De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwerpen: -Wat is het. -Hoe komt het. -Wat wil/doet God Onderwerpen: -Wat is het? -Hoe komt het? -Wat wil/doet God? Koninkrijk van God (of Koninkrijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwerpen: -Wat is het. -Hoe komt het. -Wat wil/doet God Onderwerpen: -Wat is het? -Hoe komt het? -Wat wil/doet God? Koninkrijk van God (of Koninkrijk."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Onderwerpen: -Wat is het. -Hoe komt het. -Wat wil/doet God
Onderwerpen: -Wat is het? -Hoe komt het? -Wat wil/doet God? Koninkrijk van God (of Koninkrijk God’s) wordt hetzelfde mee bedoeld als Koninkrijk der hemelen.

4 Het woord ‘koninkrijk’ in verband met het Koninkrijk van God: -Mattheus: 50x -Marcus: 16x -Lucas: 40x -Johannes: 3x -Handelingen:7x -Brieven: 15x -Totaal: 131x

5 Een aantal Bijbeltekst voorbeelden:

6 Een aantal Bijbeltekst voorbeelden:
Matt. 13:24 Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker.

7 Een aantal Bijbeltekst voorbeelden:
Matt. 13:24 Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Luc. 4:43 Maar Hij sprak tot hen: Ook aan de andere steden moet Ik het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden.

8 Een aantal Bijbeltekst voorbeelden:
Matt. 13:24 Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Luc. 4:43 Maar Hij sprak tot hen: Ook aan de andere steden moet Ik het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden. Luc. 9:11 Doch de scharen bemerkten het en volgden Hem. En Hij ontving hen en sprak tot hen over het Koninkrijk Gods, en die genezing van node hadden, maakte Hij gezond.

9 Een aantal Bijbeltekst voorbeelden:

10 Een aantal Bijbeltekst voorbeelden:
Luc. 12:31-32 Maar zoekt zijn Koninkrijk, en die dingen zullen u bovendien geschonken worden. Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.

11 Een aantal Bijbeltekst voorbeelden:
Luc. 12:31-32 Maar zoekt zijn Koninkrijk, en die dingen zullen u bovendien geschonken worden. Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven. Joh 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

12 Een aantal Bijbeltekst voorbeelden:

13 Een aantal Bijbeltekst voorbeelden:
Hand. 1:3 aan wie Hij Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft.

14 Een aantal Bijbeltekst voorbeelden:
Hand. 1:3 aan wie Hij Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft. Hand. 28:31 (Paulus) predikende het Koninkrijk Gods, en onderricht gevende aangaande de Here Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering.

15 Een aantal Bijbeltekst voorbeelden:
Hand. 1:3 aan wie Hij Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft. Hand. 28:31 (Paulus) predikende het Koninkrijk Gods, en onderricht gevende aangaande de Here Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering. 2 Pet 1:11 Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.

16 Maar: hieruit blijkt nog niet wat het is.

17 -Jezus houdt de betekenis soms opzettelijk verborgen,
het is een geheimenis:

18 -Jezus houdt de betekenis soms opzettelijk verborgen,
het is een geheimenis: Matt.13:10 En de discipelen kwamen en zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hun en zeide: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven.

19 Wat gelijkenissen:

20 Wat gelijkenissen: Matt. 13:33 Nog een gelijkenis sprak Hij tot hen: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welke een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was.

21 Wat gelijkenissen: Matt. 13:33 Nog een gelijkenis sprak Hij tot hen: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welke een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was. Matt. 13:44 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker.

22 Wat gelijkenissen: Matt. 13:33 Nog een gelijkenis sprak Hij tot hen: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welke een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was. Matt. 13:44 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. Matt. 13:45 Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone parelen zocht.

23 Wat gelijkenissen:

24 Wat gelijkenissen: Matt. 22:2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte.

25 Wat gelijkenissen: Matt. 22:2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. Mar. 4:30-32 En Hij zeide: Hoe zullen wij het Koninkrijk Gods afbeelden, of onder welke gelijkenis zullen wij het brengen? Het is als een mosterdzaadje, dat, wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden op de aarde, en toch, als het gezaaid is, opkomt en groter wordt dan alle tuingewassen, en grote takken maakt, zodat in zijn schaduw de vogelen des hemels kunnen nestelen.

