De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond klas 1 5 november 2008

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond klas 1 5 november 2008"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond klas 1 5 november 2008
Welkom !! Ouderavond klas 1 5 november 2008

2 Openingswoord door Mevr. W. Laval de directeur van onze school

3 Programma Opening door de directeur Mevr. W. Laval
Algemeen deel met uitleg regelingen door Dhr. M. Kouwenberg, teamleider onderbouw PSO & competenties door Mevr. W. Hartgers Ouderraad door Mevr. C. Bronmans 5. Naar de klas … gesprek met de mentor, vragenronde e.d.

4 Algemeen deel; uitleg regelingen door Dhr. M
Algemeen deel; uitleg regelingen door Dhr. M. Kouwenberg, teamleider onderbouw

5 Ziek- en absentmeldingen
Ouders/verzorgers melden de leerling ziek/absent op de 1e dag van het verzuim. Dat kan telefonisch, het liefst voor uur. Wanneer je beter bent brengt de leerling een schriftelijk betermelding mee naar school, ondertekend door de ouders/verzorgers en levert deze in bij mevr. I. Leenarts.

6 Verlof aanvragen Verlof wordt alleen in bijzondere gevallen verleend.
Bijzonder verlof (bijv. begrafenis, bruiloft, verhuizing e.d.). Schriftelijk aanvragen bij de directeur. Verlof voor werk, vakanties e.d. Hiervoor wordt alleen in uitzonderlijke situaties verlof verleend. Dit moet schriftelijk, met goede argumentatie, aangevraagd worden bij de directeur. Wij moeten hiervan melding doen bij de leerplichtambtenaar.

7 Telefooncircuits en roosterwijzigingen
Wanneer er roosterwijzigingen zijn dan worden die, indien mogelijk, tijdig aan de leerlingen bekend gemaakt via het mededelingenbord. Er zijn telefooncircuits per klas en per PSO-groep. Bij onverwacht lesuitval of andere dringende zaken kan de telefooncirkel gebeld worden. Roosterwijzigingen zijn ook te vinden op internet:

8

9 Leerlingbegeleiding Begeleiding rugzakleerlingen Leerling-begeleidster
Mevr. I. Kouwenberg Contactpersonen klachtenregeling Dhr. G. Dargel Mevr. E. van Ewijk Leerling-begeleidster Mevr. C. Wesseling

10 Lestijden Lestijden. Een lesuur duurt 50 minuten.
Naast gewone lesuren zijn er ook I-uren, waarin leerlingen extra ondersteuning krijgen. Op maandag is dit een verplicht I-uur waarvoor leerlingen ingedeeld worden. Op dinsdag maakt de leerling een eigen keuze.

11 I-uren Op maandag en dinsdagmorgen het 1e lesuur zijn de I-uren gepland. Op maandagmorgen is het I-uur verplicht Leerlingen worden ingedeeld op basis van hun leerachterstanden en/of aandachtsgebieden. Op dinsdagmorgen is het I-uur facultatief. Leerlingen geven vooraf aan waar ze extra begeleiding in willen en tekenen hiervoor in overleg met hun mentor op in. De mentor en de klas hebben in hun rooster nog een mentor-gerelateerd I-uur.

12 Studiebegeleiding-Mentor I-uur
Studievaardigheden Zoals leren plannen, aantekeningen maken, het leren van proefwerken ….. Mentor – leerling gesprekjes Doorspreken van ‘de week’ Klassengesprekken Studie- en beroepskeuze

13 Huiswerk maken en begeleiden
Leerlingen wordt de gelegenheid geboden met hun huiswerk bezig te zijn en daar waar nodig vragen te stellen en ondersteuning te vragen en te krijgen tijdens het facultatief I-uur op dinsdagmorgen.

14 Individueel programma gericht op de leerachterstanden en/of behoeften van de leerling.
Leerlingen volgen iedere rapportperiode een programma dat gericht is op hun individuele leerachterstanden en/of behoeften. Na deze periode worden leerlingen ingedeeld bij een ander onderdeel. Mentoren maken, in samenspraak met de orthopedagoog, teamleider, leerling-begeleidster en/of de leerling de indeling

15 Onderdelen individueel programma
Dyslexie en spelling Taal,waaronder begrijpend lezen Rekenvaardigheid 4. Engels 5. Sociale vaardigheden

16 De 3 euro-regeling … Leerlingen betalen jaarlijks 3 euro voor de 3 euro pot. Hieruit worden schadegevallen betaald waarvan de dader(s) niet bekend zijn. Blijft er geld over dan doen we daar aan het einde van het schooljaar wat leuks mee ….

