De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liefdesconcepten in Vlaanderen anno 1998. Traditionele samenleving Een sociaal systeem waarin het gezin centraal staat. Het gezin een plaats van sociale.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liefdesconcepten in Vlaanderen anno 1998. Traditionele samenleving Een sociaal systeem waarin het gezin centraal staat. Het gezin een plaats van sociale."— Transcript van de presentatie:

1 Liefdesconcepten in Vlaanderen anno 1998

2 Traditionele samenleving Een sociaal systeem waarin het gezin centraal staat. Het gezin een plaats van sociale integratie voor elk individu. Wat nodig om te bestaan wordt er gegeven ( levensonderhoud, dak en bed, sociale relaties, affectie, takenpakket).

3 Er is nu een functionele differentiatie De verschillende functies worden uit elkaar gehaald. Dit leidt tot functieverlies en functieverlies van het gezin. De economische functie De socialisatiefunctie De zorgfunctie De intergenerationele relaties De verzelfstandiging van ket kleine gezin De grote investering van ouders in hun kinderen

4 Het gezin specialiseert zich… In de zorg voor het welzijn en het geluk van de gezinsleden. Het gezin vervult de essentiële functie van reproductie Het is een oord waar de mensen de nodige energie opdoen Het is de intieme plaats, met intieme banden tussen de partners, tussen ouders en kinderen Deze specialisatie van het gezin gaat gepaard met het binnenhalen van de ‘Liefde’ in de persoonlijke levenssfeer.

5 Een mini-geschiedenis van de Liefde Verliefdheid en passie werden eeuwenlang buiten de sfeer van het huwelijk gehouden, wegens te vluchtig. Passie en verliefdheid werden eerst positief ingekleurd in de ‘hoofse liefde ’. Het genot moest getranscendeerd worden. Nieuwe ideeën werden eerst in de literatuur geïntroduceerd, en pas nadien in de praktijk van alle dag (bv rond het proces van de partnerkeuze) Zo met de ‘romantische liefde’ : een zoektocht naar de ene ware liefde. Eens gevonden viel alle creativiteit weg: « en ze leefden lang en gelukkig » De romantische liefde disciplineert haar passioneel aspect.

6 De romantische liefde Het intuïtief weten wie de ware is is essentieel Vanaf het ogenblik dat men de Liefde voelt, voelt men zich in orde met de liefdesnorm van onze cultuur, en wordt de norm ook bevestigd. Die liefdesnorm zal zich pas in de 20 ste eeuw als algemeen geldende norm vestigen.

7 Probleem : laatste kwart 20 ste eeuw…… De klassieke ‘romantische liefde’ creëert een ‘wij’, een duurzame band, die vrij gekozen is, maar waar men zich niet kan ontrekken, scheiden is mislukken. Stijging van het aantal echtscheidingen Een meer geïndividualiseerde cultuur. Het algemeen gebruik van anticonceptie De scheiding tussen reproductie en seksualiteit. De ‘romantische liefde’ maakt een ontwikkeling door : de ‘pure relatie’

8 De ‘pure relatie’ Een relatie die maximaal ontdaan is van overwegingen die niets met de relatie zelf te maken hebben. De relatie wordt omwille van zichzelf beleefd. Het perspectief is het ‘hic et nunc’ Duurzaamheid is geen waarde op zich. Belangrijk is het persoonlijk welzijn van beiden.

9 De pure relatie Er is als het ware een permanente evaluatie. De relatie krijgt kenmerken van een contract, die kan worden herzien. De relatie is exclusief, zolang ze duurt. Binnen de relatie moet elke partner zichzelf kunnen blijven, eigen interesses ontplooien. De pure relatievorm met zijn seriële monogamie.

10 Het polygaam relatiemodel Als een sterk doorgedreven geïndivudualiseerde houding wordt doorgedreven mondt dit uit in een doorbreken van de exclusiviteitsnorm. Als de zelfbevrediging, de zelfontplooiïng de ultieme meetstok is, dan zijn relaties met meerderen tegelijkertijd denkbaar.