26 Een overzicht van de verschillende gebruikte gelijkenissen.
Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met/is gelijk aan/is te vergelijken met:

27 -iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker.
-een mosterdzaadje, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. -een zuurdesem, welke een vrouw nam en in drie maten meel deed. -een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg. -een koopman, die schone parelen zocht. -een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. -een heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen te voorschijn brengt. -een koning, die afrekening wilde houden met zijn slaven. -een heer des huizes, die des morgens vroeg arbeiders voor zijn wijngaard ging huren. -een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. -tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. -Het is gelijk aan een mosterdzaadje, dat iemand nam en in zijn tuin zaaide, en het groeide en werd een boom. -Het is gelijk aan een zuurdesem, welke een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was.

28 De betekenis is inderdaad verborgen…

29 Voor wie is het niet?

30 Voor wie is het niet? Matt. 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

31 Voor wie is het niet? Matt. 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Matt. 13:19 Bij een ieder, die het woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is: dat is de langs de weg gezaaide.

32 Voor wie is het niet? Matt. 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Matt. 13:19 Bij een ieder, die het woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is: dat is de langs de weg gezaaide. Mar. 10:15 Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.

33 Ok, maar wat is het?

34 Teksten met koninkrijk en genezing/bevrijding:

35 Teksten met koninkrijk en genezing/bevrijding:
Uit Matteus:

36 Teksten met koninkrijk en genezing/bevrijding:
Uit Matteus: Matt. 9:35 En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal.

37 Teksten met koninkrijk en genezing/bevrijding:
Uit Matteus: Matt. 9:35 En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. Matt 12: 12:28 Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.

38 Teksten met koninkrijk en genezing/bevrijding:
Uit Lucas:

39 Teksten met koninkrijk en genezing/bevrijding:
Uit Lucas: Luc. 9:11 Doch de scharen bemerkten het en volgden Hem. En Hij ontving hen en sprak tot hen over het Koninkrijk Gods, en die genezing van node hadden, maakte Hij gezond.

40 Teksten met koninkrijk en genezing/bevrijding:
Uit Lucas: Luc. 9:11 Doch de scharen bemerkten het en volgden Hem. En Hij ontving hen en sprak tot hen over het Koninkrijk Gods, en die genezing van node hadden, maakte Hij gezond. Luc.11:20 Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.

41 Teksten met koninkrijk en genezing/bevrijding:
Door de discipelen:

42 Teksten met koninkrijk en genezing/bevrijding:
Door de discipelen: Matt. 10:7-8 Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

43 Teksten met koninkrijk en genezing/bevrijding:
Door de discipelen: Matt. 10:7-8 Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. Luc. 9:1-2 Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen. En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen.

44 Kennelijk is er wel een verband tussen genezing/bevrijding en het Koninkrijk van God maar het lijkt erop dat het niet direct hetzelfde is.

45 Welke teksten hebben we met concrete aanwijzingen?

46 Welke teksten hebben we met concrete aanwijzingen?
Matt. 19:14 Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.

47 Welke teksten hebben we met concrete aanwijzingen?
Matt. 19:14 Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. Matt. 19:23 Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der hemelen binnengaan.

48 Welke teksten hebben we met concrete aanwijzingen?
Matt. 19:14 Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. Matt. 19:23 Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der hemelen binnengaan. Wat Jezus zegt in verband met de gelijkenissen: Het kennen van de geheimenissen van het Koninkrijk is genezend. (Matt 13:10-17)

49 Welke teksten hebben we met concrete aanwijzingen?

50 Welke teksten hebben we met concrete aanwijzingen?
Luc 17: 21 Het Koninkrijk Gods komt niet zó, dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u.

51 Welke teksten hebben we met concrete aanwijzingen?
Luc 17: 21 Het Koninkrijk Gods komt niet zó, dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u. Joh. 3:5 tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

52 Welke teksten hebben we met concrete aanwijzingen?
Luc 17: 21 Het Koninkrijk Gods komt niet zó, dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u. Joh. 3:5 tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Joh. 18:36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld,

53 Welke teksten hebben we met concrete aanwijzingen?

54 Welke teksten hebben we met concrete aanwijzingen?
1 Kor. 4:20 Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht.

55 Welke teksten hebben we met concrete aanwijzingen?
1 Kor. 4:20 Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht. Rom. 14:17 Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de heilige Geest.

