijven worden

20 Pijlers voor een toekomstige hulpverlening en onderwijs (2) Preventie Preventie Vroegtijdige screening zodat vroege behandeling/begeleiding mogelijk Vroegtijdige screening zodat vroege behandeling/begeleiding mogelijk Veerkracht ontwikkelen Veerkracht ontwikkelen Sociale vaardigheden ontwikkelen Sociale vaardigheden ontwikkelen Vertrekpunt is sociaal-emotioneel welbevinden en levenskwaliteit Vertrekpunt is sociaal-emotioneel welbevinden en levenskwaliteit

21 Pijlers voor een toekomstige hulpverlening en onderwijs (3) Intersectoraal Intersectoraal Elkaar goed kennen is een beginvoorwaarde voor samenwerking Elkaar goed kennen is een beginvoorwaarde voor samenwerking Gecoördineerde samenwerkingsverbanden Gecoördineerde samenwerkingsverbanden Regionale netwerkvorming Regionale netwerkvorming Uitwisseling expertise (discussie: hoe?) Uitwisseling expertise (discussie: hoe?) Uitbouwen van een zorgcontinuüm over sectoren heen Uitbouwen van een zorgcontinuüm over sectoren heen

22 Pijlers voor een toekomstige hulpverlening en onderwijs (4) Ondersteuning van medewerkers Ondersteuning van medewerkers Vorming (concrete thema’s vermeld in deelrapporten) Vorming (concrete thema’s vermeld in deelrapporten) Intervisie – supervisie Intervisie – supervisie Balans draagkracht – draaglast (iedereen is ook maar menselijk) Balans draagkracht – draaglast (iedereen is ook maar menselijk)

23 Pijlers voor een toekomstige hulpverlening en onderwijs (5) Existentiële invalshoek Existentiële invalshoek Basis voor iedereen is een zinvolle invulling van zijn leven hebben Basis voor iedereen is een zinvolle invulling van zijn leven hebben Ruimte geven aan jongeren-ouders-medewerkers om deze dimensie in beeld te brengen Ruimte geven aan jongeren-ouders-medewerkers om deze dimensie in beeld te brengen Waardendiscours Waardendiscours

24 Pijlers voor een toekomstige hulpverlening en onderwijs (6) Doelgroepen die bijzondere aandacht vragen Doelgroepen die bijzondere aandacht vragen Kinderen met een (verstandelijke) beperking Kinderen met een (verstandelijke) beperking Zwakbegaafde kinderen Zwakbegaafde kinderen Kinderen en jongeren met een hechtingsstoornis Kinderen en jongeren met een hechtingsstoornis Allochtone gezinnen Allochtone gezinnen

25 Pijlers voor een toekomstige hulpverlening en onderwijs (7) Attitudes/competenties voor professionelen Attitudes/competenties voor professionelen Respect en ruimte voor diversiteit Respect en ruimte voor diversiteit Communicatie vanuit respect-gelijkwaardigheid met ouders Communicatie vanuit respect-gelijkwaardigheid met ouders Kennis sociaal-emotionele ontwikkeling is primordiaal; behandeling - begeleiding moet hier op inspelen Kennis sociaal-emotionele ontwikkeling is primordiaal; behandeling - begeleiding moet hier op inspelen Oog hebben voor sterktes Oog hebben voor sterktes Werken vanuit een waarderende benadering Werken vanuit een waarderende benadering

26 Enkele (schijnbare?) tegenstellingen Zin en onzin van labels/etiketten Zin en onzin van labels/etiketten Zin en onzin van evidence based werken Zin en onzin van evidence based werken De plaats van het medische invalshoek in de hulpverlening De plaats van het medische invalshoek in de hulpverlening

27 En nu? Feedback op de synthese van de rapporten (waar zien we tekorten, waar zijn de redeneringen te simplistisch, zijn ze voldoende herkenbaar voor alle sectoren?) Feedback op de synthese van de rapporten (waar zien we tekorten, waar zijn de redeneringen te simplistisch, zijn ze voldoende herkenbaar voor alle sectoren?) Feedback op de conclusies: bestaat er hiervoor een draagvlak, geef aanvullingen of bedenkingen Feedback op de conclusies: bestaat er hiervoor een draagvlak, geef aanvullingen of bedenkingen Stellingen / standpunten om intern mee te werken en om mee naar buiten te komen (de externe rondetafelgesprekken) Stellingen / standpunten om intern mee te werken en om mee naar buiten te komen (de externe rondetafelgesprekken)

28 Introductie op de stellingen Twaalf groepen elk enkele stellingen Twaalf groepen elk enkele stellingen Opdracht: Opdracht: Bespreek de stellingen en zoek een consensus binnen uw groep Bespreek de stellingen en zoek een consensus binnen uw groep Werk op basis van deze stellingen één concreet voorstel uit waar wij in de toekomst mee aan de slag zouden kunnen gaan Werk op basis van deze stellingen één concreet voorstel uit waar wij in de toekomst mee aan de slag zouden kunnen gaan Noteer één van deze consensus-formuleringen op een transparant om na afloop plenair voor te stellen Noteer één van deze consensus-formuleringen op een transparant om na afloop plenair voor te stellen

29 Proeftuin(en) mogelijk? Heel veel mogelijk binnen de bestaande kaders (regelgeving, sectoren, expertise,…) Heel veel mogelijk binnen de bestaande kaders (regelgeving, sectoren, expertise,…) Innoverend, creatief, gedurfd: kunnen we concepten bedenken en opzetten die buiten de bestaande kaders gaan? Innoverend, creatief, gedurfd: kunnen we concepten bedenken en opzetten die buiten de bestaande kaders gaan? Wetenschappelijk onderbouwd (bestaande modellen, nieuwe modellen) Wetenschappelijk onderbouwd (bestaande modellen, nieuwe modellen) Het kind, de jongeren centraal Het kind, de jongeren centraal Werkend vanuit de context Werkend vanuit de context Gezinsondersteunend (preventie) Gezinsondersteunend (preventie)

30 Besluit Duidelijke synthese van de rapporten Duidelijke synthese van de rapporten Duidelijke stellingen Duidelijke stellingen Concrete acties (per sector en intersectoraal) Concrete acties (per sector en intersectoraal) Kunnen proeftuinen Kunnen proeftuinen Wetenschappelijke onderbouwing Wetenschappelijke onderbouwing Naar een gedragen maatschappelijke stellingname


Download ppt "Rondetafelgesprekken “ De zorgvragen van de jongeren nemen toe in ernst en aantal !?” Directieseminarie 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google