11 Zijn deze drie relatiemodellen terug te vinden in de realiteit ? Representatieve onderzoeksgroep Volwassenen ouder dan 16 jaar. N = 3912 Vlaanderen 1998 – gewogen resultaten. Drie invullingenvan liefde: –Liefde in termen van één grote liefde (romantische liefde) –Het denkbaar zijn van meerdere grote liefdes, achtereenvolgens beleefd (pure relatie) –De moegelijkheid van meerdere, gelijktijdige liefdes (polygamie)

12 Gendereffecten op het liefdesconcept Romantische liefdePure relatiePolygamie Vrouwen Mannen 51 47 46 47 3636 16 – 19 jaar 25 6312 20 – 29 jaar 40 546 30 – 39 jaar 40 555 40 – 49 jaar 45 496 50 – 59 jaar 53 443 60 – 69 jaar 64 324 70 + 60 292

13 Gendereffecten op het liefdesconcept Romantische liefdePure relatiePolygamie Vrouwen 51 463 16 – 19 jaar 28 6210 20 – 29 jaar 43 543 30 – 39 jaar 41 554 40 – 49 jaar 46 504 50 – 59 jaar 55 441 60 – 69 jaar 65 323 70 + 71 281

14 Gendereffecten op het liefdesconcept Romantische liefdePure relatiePolygamie Mannen 47 6 16 – 19 jaar 22 6414 20 – 29 jaar 38 548 30 – 39 jaar 39 565 40 – 49 jaar 43 498 50 – 59 jaar 51 436 60 – 69 jaar 62 335 70 + 67 303

15 Opleidingseffecten op het liefdesconcept MannenRomantische liefdePure relatiePolygamie Geen diploma/lager 64 333 Lager secundair 51 454 Hoger secundair 45 487 Hoger onderwijs 34 579

16 Opleidingseffecten op het liefdesconcept VrouwenRomantische liefdePure relatiePolygamie Geen diploma/lager 69 292 Lager secundair 59 383 Hoger secundair 46 513 Hoger onderwijs 34 615

17 Succesfactoren voor een geslaagde relatie % wel belangrijk Voor een geslaagde relatie 1992 N = 3871 1998 N = 3912 Trouw85 Respect en waardering8385 Begrip en verdaagzaamheid7576 Seksuele relatie brvredigend5758 Kinderen5553 Aanvaardbare verdeling der taken3540 Gemeenschappelijke smaak & interesse2622

18 Succesfactoren voor een geslaagde relatie % wel belangrijk voor een geslaagde relatie 1998Romanti- sche liefde Pure relatie Polygamie Trouw85918249 Respect en waardering85868576 Begrip en verdaagzaamheid75777472 Seksueel bevredigend57625448 Kinderen53634338 Verdeling der taken404139 Gemeenschappelijke smaak22291614 Goede relatie met familie233414 Materiële zekerheid30382221 Gemeenschappelijke vrienden142087

19 Aanvaardbare redenen voor scheiding % ja: Scheiding verantwoord bij Romanti- sche liefde Pure relatie Polygamie Vreemde relatie949569 Tergen, pesten partner849395 Verlaten van woonst888984 Onmogelijkheid om praten618087 Verslaving partner64 54 Schulden partner646358 Beletten contact partner496777 Slippertje635533 Verlies passie475966 Beletten beroepscarrière436271 Gebrek aan zelfe interesse323849 Onenigheid volgend kind141625

20 Huidige levenssituatie, gerelateerd aan liefesconcept Romanti- sche liefde Pure relatie Polygamie Niet samenwonenden40537 Samenwonenden36569 gehuwden54433


Download ppt "Liefdesconcepten in Vlaanderen anno 1998. Traditionele samenleving Een sociaal systeem waarin het gezin centraal staat. Het gezin een plaats van sociale."

Verwante presentaties


Ads door Google