56 De bestudering van alle teksten met ‘koninkrijk’ geeft ons geen sluitend en helder antwoord wat het Koninkrijk van God nu is en wat ermee bedoeld wordt.

57 De bestudering van alle teksten met ‘koninkrijk’ geeft ons geen sluitend en helder antwoord wat het Koninkrijk van God nu is en wat ermee bedoeld wordt. We gaan kijken wat Jezus deed toen Hij op aarde was.

58 We hebben in Luc 4:43 gelezen dat Jezus is gezonden om het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen.

59 In Luc 4:17-21 lezen we hoe Jezus de introductie daarvan doet:

60 In Luc 4:17-21 lezen we hoe Jezus de introductie daarvan doet:
En Hem (Jezus) werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is: De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna sloot Hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht. En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld.

61 De tekst die Jezus aanhaalt staat in Jesaja 61:1-3:

62 De tekst die Jezus aanhaalt staat in Jesaja 61:1-3:
De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap (=evangelie) te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest.

63 Teksten over wat Jezus daarna doet zijn:

64 Teksten over wat Jezus daarna doet zijn:
Matt. 11:28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

65 Teksten over wat Jezus daarna doet zijn:
Matt. 11:28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Luc. 6:19 En de gehele schare trachtte Hem aan te raken, omdat er kracht van Hem uitging en Hij allen genas.

66 Teksten over wat Jezus daarna doet zijn:
Matt. 11:28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Luc. 6:19 En de gehele schare trachtte Hem aan te raken, omdat er kracht van Hem uitging en Hij allen genas. Joh. 3: 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

67 Teksten over wat Jezus daarna doet zijn:

68 Teksten over wat Jezus daarna doet zijn:
Joh. 4:14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.

69 Teksten over wat Jezus daarna doet zijn:
Joh. 4:14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven. Joh. 7:37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!

70 Teksten over wat Jezus daarna doet zijn:
Joh. 4:14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven. Joh. 7:37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Joh. 14:27 Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u,

71 Nog drie teksten die we zijn tegengekomen:

72 Nog drie teksten die we zijn tegengekomen: :
Joh. 33 want dát is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft.

73 Nog drie teksten die we zijn tegengekomen:
Joh. 33 want dát is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ps. 80 : 20 HERE, God der heerscharen, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.

74 Nog drie teksten die we zijn tegengekomen:
Joh. 33 want dát is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ps. 80 : 20 HERE, God der heerscharen, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden. Jer 33:6 Zie, Ik zal haar genezing schenken en herstel, Ik zal hen genezen en hun een schat van bestendige vrede ontsluiten.

75 Dit is er voorzegd over Jezus in Jesaja:

76 Dit is er voorzegd over Jezus in Jesaja:
Jes. 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

77 Het lijkt erop dat de heerschappij van Jezus in het Koninkrijk van God bestaat uit het brengen van herstel, vrede en leven.

78 En nu de vraag: Hoe komt het?

79 De eerste keer dat Jezus over het Koninkrijk begint is in Matt. 4:17:

80 De eerste keer dat Jezus over het Koninkrijk begint is in Matt. 4:17:
Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

81 De gebeurtenissen daarvoor staan in Matt. 3:16-17:

82 De gebeurtenissen daarvoor staan in Matt. 3:16-17:
Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

83 De gebeurtenissen daarvoor staan in Matt. 3:16-17:
Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. Daarna in Matt. 4:23:

84 De gebeurtenissen daarvoor staan in Matt. 3:16-17:
Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. Daarna in Matt. 4:23: En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk.

85 Het komt dus doordat de Geest God’s neergedaald is
Het komt dus doordat de Geest God’s neergedaald is. Direct daarna wordt Jezus ‘mijn Zoon, de geliefde’ genoemd. Vervolgens verkondigt Jezus het evangelie van het Koninkrijk.

86 Het gebed van ‘Uw Koninkrijk kome’ is in Matt 6:9-10:

87 Het gebed van ‘Uw Koninkrijk kome’ is in Matt 6:9-10:
Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

88 Het gebed van ‘Uw Koninkrijk kome’ is in Matt 6:9-10:
Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. De komst van het Koninkrijk is dus als God’s wil geschiedt op de aarde, zoals dat ook in de hemel zo is.