17 Gele kaarten Wanneer leerlingen uit de les verwijderd worden ontvangt de leerling een gele kaart met daarop: Verhaal van de leerling Verhaal van de docent Afspraak om het gemiste uur in te komen halen en verdere gemaakte afspraken Mogelijkheid voor ouders om aan te geven contact met de vakdocent te wensen.

18 Rapporten Leerlingen ontvangen 3 rapporten.
Rapport 1op 28 november 2008 Rapport 2 op 20 maart 2009 Rapport 3 op 9 juli 2009 De rapporten bestaan uit een cijferkaart (kennis- en vaardighedenniveau) en een rapportage waarop inzet – inzicht – werkhouding - omgang in de klas met leerlingen en docenten is (bolletjeslijst) beoordeeld. (beoordeling 1 t/m 5 zwak t/m goed) Bij de rapporten zit dit schooljaar ook een rapportage vanuit PSO (competentielijst).

19 Ouderavonden Na ieder rapport zijn er de tafeltjesavonden waar ouders in gesprek kunnen gaan over het rapport van hun kind. Aanvraagformulieren hiervoor zitten bij de rapporten.

20 PSO en competenties Het woord is aan: Mevr. W. Hartgers

21 PSO en competentiebeoordeling
Praktijkvakken; Schooljaar is opgedeeld in 4 perioden Elke periode krijgt de leerling 2 praktijkvakken Elke periode krijgt de leerling weer andere praktijkvakken In totaal zijn dit 8 praktijkvakken, bijvoorbeeld; 1 2 3 4 Plant Dier Voeding Bloem Groen ICT Verzorging Techniek

22 Inhoud Praktijkvakken
Wat gebeurt er dan allemaal ? Oriënteren op studie en beroep Vakvaardigheid Kennis aanleren Aanleren van competenties In de praktijkles Bij de coach

23 Competenties ???? Wat is een competentie?
Vele definities, wij hanteren; Een samenspel van ingezette vaardigheden, kennis, houding en mogelijkheid om door te ontwikkelen in verschillende situaties. Een voorbeeld van een competentie is Samenwerken

24 Hoe ziet dit er dan uit ? Een voorbeeld;
In de les voeding krijgt de leerling de opdracht om bij het maken van een recept te letten op samenwerking. Dit wordt besproken met de leerling aan de hand van een ontwikkellijn – dat wil zeggen wanneer ben je een beginner en wanneer vaardig?

25 Voorbeeld: Samenwerken en overleggen
Niemand heeft last van wat je doet Beginner Matig Gevorderd Vaardig Je doet wat je zelf wilt Je vraagt aan anderen wat je moet doen Je overlegt met anderen over het werk, maar je werkt alleen Je overlegt over het werk en maakt samen een klus af

26 Competenties ??

27 Competenties ? Er zijn 10 competenties waar
de leerling in klas 1 mee te maken krijgt In de vervolgjaren worden deze competenties uitgebreid en herhaald. Uiteindelijk zullen de leerlingen in klas 4 hierin ook geëxamineerd worden.

28 Hoe gaan we verder … We gaan nu van start.
Dat betekent dat er nog veel zaken in ontwikkeling zijn, zullen veranderen, aangepast en bijgesteld moeten worden. In de portfoliomap van uw kind kunt u de ontwikkelingen volgen.

29 De ouderraad

30 De ouderraad Het woord is aan Mevr. C. Bronmans

31 Natuurlijk zijn er nog vragen …
Bewaar ze nog even … U gaat nu naar de klassen toe, waar de mentor(en) en docent(en) die lesgeven aan de klas van uw kind er zullen zijn om met u in gesprek te gaan en uw vragen te beantwoorden …

32 Indeling klassen Mentor(en): Klas 1A lokaal 3 Dhr. Eisink
& Dhr. Peeters Klas 1B lokaal 14 Dhr. van der Meij Klas 1C1 lokaal 23 Mevr. Van Ewijk & Mevr. De Schipper Klas 1C2 lokaal 1 Dhr. van Triest & Mevr. Mulder Klas 1X lokaal 2 Mevr. Hermsen


Download ppt "Ouderavond klas 1 5 november 2008"

Verwante presentaties


Ads door Google