De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lodewijk XIV " L’etat c’est moi" absoluut vorst “Droit devin des rois “ 72 jaar!!! (regeert tot 1715)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lodewijk XIV " L’etat c’est moi" absoluut vorst “Droit devin des rois “ 72 jaar!!! (regeert tot 1715)"— Transcript van de presentatie:

1 Lodewijk XIV " L’etat c’est moi" absoluut vorst “Droit devin des rois “ 72 jaar!!! (regeert tot 1715)

2 Staten Europa omstreeks 1500

3 Hof : zie hier de goddelijke afkomst! Luxe, pracht en praal*, hoffeesten, grootse bouwprojecten, (dagelijkse ) rituele handelingen, leefstijl en etiquette.,

4 Poussin lineaire stijl, klassiek / ratio Kunst verbeeldt de grootsheid van de macht; opdrachten politiek correct. Enthousiasme voor de antieke cultuur, vooral bewondering voor de politieke facetten.

5 Overal plaatsvervangend aanwezig! En profil naar Alexander de Grote of Keizer Augustus Standbeeld in Montpellier Kunst machtshulpmiddel

6 Paus Julius II, pauselijk hof; mecenas en opdrachtgever genie Michelangelo en Rafaël = boodschap: zie hier Rome, religieus en wereldlijk centrum!

7 7 prestigeobject = demonstratie macht en rijkdom Nieuwbouw Sint Pieter

8 Rafaël / Michelangelo / Leonardo: superieur / virtuoos : = macht en zelfvertrouwen Roomse hof en aanzien van kerk herstellen.

9 9 Proportieleer gebaseerd op ideeën van Vitruvius: de mens is de maat voor harmonische verhoudingen. Pauselijk, Koninklijk Hof = kosmos = maat van kosmos = goddelijk volmaakt

10 Gulden Snede AB:BC = AC:AB Perspectief Symmetrie

11 11 Alberti, 'De re aedificatoria' Schoonheid – Reflectie van wetten van de natuur: volmaakt – Juiste proporties tussen samenstellende delen: harmonie – Wordt ontleend aan de natuur boek over Architectuur

12 Schepping van Adam : kunst van een verhevener schoonheid dan de natuur = volmaakt

13 In opdracht van (pauselijk / koninklijk) hof: inventiviteit binnen kaders Kunstenaar ambachtsman > Kunstenaar wetenschapper = vrij kunstenaar*. originaliteit maatstaf, idea kunstenaar = weg naar wereldroem.

14 Veelzijdig Uomo Universalis Leonardo da Vinci / Michelangelo Beeldhouwer X Schilder X Architect X Ingenieur X Dichter X Kunsttheoreticus X = Zichtbare werkelijkheid weergeven > ultieme wetenschap

15 Plato: ideële wereld weergeven in de kunst Aristoteles: uitgaan van de werkelijkheid Plotinus: balans tussen de goddelijke, ideële wereld en werkelijkheid

16 Gebouwen Kleding Houdingen Christendom X Klassieken

17 Mythologische figuren X metamorfosen Bernini, Apollo & Daphne Michalangelo David

18 Gelaagde symboliek, verbinding sagen, mythen en vertellingen testament

19 Beeldtaal Renaissance L.D. Beeldtaal Barok Peter Paul Rubens

20 Het moeras maakt plaats, zege op de ongecultiveerde natuur = door de mens geschapen orde = macht van de vorst! Versailles Apollo- fontein

21 Villa d’Este* Buitenverblijven* van de Medici, Palazzo Pitti en….

22 Versailles: symmetrie, geometrie, perspectief, zichtlijnen: de natuur overwonnen. Hoveling: figurant in het theater van de staat, alles volgens rang en stand

23 Belangstelling voor kunst en cultuur onderscheidt het gewone volk en de adel

24 affectenleer gemoedtoestanden theaterstaat

25 = Alles geregiseert! Figuurdansen* hoort tot de vaardigheden van iedere hoveling Distantie hof door onderscheidende etiquette. Geen ruimte voor spontaniteit. Ballet Court*

26 beheersing en/of stilering van het natuurlijke tot een esthetisch, formeel, complex geheel De dans heeft niets te maken met natuurlijk of ‘gewoon’ bewegen :

27 Kunst professionaliseert. Vakopleiding Académie Royale de Dance (1661) Volop regels voor ballet-komedie, ballet-opera en ballet-toneel aan het hof : = controle = macht van de koning.

28 Vernieuwing met name in de muziek! Commedia dell’Arte*, eenheid van persoon en rol om snel te kunnen improviseren. Publiek vermaken: volksvermaak, herkenning stereotypen

29 Muziek versterkt tekst, zang met één stem, (monodie): een revolutie in de muziek (regels). Nieuw: sterke emotionele relatie tussen tekst en muziek*. L’Orfeo, eerste echte opera!

30 Kunsten, wetenschap, … : opdrachten lopen via de academies, beter te controleren + breken macht gilden

31 kennis – ratio - ontdekkingen

32 ….. veranderend wereldbeeld, de aarde, centrum van het heelal alles onder controle?


Download ppt "Lodewijk XIV " L’etat c’est moi" absoluut vorst “Droit devin des rois “ 72 jaar!!! (regeert tot 1715)"

Verwante presentaties


Ads door Google