89 Het gebed van ‘Uw Koninkrijk kome’ is in Matt 6:9-10:
Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. De komst van het Koninkrijk is dus als God’s wil geschiedt op de aarde, zoals dat ook in de hemel zo is. God’s wil is, dat wat Jezus ook doet: Herstel brengen.

90 Hoe Jezus het gebed begint (onze Vader) vertelt ook wat God wil/doet:

91 Hoe Jezus het gebed begint (onze Vader) vertelt ook wat God wil/doet:
-De betekenis van vader is: grondlegger, oorsprong, schepper, krachtgever (Joh. 5:26 Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf..)

92 Hoe Jezus het gebed begint (onze Vader) vertelt ook wat God wil/doet:
-De betekenis van vader is: grondlegger, oorsprong, schepper, krachtgever (Joh. 5:26 Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf..) In Gen. 1:1-3 staat:

93 Hoe Jezus het gebed begint (onze Vader) vertelt ook wat God wil/doet:
-De betekenis van vader is: grondlegger, oorsprong, schepper, krachtgever (Joh. 5:26 Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf..) In Gen. 1:1-3 staat: In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.

94 Hoe Jezus het gebed begint (onze Vader) vertelt ook wat God wil/doet:
-De betekenis van vader is: grondlegger, oorsprong, schepper, krachtgever (Joh. 5:26 Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf..) In Gen. 1:1-3 staat: In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide: Er zij licht; en er was licht.

95 Hoe Jezus het gebed begint (onze Vader) vertelt ook wat God wil/doet:
En dan staat er in Gen 1:31:

96 Hoe Jezus het gebed begint (onze Vader) vertelt ook wat God wil/doet:
En dan staat er in Gen 1:31: En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.

97 Hoe Jezus het gebed begint (onze Vader) vertelt ook wat God wil/doet:
En dan staat er in Gen 1:31: En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. God is goed en doet goede dingen.

98 God is goed en doet goede dingen.

99 God is goed en doet goede dingen.
en Hij maakt door Jezus alles nieuw:

100 God is goed en doet goede dingen. en Hij maakt door Jezus alles nieuw:
Op 21:5-6 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

101 God is goed en doet goede dingen. en Hij maakt door Jezus alles nieuw:
Op 21:5-6 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet.

102 Nog één tekst voor dat we gaan bidden:

103 Het gebed van het ‘onze Vader’ wat Jezus aan zijn discipelen leerde, zoals het in Lucas beschreven is, loopt uit in het vragen om de Heilige Geest aan de Vader:

104 Het gebed van het ‘onze Vader’ wat Jezus aan zijn discipelen leerde, zoals het in Lucas beschreven is, loopt uit in het vragen om de Heilige Geest aan de Vader: Luc. 11: En het geschiedde, terwijl Hij ergens in gebed was, dat een van zijn discipelen, toen Hij ophield, tot Hem zeide: Here, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. 2 Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; 3 geef ons elke dag ons dagelijks brood; 4 en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is; en leid ons niet in verzoeking.

105 Het gebed van het ‘onze Vader’ wat Jezus aan zijn discipelen leerde, zoals het in Lucas beschreven is, loopt uit in het vragen om de Heilige Geest aan de Vader: 5 En Hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben, die midden in de nacht bij hem komt en tot hem zegt: Vriend, leen mij drie broden, 6 want een vriend van mij is op zijn reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten; 7 en dat dan hij, die binnen is, zou antwoorden en zeggen: Val mij niet lastig, de deur is reeds gesloten en mijn kinderen en ik zijn naar bed; ik kan niet opstaan om ze u te geven. 8 Ik zeg u, zelfs al zou hij niet opstaan en ze geven, omdat hij zijn vriend was, om zijn onbeschaamdheid zou hij opstaan en hem geven, zoveel hij nodig heeft.

106 Het gebed van het ‘onze Vader’ wat Jezus aan zijn discipelen leerde, zoals het in Lucas beschreven is, loopt uit in het vragen om de Heilige Geest aan de Vader: 9 En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 10 Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. 11 Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? 12 Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? 13 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?

107 Dat zullen we nu ook doen.

108


Download ppt "Onderwerpen: -Wat is het. -Hoe komt het. -Wat wil/doet God Onderwerpen: -Wat is het? -Hoe komt het? -Wat wil/doet God? Koninkrijk van God (of Koninkrijk."

Verwante presentaties


Ads door Google